Меню
Кошница

Циркуляри електрически

Циркуляри - незаменими помощници, устройство на електрическия циркуляр

Работата поставя неочаквани предизвикателства пред хората. Често те са свързани с получаване на нови знания или умения, с усъвършенстване на вече придобити такива или с намиране на алтернативни решения. Човек никога не знае с какво ще му се наложи да се сблъска, но електрическият циркуляр е един от инструментите, без които никой в тази сфера не може да мине. Затова изборът на добър циркуляр е от първостепенно значение. Електрическите циркуляри могат както да свършат качествена работа, така и да осигурят безопасността на този, който ги използва.

Циркуляри ръчни – сравни, избери купи

За какво се използват ръчните електрически циркуляри

Електрическите ръчни циркуляри намират широко приложение при разбичване на дървесината и нейните производни. Това са плочи от дървесни частици - ПДЧ, плочи от дървесни влакна – МДФ и слоеста дървесина. Дървесината се разбичва напречно или надлъжно спрямо направлението на дървесните влакна и перпендикулярно или под ъгъл (косо) по отношение плоскостта на материала. Максималната дебелина на материалите, които могат да се разбичват с ръчни циркуляри, е 50-80mm (по изключение до 100mm). В зависимост от конструкцията си електрическите ръчни циркуляри биват с редуктор и без редуктор. Първите са технически по-съвършени. При тях трионът се монтира върху вал на редуктора, който се задвижва от вала на електродвигателя посредством зъбна или червячна предавка. При електрическите циркуляри без редуктор режещият инструмент (дисковият трион) се монтира непосредствено върху вала на електродвигателя и е с по-голям диаметър.

Какво представлява ръчният циркуляр?

Електрическият циркуляр е най-разпространеният и безспорно най-ефективният начин за рязане и обработка на дървени материали. Той намира приложение не само в професионалната сфера. Също така често се използва и в ежедневните дейности, тъй като дървото е като цяло един от основните ресурси. Електрическият циркуляр, независимо от разновидностите си, представлява машина, която задвижва диск с трионни зъби по ръба.Бичене с циркуляри

Най-честата му употреба е за рязане на трупи, дъски, призми, плочи или шперплатови плоскости. Макар че в съвременния свят електрическият циркуляр намира и други практични приложения. Всички циркуляри разполага с електрически мотор или предавка, чиято мощност може да варира, и диск със зъби, предназначени за различните материали. Ръчният електрически циркуляр обаче е потенциално опасна машина. Затова обикновено е снабдена с един или повече механизми за безопасност.

Видове циркуляри

Най-общо тези машини се разделят според материала, за който са предназначени, и според начина им на работа. Електрическият циркуляр е такова устройство, което има специфична употреба и е създадено за определен тип материал. Това налага и съществуването на множество видове, които да вършат прецизно своята работа. Общото разделение обаче е на ръчен циркуляр и на стационарен циркуляр. Както споменахме видовете циркуляри се разделят освен това на такива с редуктор и циркуляри без редуктор. Електрическите циркуляри се различават още по мощността на електрическия двигател и според диаметъра на циркулярния диск.

Ръчни електрически циркуляри

Работа с циркуляриРъчният циркуляр е по-разпространен сред непрофесионалистите, тъй като поради по-малката си мощност и по-простото си устройство е много по-лесен за работа. С ръчни циркуляри можете да свършите почти всичко, което може да ви се наложи в ежедневието, защото те са създадени, за да покриват повечето от нуждите на масата от хора. Мощността на ръчния циркуляр е по-малка от тази на стационарния циркуляр. За сметка на това ръчният циркуляр е по-подвижен. Това го прави лесен за пренасяне и боравене. Дискът, с който работи, също е по-малък. Циркулярният диск е напълно достатъчен за рязането на повечето материали като шперплат и дърво.

