Меню
Кошница

Виброшлайфове

Виброшлайфове за фино и високопроизводително шлайфане – избери виброшлайф за дърво на добра цена

Електрическите виброшлайфове са идеални за шлайфане на широк спектър от средни и по-големи по размер плоски повърхности. Извършване на фино, високопроизводително шлайфане с комфорт при работа. Мощните мотори и слабите вибрации при работа улесняват шлайфането. Наричат се още виброшлайфи или вибрационна шлифовъчна машина. Електрическият виброшлайф за дърво е не само инструмент за професионалисти, тази техника има много функционални цели и е напълно способна да бъде полезна във всяко домакинство.

Виброшлайфове - Schwingschleifer
Виброшлайфи избери

Електрическият виброшлайф за дърво ще бъде отличен помощник, когато трябва да изравните или почистите повърхността преди финална обработка. С виброшлайфове може да скосявате ръбове да заглаждате повърхности или да заточите острие и много други. И ако планирате да правите ремонт, често работите с метал или дърво, тогава такъв виброшлайф ще бъде просто незаменим инструмент за вас. Нека да разберем какво представляват електрическите виброшлайфове, какви видове се предлагат, как се използват и как да изберем най-подходящия за нашите работи.

Електрическият виброшлайф за дърво е чудесна алтернатива на ръчните шлайфове за повърхностно шлайфане. Тя ви позволява значително да намалите времето за работа и да постигнете по-добри резултати. Електрическите виброшлайфове се използват при производството и ремонта на мебели, каросерии, при ремонтите на автомобили и вътрешната декорация.

Виброшлайф шлайфане на дърво
Виброшлайф за дърво виж

Електрическият виброшлайф е много издръжлив, единственият елемент, който може да бъде повреден, е листа шкурка, но може лесно да бъде заменен, той е евтин консуматив.

Виброшлайф за дърво Bosch DIY
Виброшлайф Bosch DIY купи

Прецизността и качеството на различните видове електрически виброшлайфове е право пропорционално с цената.  По-скъпите и маркови виброшлайфове, ще отнемат повече материал и по-малко време за сваляне на определен слой материал. При това натискът, умората и като цяло вложените усилия са еднозначно по-малки.  

Електрическият виброшлайф за дърво не се използва само от дърводелци, а изпълнява много задачи за домашни майстори:

 • изравнява повърхности
 • заглажда и почиства различни повърхности
 • премахва стари лакове или бои
 • почиства тави, котли и тенджерите от сажди

Конструкция на електрическите виброшлайфове

Електрическият виброшлайф за дърво е предназначен за сухо шлайфане на дървесни материали, пластмаси, метали, замазки, шпакловки, гипс, както и боядисани и лакирани повърхности.

Виброшлайфове GSS
Виброшлайф GSS виж

Основните конструктивни елементи при повечето електрически виброшлайфове са:

 • Потенциометър за регулиране на честотата на вибрациите
 • Пусков прекъсвач
 • Комплект прахоуловителна кутия (микрофилтърна система)
 • Обтягаща скоба за захващане на шкурката
 • Шлифовъчна плоча
 • Шкурка
 • Ръкохватка
 • Щуцер на отвора за изходящата въздушна струя
 • Филтърен елемент (микрофилтърна система)
 • Маркуч за изсмукване
 • Захранващ кабел

Правила за работа с виброшлайфове и пускане в експлоатация

Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на та-белката на всички виброшлайфове. Виброшлайфове, обозначени с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напрежение 220 V.

Виброшлайфове с филтър
Виброшлайфове с филтър купи

Включване и изключване

Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на виброшлайфа преместете пусковия прекъсвач напред до позиция „I“.

За изключване преместете пусковия прекъсвач надолу в позиция „0“.

Регулиране на честотата на вибрациите на електрическия виброшлайф за дърво става с помощта на потенциометъра. Можете да изменяте честотата на вибрациите също и по време на работа. Оптималната честота на вибрациите зависи от обработвания материал и работните условия и се определя най-точно чрез изпробване.

Указания за работа с електрически виброшлайфи

Преди извършване на каквито и да е дейности по електрическия виброшлайф изключвайте щепсела от захранващата мрежа.

Виброшлайф за дърво Бош
Виброшлайф Бош избери

Преди да оставите електрическия виброшлайф, изчаквайте вибрациите да спрат напълно.

