Меню
Кошница

Свредла за метал

Свредла за метал – най-често използваните свредла

За пробиването на черни и цветни метали се използват специални свредла за метал. Със свредла за метал се  пробиват на отвори в метални профили, тръби и листове. Свредлата за метал са най-често спирални. Свредлата за метал имат конусообразен връх с две режещи остриета. Всеки от режещите ръбове се състои от основен режещ ръб, вторичен режещ ръб и напречен режещ ръб. Главата на свредлото е заточена конусовидно с ъгъл между режещите остриета от 118° (HSS-свредло).

Свредла за метал
Свредла за метал

Спиралните свредла за метал са най-често използваните пробивни свредла, техният пазарен дял е от 20 до 25%. 

Конструкция на спиралните свредла за метал

Спиралните свредла за метал има две главни части - работна част и опашка. Работната част на свредлото се състои от цилиндрична и режеща част. Цилиндричната част има два срещуположни спирални канала, които отвеждат снетите от режещите ръбове стружки. Каналите имат по дължината си направляващи лентички, които освен че направляват свредлото, спомагат и за намаляване на триенето му със стените на отвора.

Режещата част на спиралните свредла за метал
Режещата част на спиралните
свредла за метал

Режещата част на спиралните свредла за метал имат два главни режещи ръба и един напречен режещ ръб, който минава през оста на свредлото и съединява главните режещи ръбове. Всеки от режещите ръбове има предна и задна повърхнина.Опашката на спиралните свредла за метал се прави конусна или цилиндрична. Ъгълът при върха зависи от материала, който ще се обработва от свредлото. За твърди метали той е по-голям, а за меки - по-малък.

Заточване на свредла за метал

Свредла за метал
Свредла за метал

При заточване формата на режещата част на спиралните свредла за метал се избира в зависимост от диаметъра на свредлото и обработвания материал.

Свредлата се заточват на машини или на обикновени точила с помощта на приспособления или ръчно. При заточване на ръка, което не е много точно, свредлото се държи с лявата ръка за работната част по възможност по-близо до върха, а с дясната —за опашката. Лявата ръка трябва да лежи върху опората на точилото. Заточването започва от режещия ръб, като с дясната ръка свредлото с леко завъртане около оста и плавно движение на работната му част се подава нагоре и надолу.

В края на заточването притискането към абразивния диск трябва да бъде съвсем слабо. При заточването се следи да се получи исканият ъгъл при върха: главните режещи ръбове да са праволинейни, да имат еднаква дължина и да са под еднакъв ъгъл спрямо оста на свредлото; задните повърхнини да се заточват правилно с подходящ заден ъгъл; да се даде правилен наклон на напречния режещ ръб. Правилността на заточването на спиралните свредла за метал се проверява най-често е шаблон.

Пробиване на големи отвори със свредла за метал

Отвори с диаметър над 30 mm се пробиват на два пъти. Най-напред със свредло с по-малък диаметър, а след това със свредло с искания диаметър. За по-голяма точност на два пъти могат да се пробиват и отвори с по-малки диаметри. За по-голяма точност и по-голяма производителност при серийното производство детайлите се пробиват, без да се очертават с помощта на кондуктори (водачи). Кондукторът представлява шаблон с отвори, в които са поставени втулки, които направляват свредлото. В зависимост от формата на обработвания детайл кондукторите имат различни форми.

Охлаждане и мазане на свредла за метал

Охлаждане и мазане на свредла за метал
Охлаждане и мазане на свредла за метал

За да се предпазят от прекомерно нагряване и отвръщане по време на пробиването, спиралните свредла за метал се охлаждат. Охлаждащата течност е и мазилна и спомага да се намали триенето, предизвикано от сваляната стружка. Чрез охлаждането се повишава производителността на всички свредла за метал. Скоростта му ма рязане се увеличава и се подобрява грапавостта на повърхнината на отвора.