Стационарни циркуляри
Стационарни циркуляри виж

Освен това ръчният циркуляр изисква по-малко подготовка преди употреба. В зависимост от модела циркуляр може да е подходящ не само за дърво, но и за други не много твърди материали. Независимо от предимствата си обаче, ръчният циркуляр все пак е машина, която може да доведе не само до ползи, но и до вреди. Затова, какъвто и циркуляр да изберете, винаги четете упътванията към него.

Стационарни циркуляри

Стационарният циркуляр е професионална машина, използвана за рязане на твърди материали. Още известен под името настолен циркуляр, този вид машина има нужда от поставяне на земята, понеже мощността му е твърде голяма. Обикновено височината му може да се регулира, както и повечето от функциите му – дълбочината на рязане, ъгъла на острието и спирачките. Настолният циркуляр притежава мощен двигател и диск с голям диаметър, който позволява рязането на различни материали. Настолните циркуляри са значително по-ефективни и производителни от ръчните циркуляри, но са почти излишни в обикновените домакинства. Причината е че работата с тях изисква определени познания в тази област, като и достатъчно пространство и разбира се прахоулавяща система.Стационарен циркуляр

Устройство на електрическия ръчен циркуляр

Роторът на електрическия циркуляр

Роторът на електродвигателя е колекторен и е монтиран на два сачмени едноредни лагера. Валът на ротора е електрически изолиран посредством изолационна втулка. Той е удължен в предната си част. Роторната част, върху която е монтирана вентилационна перка е с няколко броя игловидни ребра. В предната част на роторния вал е изработен щлицов накрайник с витлова линия, посредством които роторът се свързва с редукторното устройство и му предава движение. При съвременните циркуляри вече се влагат и безчеткови мотори.

Тяло на електрическия циркуляр

Рязане с циркуляр BOSCH DIY
Рязане с циркуляр BOSCH DIY виж

Тялото на електрическия циркуляр е отливка от алуминиева сплав (кожух) от две части, свързани посредством два болта чрез конзоли. Към лявата му част е монтиран електродвигател. Статорът е изолиран от металната част с втулка, фиксирана посредством болт. Контактните четки са две, диаметрално разположени към тялото. Те са монтирани в четкодържатели с външна изолационна втулка с капачка и вътрешна бронзова втулка, съединена с проводник към роторната намотка. Контактната четка се плъзга в бронзовата втулка и е свързана със спирална пружина, която създава постоянен натиск върху нея. Лагерната кутия на задния лагер на електродвигателя е отлята заедно с тялото. За предпазване от механични повреди и осигуряване на безопасност на труда задната част електродвигателя при повечето електрически циркуляри е покрита с пластмасов капак, закрепен към тялото с два винта.

Дясната част на тялото на електрическия циркуляр е отливка от алуминиева сплав - кожух с две конзоли. При повечето модели циркуляри задният лагер се помества в лагерна кутия към тялото, а предният лагер - върху фланец, монтиран към тялото чрез винтове. Към вала е монтирано зъбно колело 2посредством канал и шпонка . В предния край на редукторния вал е монтиран неподвижно фланец , а в челната му страна е изработен отвор с резба за затягане на диска за циркуляр с болт.

Дискове за циркуляри

Циркулярният трион се нарича още циркулярен диск. Повечето циркуляри работят с точно определен диаметър на диска. Той е с диаметър до 250mm и е монтиран към вала посредством фланци. Фланецът е неподвижно свързан с вала. Той има шийка с диаметър от 20 до 30mm, върху която се поставя дискът за циркуляр. Външният фланец е свободен. В периферната си част фланците са удебелени, така че трионът не се притяга по цялата си плоскост, а само в периферията им посредством стягащ болт, който се завива към вала върху подложната шайба.

Циркляр MAKITA
Циркляр MAKITA виж

Плотовете на електрическите циркуляри

Плотът на електрическия циркуляр се изработва от стоманена щанцована ламарина с дебелина 2mm, с усилващи ребра от горната страна. Долната му повърхност е гладка. Плотът има прорез, през който преминава режещият трион. Тялото заедно с режещия трион е монтирано към плота шарнирно. То може да се измества вертикално и да се наклонява спрямо плота посредством вилка с прорез. Вилката в долния си край е шарнирно свързана с предната част на плота, а към тялото - с болт, преминаващ през прореза й, като се затяга с крилчата гайка. Повечето циркуляри притежават тази функция за регулация.