Интензивността на отнемане на материал зависи главно от избора на шкурка, както и от настроената честота на вибрациите.

Само шкурки в безукорно състояние осигуряват добра производителност и предпазват всеки виброшлайф от преждевременно износване.

По време на работа притискайте електрическия виброшлайф равномерно, за да увеличите дълготрайността на шкурка-та. Прекомерното увеличаване на силата на притискане не води до увеличаване и на интензивността на отнемане, а

до по-бързото износване на шкурката и на електрическия виброшлайф.

Не използвайте шкурка, с която сте обработвали метал, за шлифоване на други видове материал.

Използвайте само оригинални шкурки за виброшлайфове с точния размер и разположение на отворите.

Виброшлайф за дърво смяна
Виброшлайф смяна разгледай

Система за прахоулавяне за виброшлайфове

Прахове, отделящи се при обработването на материали като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с виброшлайф за дърво или намиращи се наблизо лица. По тази причина почти всички виброшлайфове са снабдени с прахоулавящи системи.

Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина. Допуска се обработването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

По възможност използвайте подходяща за обработвания материал система за прахоулавяне. Осигурявайте добро проветряване на работното място, на което работите с виброшлайфове. Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2. Избягвайте натрупване на прах на работното място. Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Виброшлайф за дърво смяна на шкурка
Виброшлайф смяна на шкурка виж

Как да монтираме прахоулавянето на електрическия виброшлайф

Първият вариант е собствено изсмукване с кутия за прах. Поставете прахоуловителната кутия на отвора за изходящата въздушна струя, докато усетите прещракване.

За изпразване на прахоуловителната кутия на електрическия виброшлайф за дърво я изтеглете надолу.

Преди отваряне на прахоуловителната кутия трябва да стръскате прахта в нея, като почукате с кутията върху твърда повърхност.

Захванете прахоуловителната кутия на предвидените за целта места в долната част от двете страни, отворете филтърния елемент нагоре и изпразнете прахоуловителната кутия. Почистете ламелите на филтърния елемент с мека четка.

Вторият вариант при електрическите виброшлайфове са външните системи за прахоулавяне. Как да работим с външна система за прахоулавяне за виброшлайф за дърво?

Виброшлайфове професионален
Виброшлайфове професионален купи

Вкарайте шланг на прахосмукачка на щуцера. Включете шланга към прахосмукачка. Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за ра- бота с обработвания материал. Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Указания за безопасност за електрически виброшлайфове

Използвайте електрическите виброшлайфове само за сухо шлайфане. Проникването на вода в електрическия виброшлайф повишава опасността от токов удар.

Внимание, опасност от пожар! Избягвайте прегряване на шлайфания материал и виброшлайфа.

Изпразвайте винаги преди паузи при работа контейнера за прах. Прахът от шлайфане в чувалчето, микрофилтъра, хартиения чувал (или в чувала на филтъра, респ. филтъра на прахосмукачката) може да се самозапали при неблагоприятни условия, като напр. искри при шлайфане на метали. Специална опасност е налице ако прахът от шлайфане се смеси с остатъци от лак, полиуретан или други химични вещества и шлайфаният продукт след дълга работа се нагрее.

Виброшлайф за дърво Bosch GSS
Виброшлайф Bosch GSS

Почиствайте редовно отвора за проветряване на вашия виброшлайф. Турбината на електродвигателя засмуква прах в корпуса, а натрупването на метален прах увеличава опасността от токов удар.

Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захванат с подходящи приспособления или скоби, е застопорен по-здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.

Преди да оставите електрическия виброшлайф да дърво, изчаквайте въртенето на електромотора да спре напълно.

Описание на електрическия виброшлайф и работата с него

Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност за работа с виброшлайфове. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми. Използвайте електрическия виброшлайф в зададения от производителя диапазон на натоварване.

Виброшлайф за дърво приложение
Виброшлайф приложение виж
Виброшлайфове Bosch
Виброшлайфове Bosch избери

Не използвайте виброшлайф, чиито пусков прекъсвач е повреден. Виброшлайф, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

Преди да извършвате каквито и да е дейности по електрическия виброшлайф, например настройване, смяна на работен инструмент, както и когато го прибирате, изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждайте батерията, ако е възможно. Тази мярка премахва опасността от задействане на вашия виброшлайф по невнимание.

