Меню
Кошница

Свредла

Свредла за пробиване на всички материали

За пробиване на отвори обикновено се употребяват инструменти, наречени свредла. В категорията свредла ще намерите подкатегории, в които сме систематизирали различни видове според вида на материала за който са предназначени а също и според вида на конструкцията. Голямото разнообразие на материали довежда до разработване на изключително много видове пробивни бургии.

Свредла за пробиване
Видове свредла за пробиване

Основните съставни части са тяло със извеждаща праха или стружките спирала, връх с режещи ръбове и пластини и опашка за закрепване. Пробивните свредла се разделят главно според материала за който са предназначени и според системата за захващане към пробивния инструемнт.

Какво представляват свредлата

Пробивните свредла имат режещи ръбове на върха си
Връх на свредло

Свредлото е стружкоотнемащ пробивен инструмент, който се използва с бормашина или пробивен център. Пробивните свредла имат режещи ръбове на върха си. По време на обработката свредлото се върти около собствената ос и заедно с постъпателното движени към материала, прониква в обработвания материал, отнемайки част от него. Използват се за пробиване на дърво, метал, изскуствени амтериали, камъни и други.

Свредла HSS за метал
Свредла за метал TiN

Най-често използваното свредло е спиралното. Произвежда се от бързорезна инструментална стомана HSS. За по-специални приложения свредлата са оборудвани на върха с режещи пластини от твърдосплавен метал, нитридни съединения или диаманти. Наред със стандартните има още центриращи и такива за дълбоко пробиване. При пробиването на дълбоки отвори основен проблем е отвеждането на стружките, затова през канали в свредлото се подава охладителна течност с високо налягане, която извежда стружките от отвора. Други разновидности са специализираните свредла за дърво и за ударно пробиване на стоманобетон.

Същност и дефиниция на пробиването със свредла

пробиване със свредла
Пробиване със свредла, разгледай

Направата на цилиндрични отвори в плътен материал с помощта на режещи инструменти – свредла, се нарича пробиване. Пробиването на материалите се извършва с пробивни и други машини - ръчно и механично. При пробиване с пробивни машини детайлът се закрепва неподвижно, а свредлото получава едновременно две движения – кръгово въртеливо по часовниковата стрелка и постъпателно, наречено движение на подаване.

При пробиването свредлото с режещите си ръбове снема стружки и се врязва в обработвания детайл. Отворите биват проходни, когато излизат от другата страна на детайла, и непро­ходни (глухи), когато имат дъно. Освен за направа на нови отвори пробиването се прилага и за разширяване на съществуващите отвори.

Най-важните критерии за пробиване на отвори (отвор е правилното техническото наименование на дупка) са:

 • избор на подходящи свредла
 • избор на подходяща скорост на рязане (обороти)
 • избор на подходяща сила на подаване (натискова сила)

Горните критерии трябва да бъдат съобразени с обработвания материал, пробивната машина трябва да бъде в състояние да осигури необходимата скорост на рязане и необходимия въртящ момент. За да изберем оптималните свредла, скорост на рязане и сила на подаване трябва да са ни известни още следните факти: Какъв материал ще пробиваме? Какъв диаметър ще има отвора? Става въпрос за проходен отвор, за глух отовор или за дълбок отвор? Ако са ни известни тези факте може да изберем параметрите на пробиване от таблицата към съответната пробивна машина. Тук трябва да правим разлика дали отворът се пробива със стационарна бормашина или с ръчна електрическа бормашина.

Исторически преглед – най-старите свредла

Пробиването е много стара техника. Каменните свредла се появяват в епохата на горния палеолит. По това време те са били използвани за пробиване на по-меки материали като дърво, рога или кости, както и кожи. В зависимост от предназначението, се срещат: обикновени, тежки груби, фини и дълги. Също така се откриват и каменни, които с помощта на кварцов пясък служели например при производството на перли.