При освобождаване на гайката болтът се плъзга в прореза, тялото се измества вертикално и желаното положение за определена дълбочина на ряза се фиксира (чрез затягане на гайката. Трионът се наклонява спрямо плота (за осигуряване на косо бичене) от 0 до 45° посредством планка, закрепена шарнирно в единия край към тялото (горния предпазен капак). Другият край на планката е захванат с конзола върху плота с дъгообразен прорез, в който се плъзга болт, тялото заедно с триона свързва с лявата му част. Към нея е монтирано редукторното устройство на електрическия циркуляр. В тази част на тялото се помества удължената част на роторния вал с вентилационната перка, като предният лагер на вала се монтира в лагерно гнездо.

Върху тялото има осем вентилационни отвора за охлаждане на електродвигателя. Горният се наклонява спрямо плота, а наклонът се фиксира чрез гайка. Редукторното устройство при моделите циркуляри с редуктор служи да приеме движението на роторния вал и да го предаде на режещия трион.

Долен капак на ръчния циркуляр

Циркуляр BOSCH
Циркуляр BOSCH виж

Долният предпазен капак е изработен от щанцована ламарина. Има модели циркуляри при които капакът е от алуминиева сплав. По време на работа долният капак се повдига и открива долната работна част на триона, а след свършване на работа ход действие на пружината той автоматично заема изходно положение и при крива триона. Към него има блокиращо устройство, което фиксира предната част на капака. То се състои от лост с две рамена, шарнирно свързан с горния капак посредством болт. Дългото рамо на лоста е свързано със спиралната пружина, краят на която е закотвен към горния капак.

Разклинващ нож - важен елемент на всеки циркуляр

За да не се затяга диска на електрическия циркуляр в прореза през време на биченето към този циркуляр има разклинващ нож. Той е със сърповидна форма и се монтира зад триона неподвижно към горния предпазен капак чрез два болта. Разклинващият нож има дебелина с 0, 5mmпо-голяма от дебелината на триона (заедно с чапраза) и в предния си край е изострен. Разклинващият нож е изключително важен елемент за всички ръчни електрически циркуляри.

Ръкохватки, кабели и бутони на електрическите циркуляри

Ръкохватката на ръчния циркуляр е пластмасова и е закрепена към горната страна на тялото посредством, винтове. Ръкохватките на ръчните циркуляри са изработени от двукомпонентни пластмаси, които увеличават сцеплението и позволяват здраво и надеждно захващане.

Циркуляри Bosch
Циркуляри Bosch виж

Електрическият кабел, захранващ електродвигателя, преминава през ръкохватката, в която е монтиран двуполюсен прекъсвач с бутонза включване и палец за фиксиране на бутона. Захранващите електрически кабели на повечето производители на циркуляри са снабдени с усилена гума - щуцер, предпазваща кабела от пречупване и скъсване.

При определяне широчината на материала за разбичване се използва приспособление - ограничител (лост с фиксираща планка). То се закрепва към плота със стягащо устройство. Всички циркуляри могат да бъдат оборудвани допълнително с ограничител. Ограничителите за циркуляри от своя страна са с максимални размери до 250mm. За по-широко рязане се използват линеали за циркуляри.