При пробиването със свредла за метал се препоръчват следните охлаждащи течности: за конструкционна стомана, стоманени отливки, ковък чугун, алуминий - емулсия; за инструментални стомани - съставно масло или емулсия; за бял чугун - петрол.

Сивият чугун се пробива на сухо, тъй като при пробиването му се отделят ситни стружки, които при мазане се слепват и влошават работата на свредлото. На сухо се пробиват закалени стомани, фибър и др. На сухо може да се пробиват също месинг и бронз.

Скорости на рязане при пробиване със свредла за метал

Свредла за метал
Свредла за метал

Нормално скоростта на рязане е дадена в таблица, закрепена на бормашината. Ако свредлото бие, трябва да се открие причината за това и да се отстрани биенето. Първоначално свредлото се подава ръчно, като се внимава допирането му до детайла да става без удар. Върхът му трябва да попадне точно в предварително отбелязания център на отвора. При пробиването свредлото се изважда от време на време от отвора, за да се освободят каналите му от стружки. Връщането му обратно в отвора трябва да става много внимателно, за да не се счупи или заклини. За да се предпазят спиралните свредла за метал от счупване в момента, когато върхът излиза от долната повърхнина на детайла, автоматичното подаване се изключва и с намален натиск подаването продължава ръчно.

Препоръчителни обороти за пробиване на различни видове метали според диаметъра на спиралните свредла за метал

Свредло Ø Неръждаема стомана Стомана Месинг Алуминий
min-1 min-1 min-1 min-1
2 mm 2000 2600 4000 5000
3 mm 1650 2,200 3500 4500
4 mm 1250 1800 3100 4000
5 mm 1000 1500 2,50 3500
6 mm 800 1250 2400 3050
7 mm 660 1060 2100 2650
8 mm 560 900 1800 2330
9 mm 490 770 1540 2000
10 mm 430 660 1300 1730
11 mm 375 580 1080 1480
12 mm 330 510 860 1250
13 mm 300 450 700 1050
14 mm 270 400 550 870
15 mm 250 350 450 730
16 mm 220 310 380 610
18 mm 200 270 330 510
20 mm 185 250 300 420
25 mm 170 240 280 350
30 mm 160 230 260 280

Клиенти на магазина, които харесват продукти от категория Свредла за метал често разглеждат и близки продукти от свързаната категория Свредла.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Свредла за метал могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Свредла за метал са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Ръководство за заточване на свредла за метал

Детайлите на металните изделия се съединяват по различни начини с винтове, болтове, нитове, а също и с лепило, чрез спояване и заваряване. Първите три начина са механични и се прилагат много често. За качественото изпълнение на тези съединения е необходимо да се знае как се пробиват отвори и как се нарязва резба. Пробиването на метал е отговорна операция, която се изпълнява чрез свредла за метал. При дълга употреба всички свредла за метал имат склонност да се затъпяват и необходимо да бъдат заточени. Как се изпълнява заточване на свредла за метал в домашни условия или в малка работилница.

Важни ъгли при заточване на свредла за метал

Заточване на свредла за метал в домашни условия се осъществява чрез заточване на два симетрични режещи ръба и един напречен режещ ръб, който минава през оста на инструмента и съединява главните режещи ръбове. Както при всеки резец (с който се сваля материал във вид на стружка) предният и задният ъгъл трябва да бъдат с определена големина и със съответно заточване на задния ъгъл. 

ъгли при заточване на свредла за метал
ъгли при заточване на свредла за метал

Два срещуположни спирални канала, разположени върху работната част на всяко свредло за метал, осигуряват отвеждането на снетите стружки извън пробивания детайл и подаването на смазващата и охлаждащата течност към режещите ръбове. Каналите са насочени към повърхността на заготовката под определен ъгъл.