В мезолита и неолита са развите по ефективни техники за пробиване на камък и техниката на пробиване се счита за една от важните технически характеристики на тази епоха, която започва преди около 10 000 години. Хората от тази епоха използват пробивни свредла и кварцов пясък за шлайфане и пробиване на камъни, това е другата важна техническа иновация от неолита освен селскостопанска татехнология и керамичното производство. Използваните за запалване на огън свредла, също били обичайни. В този случай се използва както свредла от плътен материал, така и кухи от органичен материал (като тръстика), в която пробиващият пясък се съдържа в гилзата и по време на пробиването изтича навън.

Шнеково свредло – първообразът на модерното спирално свредло

спирално свредло
Спирални свредла, виж

За пробиване, в древни времена за първи път се използва шнековото свредло, което се състояло от усукана квадратна пръчка и заострен връх, която при пробиване отвеждала само прах, но не и стружки. Това свредло е заменено от свредла с формата на лъжица през 19-ти век. За обработката на стъкло и скъпоценни камъни се използвали дори свредла, чиито върхове са били облепени с диамантени частици.

Оръдията някога били произвеждани от бронзови отливки, които след това се пробивали. За тази цел били разработени вертикални или хоризонтални пробивни машини.

В средата на 19-ти век се изобретява известното и до днес, широко използвано спирално свредло. Тъй като производството му било сложно, това свредло се налага чак към края на века.

През 20-ти век са разработени иновативни свредла със сменяеми пластини, специални за дълбоко пробиване и ежекторни.

Свредла за пробиване – основни видове

В зависимост от конструкцията им пробивните свредла се разделят на: спирални, плоски и специални.

Спирални свредла

Използват се най-често. Спиралните свредла имат две главни части — работна част и опашка. Работната част на свредлото се състои от цилиндрична и режеща част. Цилиндричната част има два срещуположни спирални канала, които отвеждат снетите от режещите ръбове стружки. Каналите имат по дължината си направляващи лентички, които освен чс направляват свредлото, спомагат и за намаляване на триенето му със стените на отвора. Режещата част на свредлото има два главни режещи ръба и един напречен режещ ръб, който минава през оста па свредлото и съединява главните режещи ръбове. Всеки от режещите ръбове има предна и задна повърхнина. Опашката па свредлото се прави конусна или цилиндрична.

Плоски свредла

Плоско свредло
Плоско свредло за дърво

Плоското свредло представлява стебло с изтеглена в единия край конусообразна лопатка с два режещи ръба, разположени симетрично по отношение на оста на свредлата се прави с обратна конусност от 0,1 до 0,3 mm на 100 mm дължина, за да се изважда лесно от отвора. Опашката па свредлото се прави конусна или цилиндрична. Ъгълът при върха зависи от материала, който ще се обработва от свредлото. За твърди метали той е по-го­лям, а за меки - по-малък. Най-често ъгълът е 112° до 118°.

Тези свредла имат проста конструкция и евтина изработка, но вече са напълно изместени от спиралните, понеже имат редица недостатъци - ъгълът на рязане е неподходящ. Трудно се отвеждат стружките. Свредлото не може да се води добре, поради което не пробива точно и има малка производителност. За повишаване па производителността и за подобряване на качеството на работата при пробиване на твърди и жилави материали се използва свредла с пластинки от твърди сплави. Свредлата с пластинки от твърди сплави биват три вида: с прави канали, с наклонени капали и със спирални канали.

Специални свредла

В зависимост от устройството и предназначението им те биват най-различни: за дълбоко пробиване, за пръстеновидно пробиване, центровъчни свредла. Центровъчните се използуват за пробиване на центровъчни глухи отвори.

С какви машини се използват пробивните свредла

електрическа бормашина и пробиване със свредла
Машини за пробиване със свредла

На всички е известна добрата ръчна електрическа бормашина. Нека обаче разгледаме и квалифицираме и останалите машини за пробиване със свредла. Ще ги разделим на три групи – ръчни инструменти, ръчни машини за пробиване и стационарни машини.

Към ръчните инструменти за пробиване спадат – тресчотка, ръчна дрелка с манивела, дърводелски маткап или отвертка с патронник за захващане.