Основни характеристики на електрическия циркуляр

Стандартните параметри на електрическия циркуляр са:

 • Мощност на електродвигателя на електрическия циркуляр
 • Вид на електрическия ток - в България всички циркуляри работят с честота на тока 50Hz
 • Напрежение на тока
 • Сила на тока
 • Честота на въртене на диска
 • Размери на дисковия трион
 • Максимална дълбочина на ряза
 • Режим на работа - или продължителност на включване на електрическия циркуляр
 • Габарити: широчина височина дължина
 • Маса на електрическия циркуляр с триона

Нивото на шума при работа с циркуляри

Рязане с циркуляр BOSCH
Рязане с циркуляр BOSCH виж

Наред с останалите характеристики на безопасността, нивото на шума е едно от нещата, с които трябва да се съобразите при избора на циркуляр. Тази машина е предназначена за рязане и това няма как да се случва безшумно. Съвременните технологии на дървообработка обаче притежават задължително индикатори за шума, които ще ви подскажат дали съседите от другата страна на улицата ще имат нещо против вашата работа вкъщи. Затова избирайте циркуляри, които работят тихо

При електрическите циркуляри шумът идва от няколко места – от въртенето на диска на високи обороти, от работата на самия двигател или от съприкосновението на диска с материала, който се реже. И трите фактора влияят върху звука при работа. За шумен според разбиранията на обикновените хора се смята циркуляр над 100 dB(А), макар че при рязането на определени материали като метал и желязо децибелите със сигурност биха били по-високи от нормалното.

Затова, ако си купувате циркуляр, трябва да се убедите, че ще го използвате в затворено и изолирано помещение, където нивото на шума няма да пречи на останалите. Ако обаче работата ви изисква да изберете циркуляр с по-голяма мощност и по-високи нива на шума, задължително носете шумоизолиращи слушалки – така ще избегнете риска да навредите и на собствения си слух.

Безопасност при използване на циркуляри

Циркуляр-безопасностНай-сигурният начин да работите безопасно с циркуляри е внимателно да прочетете инструкциите. Важно е както да познавате добре начина на работа на вашия циркуляр, така и потенциалните ситуации, които могат да възникнат. За да се намали опасността, ръчният циркуляр разполага с различни механизми, които заключват всичките му функции. Такива механизми са основният превключвател, предпазителя на диска и самият водач, който насочва заготовката. Уверете се, че знаете как да включите и изключите всички механизми, за да си осигурите безопасна работа с циркуляр.

циркуляр BOSCHНосенето на подходящо облекло при работа с циркуляри е една от основните насоки, в които се допускат грешки. При работа с циркуляри най-сериозната опасност е да не пострадат ръцете и пръстите, заради което повечето специалисти препоръчват да не работите с ръкавици. Те ще ви създадат фалшиво усещане за сигурност и могат да ви заблудят къде точно се намира вашия пръст.

При работа с циркуляри е добре да имате хубава видимост както към вашите ръце, така и към целия циркуляр. Относно облеклото е умно решение да използвате очила, които ще ви предпазят от дървените стърготини, маска, за да не вдишвате прахта, както и да премахнете от ръцете си всякакви бижута и часовници. Дрехите с широки ръкави също могат да попаднат в обсега на диска на електрическия циркуляр и така да предизвикат опасна ситуация.

Не забравяйте също така да изключите електрическия циркуляр от щепсела, преди да сменяте неговите части или да ги почиствате. Електрическият циркуляр, дори когато е ръчен, е предназначен за работа от хора в трезво състояние. Ако не се чувствате добре, по-добре отложете работата с електрическия циркуляр. Само миг невнимание може да доведе до неприятни последици.

Ръчните циркуляри са подходящо средство да свършите самостоятелно голяма част от работата си вкъщи. Ако се използва внимателно, всеки циркуляр се превръща в незаменим помощник в дома.

Защо ръчните циркуляри BOSCH са толкова предпочитани?

Ръчните циркуляри на Bosch Ръчните циркуляри на Bosch са идеалните инструменти за точно надлъжно рязане и рязане под наклон. С най-високи критерии за комфорт при обслужване и безопасност ръчните циркуляри Bosch режат идеално в масивна дървесина, твърдовлакнести, дървесно-талашитни или дърводелски плоскости, а с Bosch-Electronic и в алуминий и пластмаси.

Независимо дали става въпрос за стационарен циркуляр, циркуляр за рязане чрез потапяне, циркуляр за ламперия или стационарен трион – с Bosch правите винаги добър срез.