Съхранявайте електрическите виброшлайфове на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите виброшлайфове могат да бъдат изключително опасни.

Поддържайте добре електрическите виброшлайфове и аксесоарите им. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електрическия виброшлайф. Поддържайте абразивните консумативи винаги добре почистени. Добре поддържаните абразивни консумативи с остри ръбове оказват по‑малко съпротивление и се водят по‑леко.

Виброшлайфове за дърво - шлайфане
Виброшлайф шлайфане разгледай

Използвайте електрическите виброшлайфове, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Из-ползването на виброшлайфове за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и неомаслени. Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасната работа и доброто контролиране на електрическия виброшлайф за дърво при възникване на неочаквана ситуация.

Поддържане на виброшлайфове

Допускайте ремонтът на вашия виброшлайф да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на виброшлайфа.

Виброшлайф - как да го изберем лесно? Виброшлайф за домашната работилница и професионална работа

Виброшлайф за дърво за домашната работилница Има много видове ръчни шлайфове, но с високо качествено, прецизно шлифоване плоски повърхности и ръбове ще се справи най-добре качествения виброшлайф. Използването виброшлайф не се ограничава до дърво и китове, но с него може да шлайфате метали и пластмаси. С виброшлайф за дърво може да шлайфате и стари бои и лакове. Разбира се, винаги е необходимо да изберете правилния тип на шкурка.

Определено не се препоръчва използването на виброшлайф за дърво без прахоулавяне за строителни материали, като гипскартон. Техният фин абразивен прах може да увреди системата за вибрации и лагерите на мотора.

Как работи електрическият виброшлайф

Принципа на действие на виброшлайфа е много прост, електрическият двигател създава вибрации на работната плоча, към която е прикрепена шкурката. Качество на повърхността може да влияем чрез видна на използваната шкурка, силата на притискане, скоростта на движение и евентуално и с избора на честотата на вибрациите, когато шлайфмашина притежава тази функция.

Работа с виброшлайф е лесна, безопасна и минимално натоварваща в сравнение с ръчно шлайфане. Вибрациите, които възниквате по време на шлайфане са много добре гасени чрез вътрешната демпферираща система, дали чрез гумените тампони или чрез електродинамично балансиране. Останалите фини вибрации появяващи се в дръжката надеждно се улавят от меки антивибрационни материали на ръкохватките, с които повечето модели виброшлайофеве днес вече са оборудвани.

Две различни машини – виброшлайф и ексцентриков шлайф

ексцентриков виброшлайф за дървоРазликата между вибрационната и ексцентриковата шлайфмашина е в движението на шлайфащата плоча. При вибрационните шлайфмашини работната плоча само вибрира, при ексцентриковите шлифовъчни машини, освен вибрации работната дъска извършва и въртеливи движения по окръжност.

Избора на подходящ виброшлайф

За да изберете идеалния модел виброшлайф сравнете тези параметри и функции:

 • Мощност на двигателя
 • Честота на вибрациите
 • Размер и форма на работната плоча
 • Система за закрепване на шкурката
 • система за филтриране
 • Електромотор и честота на вибрациите
 • Електромоторът на виброшлайфа

При електрическите виброшлайфове за хоби приложения, предназначени за малки площи се използват електромотори с мощност до 180 W.

Хоби моделите вибрационни шлифовъчни машини за специални операции и за по-честото използване имат електромотори с мощност от 180-300 W.

Професионалните виброшлайфове за честа употреба и за високи натоварвания са оборудвани електромотори с мощност 300-650 W.

Честотата на вибрациите (трептенията) при хоби и професионалните модели виброшлайфове, варира от 22 000 до 32,000 min-1.

Размер и форма на шлифовъчната плоча

По-голямата площ на плочата за шлайфане, изисква и по-голяма мощността на електромотора. Затова при избора на виброшлайф за дърво обърнете внимание на зависимост, особено когато купувате евтини немаркови продукти. Оптимална мощност за вибрационни плочи с площ от около 160 cm2 от порядъка на 200-250W. Виброшлайфове с по-слаби електромотори може да се шлайфат с фини шкурки, но с груби шкурки едва ли ще се справят.

Стандартните шлифовъчни плочи са с квадратна или правоъгълна форма.