Ако този ъгъл не бъде осигурен при заточването, спиралното свредло за метал ще работи на празен ход. При много малък заден ъгъл триенето се увеличава, свредлото се загрява силно и задната повърхност на зъба бързо се износва. Когато ъгълът е много голям, влошава се отвеждането на топлината и твърдостта на режещите ръбове се намалява. Ако на режещите ръбове на ново, изработено в завода свредло се постави шаблон за проверка на качеството на заточването му, може да се отчете ъгъл - обикновено 118° (приблизително 59° на страна). Тази големина на ъгъла е най-приемливата за пробиване на отвори в средно твърда стомана, а при домашни условия - и в много други метали. За пробиване на отвори в тухла, мазилка или керамична плоча ъгълът трябва да бъде 60 - 80° (приблизително 30 - 40° на страна).

Пробиван
материал

Стомана
Чугун

Алуминий

Мед

Месинг

Сив чугун

Изображение

свредло за чугун
свредло за алуминий
свредло за мед
свредло за месинг
бургия за сив чугун

свредла - ъгъл при върха 2ϕ – ъгъл при върха на
свредлото

118°
(116°-120°)

130° - 140°

125°

130°

180°

Тъй като при ръчно заточване е възможно единият ръб да бъде заточен повече, а другият - по-малко, и да се получи пак същият ъгъл, върху шаблона има скала с деления, по която се проверява дължината на заточването на двата ръба. При неравномерен ъгъл на заточване на ръбовете или ако те са с различна дължина, пробиването ще бъде неточно, а спиралното свредло за метал ще се измества встрани. Ако шаблонът, приложен към режещите ръбове на стандартно свредло (с ъгъл на заточване 118°), се обърне до съвпадане със задните ръбове на проверяваните режещи повърхности, ще се установи, че в това място ъгълът е по-малък с 12 - 15° от двете страни, т. е. с толкова, колкото е големината на задния ъгъл.

Три основни правила за правилно заточване на свредла за метал

Следователно за правилното заточване на всяко свредло за метал трябва да са изпълнени три условия:

  1. между режещите ръбове да е осигурен необходимият ъгъл (обикновено 118°, приблизително 60° на страна)
  2. дължината на режещите ръбове да е еднаква
  3. големината на задния ъгъл да бъде в границите 12 - 15°. 

Това е теоретичното изискване, а на практика при правилно заточено свредло с нормален заден ъгъл, режещите ръбове трябва да са успоредни. Или казано с други думи, при оглеждане на свредлото откъм челото режещите му ръбове имат форма на прави успоредни линии, разделени от напречна линия.

При домашни условия свредлата за метал се заточват на абразивен диск, за което се изисква опитност и известна ловкост, особено ако инструментът се заточва без опора, от ръка.

Техника на заточване на свредла за метал

Свредла за метал
Свредла за метал

Техника на заточване на свредла за металСвредлото се хваща с две ръце и единият от режещите ръбове леко се допира до диска отпред или отстрани под ъгъл приблизително 60°. При това свредлото се притиска леко с дясната ръка към диска и същевременно се завърта равномерно около оста. Като се има предвид трудността да се спазват точните ъгли на заточване, може да се използват различни приспособления за придържане на свредлото към абразивния диск.

Представлява дървено трупче с разчертани върху него линии, което се закрепва към Стойката на апарата на диска. Друга малка дървена опора се закрепва към трупчето под стандартния ъгъл на заточване. При заточването спиралното свредло за метал се премества успоредно на очертаните линии и по този начин се осигурява стандартната големина на задния ъгъл. Най- добре е приспособлението да се монтира отстрани на абразивния диск, тъй като няма да пречи при извършването на друга работа върху диска. По време на заточването спиралното свредло за метал трябва периодично да се охлажда, като се потопява във вода. Не допускайте посинява не на режещия ръб - това е признак за прегряване и намаляване на якостта на метала.

Начини на закрепване на приспособление за придържане на свредло за метал към абразивен диск при заточване ръб се повдига със завъртане, като едновременно с това средлото се направлява по очертаната линия. 