Със стационарните циркуляри на Bosch обработвате големи детайли с много висока точност. Просто ги поставяте върху подаващата шейна, настройвате скосяването и режете. Детайл след детайл, винаги под същия ъгъл, толкова често, колкото искате.

Приставки и консумативи за циркуляри

Разбира се че основният консуматив за всички модели циркуляри са отрезните дискове за циркуляр. Освен това може да оборудвате всеки циркуляр с допълнителни приставки и приспособления, които може да разширят неговите функции и области на приложения. Най-често използваните приспособления за циркуляри са:

Рязане с циркуляр BOSCH GKS
Рязане с циркуляр BOSCH GKS виж
 • ограничители по дължина
 • ограничители успореден
 • торби за прах за циркуляри
 • контейнери за прах за циркуляри
 • водещи шини или водещи линеали за циркуляри
 • работни маси за циркуляри

6 основни стъпки преди да започнем работа с електрически циркуляр

Всеки майстор обработващ дървени материали използва циркуляр. Електрическите циркуляри намират все по-широко приложение извън дърводелството, дървообработването и мебелната промишленост. Електрическият циркуляр е изключително предпочитан електроинструмент за кофражисти и строителни работници. Високата производителност и безопасността на труда, както и качеството на обработване на материала, зависят от правилната подготовка за работа и спазване на правилата за експлоатация на ръчния циркуляр.

Подготовката за работа се състои в следното:

 1. Избор на диск за циркуляр
 2. Монтаж на режещия инструмент (трион - циркулярен диск).
 3. Регулиране на циркуляра за разбичване на материал с определена дебелина и бичене под ъгъл (косо).
 4. Регулиране на направляващата линия за бичене по размер.
 5. Проверка на изправността на закрепващите устройства и предпазителите.
 6. Пробно бичене

Избор на диск за циркуляр

Циркуляр MAKITA HS6100
Циркуляр MAKITA HS6100 виж

Дискът за циркуляр се избира в .зависимост от начина на рязане и от вида на дървесния материал. При надлъжно бичене на масивна дървесина циркулярният диск трябва да бъде с наклонени зъби (право заточени), а при напречно бичене - с прави зъби (косо заточени). Диаметърът и дебелината му трябва да съответстват на типа на ръчния циркуляр - за циркуляри без редуктор - до 250mm и 1,5mm, а за циркуляри с редуктор - до 180mm.

Дискът за циркуляр трябва да бъде с добре заточени зъби с еднакъв чапраз без посиняване на върховете и без «мустачки». Размерът на чапраза зависи от вида и състоянието на материала за бичене- за иглолистни материали с малка влажност той е 0,6mm, а с голяма влажност - 0,7-0,8mm; за широколистна дървесина с малка влажност - 0,4mm, а с голяма влажност - 0,5mm. При обработване на ПДЧ, МДФ и шперплат се използват дискове за циркуляри със заварени твърдосплавни карбидни пластини на зъбите - в противен случай чапразът трябва да бъде малък (0,2mm). Циркулярният диск не трябва да има счупени зъби, пукнатини и посиняване или деформиране на диска.

Монтаж на диска за циркуляр

Дискът за циркуляр се монтира върху вала на електродвигателя (при циркуляри без редуктор) или конзолно върху вала на редуктора (при циркуляри с редуктор). Преди да се постави, шийката на вала се почиства на сухо. Луфтът между шийката на вала и отвора на диска за циркуляр не трябва да бъде по-голям от 0,1mm.

Циркуляр MAKITA HS6000
Циркуляр MAKITA HS6000 виж

При монтажа зъбите на циркулярния диск трябва да се насочат по направление на движението (въртенето) на диска за циркуляр, означено върху външната страна на предпазния капак.

Дискът за циркуляри се върти винаги срещу направлението на подаване на материала. Той се поставя между два фланеца и се затяга с болт. Монтираният диск за циркуляр трябва да бъде перпендикулярен към оста на вала, което може да се провери при въртенето му (страничната му плоскост да няма отклонение - биене).