Към ръчните машини за пробиване ще категоризираме – електрическа бормашина, винтоверт, перфоратор, пневматична бормашина

Към стационарните машини за пробиване принадлежат – колонна пробивна машини, многовретенна пробивна машина, радиална пробивна машина, борверк, портална пробивна машина.

Важни са и приспособленията към пробивните машини. За закрепване на обработвания детайл се използват машинни стиски или менгемета. За кръгли детайли се използват призми за закрепване. За директно закрепване към работната маса се използват машинни стеги и ъгълници.

За захващане на пробивните свредла служат патронниците. Патронниците са с най-различен тип – тричелюстни или четиричелюстни, със система за самозатягане или със зъбен венец. Конусните втулки се използуват в случаите, когато конусът па опашката па свредлото или па патронника е различен по размери от конуса на вретеното на пробивната машина. Те се изработват с определени стандартни типоразмери. За да не се допускат грешки, втулките се номерират така, както се номерират и конусните опашки на свредлата и патронниците.

Основни категории свредла за пробиване

В e-shop-bg.eu сме категоризирали свредлата в следните групи:

 • диамантени
 • за бетон
 • за камък
 • за метал
 • за керамика
 • SDS – plus
 • SDS – max
 • универсални
 • за дърво

Няколко основни правила при пробиването със свредла

 1. Твърдите материали изискват ниска пробивна скорост, меките материали обратното по-висока скорост на пробиване. Скоростта на пробиване трябва да се намалява с навлизането на свредлото в матерала за да се намали прегряването на работния инструемнт.
 2. За много точно пробиване използвайте в началото центриращи свредла.
 3. За по-добри резултати в пробиването използвайте охлаждащи течности.
 4. При проходно пробиване на дървени плоскости, за да намалите риска от напукване на повърхността при излизане на инструмента, от задната страна подложете парче дърво.
 5. Винаги оставяйте свредлото да се охлади по естествен начин, не го охлаждайте принудително във вода или други течности.
 6. Големите диаметри свредла създават съотетно големи противодействащи сили, бъдете готови за това, дръжте здраво ръчната пробивна машина.
 7. При пробиване в бетон и камък на дълбоки отвори изваждайте често свредлото по време на пробиване, още по-добре е изполването на прахоулавящи системи.
 8. Винаги се уверявайте, че инструментите са заточени, това ще доведе до по-малко натоварване на машината а също и до по добри резултати при рязането (пробиването)
 9. За да предотвратите счупнето на материала при излизане на свредлото, в последния етап на пробиването намалете силата на подаване.
 10. Когато не разполагате с таблица за определяне на оборотите за пробиване в зависимост от вида на материала и диаметъра на свредлото използвайте следната ориентировъчна формула:

n=320*Vc/D, където е n – обороти на въртене [min-1], Vc – оптимална скорост на рязане [mm/min], D – диаметър на свредлото [mm].

Оптималните или допустими скорости на рязане за някои материали са както следва:

 • Неръждаема стомана (инокс) – 15mm/min
 • Чугун – 20mm/min
 • Конструкционна стомана – 30mm/min
 • Мед, бронз и алуминий - 50mm/min
 • Пластмаса и дърво – 80mm/min

Пример: пробиваме отвор с диаметър 10mm в конструкционна стомана

n=320*30/10=960 min-1

Свредло или бургия - основни понятия и видове. Свредла - основни характеристики

Свредлото е режещ инструмент, предназначен за пробиване на отвори в различни материали. В техническия жаргон се използва още думата бургия (вероятно от немски език – Bohrer). Правилното техническо наименование е свредло, в разговорния език е навлязъл и терминът бургия, което като термин особено в интернет пространството се е наложил и се използва често.

Свредлото представлява стоманен цилиндър обвит с двойна дясно въртяща се спирала, която от едната страна завършва с режеща част – връх а в другия край преминава опашката за закрепване. Най-често свредлата се закрепват в патронник на машината. Свредлата се произвеждат от инструментална стомана.

