Меню
Кошница

Триони за дърво

Триони за дървo. Ръчен трион за дърво - приложение и видове.

Ръчният трион за дърво се използват за надлъжно и напречно бичене на дървесината. В зависимост от размерите и формата на платното (тялото), от профила и заточването на зъбите те имат определено производствено предназначение и различни наименования. Ръчния трион дърво напоследък има ограничено приложение поради въведената механизация в дървообработването. Ръчните триони за дърво се използват главно при ремонт и единично производство на дървени изделия, в строителството и др. И все пак няма дървообраотваща работилница, в която да няма поне няколоко вида ръчни триони за дърво.

Бичкия - трион за дърво за рязане на широки дъски

Бичкията се състои от лък и листов трион. Лъкът е изработен от дърво и има две напречни рамена, съединени в средата си шарнирно посредством надлъжно рамо. В предния си край напречните рамена са с отвори, а в задния си край с напречен канал. Листовият трион има конзоли, към които се захващат дървените ръкохватки посредством щифтове. Платното на този вид трион се монтира към лъка, като ръкохватките се поставят в отворите на напречните рамена с плъзгащо пасване. Към задния край на напречните рамена се поставя въжето, което посредством свободното рамо се усуква. В резултат на това се намалява разстоянието между рамената и трионът се обтяга. След като трионът получи необходимата стабилност при обтягането, рамото се фиксира към надлъжното рамо. Равнината на този трион се изменя спрямо равнината на лъка чрез завъртане на ръкохватките на триона.

Листовият трион е с дебелина 1,0 - 1,2mm и широчина 20mm - 30mm. Изработва се от висококачествена въглеродна стомана. Зъбите на този вид трион за дърво са триъгълни със стъпка 4 - 5mm и височина 2 - 3mm. Чапразът на зъбите е 0,5 - 0,6mm. При работа с бичкия обработваният материал се закрепва върху поставка на височина 700mm от пода. Бичкията се движи с дясната ръка, която обхваща напречното рамо в предния (долен) край. С лявата ръка се притиска обработваният материал. Рязането се извършва при движение на листовия трион за дърво напред. Максималната широчина на разбичване е равна на разстоянието от триона до надлъжното рамо на лъка.

Ножовка за дърво

Използва се за напречно и надлъжно бичене на дървесината. Ножовката се състои от листов трион и монтиран в прорез към дървена ръкохватка и фиксиран с нитове или посредством болт с крилчата гайка. Този трион за дърво е с трапецовидна форма. Дължината му е от 300 до 350mm, дебелината - 0,8 - 1mm, а широчината - 50 - 60mm. Зъбите 3 на такъв трион за дърво са с форма на правоъгълен триъгълник с наклон напред. Те са късо заточени, имат стъпка 5mm, височина 3mm и чапраз 0,3 - 0,4mm. При някои ножовки зъбите са с два размера по височина, наредени последователно, като ниските зъби служат за зачистване на ряза. Ръкохватката на ножовката е профилирана за здраво и удобно придържане с ръка.

При работа с ножовка детайлът се поставя върху дърводелски тезгях или поставка и се стабилизира добре. Трионът се движи с дясната ръка, която обхваща ръкохватката. С лявата ръка се притиска детайлът. Рязането се извършва при движение на този трион за дърво в надлъжна посока, напред. По време на работа ножовката се притиска леко към детайла.

При бичене на детайли, които имат лицева повърхност (фурнирована, ламинирана), биченето започва от нея към нелицевата страна. 

Турски трион за дърво

Подобен е на ножовката, но платното е с правоъгълна форма. Състои се от листов трион за дърво и дървена ръкохватка. Листовият трион за дърво е с дължина 280mm, широчина 50mm и дебелина 1mm. Монтиран е към ръкохватката в прорез и фиксиран с нитове.