Някои модели виброшлайфове предлагат възможността за смяна на шлифовъчните плочи. В този случай стандартните плочи се сменят с така наречените делта плочи с триъгълна форма, с които може да шлайфате и труднодостъпни ъгли. Някои модели виброшлайфове са комбинирани шлифовъчни плочи. Предната част е с триъгълна форма – делта, а задната част е правоъгълна или квадратна.

Самата шлифовъчна плоча е изработена обикновено от качествени издръжливи пластмаси. При моделите, предназначени за честа или професионална работа, тези плочи са често изработени от алуминиеви сплави.

Система за захващане на шкурката и прахоулавяща филтрираща система

Виброшлайф за дърво с Велкро захванеВиброшлайф за дърво - смяна на шкуркатаСтандартното захващане на шкурките е чрез метални скоби. За тази система са необходими по-дълго абразивни шкурки, които се огъват през тесния ръб на плочата и се притискат от затягащия лост. Тази система е проста, но нерентабилна. Модерните виброшлайфове закопчават хартията с помощта система за бързо закопчаване „Велкро“. Смяната на шкурката е бързо и лесно, но недостатъкът е необходимостта да се използва специални шкурки, които са на по-висока цена.

Трикове за работа с виброшлайф

С движение на виброшлайфа напред и назад, ще увеличите интензивността на шлайфане. При това не увеличавайте излишно натиска, производителността на шлайфане не се повишава, но това може да повреди шлайфмашината.

Шкурката, монтиран към шлифовъчната плоча винаги трябва да е поставена възможно най-точно, трябва да приляга по цялата повърхност равномерно. Ако шкурката не приляга плътно върху повърхността, това може да доведе до разкъсването и.

Базови модели виброшлайфове

 • Виброшлайф за дърво 7348, 160 W, 92 x 185 mm, 12.000 - 24.000 min-1, 1,1 kg, F0157348AA, SKIL
 • Виброшлайф за дърво PSS 200 AС, 200 W, 92 x 182 mm, 24.000 min-1, 1,6 kg, 0603340120, BOSCH
 • Виброшлайф за дърво 7361, 240 W, 93 x 186 mm, 12.000 - 26.000 min-1, 1,7 kg, F0157361AA, SKIL
 • Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250 W, 92 x 182 mm, 14.000 – 24.000 min-1, 1,6 kg, 060334020F, BOSCH
 • Виброшлайф за дърво GSS 23 A, 190 W, 92 x 182 mm, 24.000 min-1, 1,7 kg, 0601070400, BOSCH

Съдържание:

Виброшлайфове за фино и високопроизводително шлайфане

Конструкция на електрическите виброшлайфове

Правила за работа с виброшлайфове и пускане в експлоатация

Указания за работа с електрически виброшлайфи

Система за прахоулавяне за виброшлайфове

Как да монтираме прахоулавянето на електрическия виброшлайф

Указания за безопасност за електрически виброшлайфове

Описание на електрическия виброшлайф и работата с него

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Виброшлайф за дърво GSS 23 A, 190W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 23 A, 190W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH
-28 %
Марка: BOSCH Модел: 1505
Виброшлайф за дърво GSS 23 A, 190W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 23 A, 190W, 92x182mm, 0601070400, BOSCH - Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 A. Първокласен комфорт в началния клас. Предимства за ползвателя Вградената микрофилтърна система на Bosch гарантира висо..
179,00лв. 249,00лв.
без ДДС:149,17лв.
Виброшлайф за дърво 190 W, 12000min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA Виброшлайф за дърво 190 W, 12000min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA
-5 %
Марка: MAKITA Модел: M9203
Виброшлайф за дърво 190 W, 12000 min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA Виброшлайф за дърво 190 W, 12000 min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA с мощен четков 190 W мотор Описание и характеристкики на Виброшлайф за дърво 190 W, 12000 min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA Шлайф вибрационен MAKITA MT M9203, с ход на шк..
114,00лв. 120,00лв.
без ДДС:95,00лв.
Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4565, MAKITA Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4565, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO4565
Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4565, MAKITA Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4565, MAKITA с ергономичната ръкохватка с противоплъзгащо гумено покритие Описание и характеристкики на виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4565, MAKITA Здравата алуминиева опорна плоча оси..
160,80лв. 179,00лв.
без ДДС:134,00лв.
Виброшлайф за дърво GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH
-21 %
Марка: BOSCH Модел: 12051
Виброшлайф за дърво GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH - здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Описание и характеристики на Виброшлайф за дърво GSS 160-1 A, 06012A2200, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 160..
180,00лв. 229,00лв.
без ДДС:150,00лв.
Виброшлайф за дърво PSS 200 AС, 200W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф за дърво PSS 200 AС, 200W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH
Бестселър -20 %
Марка: BOSCH Модел: 1409
Виброшлайф за дърво PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH Виброшлайф за дърво PSS 200 AС, 200 W, 92x182mm, 0603340120, BOSCH – най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифоване и бързо напредване в шлифоване..
92,00лв. 115,00лв.
без ДДС:76,67лв.
Марка: BOSCH Модел: 12072
Виброшлайф за дърво акумулаторен GSS 18V-10,SOLO, 06019D0200, BOSCH Акумулаторен Виброшлайф за дърво GSS 18V-10 - Компактен и удобен акумулаторен Виброшлайф за дърво за работа с една ръка на Bosch Акумулаторен Виброшлайф за дърво GSS 18V-10 Компактен и удобен акумулаторен Виброшлайф за дърво за..
285,00лв.
без ДДС:237,50лв.
Марка: BOSCH Модел: 2917
Виброшлайф за дърво GSS 280 AVE, 350W, 114x226mm, 0601292902, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 280 AVE, 350W, 114x226mm, 0601292902, BOSCH - вибрационна шлифовъчна машина GSS 280 AVE с минимални вибрации и перфектно водене Шлайфмашината с най-слаби вибрации и идеално управление! Предимства за пол..
779,00лв.
без ДДС:649,17лв.
Марка: BOSCH Модел: BO-0601257000
Виброшлайф за дърво GET 55-125, 125 mm, 550 W, 0601257000 на BOSCH Виброшлайф за дърво GET 55-125, 125mm, 550W, 0601257000, BOSCH - Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 125 mm Потребителска полза на Виброшлайф за дърво GET 55-125 Идеалната ергономична предна опора з..
829,00лв.
без ДДС:690,83лв.
Марка: BOSCH Модел: BO-0601257100
Виброшлайф за дърво GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100 на BOSCH Виброшлайф за дърво GET 75-150, 150 mm, 750 W, 0601257100 на BOSCH с изключително мощен мотор Turbo шлайфмашина с изключително управление в сегмента с диаметър 150 mm Потребителска полза на Виброшлайф за дърво GET 75-150 Иде..
889,00лв.
без ДДС:740,83лв.
Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH
-8 %
Марка: BOSCH Модел: 12050
Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A - Здрава опъваща система за шлайфане почти без умора в течение на много часове Описание и характеристики на Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A, 06012A2100, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 140-1 A Здрава опъва..
228,00лв. 249,00лв.
без ДДС:190,00лв.
Виброшлайф за дърво GSS 23 AE IK, 190W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 23 AE IK, 190W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ
Марка: BOSCH Модел: 2914
Виброшлайф за дърво GSS 23 AE IK, 190W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH Виброшлайф за дърво GSS 23 AE IK, 190W, 92x182mm, 0601070721, BOSCH - Вибрационна шлифовъчна машина GSS 23 AE IK с Easy-Fit всяка шкурка приляга добре, Предимства за ползвателя Система Easy-Fit с автоматично опъване на шкуркат..
309,00лв.
без ДДС:257,50лв.
Марка: BOSCH Модел: 1410
Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 0603340220, BOSCH - вибрационна шлифовъчна машина PSS 250 AЕ Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифова..
179,00лв.
без ДДС:149,17лв.
Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 1,6kg, 060334020F, BOSCH Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 1,6kg, 060334020F, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ
Марка: BOSCH Модел: 10173
Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 1,6kg, 060334020F, BOSCH Виброшлайф за дърво PSS 250 AЕ, 250W, 92x182mm, 1,6kg, 060334020F, BOSCH - Най-високо качество на повърхността върху големи площи Предимства за ползвателя Идеалното решение за най-финото шлифоване и бързо напредване в шлифо..
184,56лв.
без ДДС:153,80лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19331
Виброшлайф за дърво електрически 113х225, 380W DAOS380 - DAEWOO Виброшлайф за дърво електрически 113х225, 380W - вземи надежден инструемнт от DAEWOO и работи безопасно.Технически характеристики и описание на Виброшлайф за дърво електрически 113х225, 380WОсновните технически характеристики на Вибро..
94,68лв.
без ДДС:78,90лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19330
Виброшлайф за дърво електрически 90х187, 180W DAOS180 - DAEWOO Виброшлайф за дърво електрически 90х187, 180W - вземи оптималния инструмент от DAEWOO и работи безопасно. Технически характеристики и описание на Виброшлайф за дърво електрически 90х187, 180W Основните технически характеристики на Виб..
69,72лв.
без ДДС:58,10лв.
Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO4557
Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA с по-надежден захват и по-голямо удобство при работа Описание и характеристкики на виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA Здравата алуминиева опорна плоча осигурява по-ви..
134,40лв. 149,00лв.
без ДДС:112,00лв.
Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO3710
Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA с компактен и лек дизайн Описание и характеристкики на виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA Шлайф вибрационен MAKITA BO3710, с ход на шкурката 2 мм.Виброшлайф за дърво BO37..
152,40лв. 169,00лв.
без ДДС:127,00лв.
Виброшлайф, 190W, 4000-11000min-1, 93х185mm, BO3711, MAKITA Виброшлайф, 190W, 4000-11000min-1, 93х185mm, BO3711, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO3711
Виброшлайф, 190W, 4000-11000min-1, 93х185mm, BO3711, MAKITA Виброшлайф, 190W, 4000-11000min-1, 93х185mm, BO3711, MAKITA - с мощен четков мотор и ергономичен корпус Описание и характеристкики на виброшлайф, 190W, 4000-11000min-1, 93х185mm, BO3711, MAKITA Шлайф вибрационен MAKITA BO3711, с регулиране ..
170,40лв. 189,00лв.
без ДДС:142,00лв.
Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4555, MAKITA Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4555, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO4555
Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4555, MAKITA Виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4555, MAKITA с по-ефективна защита срещу проникването на прах Описание и характеристкики на виброшлайф, 200W, 14000min-1, 102х112mm, BO4555, MAKITA Здравата алуминиева опорна плоча осигурява по-висока ..
142,80лв. 159,00лв.
без ДДС:119,00лв.
Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: BO4900V
Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA с ефекивна защита срещу вибрации Описание и характеристкики на виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA Удобната предна ръкохватка и ергономичният корпус и..
611,10лв. 679,00лв.
без ДДС:509,25лв.
Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: 9046
Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA - подходящ за грубо и за фино шлайфане Описание и характеристкики на виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA Изключително висока мощност.Подходящ както за по-грубо, така и за фино ..
629,10лв. 699,00лв.
без ДДС:524,25лв.
Марка: BOSCH Модел: BO-2607017500
Помощна ръкохватка за виброшлайфи GET 55 + 75, допълнителна дръжка за GET 55-125 и 75-150, 2607017500 на BOSCH Размери на опаковка: 216x56x149 мм..
28,20лв.
без ДДС:23,50лв.
Показва 1 до 22 от 22 (1 страници)