Основните характеристики на свредлата се определят най-вече от вида на пробивания материал. Разнообразието на свредлата е огромно.

Използват се във всички области на индустрията, строителството и за хоби приложения. Различават се по размери, конструкция геометрия, предназначение, захващане и др.

Конструкция на стандартното свредло:

Свредлото се състои от следните елементи:

 • Режеща част
 • Калибрирана част
 • Шийка
 • Опашка

Върху правилната работа на свредлото оказват влияние най-вече следните характерни ъгли:

свредла - ъгъл при върха

2ϕ – ъгъл при върха на свредлото

свредла - ъгъл заден

α – заден ъгъл на свредлото

свредла - ъгъл на наклона

ψ – ъгъл на наклона на напречния ръб

Видовете свредла се класифицират според няколко признака

Видове свредла според материала:

свредла за стомана

 • от бързорежеща стомана HSS, HSSCo,PM HSS
 • острие със запоени твърдосплавни карбидни пластини
 • острие с механично захванати режещи пластини

свредла за дърво

свредла за бетон

 • за ударно пробиване
 • за безударно пробиване

свредла за камък

свредла земни

свредла зъболекарски

Видове свредла според начина на захващане:

 • с цилиндрична опашка

 • с Морзов конус
 • SDS Plus
 • SDS Max
 • с шестостенна опашка
 • с шестограм 1/4“(6,35 mm)
 • Power-Grip

Видове свредла според формата

 • Спираловидни (с винтообразни канали) – за цилиндрични отвори
 • Стъпаловидно – пробиване на повече диаметри с един инструмент
 • Центриращо свредло – за пробиване на център
 • Плоско свредло – за големи диаметри, главно за дърво
 • Двустранно свредло – най-често за отвори за нитове
 • Фрезово свредло – контурни форми на отвора
 • Зенкероващо свредло – за конусни отвори
 • Спирално свредло за дърво
 • Винтово свредло за дърво
 • Свредла за дърво и декорации със зъбни подрезвачи
 • Плоско фрезово свредло
 • Фрезери за цапфи и шайби
 • Кофражно и инсталационно

Ъгъл на заточване на свредла според материала, който пробиват

Пробиван
материал

Стомана
Чугун

Алуминий

Мед

Месинг

Твърда гума

Мрамор
Композитни

Сив чугун

Изображение

свредло за чугун
свредло за алуминий
свредло за мед
свредло за месинг свредло за твърда гума
свредло за мрамор
бургия за сив чугун

2ϕ – ъгъл при върха на
свредлото

118°
(116°-120°)

130° - 140°

125°

130°

30°

80°

180°

Широка гама свредла за различни приложения и материали ще намерите в онлайн магазина за инструменти

Съдържание:

