Меню
Кошница

Триони за дърво

Триони за дървo. Ръчен трион за дърво - приложение и видове.

Ръчният трион за дърво се използват за надлъжно и напречно бичене на дървесината. В зависимост от размерите и формата на платното (тялото), от профила и заточването на зъбите те имат определено производствено предназначение и различни наименования. Ръчния трион дърво напоследък има ограничено приложение поради въведената механизация в дървообработването. Ръчните триони за дърво се използват главно при ремонт и единично производство на дървени изделия, в строителството и др. И все пак няма дървообраотваща работилница, в която да няма поне няколоко вида ръчни триони за дърво.

Бичкия - трион за дърво за рязане на широки дъски

Бичкията се състои от лък и листов трион. Лъкът е изработен от дърво и има две напречни рамена, съединени в средата си шарнирно посредством надлъжно рамо. В предния си край напречните рамена са с отвори, а в задния си край с напречен канал. Листовият трион има конзоли, към които се захващат дървените ръкохватки посредством щифтове. Платното на този вид трион се монтира към лъка, като ръкохватките се поставят в отворите на напречните рамена с плъзгащо пасване. Към задния край на напречните рамена се поставя въжето, което посредством свободното рамо се усуква. В резултат на това се намалява разстоянието между рамената и трионът се обтяга. След като трионът получи необходимата стабилност при обтягането, рамото се фиксира към надлъжното рамо. Равнината на този трион се изменя спрямо равнината на лъка чрез завъртане на ръкохватките на триона.

Листовият трион е с дебелина 1,0 - 1,2mm и широчина 20mm - 30mm. Изработва се от висококачествена въглеродна стомана. Зъбите на този вид трион за дърво са триъгълни със стъпка 4 - 5mm и височина 2 - 3mm. Чапразът на зъбите е 0,5 - 0,6mm. При работа с бичкия обработваният материал се закрепва върху поставка на височина 700mm от пода. Бичкията се движи с дясната ръка, която обхваща напречното рамо в предния (долен) край. С лявата ръка се притиска обработваният материал. Рязането се извършва при движение на листовия трион за дърво напред. Максималната широчина на разбичване е равна на разстоянието от триона до надлъжното рамо на лъка.

Ножовка за дърво

Използва се за напречно и надлъжно бичене на дървесината. Ножовката се състои от листов трион и монтиран в прорез към дървена ръкохватка и фиксиран с нитове или посредством болт с крилчата гайка. Този трион за дърво е с трапецовидна форма. Дължината му е от 300 до 350mm, дебелината - 0,8 - 1mm, а широчината - 50 - 60mm. Зъбите 3 на такъв трион за дърво са с форма на правоъгълен триъгълник с наклон напред. Те са късо заточени, имат стъпка 5mm, височина 3mm и чапраз 0,3 - 0,4mm. При някои ножовки зъбите са с два размера по височина, наредени последователно, като ниските зъби служат за зачистване на ряза. Ръкохватката на ножовката е профилирана за здраво и удобно придържане с ръка.

При работа с ножовка детайлът се поставя върху дърводелски тезгях или поставка и се стабилизира добре. Трионът се движи с дясната ръка, която обхваща ръкохватката. С лявата ръка се притиска детайлът. Рязането се извършва при движение на този трион за дърво в надлъжна посока, напред. По време на работа ножовката се притиска леко към детайла.

При бичене на детайли, които имат лицева повърхност (фурнирована, ламинирана), биченето започва от нея към нелицевата страна.

Турски трион за дърво

Подобен е на ножовката, но платното е с правоъгълна форма. Състои се от листов трион за дърво и дървена ръкохватка. Листовият трион за дърво е с дължина 280mm, широчина 50mm и дебелина 1mm. Монтиран е към ръкохватката в прорез и фиксиран с нитове.

Зъбите на турския трион за дърво имат форма на правоъгълен триъгълник с наклон назад (към ръкохватката).Стъпката им е 4,5mm,а височината 2mm. Зъбите са право заточени и са с малък чапраз 0,2 -0,Зmm. Ръкохватката е профилирана за здраво и удобно хващаме с ръка. При работа турският трион за дърво се придържа с дясната ръка. Рязането се извършва при движение на триона назад.