Фино заглаждане на режещите ръбове

Свредла за метал
Свредла за метал – режещите ръбове

След заточването режещите ръбове на свредлото, особено ако дискът е едрозърнест, се нащърбват и бързо се притъпяват при пробиването. За удължаване на експлоатационния им срок се препоръчва режещите ръбове да се загладят с намокрен с вода точилен камък. При домашни условия понякога се налага дълго да се работи с едно и също свредло за метал, и следователно то често да бъде заточвано.

Няколко съвета за ефективно пробиване

Ефективността на пробиването зависи до голяма степен от често тата на въртене на свредлото и от усилието, с което се притиска към заготовката. Правилото е следното: за твърдите материали се изисква по-малка честота на въртене, а за по-меките - по-голяма. 

Колкото по-голям е диаметърът на свредлото, толкова по-малка е честотата на въртене и обратно.

При пробиване на дълбоки отвори периодично изваждайте свредлото и го почиствайте от стружки, да не прегрява. Това е особено важно при пробиване на меки материали (алуминий, пластмаса).

Преди върхът на свредлото да се покаже от другата страна на детайла, отслабете натиска - тогава краищата на отвора ще се получат равни.

Ако трябва да се направи глух (непроходен) отвор на определена дълбочина, за ограничител може да послужи парче гумен шлаух, надянато на свредлото.

Свредла за метал
Свредла за метал
Свредла за метал
Свредла за метал

Съдържание:

Свредла за метал – най-често използваните свредла

Конструкция на спиралните свредла за метал

Заточване на свредла за метал

Пробиване на големи отвори със свредла за метал

Охлаждане и мазане на свредла за метал

Скорости на рязане при пробиване със свредла за метал

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Марка: BOSCH Модел: 16130
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 19 части, ProBox, 2608577351, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 19 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 19 части Дълъг живот : В резулт..
41,32лв.
без ДДС:34,43лв.
Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT
-37 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел: 761
Комплект cвредла за метал Ø1-10mm, 19бр, 11190, EXTOL CRAFT Ø 1-10mm, през 0,5mm, полирани, заточени на 118° с подобрена пробивна мощност и много добра центрованост, използвана при промишлените свредла, HSS..
15,60лв. 24,72лв.
без ДДС:13,00лв.
Марка: BOSCH Модел: 16127
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 10 части, 2608577348, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 10 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 10 части Дълъг живот : В резултат на бър..
26,53лв.
без ДДС:22,11лв.
Марка: BOSCH Модел: 16128
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 13 части, 2608577348, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 13 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 13 части Дълъг живот : В резултат на бър..
30,43лв.
без ДДС:25,36лв.
Марка: BOSCH Модел: 16131
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 25 части, ProBox, 2608577352, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 25 части – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 25 части Дълъг живот : В резулта..
74,51лв.
без ДДС:62,09лв.
Марка: BOSCH Модел: 16126
Комплект свредла за метал HSS PointTeQ 7 части,  Mini X-Line, 2608577347, BOSCH Комплект свредла за метал HSS PointTeQ, 7 части  Mini X-Line – по-допбрите свредла за метал. HSS PointTeQ – лесен старт и бързо пробиване в метал. Предимства на комплект свредла за метал HSS PointTeQ 7 части  Mini X-Li..
16,86лв.
без ДДС:14,05лв.
Комплект ToughBox спирално свредло HSS PointTeQ, 18 бр., 2608577350, BOSCH
-10 %
Марка: BOSCH Модел: 16129
К-т свредла за метал PointTec 18 части Tough Box HSS PointTeQ – Бързо пробиване в метал Цилиндричното свредло Bosch HSS PointTeQ позволява бързо пробиване в метал Дълъг живот : В резултат на бързото пробиване, което води до намалено износване Малък риск от счупване : Благодарение на тялото н..
33,70лв. 37,48лв.
без ДДС:28,08лв.
Кобалтови свредла Mini X-Line, HSS-Со, 135°, 7ч, 2608589296, BOSCH
-8 %
Марка: BOSCH Модел: 12528
Кобалтови свредла Mini X-Line, HSS-Со, 135°, 7ч, 2608589296, BOSCH Комплект свредла за метал Mini X-Line, HSS-Со, 135°, 7 части 2 3 4 5 6 8 10 mm Набор свредла за метал HSS-Со, DIN 338 Ø135°, 7 части  ..
45,70лв. 49,67лв.
без ДДС:38,08лв.
Марка: BOSCH Модел: 9569
Кобалтови свредла, DIN 338 Ø2,0mm, 6ч, 2609255087, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 2,0 Диаметър mm: 3,0 Диаметър mm: 4,0 Диаметър mm: 5,0 Диаметър mm: 6,0 Диаметър mm: 8,0 Опашка: цилиндрична..
32,17лв.
без ДДС:26,81лв.
Марка: BOSCH Модел: 12519
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø10,5x87x133mm, 2608585866, BOSCH Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 10,5x87x133 mm Опаковка, 1 част  ..
21,58лв.
без ДДС:17,98лв.
Марка: BOSCH Модел: 834
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø10mm, 2608585864, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчи..
20,80лв.
без ДДС:17,33лв.
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø3,3x36x65, 1бр, 2608585844, BOSCH
-5 %
Марка: BOSCH Модел: 9025
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø3,3x36x65, 1бр, 2608585844, BOSCH Oписание   Подходящо за легирана и нелегирана стомана с якост на опън до 1 000 N/mm², неръждаема стомана V2A/V4A, сив чугун, стоманена отливка, киселиноустойчиви и термоустойчиви стомани Прецизно свредло с характерни термоустойч..
2,76лв. 2,89лв.
без ДДС:2,30лв.
Марка: BOSCH Модел: 825
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø3,5mm, 2608585845, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойч..
4,24лв.
без ДДС:3,53лв.
Марка: BOSCH Модел: 824
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø3mm, 2608585842, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчив..
3,60лв.
без ДДС:3,00лв.
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø4,2x43x75, 1бр, 2608585848, BOSCH
-8 %
Марка: BOSCH Модел: 9026
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø4,2x43x75, 1бр, 2608585848, BOSCH Подходящо за легирана и нелегирана стомана с якост на опън до 1 000 N/mm², неръждаема стомана V2A/V4A, сив чугун, стоманена отливка, киселиноустойчиви и термоустойчиви стомани Прецизно свредло с характерни термоустойчивост и яко..
4,80лв. 5,20лв.
без ДДС:4,00лв.
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø4,2x43x75mm, 10бр, 2608585882, BOSCH Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø4,2x43x75mm, 10бр, 2608585882, BOSCH
Бестселър
Марка: BOSCH Модел: 3094
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø4,2x43x75mm, 10бр, 2608585882, BOSCH Диаметър (D) (mm): 4,20 Работна дължина (L1) mm: 43 Обща дължина (L2) mm: 75 Обем на доставката Пластмасова опаковка, кутия с капак, с евроотвор..