Зъбите на турския трион за дърво имат форма на правоъгълен триъгълник с наклон назад (към ръкохватката).Стъпката им е 4,5mm,а височината 2mm. Зъбите са право заточени и са с малък чапраз 0,2 -0,Зmm. Ръкохватката е профилирана за здраво и удобно хващаме с ръка. При работа турският трион за дърво се придържа с дясната ръка. Рязането се извършва при движение на триона назад.

Пасвател

Служи за фино бичене с малка широчина на ряза и висока чистота на обработка. Използва се за пасване на детайлите при тяхното съединяване. Пасвателя се състои от листов трион, ръкохватка и усилваща метална пластинка. Платното на пасвателния трион за дърво има правоъгълна форма с дължина 220mm, широчина 50mm и дебелина 0,6mm. За устойчивост при биченето в горния край на триона е монтирана метална пластинка, която обхваща двете страни на платното и не позволява неговото огъване.

Зъбите на пасвателния трион за дърво са ситни с форма на правоъгълен триъгълник и имат малък наклон напред. Те имат стъпка 2mm и височина 0,8mm. Предните им режещи ръбове се заточват косо. Ръкохватката на пасвателя е дървена и трионът се монтира към нея в прорез чрез занитване. При някои пасватели тя може да се фиксира към предния или задния край на триона в канали посредством щифт с пружина. При работа детайлът трябва да бъде добре затегнат. Пасвателят се придържа с дясната ръка, а лявата ръка притиска детайла в мястото на биченето, като палецът опира леко в платното на триона и направлява движението му напред. По време на биченето пасвателният трион за дърво се притиска леко към детайла.

Тесен трион за дърво - злодейка

Използва се за изработване на закрити прорези в детайла. Злодейката се състои от листов трион и ръкохватка. Платното на този трион за дърво е тясно и скосено към предния край. То е с дължина 300mm, широчина при ръкохватката ЗОmm, а в предния край - 5mm, и е с дебелина 1,2mm.

Зъбите на тесния трион за дърво са с форма на правоъгълен триъгълник и имат наклон напред. Стъпката им е 5mm, а височината --2,5mm. Те са косо заточени и са без чапраз.

Ръкохватката на злодейката е дървена и трионът се монтира към нея в прорез чрез занитване. При бичене с тесен трион е необходимо в детайла да се изработи проходен отвор. Тесният трион за дърво се придържа с дясната ръка, предният му край се поставя в отвора и чрез движение на триона напред се извършва биченето. По време на работа той се притиска към детайла.

Подготовка на ръчните триони за работа

Подготовката се състои в заточване, чапразене и отстраняване на дефекти. Всички ръчни триони за дърво се заточват с пила. Пилите са триъгълни - ромбоидни (мечовидни) или ножовидни с дължина 100mm. Ръчният трион за дърво се фиксира към поставка със зъбите нагоре. Заточва се по предната стена на резеца при движение на пилата напред, като се притиска силно към зъба. Когато заточването на зъбите е косо, направлението на пилата спрямо платното на триона трябва да бъде косо. За да бъде качествено заточването и да се запазят параметрите на зъбите, пилата не трябва да е износена. Заточените зъби трябва да имат преден режещ ръб с острота, без заобленост, без посиняване и мустачки.

Чапразене на ръчни триони за дърво

Извършва се преди заточването на триона. Чапрази се с ръчно чапразило (стоманена лента с прорез, който има широчина, равна на дебелината на триона). Зъбът се помества в прореза и чрез натиск върху пластинката се огъва странично. При чапразенето зъбите са отклоняват последователно вляво и вдясно. Размерът на чапраза е отклонението на зъбите в една посока и не трябва да бъде по-голям от дебелината на триона.