Пасвател

Служи за фино бичене с малка широчина на ряза и висока чистота на обработка. Използва се за пасване на детайлите при тяхното съединяване. Пасвателя се състои от листов трион, ръкохватка и усилваща метална пластинка. Платното на пасвателния трион за дърво има правоъгълна форма с дължина 220mm, широчина 50mm и дебелина 0,6mm. За устойчивост при биченето в горния край на триона е монтирана метална пластинка, която обхваща двете страни на платното и не позволява неговото огъване.

Зъбите на пасвателния трион за дърво са ситни с форма на правоъгълен триъгълник и имат малък наклон напред. Те имат стъпка 2mm и височина 0,8mm. Предните им режещи ръбове се заточват косо. Ръкохватката на пасвателя е дървена и трионът се монтира към нея в прорез чрез занитване. При някои пасватели тя може да се фиксира към предния или задния край на триона в канали посредством щифт с пружина. При работа детайлът трябва да бъде добре затегнат. Пасвателят се придържа с дясната ръка, а лявата ръка притиска детайла в мястото на биченето, като палецът опира леко в платното на триона и направлява движението му напред. По време на биченето пасвателният трион за дърво се притиска леко към детайла.

Тесен трион за дърво - злодейка

Използва се за изработване на закрити прорези в детайла. Злодейката се състои от листов трион и ръкохватка. Платното на този трион за дърво е тясно и скосено към предния край. То е с дължина 300mm, широчина при ръкохватката ЗОmm, а в предния край - 5mm, и е с дебелина 1,2mm.

Зъбите на тесния трион за дърво са с форма на правоъгълен триъгълник и имат наклон напред. Стъпката им е 5mm, а височината --2,5mm. Те са косо заточени и са без чапраз.

Ръкохватката на злодейката е дървена и трионът се монтира към нея в прорез чрез занитване. При бичене с тесен трион е необходимо в детайла да се изработи проходен отвор. Тесният трион за дърво се придържа с дясната ръка, предният му край се поставя в отвора и чрез движение на триона напред се извършва биченето. По време на работа той се притиска към детайла.

Подготовка на ръчните триони за работа

Подготовката се състои в заточване, чапразене и отстраняване на дефекти. Всички ръчни триони за дърво се заточват с пила. Пилите са триъгълни - ромбоидни (мечовидни) или ножовидни с дължина 100mm. Ръчният трион за дърво се фиксира към поставка със зъбите нагоре. Заточва се по предната стена на резеца при движение на пилата напред, като се притиска силно към зъба. Когато заточването на зъбите е косо, направлението на пилата спрямо платното на триона трябва да бъде косо. За да бъде качествено заточването и да се запазят параметрите на зъбите, пилата не трябва да е износена. Заточените зъби трябва да имат преден режещ ръб с острота, без заобленост, без посиняване и мустачки.

Чапразене на ръчни триони за дърво

Извършва се преди заточването на триона. Чапрази се с ръчно чапразило (стоманена лента с прорез, който има широчина, равна на дебелината на триона). Зъбът се помества в прореза и чрез натиск върху пластинката се огъва странично. При чапразенето зъбите са отклоняват последователно вляво и вдясно. Размерът на чапраза е отклонението на зъбите в една посока и не трябва да бъде по-голям от дебелината на триона.

Дефекти при ръчните триони за дърво

Дефектите, които се получават върху трионите, са различни и се дължат на неправилна експлоатация и съхранение (пукнатини, огъване и хлабини по платното и др.). Пукнатините най-често започват от пазвите на зъбите. Те могат да се ограничат, като в края им се правят отвори с диаметър от 1 до 1,5cm. При пукнатина, по-голяма от 1,5cm, ръчният трион за дърво е негоден за работа. Кривините се отстраняват чрез стягане на платното в челюсти, без да се удря с чук. Хлабината (изпъкналост или вдлъбнатост) се очертава, трионът се поставя върху наковалня (метална повърхност) с вдлъбнатостта надолу. Нанасят се леки удари с чук, като се започва от периферията на хлабината и се завършва в центъра и.

Триони дърводелски – няколко тайни за добри резултати

За ръчното рязане на дървесни заготовки  най-често се използват ръчни дърводелски триониДървесината се реже както по продължение на влакната, така и напряко. За ръчното рязане на дървесни заготовки най-често се използват ръчни дърводелски триони. В зависимост от предназначението трионите са за напречно рязане (с прави зъби) и за надлъжно рязане (с наклонени зъби).

Видове ръчни триони според приложението

Трионът за напречно рязанеТрионът за напречно рязане реже влакната на дървесината еднакво добре при движение напред и назад. Зъбите му по форма приличат на равнобедрен триъгълник; заточени са от двете страни.