35,35лв.
без ДДС:29,46лв.
Марка: BOSCH Модел: 828
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø5mm, 2608585851, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчив..
6,10лв.
без ДДС:5,08лв.
Марка: BOSCH Модел: 830
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø6mm, 2608585855, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчи..
7,37лв.
без ДДС:6,14лв.
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø7mm, 2608585858, BOSCH
-8 %
Марка: BOSCH Модел: 831
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø7mm, 2608585858, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчи..
9,60лв. 10,43лв.
без ДДС:8,00лв.
Марка: BOSCH Модел: 12517
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø8,5x75x117mm, 2608585861, BOSCH Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 8,5x75x117 mm Опаковка, 1 част  ..
13,49лв.
без ДДС:11,24лв.
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø8mm, 2608585860, BOSCH
-8 %
Марка: BOSCH Модел: 832
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø8mm, 2608585860, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчив..
12,50лв. 13,58лв.
без ДДС:10,42лв.
Марка: BOSCH Модел: 833
Кобалтово свредло HSS-Co, DIN 338 Ø9mm, 2608585862, BOSCH Свредло за метал HSS-C за легирана и нелегирана стомана с якостта на опън до 1000 N / mm2, неръждясваща стомана V2A / V4A, сив чугун, лят чугун, киселинно-устойчиви и топло-устойчиви стомани Прецизни свредла високо огнеупорни и износоустойчив..
16,90лв.
без ДДС:14,08лв.
Комплект свредла стъпаловидни, ∅4-32mm през 2mm, TiN, 3бр, 20090, EXTOL CRAFT
-34 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Свредла степенчати, комплект 3бр., ∅4-12/2mm, ∅4-20/2mm, ∅4-32/2mm Титаниевото покритие повишава издържливостта на свредлато; За меки метали и пластмаси Параметри: стъпка през 2mm, 15 отвора, опашка ∅13mm, дължина 107mm; Технически данни: ∅4-12/2mm, ∅4-20/2mm, ∅4-32/2mm в метална кутия..
38,40лв. 58,27лв.
без ДДС:32,00лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Свредло степенчато, Ø 4-20mm, през 2mm, 9 отвора, d8mm, L74mm, TiN, 20053, EXTOL CRAFT..
13,44лв.
без ДДС:11,20лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Свредло степенчато, Ø 4-32mm, 15x2mm, d10mm, L101mm, TiN, 20055, EXTOL CRAFT стъпаловидно през 2мм, 15 отвора, опашка Ø 10мм, дължина 101 мм, TiN,..
28,56лв.
без ДДС:23,80лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Свредло степенчато, Ø4-12mm, през 1mm, 9 отвора, d6mm, L69mm, TiN, 20051, EXTOL CRAFT..
9,72лв.
без ДДС:8,10лв.
Титаниеви cвредла HSS-TiN, Ø1-10mm, 19бр, 1119A, EXTOL CRAFT
-10 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел: 762
Титаниеви cвредла HSS-TiN, Ø1-10mm, 19бр, 1119A, EXTOL CRAFT Ø 1-10mm, през 0,5mm, полирани, заточени на 118° с подобрена пробивна мощност и много добра центрованост, използвана при промишлените свредла, HSS TiN, EXTOL CRAFT..
24,30лв. 27,00лв.
без ДДС:20,25лв.
Марка: BOSCH Модел: 3121
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø1,5x18x40mm, 1бр, 2608596666, BOSCH 1,5 x 18 x 40 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 1,50 Работна дължина (L1) mm: 18 Обща дължина (L2) mm: 40 Обем на доставката Пластмасова опаковка, чанта, с евроотвор  ..
9,01лв.
без ДДС:7,51лв.
Марка: BOSCH Модел: 3122
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø2x24x49mm, 1бр, 2608596671, BOSCH2 x 24 x 49 mmТехнически спецификацииДиаметър (D) (mm): 2,00Работна дължина (L1) mm: 24Обща дължина (L2) mm: 49Обем на доставкатаПластмасова опаковка, чанта, с евроотвор..
9,04лв.
без ДДС:7,53лв.
Марка: BOSCH Модел: 9980
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø3,0 x33 x61mm, 2609255092, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 3,0 Диаметър на опашката mm: 3 Работна дължина mm: 33 Обща дължина mm: 61  ..
3,71лв.
без ДДС:3,09лв.
Марка: BOSCH Модел: 9579
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø5,0 x52 x86mm, 2609255098, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 5,0 Диаметър на опашката mm: 5 Работна дължина mm: 52 Обща дължина mm: 86  ..
4,60лв.
без ДДС:3,83лв.
Марка: BOSCH Модел: 9581
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø6,0 x57 x93mm, 2609255100, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 6,0 Диаметър на опашката mm: 6 Работна дължина mm: 57 Обща дължина mm: 93  ..
5,93лв.
без ДДС:4,94лв.
Марка: BOSCH Модел: 3136
Титаниево свредло HSS-TiN, DIN 338 Ø8,5x75x117mm, 1бр, 2608596736, BOSCH 8,5 x 75 x 117 mm Технически спецификации Диаметър (D) (mm): 8,50 Работна дължина (L1) mm: 75 Обща дължина (L2) mm: 117 Обем на доставката Комбинирана картонена / пластмасова опаковка, уплътнена опаковка, с евроотвор ..
21,30лв.
без ДДС:17,75лв.
Марка: BOSCH Модел: 12221
Бургии за метал комплект HSS-R 19ч, 2607017151, BOSCH   Съдържание: 19 HSS-R свредла за метал Ø 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/ 6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 /,//,//,//,/ mm Опаковка: Грип кутия Размер (ДxШxВ): 164 x 88 x 35 Тегло: 0,448 kg  ..
32,77лв.
без ДДС:27,31лв.
Марка: BOSCH Модел: 12457
Бургия за метал HSS, шестостенна опашка, Ø3x33x72mm, 2608577048, BOSCH Спирално свредло HSS, шестостенна опашка, 3,0 mm 3 x 33 x 72 mm Опаковка, 1 част  ..
5,58лв.
без ДДС:4,65лв.
Марка: BOSCH Модел: 12460