Дефекти при ръчните триони за дърво

Дефектите, които се получават върху трионите, са различни и се дължат на неправилна експлоатация и съхранение (пукнатини, огъване и хлабини по платното и др.). Пукнатините най-често започват от пазвите на зъбите. Те могат да се ограничат, като в края им се правят отвори с диаметър от 1 до 1,5cm. При пукнатина, по-голяма от 1,5cm, ръчният трион за дърво е негоден за работа. Кривините се отстраняват чрез стягане на платното в челюсти, без да се удря с чук. Хлабината (изпъкналост или вдлъбнатост) се очертава, трионът се поставя върху наковалня (метална повърхност) с вдлъбнатостта надолу. Нанасят се леки удари с чук, като се започва от периферията на хлабината и се завършва в центъра и.

Клиенти, които харесват продукти от категория Триони за дърво често разглеждат и аналогични продукти от свързаната категория Триони ръчни.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Триони за дърво могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Триони за дърво са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Марка: BOLTER Модел: 19954
Бичкия 24" XG53579 - BOLTER Бичкия 24" - изполвай качествения инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на бичкия 24"Размер: 24”метална рамка с размери 17х27х1mmДруги данни за бичкия 24"Тегло: 0,458kgТози инструмент ще срещнете още с наименов..
5,90лв.
без ДДС:4,92лв.
Марка: BOLTER Модел: 19955
Бичкия 30" XG53580 - BOLTER Бичкия 30" - избери оптималния инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на бичкия 30"Размер: 30"метална рамка с размери 17x27x1mmДруги данни за бичкия 30"Тегло: 0,521kgТози инструмент ще срещнете още с наименовани..
6,31лв.
без ДДС:5,26лв.
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 530 mm, 1-15-382, STANLEY
-9 %
Марка: STANLEY Модел: 8640
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 530 mmОписание и характеристики Острие закалено с прости симетрични зъби за рязане на сухо дърво Изработено от въглеродна стомана Закалени зъби..
10,43лв. 11,40лв.
без ДДС:8,69лв.
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 610 mm, 1-15-385, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8641
Лист за трион резервен с равномерни зъби, 610 mm Описание и характеристики Острие закалено с прости симетрични зъби за рязане на сухо дърво Изработено от въглеродна стомана Закалени зъби  ..
11,00лв. 12,48лв.
без ДДС:9,17лв.
Листове за лък резбарски, 125mm, 20бр, 24050, RUS Листове за лък резбарски, 125mm, 20бр, 24050, RUS
Нов
Марка: RUS Модел: TD24050
Листове за лък резбарски, 125 мм, 20 бр., TD24050, GROSS - за удобна и безопасна работаЛистове за лък резбарски, 125mm, 20бр - гарантира лекота на работата и голяма експлоатационна дълготрайност.Описание и характеристики Платно за резбарски лък, със ситни зъби, позволяващо фино рязане на неправилни ..
1,96лв.
без ДДС:1,63лв.
Листове за лък резбарски, 150mm, 20бр, 24055, RUS
Нов
Марка: RUS Модел: TD24055
Листове за лък резбарски, 150 мм, 20 бр., TD24055, GROSS - за домашната и професионалната работилницаЛистове за лък резбарски, 150mm, 20бр - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Платно за резбарски лък, със ситни зъби, позволяващо фино рязане на неправилни форм..
4,39лв.
без ДДС:3,66лв.
Лък резбарски, 200mm, 240205, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD240205
Лък резбарски, 200 мм, TD240205, MTX - за начинаещи или напреднали потребителиЛък резбарски, 200mm - удовлетворява желанието за намиране на подходящи продукт.Описание и характеристики Той е предназначен за фигурно рязане в плоски детайли с малка дебелина от шперплат или други лесно обработвани матер..
4,14лв.
без ДДС:3,45лв.
Лък резбарски, 300mm, 240245, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD240245