Трион за надлъжно рязанеТрионът за надлъжно рязане реже влакната само при движение напред. Зъбите му приличат на разположени едно след друго тесни длета. Предният им режещ ръб е почти перпендикулярен на надлъжната ос на триона.

Трионите с едри зъби служат за грубо обработване на заготовките. Те правят разрез с неравни краища, а също и за рязане предимно на меко и влажно дърво.

Дребнозъбите триони се използват за по-фина работа и за рязане на сух и твърд материал. С тях дъска се реже трудно, особено ако разстоянието между върховете на зъбите на триона е почти колкото дебелината на материала. Тогава трионът ще захваща със зъбите си ръба на дъската.

Двуръчни триони

За рязане на греди, дебели дъски или дърва за горене обикновено се използва двуръчен трион за напречно рязанеЗа рязане на греди, дебели дъски или дърва за горене обикновено се използва двуръчен трион за напречно рязане. За работа с него са необходими двама души. Ножовият лист се поставя върху белега, по който трябва да се отреже материалът, и с две-три къси движения се прави малка рязка, след което се реже с пълен размах. Всеки от работещите придърпва по ред триона към себе си. При обратния ход само го придържа леко за дръжката, без да прилага усилие върху нея.

Ако обемът на дърводелската работа е голям, необходим е трион с дървена конструкция (бичкия) . Той е по-производителен от обикновения трион и дава възможност за смяна на ножовия лист за надлъжно или за напречно рязане, с едри или с дребни зъби.

За рязане по криви линии се използва кръгов трион. Ако е необходимо да се изреже отвор с кръгла, квадратна или друга форма, пробийте детайла няколко пъти така, че краят на ножовия лист да може да влиза свободно. Съществуват и триони за рязане на чепове и издатини.

Дискови електрически триони - циркуляри

Дискови електрически трион (циркуляр)Дисковият електрически трион (циркулярът) може да стане ценно допълнение към домашната работилница. Производителността му е 10 и повече пъти по-голяма, отколкото на ръчните триони. С него може да се реже както надлъжно, така и напречно на влакната. Могат да се отрязват издатини и да се изпълняват много други дърводелски дейности. Тези триони са предназначени за рязане на дървесина с определена дебелина само при условие, че дисковете са добре наточени и се спазва режимът на работа. Майсторите любители често прекаляват с употребата на ръчните циркуляри (например при строеж на вили, гаражи и т. н.). В резултат на което двигателят се претоварва и много бързо се разваля. Това важи особено ако сте си закупили бюджетен циркуляр.

Триони за дърводелски работи

За дърводелска работа най-често се използват обикновени ръчни триони. За майстора любител този трион при малък обем работа е напълно подходящ както за надлъжно, така и за напречно рязане. Освен това е с много предимства има проста конструкция, универсален е и с него по-лесно може да се работи, тъй като има широк ножов лист.

Няколко съвета за правилен избор на трион.

Желателно е дърводелските триони да бъдат с добре оформени и наточени зъби. С палец се установява дали зъбите са остри. На око се проверява чапразът (изкривяването на съседните зъби в противоположни посоки) ако не е равномерен, трионът ще реже по крива линия. Задължително е ножовият лист бързо да се разгъва при огъване и да има равна повърхност, тъй като дори при незначително огъване трионът ще заяжда. Необходимо е зъбите в средната част на листа да са по-издадени и да образуват дъга. При такава конструкция в процеса на рязането в сцепление със заготовката влизат по-малко зъби. Натискът се увеличава и трионът реже по-добре. Важно значение има дръжката тя може да бъде дървена или пластмасова (в никакъв случай метална щампована), но трябва да е удобна за ръката.

Рязане с ръчен трион

Рязане с ръчен трионКачествената работа с ръчния трион зависи до голяма степен от правилната му употреба и от това, как е чапразен и наточен. При рязането трионът се държи здраво с дясната ръка, като палецът и показалецът трябва да се насочат по продължение на ножовия лист. Този захват допринася за правилното движение на инструмента, тъй като мускулите на ръката се напрягат по-малко, отколкото ако инструментът е хванат с цяла ръка (в юмрук). Това е особено важно при работа с малки триони. Рязането трябва да започва в посока към работещия. Трионът се издърпва с бавно движение, като се насочва с палеца на лявата ръка по отбелязаната линия по такъв начин, че лявата страна на зъбите да минава точно по нея, а прибавката от чапраза да е откъм отрязваната част.