Бургия за метал HSS, шестостенна опашка, Ø4.2x43x83mm, 2608577054, BOSCH Спирално свредло HSS, шестостенна опашка, 4,2 mm 4.2 x 43 x 83 mm Опаковка, 1 част  ..
5,53лв.
без ДДС:4,61лв.
Марка: BOSCH Модел: 12461
Бургия за метал HSS, шестостенна опашка, Ø5x52x91mm, 2608577056, BOSCH Спирално свредло HSS, шестостенна опашка, 5,0 mm 5 x 52 x 91 mm Опаковка, 1 част  ..
7,07лв.
без ДДС:5,89лв.
Марка: BOSCH Модел: 12463
Бургия за метал HSS, шестостенна опашка, Ø6x57x98mm, 2608577058, BOSCH Спирално свредло HSS, шестостенна опашка, 6,0 mm 6 x 57 x 98 mm Опаковка, 1 част  ..
8,35лв.
без ДДС:6,96лв.
Марка: BOSCH Модел: 12464
Бургия за метал HSS, шестостенна опашка, Ø8x75x117mm, 2608577061, BOSCH Спирално свредло HSS, шестостенна опашка, 8,0 mm 8 x 75 x 117 mm Опаковка, 1 част  ..
10,54лв.
без ДДС:8,78лв.
Марка: BOSCH Модел: 9560
Бургия за метал HSS-R, DIN 338, Ø14,0x108 x160mm, 2609255024, BOSCH Технически спецификации Диаметър mm: 14,0 Диаметър на опашката mm: 12 Работна дължина mm: 108 Обща дължина mm: 160  ..
11,47лв.
без ДДС:9,56лв.
Марка: MTX Модел: TD715509
Бургия за метал 5,0 мм, полирана, 10 бр. цилиндрична опашка, TD715509, MTX - за удобна и безопасна работа Бургия за метал 5,0mm, полирана, 10бр - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни. Описание и характеристики Направено е от инструментална легирана стомана марка Р4М4Х2 Твърдостт..
5,86лв.
без ДДС:4,88лв.
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104662001, WERA Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104662001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15271
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104662001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" Изпълнение: 1- канален Захващане: 1/4"-Шестостен, подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,3 Категория WERA: Завинтване, пробивне, нарязване на резба, зенкеро..
24,31лв. 28,60лв.
без ДДС:20,26лв.
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø12.40x36.0, HEX 1/4, 05104663001, WERA Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø12.40x36.0, HEX 1/4, 05104663001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15272
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø12.40x36.0, HEX 1/4, 05104663001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" Изпълнение: 1- канален Захващане: 1/4"-Шестостен, подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,3 Категория WERA: Завинтване, пробивне, нарязване на резба, зенкеро..
27,42лв. 32,26лв.
без ДДС:22,85лв.
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø16.50x40.0, HEX 1/4, 05104664001, WERA Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø16.50x40.0, HEX 1/4, 05104664001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15273
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø16.50x40.0, HEX 1/4, 05104664001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" Изпълнение: 1- канален Захващане: 1/4"-Шестостен, подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,3 Категория WERA: Завинтване, пробивне, нарязване на резба, зенкеро..
30,38лв. 35,75лв.
без ДДС:25,32лв.
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø20.50x43.0, HEX 1/4, 05104665001, WERA Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø20.50x43.0, HEX 1/4, 05104665001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15274
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø20.50x43.0, HEX 1/4, 05104665001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" Изпълнение: 1- канален Захващане: 1/4"-Шестостен, подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,3 Категория WERA: Завинтване, пробивне, нарязване на резба, зенке..
34,62лв. 40,73лв.
без ДДС:28,85лв.
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø8.30x32.0, HEX 1/4, 05104661001, WERA Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø8.30x32.0, HEX 1/4, 05104661001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15270
Зенкер еднорезен 845, 90°, Ø8.30x32.0, HEX 1/4, 05104661001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" Изпълнение: 1- канален Захващане: 1/4"-Шестостен, подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,3 Категория WERA: Завинтване, пробивне, нарязване на резба, зенкеров..
21,37лв. 25,14лв.
без ДДС:17,81лв.
Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104632001, WERA Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104632001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15277
Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø10.40x34.0, HEX 1/4, 05104632001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" и направа на фаски Изпълнение: режеща част съгласно DIN 335-C, 90° с 3 остриета Захващане: 1/4"- шестостен подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,..
24,95лв. 29,35лв.
без ДДС:20,79лв.
Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø12.40x35.0, HEX 1/4, 05104633001, WERA Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø12.40x35.0, HEX 1/4, 05104633001, WERA
-15 %
Марка: WERA Модел: 15278
Зенкер канален 846 3, 3 остриета х 90°, Ø12.40x35.0, HEX 1/4, 05104633001, WERA Приложение: За зенкероване и отстраняване на "мустаци" и направа на фаски Изпълнение: режеща част съгласно DIN 335-C, 90° с 3 остриета Захващане: 1/4"- шестостен подходящ за държач със захващане според DIN ISO 1173-D 6,..
28,16лв. 33,13лв.
без ДДС:23,47лв.
Показва 1 до 48 от 656 (14 страници)