Лък резбарски, 300 мм, TD240245, MTX - за дома или фирматаЛък резбарски, 300mm - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни.Описание и характеристики Той е предназначен за фигурно рязане в плоски детайли с малка дебелина от шперплат или други лесно обработвани..
4,46лв.
без ДДС:3,72лв.
Пасвател, 300х100mm, 4 ъгъла на рязане, 22572, SIBRTECH
Нов
Марка: SIBRTECH Модел: TD22572
Пасвател, 300 х 100 мм, пластмасов, 4 ъгъла на рязане, TD22572, GROSS - за дома или фирматаПасвател, 300х100mm, 4 ъгъла на рязане - съвременно решение с иноваторски поглед.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязане под ъгъл на дървени плоскости, л..
7,64лв.
без ДДС:6,37лв.
Пасвател, 300х90mm, 6 ъгъла на рязане, 22576, SIBRTECH
Нов
Марка: SIBRTECH Модел: TD22576
Пасвател, 300 х 90 мм, пластмасов, 6 ъгъла на рязане, TD22576, GROSS - за любители и професионалистиПасвател, 300х90mm, 6 ъгъла на рязане - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни.Описание и характеристики Предназначен за прецизно рязане под ъгъл 90/45/22,5..
7,90лв.
без ДДС:6,58лв.
Пасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 350mm, 22536, SIBRTECH
Нов
Марка: SIBRTECH Модел: TD22536
Пасвател, пластмасов, син, 4 ъгъла на рязане + трион, 350 mm, TD22536, GROSS - за работа с лекота и удоволствиеПасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 350mm - характерен с ергономичност и дълготрайност.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязане под ъг..
16,14лв.
без ДДС:13,45лв.
Пасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 450mm, 22538, SIBRTECH
Нов
Марка: SIBRTECH Модел: TD22538
Шаблон за рязане под ъгъл, 4 ъгъла с трион 450мм, TD22538, GROSS - за домашни майстори и професионалистиПасвател, пластм., 4 ъгъла с трион, 450mm - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Трион за профилно рязане, в комплект с пасвателПредназначен за рязане п..
17,47лв.
без ДДС:14,56лв.
Трион BASIC JET 8 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-084, STANLEY
-13 %
Трион BASIC JET с фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 380 mm, 1-20-089, STANLEY
-13 %
Трион BASIC JET фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 450 mm, 1-20-093, STANLEY
-13 %
Трион BASIC JET фини зъби, 11 зъба на инч tpi x 500 mm, 1-20-094, STANLEY
-13 %
Трион FatMax® Blade Guard, 11 tpi x 450 mm, 2-20-533, STANLEY
-15 %
Трион FatMax® Blade Guard, 7 tpi x 380 mm, 2-20-528, STANLEY
-15 %
Трион HD, 380 mm, 7TPI, 1-20-119, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8651
..
16,80лв. 19,08лв.
без ДДС:14,00лв.
Трион HD, 500 mm, 7TPI, 1-20-090, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8646
..
16,80лв. 19,08лв.
без ДДС:14,00лв.
Трион HD, 550 mm, 7TPI, 1-20-091, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8647
..
22,30лв. 25,32лв.
без ДДС:18,58лв.
Трион JET CUT фини зъби 380mm, 2-15-594, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8677
Трион JET CUT фини зъби 380mm Описание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възм..
31,20лв. 35,88лв.
без ДДС:26,00лв.
Трион JET CUT фини зъби 450mm, 2-15-595, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8678
Трион JET CUT фини зъби 450mmОписание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възможно ря..
32,30лв. 37,08лв.
без ДДС:26,92лв.
Трион JET CUT фини зъби 500mm, 2-15-599, STANLEY
-13 %
Марка: STANLEY Модел: 8679
Трион JET CUT фини зъби 500mmОписание и характеристики Дръжка биматериална DynaGrip, захваната с три болта към острието, осигурява комфорт и безопастност при работа Закалени зъби JETCUT, не изискват точене Агресивната геометрия на закалените зъби, ускорява рязането 11 зъба на инч правят възможно ря..
32,90лв. 37,80лв.
без ДДС:27,42лв.
Трион за газобетон, 500mm, твърдоспл. зъби, 233809, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD233809