Ако е необходимо разрезът да е много чист, оставя се малка прибавка, която после се отстранява с ренде.

Да поставим правилно заготовката

Правилността на разреза се проверява с ъгълник или с гладко трупче. За по-голяма точност размерите на дъската трябва предварително да се очертаят.При започване на рязането ножовият лист трябва да се движи успоредно на ръба на работната маса и да образува прав ъгъл с повърхността на обработвания предмет. Правилността на разреза се проверява с ъгълник или с гладко трупче. За по-голяма точност размерите на дъската трябва предварително да се очертаят. Заготовката се разполага така, че да не се стеснява разрезът и да не се притиска ножовият лист поради масата на отрязваната част. Това важи за рязането с почти всички видове триони.

При надлъжно рязане е полезно в разреза да се забие клин, но с неголяма сила, така че да не се разцепи дъската. За да се изразходва по-малка сила при рязането. Трионът обикновено се държи под ъгъл 60° към повърхността на дъската.

При напречно рязане на меко дърво с дебелина, по-малка от 20 мм, по-правилен е ъгъл 40°. Не трябва да се забравя, че колкото по-голям брой зъби се докосват едновременно до дървото, толкова по-добре ще се отреже тънката заготовка.

При рязане на шперплат на обратната страна на шперплатовия лист се образуват нащърбвания това се избягва, като на външния пласт се прави предварително отбелязан разрез с джобно ножче.

Чапразене, заточване и поддръжка на триона

Тъй като трионът трябва винаги да е добре чапразен и наточен, препоръчваме отначало това да се направи върху стар, негоден за употреба инструмент. Едва тогава се пристъпва към подготвяне на новия трион за работа, като е по-удобно той да се закрепи в менгеме (шлосерско или за маса). Ако менгемето е шлосерско, между челюстите му се подлагат две тесни дървени подложки. Трионът се затяга в менгемето така, че ножовият му лист да не вибрира при работа с пилата. Ако листът е огънат при неуспешен опит да се изправи с ръка, трионът се поставя върху плоска дървена повърхност и се очуква с дървен чук. В никакъв случай не се изправя в менгеме или с метален чук.

Тъй като при рязането зъбите на дърводелските триони се изхабяват нееднакво, а понякога височината им се нарушава в резълтат от небрежно наточване на триона, за изравняване те се изпиляват отгоре по продължение на ножовия лист с плоска пила.

Много е важно при тази операция пилата да не се накланя настрани. Тъй като тогава след чапразенето и наточването зъбите ще имат не правилна форма. За тази цел обикновено се прави специално приспособление в малко дървено трупче в специално направен надлъжен разрез здраво се закрепва триъгълна пила. След това приспособлението се поставя върху триона и зъбите се изпиляват с възвратнопостъпателни движения по продължение на ножовия лист. Необходимите размери се проверяват с линия.

Чапразене на триона

Чапразене на трионаЧапразенето се прави с цел да се получи широчина на разреза, по-голяма от дебелината на триона. В противен случай трионът заяжда и работата се затруднява. Състои се в поредно изкривяване на зъбите в противоположни посоки. Изкривяването обикновено е приблизително колкото половината от дебелината на ножовия лист (0,2.5 - 0,70 мм); при рязане на мека дървесина е по-голямо, отколкото при твърдите дървесни видове. чапразилоИзкривява се не целият зъб от основата му, а горната третина.

Ако майсторът любител не разполага със специален инструмент - чапразило, може да използва плоски клещи. Дърводелските триони се стягат в менгемето и зъбите се изкривяват през един на едната страна, след това се обръща и останалите зъби се огъват на другата страна.

Неправилно чапразеният трион се отклонява и прави неравен разрез. Ето защо изкривяването на зъбите трябва да се проверява. Удобен е шаблонът, на който се вижда профилът на правилно чапразени зъби.

Заточване на зъбите на триона

Заточване на зъбите на трионаПри заточване на зъбите обикновено се използва триъгълна или ромбовидна пила със ситна насечка. Точи се с движение напред, без да се натиска силно; в обратната посока пилата не трябва да докосва ножовият лист.

Зъбите на триона за напречно рязане се заточват под ъгъл около 45°. Зъбите на триона за надлъжно рязане се заточват, като пилата се движи перпендикулярно на повърхнината на ножовия лист. В този случай не е необходимо трионът да се обръща в менгемето. След заточването ножовият лист се поставя върху плоска дъска. Със същата пила или с точило се отстраняват образуваните по време на точенето „мустаци".