Следва монтаж на разклинващия нож, който трябва да има дебелина, с 0,5mm по-голяма от дебелината на диска за циркуляр заедно с чапраза, а в предната си част да бъде заострен. Ножът се поставя зад диска за циркуляр, в една равнина с него, на разстояние от върховете на зъбите не повече от 10mm, а по височина - не по-ниско от върховете на зъбите. Той се затяга към неподвижния горен предпазен капак посредством два болта.

Регулиране на циркуляра

Циркуляр ръчен GKS 190
Циркуляр ръчен GKS 190 виж

Електрическият циркуляр се регулира за определена дълбочина на ряза и за бичене под ъгъл чрез приспособленията, които прикрепват тялото му към плота. За тази цел първо се проверява и регулира перпендикулярността между диска за циркуляр и плота. Отвива се стягащият болт на конзолното устройство. Дискът за циркуляр се притиска надолу, при което зъбите му слизат под нивото на плота с 3-5mm повече от дебелината на материала за разбичване. Положението му се фиксира чрез затягане на болта в прореза на конзолата.

При косо бичене първо се регулира наклонът на диска за циркуляр спрямо повърхността на плота, като се развие стягащият болт към конзолата, с дъгообразен прорез, притиска се тялото така, че болтът да се плъзга но прореза, и дискът за циркуляр се наклонява. Наклонът се проверява чрез измерване на ъгъла между плота и диска за циркуляр, посредством шаблон или се отчита по градуираната скала върху конзолата (при циркуляри със скала) и се фиксира чрез затягане на болта към конзолата. След това дискът за циркуляр се регулира за дълбочина наряза.

Регулиране на направляващата линия

За разбичване на материали по определена широчина се използва направляваща линия. Тя се монтира към плота на циркуляра така, че направляващата планка да фиксира базовата страна на материала, като разстоянието от плоскостта на планката до диска за циркуляр е желаната широчина (приспада се чапразът на диска за циркуляр). Направляващата линия се фиксира чрез затягане на рамото й към плота. При липса на направляваща линия материалът се разбичва по предварително очертани линии.

Циркуляри MAKITA
Циркуляри MAKITA виж

Проверка на изправността на закрепващите устройства и предпазителите

 1. 3а изправността на крепителните средства и предпазителите се проверяват шарнирните връзки на конзолите към плота.
 2. Шпилките, които ги осъществяват, трябва да бъдат осигурени против изваждане чрез подложна шайба и шплент.
 3. Конзолите да нямат пукнатини и деформации.
 4. Стягащите болтове да не са с износена резба и да осигуряват здрава връзка през време на работа.
 5. Горният предпазен капак на диска за циркуляр да не бъде пукнат или деформиран, а шарнирната му връзка с долния капак да позволява свободно и плавно движение.
 6. Пружината за автоматично връщане на долния предпазен капак да бъде здрава, без ръжда и добре монтирана.
 7. Болтовете по тялото да са добре затегнати.
 8. Ръкохватката на циркуляра да бъде здрава и добре свързана с тялото.

Пускане на електрическия циркуляр и пробно бичене

Преди пробното бичене се проверяват напрежението на електрическия ток в мрежата, изправността на контакта, щепсела и проводника към циркуляра.

Циркуляр ръчен PKS
Циркуляр ръчен PKS виж

Електрическият циркуляр се пуска на празен ход, като се придържа здраво.

Проверяват се центрирането и направлението на въртене на диска за циркуляр. Ако при празен ход циркулярът не показва неизправности, се извършва пробно бичене.

При пробното бичене ръчният циркуляр се поставя върху материала така, че плъзгащата плоскост на направляващата линия да бъде по базиращата страна. През време на биченето той се придвижва плавно напред.

След пробното бичене се проверяват:

 • размерът на отбичения материал по широчина
 • праволинейността на ряза и неговото качество (грапавост)
 • повдигането и автоматичното сваляне на долния предпазен капак на диска за циркуляр
 • действието на разклинващия нож
 • загряването на циркуляра.