Трион за газобетон, 500 мм, твърдоспл. пластини, защитно покр. на платното, двукомп. дръжка, TD233809, MTX - за професионалисти и домашни майсториТрион за газобетон, 500mm, твърдоспл. зъби - посреща изцяло вашите намерения и планове.Описание и характеристики Трионът имат твърдосплавни припойки от во..
19,87лв.
без ДДС:16,56лв.
Трион за газобетон, 700mm, твърдоспл. зъби, 233829, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD233829
Трион за газобетон, 700 мм, твърдоспл. пластини, защитно покр. на платното, двукомп. дръжка, TD233829, MTX - за начинаещи или напреднали потребителиТрион за газобетон, 700mm, твърдоспл. зъби - неповторими оферта от нас за вас.Описание и характеристики Трионът имат твърдосплавни припойки от волфрамов..
22,80лв.
без ДДС:19,00лв.
Трион за гипсокартон, 180mm, два работни ръба, 233929, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD233929
Трион за гипсокартон, 180 мм, два работни ръба на платното, двукомпонентна дръжка, TD233929, MTX - за дома и работилницатаТрион за гипсокартон, 180mm, два работни ръба - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Специалното двустенно заточване на зъбите осигуря..
6,34лв.
без ДДС:5,28лв.
Трион за гипсокартон, 180mm, дървена дръжка, 233905, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD233905
Трион за гипсокартон, 180 мм, дървена дръжка, TD233905, MTX - за професионалисти и домашни майсториТрион за гипсокартон, 180mm, дървена дръжка - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Тронът е направен от студенокатна стомана марка 65 MnЗъбите на триона са закале..
1,39лв.
без ДДС:1,16лв.
Трион за дърво Black Series, 550mm,7-8TPI, 3D-зъби, 235799, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235799
Трион за дърво Black Series,550мм,7-8TPI,закал.3D-з.,незал.покр.,дърв.др.,гум.пр., TD235799, MTX - за домашни майстори и професионалистиТрион за дърво Black Series, 550mm,7-8TPI, 3D-зъби - изберете високото качество на разумна цена.Описание и характеристики Листът на триона е направен от висококачес..
12,01лв.
без ДДС:10,01лв.
Трион за дърво Piranha, 400mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, 24111, GROSS Трион за дърво Piranha, 400mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, 24111, GROSS
Нов -5 %
Марка: GROSS Модел: TD24111
Трион за дърво Piranha, 400 мм, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, незалепв. покр., двукомп. др., TD24111, GROSS - за начинаещи или напреднали потребители Трион за дърво Piranha, 400mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби - характерен с ергономичност и дълготрайност. Описание и характеристики Трионите..
23,12лв. 24,35лв.
без ДДС:19,27лв.
Трион за дърво Piranha, 450mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, 24106, GROSS Трион за дърво Piranha, 450mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, 24106, GROSS
Нов
Марка: GROSS Модел: TD24106
Трион за дърво Piranha, 450 мм, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби, незалепв. покр., двукомп. др., TD24106, GROSS - за надеждна и ефективна работаТрион за дърво Piranha, 450mm, 11-12 TPI, закалени 3D-зъби - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Трионите за дърво P..
22,72лв.
без ДДС:18,93лв.
Трион за дърво Universal, 350mm, 3D-з., 2 ръба 13-14 и 7-8 TPI, 235709, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235709
Трион за дърво Universal, 350мм, закал. 3D-з., 2 ръба 13-14 и 7-8 TPI,незалепв.покр.,2комп.др., TD235709, MTX - за хоби и професионални майсториТрион за дърво Universal, 350mm, 3D-з., 2 ръба 13-14 и 7-8 TPI - индивидуалното решение с насоченост към крайния клиент.Описание и характеристики Листът на ..
9,95лв.
без ДДС:8,29лв.
Трион за дърво за дребни ремонти, 320mm, 231069, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD231069