Свредла за пробиване за всички видове материали

Какво представляват свредлата

Същност и дефиниция на пробиването със свредла

Исторически преглед – най-старите свредла

Шнеково свредло – първообраза на модерното спирално свредло

Свредла за пробиване – основни видове

С какви машини се използват пробивните свредла

Основни категории свредла за пробиване

Няколко основни правила при пробиването със свредла

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6x150x210, 10бр./оп., 2608833893, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6x150x210, 10бр./оп., 2608833893, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 11614
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр. 6x150x210 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 6x150x210 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. ..
67,68лв. 79,69лв.
без ДДС:56,40лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 35 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586796, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 35 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586796, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 3606
Спецификация 35 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 35,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
188,40лв. 222,14лв.
без ДДС:157,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 40 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586802, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 40 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586802, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 3611
Спецификация 40 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 40,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
266,40лв. 320,26лв.
без ДДС:222,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 45 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586806, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 45 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586806, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 3615
Спецификация 45 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 45,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
325,20лв. 391,14лв.
без ДДС:271,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 10x200x260, 10бр./оп., 2608833904, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 10x200x260, 10бр./оп., 2608833904, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 11625
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 10x200x260 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 10x200x260 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. ..
93,12лв. 109,57лв.
без ДДС:77,60лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6x100x160, 10бр./оп., 2608833892, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6x100x160, 10бр./оп., 2608833892, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 11613
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 6x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 6x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. С..
47,64лв. 54,78лв.
без ДДС:39,70лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x100x160, 10бр./оп., 2608833899, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x100x160, 10бр./оп., 2608833899, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 11620
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 8x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 8x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване..
56,28лв. 66,24лв.
без ДДС:46,90лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x200x260, 10бр./оп., 2608833901, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x200x260, 10бр./оп., 2608833901, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 11622
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 8x200x260 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 10 бр 8x200x260 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. С..
84,72лв. 99,61лв.
без ДДС:70,60лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-4, 40x400x520, 1 бр, 2608685877, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 9354
Свредло за перфоратор SDS-max-4, 40x400x520, 1 бр, 2608685877, BOSCH 2-спирална U-форма Стандартна експлоатационна продължителност/ добро транспортиране на праха при пробиване 4 режещи ръба, вакуумно запояване и закаляване Голяма експлоатационна продължителност/без изкривяване в арматура..
90,00лв. 103,02лв.
без ДДС:75,00лв.
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 19 части, ProBox, 2608577351, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 19 части, ProBox, 2608577351, BOSCH
-7 %
Марка: BOSCH Модел: 16130
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 19 части, ProBox, 2608577351, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 19 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 19 части Дълъг живот : В..
38,40лв. 41,30лв.
без ДДС:32,00лв.
Комплект свредла за фаянсови плочки, 3 части, 2609255588, BOSCH
Бестселър -4 %
Марка: BOSCH Модел: 9653