Нови продукти

Свредло HSS PointTeQ Hex 2.5mm, 2608577518, Bosch - - за професионални и начинаещи майсториСвредло HSS PointTeQ Hex 2.5mm - за професионални и начина..
3,48лв.
без ДДС:2,90лв.
Свредло HSS PointTeQ Hex 3.3mm, 2608577521, Bosch - - за работа с удволствие и лекотаСвредло HSS PointTeQ Hex 3.3mm - за работа с удволствие и лекота..
3,64лв.
без ДДС:3,03лв.
Свредло HSS PointTeQ Hex 2.0mm, 2608577517, Bosch - - за професионални приложения и за работа у домаСвредло HSS PointTeQ Hex 2.0mm - за професионални..
3,43лв.
без ДДС:2,86лв.
Свредло HSS PointTeQ Hex 3.0mm, 2608577519, Bosch - - за работа с лекота и удоволствиеСвредло HSS PointTeQ Hex 3.0mm - за работа с лекота и удоволств..
3,47лв.
без ДДС:2,89лв.
Свредло HSS PointTeQ Hex 3.2mm, 2608577520, Bosch - - за професионални приложения и за работа у домаСвредло HSS PointTeQ Hex 3.2mm - за професионални..
3,58лв.
без ДДС:2,98лв.