Трион за дърво за дребни ремонти, 320 мм, закалени зъби, монолитна еднокомпонентна дръжка, TD231069, MTX - за домашни майстори и професионалистиТрион за дърво за дребни ремонти, 320mm - бихте желали да откриете добър продукт, това е вашият избор.Описание и характеристики Полотно ножовки изготовлено ..
7,58лв.
без ДДС:6,32лв.
Трион за дърво кръгов, 300mm, закалени зъби, 231039, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD231039
Трион за дърво кръгов, 300 мм, закалени зъби, двукомпонентна дръжка, TD231039, MTX - за любители и професионалистиТрион за дърво кръгов, 300mm, закалени зъби - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Листът на триона е направен от стомана марка 65 MnУниверсалния з..
7,69лв.
без ДДС:6,41лв.
Марка: BOLTER Модел: 20125
Трион за дърво сгъваем 7"-180 mm XG53901 - BOLTER Трион за дърво сгъваем 7"-180 mm - избери надежден инструмент от BOLTER и работи безопасно. Технически характеристики и описание на трион за дърво сгъваем 7"-180 mm Тялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавос..
6,95лв.
без ДДС:5,79лв.
Марка: BOLTER Модел: 20126
Трион за дърво усилен 12"-300 mm XG53902 - BOLTER Трион за дърво усилен 12"-300 mm - избери надежден инструмент от BOLTER и работи професионално.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 12"-300 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост..
5,87лв.
без ДДС:4,89лв.
Марка: BOLTER Модел: 20127
Трион за дърво усилен 20"-500 mm XG53903 - BOLTER Трион за дърво усилен 20"-500 mm - вземи здрав инструмент от BOLTER и работи като експерт.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 20"-500 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост. Дву..
7,98лв.
без ДДС:6,65лв.
Марка: BOLTER Модел: 20128
Трион за дърво усилен 26"-650 mm XG53904 - BOLTER Трион за дърво усилен 26"-650 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и работи като експерт.Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен 26"-650 mmТялото, изработено от висококачествена закалена стомана 65 Mn за голяма гъвкавост.Д..
10,42лв.
без ДДС:8,68лв.
Марка: BOLTER Модел: 20129
Трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm XG53905 - BOLTER Трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и спести от грешки. Технически характеристики и описание на трион за дърво усилен прецизен 12"-300 mm Усилено, неогъващо се тяло, изработено от висококачест..
4,90лв.
без ДДС:4,08лв.
Трион за дърво, 3 в 1, 3D-зъби, 3 работни платна 7, 9, 13 TPI, 235759, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235759
Трион за дърво, 3 в 1, закалени 3D-зъби, 3 работни платна 7, 9, 13 TPI, метална гумирана др., TD235759, MTX - за полупрофесионални и професионални дейностиТрион за дърво, 3 в 1, 3D-зъби, 3 работни платна 7, 9, 13 TPI - предоставя високо качество с много добра цена.Описание и характеристики Листовете..
16,74лв.
без ДДС:13,95лв.
Трион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 2D-зъби, с линийка, 235015, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD235015
Трион за дърво, 400 мм, 7-8 TPI, закалени 2D-зъби, с линийка, двукомпонентна дръжка, TD235015, MTX - за работа с лекота и удоволствиеТрион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 2D-зъби, с линийка - изберете високото качество на разумна цена.Описание и характеристики Трионът е направен от легирана стомана марка ..
6,62лв.
без ДДС:5,52лв.
Трион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 3D-зъби, 235409, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235409
Трион за дърво, 400 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, двукомпонентна дръжка, TD235409, MTX - за работа с лекота и удоволствиеТрион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 3D-зъби - не е компромис, а правилният избор.Описание и характеристики Трионът е направен от студенокатна стомана марка 65 Mn с твърдост на закале..
7,78лв.
без ДДС:6,48лв.