Комплект свредла за фаянсови плочки, 3 части, 2609255588, BOSCH Диаметър mm x дължина mm: 5,0x70 mm Диаметър mm x дължина mm: 6,0x80 mm Диаметър mm x дължина mm: 8,0x80 mm..
23,50лв. 24,41лв.
без ДДС:19,58лв.
Свредлo за фаянсови плочки и стъкло, 8,0 mm, 2609255583, BOSCH
Бестселър -10 %
Марка: BOSCH Модел: 9650
Свредлo за фаянсови плочки и стъкло, 8,0 mm, 2609255583, BOSCH Диаметър mm: 8,0 Диаметър на опашката mm: 5,5 Обща дължина mm: 80..
9,12лв. 10,12лв.
без ДДС:7,60лв.
Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 6 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550606, BOSCH
Бестселър -13 %
Марка: BOSCH Модел: 3986
Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 6 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550606, BOSCH Диаметър (D) (mm): 6 Работна дължина (L1) mm: 35 Обем на доставката Пластмасова опаковка, кутия с капак, с евроотвор Подходящ за: Керамика Фаянсова плочка за стена Подова керамичн..
31,80лв. 36,66лв.
без ДДС:26,50лв.
Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 8 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550608, BOSCH Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 8 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550608, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 3988
Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 8 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550608, BOSCH 8 x 35 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 8 Работна дължина (L1) mm: 35 Обем на доставката Пластмасова опаковка, кутия с капак, с евроотвор..
35,52лв. 40,79лв.
без ДДС:29,60лв.
Свредло за стъкло/фаянс CYL-9 Ceramic 10 броя, Ø6 x 80 mm, 2608579282, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: BO-2608579282
Свредло за стъкло/фаянс CYL-9 Ceramic 10 броя, Ø6 x 80 mm, 2608579282 на BOSCH Размери на опаковка: 85x6x70 мм..
70,20лв. 83,65лв.
без ДДС:58,50лв.
Свредло за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm, 1 бр./оп., 2608587161, BOSCH Свредло за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm, 1 бр./оп., 2608587161, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 3330
Свредло за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 6 x 80 mm, 1 бр./оп., 2608587161, BOSCH Диаметър (D) (mm): 6,00 Обща дължина (L2) mm: 80 Обем на доставката Комбинирана картонена / пластмасова опаковка, прозрачна опаковка, с евроотвор..
8,28лв. 9,48лв.
без ДДС:6,90лв.
Свредла за фаянсови плочки и стъкло, 6,0 mm, 2609255580, BOSCH
Бестселър -12 %
Марка: BOSCH Модел: 9649
Свредла за фаянсови плочки (Консумативи DIY ("Направи си сам")) Технически спецификации Диаметър mm: 6,0 Диаметър на опашката mm: 4,0 Обща дължина mm: 80..
7,20лв. 8,15лв.
без ДДС:6,00лв.
Свредла за фаянсови плочки, 4,0 mm, 2609255577, BOSCH
-7 %
Марка: BOSCH Модел: 9647
Свредла за фаянсови плочки (Консумативи DIY ("Направи си сам")) Технически спецификации Диаметър mm: 4,0 Диаметър на опашката mm: 3,3 Обща дължина mm: 70 ..
6,10лв. 6,53лв.
без ДДС:5,08лв.
Свредла за фаянсови плочки, 5,0 mm, 2609255578, BOSCH
-6 %
Марка: BOSCH Модел: 9648
Свредла за фаянсови плочки (Консумативи DIY ("Направи си сам")) Технически спецификации Диаметър mm: 5,0 Диаметър на опашката mm: 4,0 Обща дължина mm: 70 ..
7,90лв. 8,40лв.
без ДДС:6,58лв.
Свредло диамантено за твърда керамика Diamond for Hard Ceramics, 10 x 35 mm, 1 бр./оп., 2608550609, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 3989
Спецификация 10 x 35 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 10 Работна дължина (L1) mm: 35 Обем на доставката Пластмасова опаковка, кутия с капак, с евроотвор..
38,40лв. 44,34лв.
без ДДС:32,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6x150x210, 1бр./оп., 2608833779, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11559
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 6x150x210 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 6x150x210 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого за перфо..
8,06лв. 8,86лв.
без ДДС:6,72лв.
Свредло за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 12 x 90 mm, 1 бр./оп., 2608587166, BOSCH Свредло за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 12 x 90 mm, 1 бр./оп., 2608587166, BOSCH
-12 %
Марка: BOSCH Модел: 3333
Спецификация 12 x 90 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 12,00 Обща дължина (L2) mm: 90 Диаметър на опашката (d), mm: 8 Обем на доставката Комбинирана картонена / пластмасова опаковка, прозрачна опаковка, с евроотвор ..
13,50лв. 15,36лв.
без ДДС:11,25лв.
Свредло за фаянсови плочки CYL-9, 10/90, 2608587165, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 854
Свредло за фаянсови плочки CYL-9, 10/90, 2608587165, БОШ, 10 x 90 mm Идеално свредло за всички меки до средно твърди плочи Острие от твърдосплавен метал, заточено с диамант за точно пробиване предотвратява приплъзването на свредлото Новост: не се изисква охлаждане – това позволява чиста работа Подх..
12,40лв. 14,17лв.
без ДДС:10,33лв.
Свредло за фаянсови плочки и стъкло, 10,0mm, 2609255584, BOSCH
-5 %
Марка: BOSCH Модел: 9651