Ако трионът се държи в сандъче, за предпазване на зъбите от затъпяване може да се използва планка с изрязана вдлъбнатина или парче срязан гумен маркуч. При продължително съхраняване ножовият лист трябва да се смазва с машинно масло, за да се предпази от корозия. Така вашите триони ще ви служат дълго.

 

Клиенти, които харесват продукти от категория Триони за дърво често разглеждат и аналогични продукти от свързаната категория Триони ръчни.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Триони за дърво могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Триони за дърво са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Трион BASIC JET 8 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-084, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8644
Трион BASIC JET 8 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-084, STANLEY..
33,40лв. 38,40лв.
без ДДС:27,83лв.
Трион дърводелски c ратанова дръжка, 610/255mm, 8812241, EXTOL PREMIUM Трион дърводелски c ратанова дръжка, 610/255mm, 8812241, EXTOL PREMIUM
Нов -15 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812241
Трион ръчен дърводелски ратанова оплетка на ръкохватката, 610/255mm, EXTOL PREMIUM - за професионални и начинаещи майстори Трион дърводелски ратанова дръжка, 610/255mm - искате да намерите най-доброто отношение цена – качество, това е правилният избор. Описание и характеристики Благодарение на тъ..
15,60лв. 18,29лв.
без ДДС:13,00лв.
Трион злодейка FatMax 12" 11TPI HP, 2-17-205, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8680
Трион злодейка FatMax 12" 11TPI HP, 2-17-205, STANLEY..
38,80лв. 44,64лв.
без ДДС:32,33лв.
Трион универсален 380 mm, 1-20-002, STANLEY
-7 %
Марка: STANLEY Модел: 8270
Трион универсален 380 mm, 1-20-002, STANLEY Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби, не изискват точене Универсалната форма на зъбите позволява рязане на почти всички дървени повърхности На дръжката са маркиран..
27,60лв. 29,52лв.
без ДДС:23,00лв.
Трион универсален за дърво, 300 mm, 0-20-220, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8579
Трион универсален за дърво, 300 mm, 0-20-220, STANLEY..
18,10лв. 20,52лв.
без ДДС:15,08лв.
Марка: STANLEY Модел: 8639
Трион рамков, джага, за влажно дърво, 530 mm Описание и характеристики Стоманена овална рамка, предпазва от огъване Прост и бърз начин за поставяне на острието Закалени зъби, които не се нуждаят от заточване Предпазител за ръката Идеален за свежо дърво  ..
17,64лв.
без ДДС:14,70лв.
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 530 mm, 1-15-382, STANLEY
-9 %
Марка: STANLEY Модел: 8640
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 530 mm Описание и характеристики Острие закалено с прости симетрични зъби за рязане на сухо дърво Изработено от въглеродна стомана Закалени зъби  ..
10,43лв. 11,40лв.
без ДДС:8,69лв.
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 610 mm, 1-15-385, STANLEY
-6 %
Марка: STANLEY Модел: 8641
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 610 mm Описание и характеристики Острие закалено с прости симетрични зъби за рязане на сухо дърво Изработено от въглеродна стомана Закалени зъби  ..
11,75лв. 12,48лв.
без ДДС:9,79лв.
Трион BASIC JET с фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-089, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8645
Трион BASIC JET с фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-089, STANLEY..
29,10лв. 33,48лв.
без ДДС:24,25лв.
Марка: STANLEY Модел: 8648
Трион BASIC JET фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 450 mm, 1-20-093, STANLEY..
37,44лв.
без ДДС:31,20лв.
Трион BASIC JET фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 500 mm, 1-20-094, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8649
Трион BASIC JET фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 500 mm, 1-20-094, STANLEY..
30,30лв. 34,80лв.
без ДДС:25,25лв.
Трион FatMax® Blade Guard, 11 tpi x 450 mm, 2-20-533, STANLEY
-15 %
Марка: STANLEY Модел: 8682
Трион FatMax® Blade Guard, 11 tpi x 450 mm, 2-20-533, STANLEY..
68,90лв. 81,00лв.
без ДДС:57,42лв.
Трион FatMax® Blade Guard, 7 tpi x 380 mm, 2-20-528, STANLEY
-15 %
Марка: STANLEY Модел: 8681
Трион FatMax® Blade Guard, 7 tpi x 380 mm, 2-20-528, STANLEY..
65,40лв. 76,92лв.
без ДДС:54,50лв.
Трион HD, 380 mm, 7TPI, 1-20-119, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8651
Трион HD, 380 mm, 7TPI, 1-20-119, STANLEY..
16,80лв. 19,08лв.
без ДДС:14,00лв.
Трион HD, 500 mm, 7TPI, 1-20-090, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8646
Трион HD, 500 mm, 7TPI, 1-20-090, STANLEY..
16,80лв. 19,08лв.
без ДДС:14,00лв.
Трион HD, 550 mm, 7TPI, 1-20-091, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8647
Трион HD, 550 mm, 7TPI, 1-20-091, STANLEY..
22,30лв. 25,32лв.
без ДДС:18,58лв.
Трион JET CUT фини зъби 380mm, 2-15-594, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8677
Трион JET CUT фини зъби 380mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възм..
31,20лв. 35,88лв.
без ДДС:26,00лв.
Трион JET CUT фини зъби 450mm, 2-15-595, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8678
Трион JET CUT фини зъби 450mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възм..