Нови продукти

Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA
-10 %
Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA Виброшлайф, 180W, 14000min-1, 102х112mm, BO4557, MAKITA с по-надежден захват и по-голямо удобс..
134,40лв. 149,00лв.
без ДДС:112,00лв.
Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA
-10 %
Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA Виброшлайф, 190W, 11000min-1, 93х185mm, BO3710, MAKITA с компактен и лек дизайн Описание и хара..
152,40лв. 169,00лв.
без ДДС:127,00лв.
Виброшлайф за дърво 190 W, 12000min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA Виброшлайф за дърво 190 W, 12000min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA
-5 %
Виброшлайф за дърво 190 W, 12000 min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA Виброшлайф за дърво 190 W, 12000 min-1, 93х185mm, M9203, MAKITA с мощен четков 190 W ..
114,00лв. 120,00лв.
без ДДС:95,00лв.
Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA
-10 %
Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA Виброшлайф, 600W, 6000min-1, 115х229mm, 9046, MAKITA - подходящ за грубо и за фино шлайфане Опис..
629,10лв. 699,00лв.
без ДДС:524,25лв.
Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA
-10 %
Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA Виброшлайф, 330W, 4000-10000min-1, 115х229mm, BO4900V, MAKITA с ефекивна защита срещу ви..
611,10лв. 679,00лв.
без ДДС:509,25лв.