Свредло за фаянсови плочки и стъкло, 10,0mm, 2609255584, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 10,0 Диаметър на опашката mm: 6,0 Обща дължина mm: 90..
11,70лв. 12,30лв.
без ДДС:9,75лв.
Комплект диамантени свредла Robust Line, 3ч, 2607017341, BOSCH Комплект диамантени свредла Robust Line, 3ч, 2607017341, BOSCH
-29 %
Марка: BOSCH Модел: 12241
Комплект диамантени свредла Robust Line, 3ч, 2607017341, BOSCH Диаметър: 6, 8, 10 mm 15/64, 5/16, 25/64 Работна дължина: 33 mm Комплект диамантени свредла за сухо пробиване Standard for Ceramic Oбработваеми материали: Керамика Подова керамична плочка Фаянсова плочка за ст..
96,00лв. 135,11лв.
без ДДС:80,00лв.
Комплект универсални свредла CYL-9 MultiConstruction, 4 части, 2607018285, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 12243
Комплект универсални свредла CYL-9 MultiConstruction, 4 части, 2 607 018 285 Многофункционалното свредло CYL-9 за зидария и бетон осигурява стабилно пробиване във всички видове материали 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm Центриращият връх предлага стабилен старт на пробиване и добро насочване универсал..
24,72лв. 28,40лв.
без ДДС:20,60лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x100x160, 1бр./оп., 2608833789, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 8x100x160, 1бр./оп., 2608833789, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11569
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 8x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 8x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого ..
6,70лв. 7,36лв.
без ДДС:5,58лв.
Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT
-37 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел: 761
Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT Ø 1-10mm, през 0,5mm, полирани, заточени на 118° с подобрена пробивна мощност и много добра центрованост, използвана при промишлените свредла, HSS..
15,60лв. 24,72лв.
без ДДС:13,00лв.
Комплект cвредла SDS PLUS за бетон, 6бр, Ø5- Ø8-12, 23901, EXTOL CRAFT
-10 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел: 764
Свредла SDS PLUS ударни за бетон комплект 6бр, Ø 5-6-8x110mm, Ø 8-10-12x160mm, Ø 5-6-8x110mm, Ø 8-10-12x160mm, SK..
14,60лв. 16,20лв.
без ДДС:12,17лв.
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 10 части, 2608577348, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 16127
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 10 части, 2608577348, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 10 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 10 части Дълъг живот : В резултат на бър..
21,72лв. 25,03лв.
без ДДС:18,10лв.
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 13 части, 2608577349, BOSCH
-5 %
Марка: BOSCH Модел: 16128
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 13 части, 2608577348, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 13 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 13 части Дълъг живот : В резултат..
28,80лв. 30,43лв.
без ДДС:24,00лв.
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 25 части, ProBox, 2608577352, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 16131
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 25 части, ProBox, 2608577352, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 25 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 25 части Дълъг живот : В ..
60,00лв. 69,07лв.
без ДДС:50,00лв.
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 7 части, Mini X-Line, 2608577347, BOSCH
-11 %
Марка: BOSCH Модел: 16126
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 7 части, Mini X-Line, 2608577347, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 7 части Mini X-Line – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 7 части Mini ..
14,22лв. 15,90лв.
без ДДС:11,85лв.
Комплект cвредла за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 5ч, 2608587169, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: BO-2608587169
Комплект cвредла за фаянсови плочки CYL-9 Ceramic, 5ч, 2608587169, BOSCH 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm Обща дължин: 70, 80, 90 mm..
39,00лв. 45,65лв.
без ДДС:32,50лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 5x100x160, 1бр./оп., 2608833772, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11552
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 5x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 5x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого за пе..
5,53лв. 6,08лв.
без ДДС:4,61лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 6,5x100x160, 1бр./оп., 2608833782, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11562
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 6.5x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 6.5x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого з..
6,60лв. 7,25лв.
без ДДС:5,50лв.
Комплект ToughBox спирално свредло HSS PointTeQ, 18 бр., 2608577350, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 16129