32,30лв. 37,08лв.
без ДДС:26,92лв.
Трион JET CUT фини зъби 500mm, 2-15-599, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8679
Трион JET CUT фини зъби 500mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възм..
32,90лв. 37,80лв.
без ДДС:27,42лв.
Трион злодейка, 300 mm, 1-15-511, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8642
Трион злодейка, 300 mm Описание и характеристики Твърдо острие сък закалени зъби Комфортна дръжка от ABS във формата на пистолет 9 зъба на инч tpi x 300 mm  ..
32,10лв. 36,84лв.
без ДДС:26,75лв.
Трион овощарски за прорязване, 350 mm, 1-15-676, STANLEY Трион овощарски за прорязване, 350 mm, 1-15-676, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8643
Трион овощарски за прорязване, 350 mm Описание и характеристики Универсални зъби, подлежаши на заточване Острието е закрепено към дръжката с два здрави нита 4 зъба на инч tpi x 350 mm  ..
19,50лв. 22,20лв.
без ДДС:16,25лв.
Трион ръчен овощарски 350 mm, 1-15-259, STANLEY
-19 %
Марка: STANLEY Модел: ST-1-15-259
Трион овощарски за прорязване, 350 mm Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането. Острието е закрепено към дръжката с два здрави нита. Специална форма на дръжката, улесняваща косо рязане. Дължина, мм: 350.00 мм Марка: Stanley  Модел: 1-15-259  Приложение: овощарски Серия..
48,00лв. 59,50лв.
без ДДС:40,00лв.
Трион с остри зъби OPP, 7 tpi x 550 mm, 6-97-055, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8804
Трион с остри зъби OPP, 7 tpi x 550 mm Описание и характеристики Ергономична дръжка ABS Закалени зъби, не изискват точене Универсалната форма на зъбите позволява рязане на почти всички дървени плоскости На дръжката са маркирани ъгли 45° и 90°  ..
30,90лв. 35,52лв.
без ДДС:25,75лв.
Трион универсален 450 mm, 1-20-003, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8271
Трион универсален 450 mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби, не изискват точене Универсалната форма на зъбите позволява рязане на почти всички дървени повърхности На дръжката са ..
26,60лв. 30,60лв.
без ДДС:22,17лв.
Трион универсален 500 mm, 1-20-008, STANLEY Трион универсален 500 mm, 1-20-008, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8272
Трион универсален 500 mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби, не изискват точене Универсалната форма на зъбите позволява рязане на почти всички дървени повърхности На дръжката са ..
28,70лв. 33,00лв.
без ДДС:23,92лв.
Марка: BOLTER Модел: 19954
Бичкия 24" XG53579 - BOLTER Бичкия 24" - изполвай качествения инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на бичкия 24"Размер: 24”метална рамка с размери 17х27х1mmДруги данни за бичкия 24"Тегло: 0,458kgТози инструмент ще срещнете още с наименов..
7,98лв.
без ДДС:6,65лв.
Марка: BOLTER Модел: 19955
Бичкия 30" XG53580 - BOLTER Бичкия 30" - избери оптималния инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на бичкия 30"Размер: 30"метална рамка с размери 17x27x1mmДруги данни за бичкия 30"Тегло: 0,521kgТози инструмент ще срещнете още с наименовани..
8,53лв.
без ДДС:7,11лв.
Марка: BOLTER Модел: 20125
Трион за дърво сгъваем 7"-180 mm XG53901 - BOLTER Трион за дърво сгъваем 7"-180 mm - избери надежден инструмент от BOLTER и работи безопасно. Технически характеристики и описание на трион за дърво сгъваем 7"-180 mm Тялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма г..
9,38лв.
без ДДС:7,82лв.
Марка: BOLTER Модел: 20126
Трион за дърво усилен 12"-300 mm XG53902 - BOLTER Трион за дърво усилен 12"-300 mm - избери надежден инструмент от BOLTER и работи професионално.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 12"-300 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост..
7,93лв.
без ДДС:6,61лв.
Марка: BOLTER Модел: 20127
Трион за дърво усилен 20"-500 mm XG53903 - BOLTER Трион за дърво усилен 20"-500 mm - вземи здрав инструмент от BOLTER и работи като експерт.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 20"-500 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост. Дву..
10,78лв.
без ДДС:8,98лв.
Марка: BOLTER Модел: 20128
Трион за дърво усилен 26"-650 mm XG53904 - BOLTER Трион за дърво усилен 26"-650 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и работи като експерт.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 26"-650 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост.Д..
14,06лв.
без ДДС:11,72лв.
Марка: BOLTER Модел: 20129
Трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm XG53905 - BOLTER Трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и спести от грешки. Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm Усилено, неогъващо се тяло, изработено от висококачест..
6,61лв.
без ДДС:5,51лв.
Марка: SPARTA Модел: TD240245
Лък резбарски, 300 мм, TD240245, SPARTA - за дома или фирмата Лък резбарски, 300mm - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни. Описание и характеристики Той е предназначен за фигурно рязане в плоски детайли с малка дебелина от шперплат или други ..
6,49лв.
без ДДС:5,41лв.
Марка: RUS Модел: TD24050