Трион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 3D-зъби, 235499, MTX
Нов -5 %
Марка: MTX Модел: TD235499
Трион за дърво, 400 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, незалепващо покр. на платното, двукомп. др., TD235499, SPARTA - за любители и професионалисти Трион за дърво, 400mm, 7-8 TPI, 3D-зъби - изберете високото качество на разумна цена. Описание и характеристики Трионът е направен от студенока..
7,80лв. 8,20лв.
без ДДС:6,50лв.
Трион за дърво, 400mm, 7-8 ТРI с линийка, 231855, SPARTA Трион за дърво, 400mm, 7-8 ТРI с линийка, 231855, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD231855
Трион за дърво, 400 мм, 7-8 ТРI, закалени зъби, с линийка, дървена дръжка, TD231855, MTX - за домашни майстори и професионалистиТрион за дърво, 400mm, 7-8 ТРI с линийка - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Трионът е направен от легирана стомана марка 65 MnЛис..
4,03лв.
без ДДС:3,36лв.
Трион за дърво, 450mm, 7-8 TPI, 3D-зъби, 235419, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235419
Трион за дърво, 450 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, двукомпонентна дръжка, TD235419, SPARTA - за потребители с високи изискванияТрион за дърво, 450mm, 7-8 TPI, 3D-зъби - не е компромис, а правилният избор.Описание и характеристики Трионът е направен от студенокатна стомана марка 65 Mn с твърдост на з..
8,26лв.
без ДДС:6,88лв.
Трион за дърво, 450mm, 7-8 TPI, 3D-зъби, 235509, MTX
Нов
Марка: MTX Модел: TD235509
Трион за дърво, 450 мм, 7-8 TPI, закалени 3D-зъби, незалепващо покр. на платното, двукомп. др., TD235509, SPARTA - за удобна и безопасна работаТрион за дърво, 450mm, 7-8 TPI, 3D-зъби - продукт, разработен в тясна кооперация между производител и потребител.Описание и характеристики Трионът е направен..
9,91лв.
без ДДС:8,26лв.
Трион за дърво, 450mm, 7-8 ТРI с линийка, 231875, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD231875
Трион за дърво, 450 мм, 7-8 ТРI, закалени зъби, с линийка, дървена дръжка, TD231875, MTX - за хоби и професионални задачиТрион за дърво, 450mm, 7-8 ТРI с линийка - не е компромис, а правилният избор.Описание и характеристики Трионът е направен от легирана стомана марка 65 MnЛистът на инструмента има..
4,69лв.
без ДДС:3,91лв.
Трион за дърво, 500mm, 7-8 TPI, 2D-зъби, с линийка, 235035, SPARTA
Нов
Марка: SPARTA Модел: TD235035
Трион за дърво, 500 мм, 7-8 TPI, закалени 2D-зъби, с линийка, двукомпонентна дръжка, TD235035, MTX - за полупрофесионални и професионални дейностиТрион за дърво, 500mm, 7-8 TPI, 2D-зъби, с линийка - добър вариант за дома или полу-професионалната работилница.Описание и характеристики Трионът е направ..
9,19лв.
без ДДС:7,66лв.
Показва 1 до 48 от 66 (2 страници)

Нови продукти

Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 71 180, KNIPEX
-22 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
99,90лв. 128,74лв.
без ДДС:83,25лв.
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 72 180, KNIPEX
-14 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
116,40лв. 135,30лв.
без ДДС:97,00лв.
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 72 180 BK, KNIPEX
-14 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
118,80лв. 138,76лв.
без ДДС:99,00лв.
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 72 180 F, KNIPEX
-20 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
114,00лв. 141,74лв.
без ДДС:95,00лв.

Най-продавани

Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 72 180, KNIPEX
-14 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
116,40лв. 135,30лв.
без ДДС:97,00лв.
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm, 73 72 180 F, KNIPEX
-20 %
Клещи резачки странични усилени KNIPEX TwinForce® фосфатирани, черни 180 mm единственият усилен резач с патентован двоен шарнир оптимално предават..
114,00лв. 141,74лв.
без ДДС:95,00лв.