К-т свредла за метал PointTec 18 части Tough Box HSS PointTeQ – Бързо пробиване в метал Цилиндричното свредло Bosch HSS PointTeQ позволява бързо пробиване в метал Дълъг живот : В резултат на бързото пробиване, което води до намалено износване Малък риск от счупване : Благодарение на тялото н..
29,40лв. 33,83лв.
без ДДС:24,50лв.
Комплекти свредла SDS-plus-3, 8бр, 2607019903, BOSCH Комплекти свредла SDS-plus-3, 8бр, 2607019903, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 9298
Комплект свредла за перфоратори SDS plus-3, кутия с капак Tough, 8 части Центриращ връх За точно начало на пробиването и добро водене в отвора 4-спирална Dura конструкция Усилен диаметър на сърцевината за по-голяма якост и стабилност при пробиване в бетон 2 режещи ръба Здрава твърдосплавна п..
36,00лв. 43,19лв.
без ДДС:30,00лв.
Комплекти свредла за перфоратори SDS-plus-5Х, 5ч, 2608833910, BOSCH Комплекти свредла за перфоратори SDS-plus-5Х, 5ч, 2608833910, BOSCH
--18 %
Марка: BOSCH Модел: 11675
Описание на свредла за перфоратор SDS plus-5Xs 5 части, 5; 6; 6; 8; 10 mm Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5Xs 5 части, 5; 6; 6; 8; 10 mm служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха..
34,80лв. 29,44лв.
без ДДС:29,00лв.
Комплект боркорони за керамични плочки, D 33-53-67-73-83mm, 6-стен, кутия, 728429, MTX
-16 %
Марка: MTX Модел: TD728429
К-т боркорони за керамични плочки, D 33-53-67-73-83 мм, 6-стенна опашка, в пластмасова кутия, TD728429, MTX - за професионални приложения и за работа у дома Комплект боркорони за керамични плочки, D 33-53-67-73-83mm, 6-стен, кутия - не е компромис, а правилният избор. Описание и характеристики ..
62,40лв. 74,02лв.
без ДДС:52,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 16 x 400 x 540 mm, 1 бр./оп., 2608586752, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 16 x 400 x 540 mm, 1 бр./оп., 2608586752, BOSCH
-26 %
Марка: BOSCH Модел: 3562
Спецификация 16 x 400 x 540 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 16,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 540 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
88,80лв. 119,34лв.
без ДДС:74,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 18 x 400 x 540 mm, 1 бр./оп., 2608586759, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 18 x 400 x 540 mm, 1 бр./оп., 2608586759, BOSCH
-25 %
Марка: BOSCH Модел: 3569
Спецификация 18 x 400 x 540 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 18,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 540 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
93,60лв. 125,26лв.
без ДДС:78,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 20 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586766, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 20 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586766, BOSCH
-25 %
Марка: BOSCH Модел: 3576
Спецификация 20 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 20,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
96,00лв. 127,64лв.
без ДДС:80,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 22 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586771, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 22 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586771, BOSCH
-14 %
Марка: BOSCH Модел: 3581
Спецификация 22 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 22,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
116,40лв. 135,90лв.
без ДДС:97,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-max-7, 32 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586792, BOSCH Свредло за перфоратор SDS-max-7, 32 x 400 x 520 mm, 1 бр./оп., 2608586792, BOSCH
-28 %
Марка: BOSCH Модел: 3602
Спецификация 32 x 400 x 520 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 32,00 Работна дължина (L1) mm: 400 Обща дължина (L2) mm: 520 Диаметър на опашката (d), mm: 18 Обем на доставката Пластмасова опаковка, цилиндър, с евроотвор..
144,00лв. 201,23лв.
без ДДС:120,00лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 10x100x160, 1бр./оп., 2608833798, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11578
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 10x100x160 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 10x100x160 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого за перф..
7,40лв. 8,14лв.
без ДДС:6,17лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 10x150x210, 1бр./оп., 2608833799, BOSCH
-9 %
Марка: BOSCH Модел: 11579
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 10x150x210 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 10x150x210 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого за перф..
8,81лв. 9,68лв.
без ДДС:7,34лв.
Свредло за перфоратор SDS-plus-5Х - 12x250x310, 1бр./оп., 2608833810, BOSCH
-13 %
Марка: BOSCH Модел: 11590
Описание на свредло за перфоратор SDS plus-5X 12x250x310 Центриращият връх на свредлото за перфоратор SDS plus-5X 12x250x310 служи за активно и точно центриране в бетон Асиметричният дизайн на пробивната глава е уникален и осигурява отлично отстраняване на праха и малко износване. Свредлого за ..
14,64лв. 16,88лв.
без ДДС:12,20лв.
Показва 1 до 48 от 2284 (48 страници)