Листове за лък резбарски, 125 мм, 20 бр., TD24050, RUS - за удобна и безопасна работа Листове за лък резбарски, 125mm, 20бр - гарантира лекота на работата и голяма експлоатационна дълготрайност. Описание и характеристики Платно за резбарски лък, със ситни зъби, позволяващо фино рязане на неправ..
3,24лв.
без ДДС:2,70лв.
Марка: RUS Модел: TD24055
Листове за лък резбарски, 150 мм, 20 бр., TD24055, RUS - за домашната и професионалната работилницаЛистове за лък резбарски, 150mm, 20бр - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Платно за резбарски лък, със ситни зъби, позволяващо фино рязане на неправилни форми ..
6,38лв.
без ДДС:5,32лв.
Марка: SPARTA Модел: TD240205
Лък резбарски, 200 мм, TD240205, SPARTA - за начинаещи или напреднали потребителиЛък резбарски, 200mm - удовлетворява желанието за намиране на подходящи продукт.Описание и характеристики Той е предназначен за фигурно рязане в плоски детайли с малка дебелина от шперплат или други лесно обработвани ма..
6,02лв.
без ДДС:5,02лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD22572
Пасвател, 300 х 100 мм, пластмасов, 4 ъгъла на рязане, TD22572, SIBRTECH - за дома или фирматаПасвател, 300х100mm, 4 ъгъла на рязане - съвременно решение с иноваторски поглед.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязане под ъгъл на дървени плоскости..
11,10лв.
без ДДС:9,25лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD22576
Пасвател, 300 х 90 мм, пластмасов, 6 ъгъла на рязане, TD22576, SIBRTECH - за любители и професионалистиПасвател, 300х90mm, 6 ъгъла на рязане - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни.Описание и характеристики Предназначен за прецизно рязане под ъгъл 90/45/2..
11,47лв.
без ДДС:9,56лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD22536
Пасвател, пластмасов, син, 4 ъгъла на рязане + трион, 350 mm, TD22536, SIBRTECH - за работа с лекота и удоволствиеПасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 350mm - характерен с ергономичност и дълготрайност.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязане под..
23,45лв.
без ДДС:19,54лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD22538
Шаблон за рязане под ъгъл, 4 ъгъла с трион 450мм, TD22538, SIBRTECH - за домашни майстори и професионалистиПасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 450mm - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязан..
25,37лв.
без ДДС:21,14лв.
Марка: MTX Модел: TD233809
Трион за газобетон, 500 мм, твърдоспл. пластини, защитно покр. на платното, двукомп. дръжка, TD233809, MTX - за професионалисти и домашни майсториТрион за газобетон, 500mm, твърдоспл. зъби - посреща изцяло вашите намерения и планове.Описание и характеристики Трионът имат твърдосплавни припойки от во..
28,86лв.
без ДДС:24,05лв.
Марка: MTX Модел: TD233829
Трион за газобетон, 700 мм, твърдоспл. пластини, защитно покр. на платното, двукомп. дръжка, TD233829, MTX - за начинаещи или напреднали потребителиТрион за газобетон, 700mm, твърдоспл. зъби - неповторими оферта от нас за вас.Описание и характеристики Трионът имат твърдосплавни припойки от волфрамов..
33,11лв.
без ДДС:27,59лв.
Марка: MTX Модел: TD233929
Трион за гипсокартон, 180 мм, два работни ръба на платното, двукомпонентна дръжка, TD233929, MTX - за дома и работилницатаТрион за гипсокартон, 180mm, два работни ръба - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Специалното двустенно заточване на зъбите осигуря..
10,34лв.
без ДДС:8,62лв.
Марка: MTX Модел: TD235799
Трион за дърво Black Series,550мм,7-8TPI,закал.3D-з.,незал.покр.,дърв.др.,гум.пр., TD235799, MTX - за домашни майстори и професионалистиТрион за дърво Black Series, 550mm,7-8TPI, 3D-зъби - изберете високото качество на разумна цена.Описание и характеристики Листът на триона е направен от висококачес..
21,19лв.
без ДДС:17,66лв.
Марка: GROSS Модел: TD24111
Трион за дърво Piranha, 400 мм, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, незалепв. покр., двукомп. др., TD24111, GROSS - за начинаещи или напреднали потребители Трион за дърво Piranha, 400mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби - характерен с ергономичност и дълготрайност. Описание и характеристики Трионите..
45,66лв.
без ДДС:38,05лв.
Марка: GROSS Модел: TD24106
Трион за дърво Piranha, 450 мм, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, незалепв. покр., двукомп. др., TD24106, GROSS - за надеждна и ефективна работаТрион за дърво Piranha, 450mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Трионите за дърво P..
42,60лв.
без ДДС:35,50лв.
Марка: MTX Модел: TD235709
Трион за дърво Universal, 350мм, закал. 3D-з., 2 ръба 13-14 и 7-8 TPI,незалепв.покр.,2комп.др., TD235709, MTX - за хоби и професионални майсториТрион за дърво Universal, 350mm, 3D-з., 2 ръба 13-14 и 7-8 TPI - индивидуалното решение с насоченост към крайния клиент.Описание и характеристики Листът на ..
14,46лв.
без ДДС:12,05лв.
Марка: MTX Модел: TD231069
Трион за дърво за дребни ремонти, 320 мм, закалени зъби, монолитна еднокомпонентна дръжка, TD231069, MTX - за домашни майстори и професионалистиТрион за дърво за дребни ремонти, 320mm - бихте желали да откриете добър продукт, това е вашият избор.Описание и характеристики Полотно ножовки изготовлено ..
11,02лв.
без ДДС:9,18лв.
Показва 1 до 48 от 62 (2 страници)

Нови продукти

Трион дърводелски c ратанова дръжка, 610/255mm, 8812241, EXTOL PREMIUM Трион дърводелски c ратанова дръжка, 610/255mm, 8812241, EXTOL PREMIUM
Нов -15 %
Трион ръчен дърводелски ратанова оплетка на ръкохватката, 610/255mm, EXTOL PREMIUM - за професионални и начинаещи майстори Трион дърводелски ратанова..
15,60лв. 18,29лв.
без ДДС:13,00лв.
Листове за лък резбарски, 125 мм, 20 бр., TD24050, RUS - за удобна и безопасна работа Листове за лък резбарски, 125mm, 20бр - гарантира лекота на раб..
3,24лв.
без ДДС:2,70лв.
Трион за дърво, 450 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, двукомпонентна дръжка, TD235419, MTX - за потребители с високи изискванияТрион за дърво, 450mm, 7-8..
14,66лв.
без ДДС:12,22лв.
Листове за лък резбарски, 150 мм, 20 бр., TD24055, RUS - за домашната и професионалната работилницаЛистове за лък резбарски, 150mm, 20бр - представляв..
6,38лв.
без ДДС:5,32лв.
Трион за дърво, 500 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, двукомпонентна дръжка, TD235429, MTX - за професионалисти и любителиТрион за дърво, 500mm, 7-8 TPI,..
16,54лв.
без ДДС:13,78лв.