В случай, че резултатите от пробното рязане са положителни, може да пристъпите към истинското разбичване.

Съдържание:

Циркуляри Bosch GKS 190
Циркуляри

Циркуляри - незаменими помощници, устройство на електрическия циркуляр

За какво се използват ръчните електрически циркуляри

Какво представлява ръчният циркуляр?

Видове циркуляри

Ръчни електрически циркуляри

Стационарни циркуляри

Устройство на електрическия ръчен циркуляр

Роторът на електрическия циркуляр

Тяло на електрическия циркуляр

Дискове за циркуляри

Плотовете на електрическите циркуляри

Долен капак на ръчния циркуляр

Разклинващ нож - важен елемент на всеки циркуляр

Ръкохватки, кабели и бутони на електрическите циркуляри

Основни характеристики на електрическия циркуляр

Нивото на шума при работа с циркуляри

Безопасност при използване на циркуляри

Защо ръчните циркуляри BOSCH са толкова предпочитани?

Приставки и консумативи за циркуляри

6 основни стъпки преди да започнем работа с електрически циркуляр

Избор на диск за циркуляр

Монтаж на диска за циркуляр

Регулиране на циркуляра

Регулиране на направляващата линия

Проверка на изправността на закрепващите устройства и предпазителите

Пускане на електрическия циркуляр и пробно бичене

Клиенти на магазина, които разглеждат продукти от категория Циркуляри електрически често разглеждат и сходни продукти от свързаната категория ЕЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТИ.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Циркуляри електрически могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Циркуляри електрически са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Видеа за циркуляри

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, Ø235mm, 5000min-1, 060157A900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, Ø235mm, 5000min-1, 060157A900, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1614
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, Ø235mm, 5000min-1, 060157A900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200 W, Ø235mm, 5000min-1, 060157A900, BOSCH – Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, Ø235mm, 5000min-1, 060157A900, BOSCH Точна съг..
646,80лв. 779,00лв.
без ДДС:539,00лв.
Ръчен циркуляр GKS 190, 1400W, 0601623000, BOSCH
-29 %
Марка: BOSCH Модел: 17612
Ръчен циркуляр GKS 190 Professional на BOSCH, 0 601 623 000 Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH е най-мощният в началния клас циркуляри. Продукт от селекцията Blue Force! ❤️ Предимства за ползвателя С 1400 W най-високата мощност на мотора в своя клас за бързо напредване при рязане ..
276,00лв. 389,00лв.
без ДДС:230,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 66 A, 1.600W, Ø190mm, 0603502022, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 66 A, 1.600W, Ø190mm, 0603502022, BOSCH
-19 %
Марка: BOSCH Модел: 1420
Позициониране на циркуляр ръчен PKS 66 A Ръчен циркуляр PKS 66 A на Bosch с достатъчна мощност и точност за прави срезове Предимства за ползвателя Мощен 1600 W мотор и 66 mm дълбочина на рязане в дърво Контейнер CleanSystem за чиста работа CutControl за контролирани срезове със свобо..
226,80лв. 279,00лв.
без ДДС:189,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 600, 1200W, 5.200min-1, 165mm, 06016A9020, BOSCH
-18 %
Марка: BOSCH Модел: GKS 600
Ръчен циркуляр GKS 600, 06016A9020, BOSCH Ръчен циркуляр GKS 600 за висока ефективност при рязане чрез 1200 W мотор Описание Ръчен циркуляр GKS 600 Компактен и мощен Висока ефективност при рязане чрез 1200 W мотор Лек и компактен Използване и с две и с една ръка Предимства за ползвателя ..
252,00лв. 309,00лв.
без ДДС:210,00лв.
Циркуляр GKS 235 Turbo, 2050W, 5300min-1, 235mm, 06015A2001, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8698
Циркуляр GKS 235 Turbo, 2050 W, 5300min-1, 235mm, 06015A2001, BOSCH Циркуляр GKS 235 Turbo, 2050 W, 5300min-1, 235mm, 06015A2001, BOSCH е най-мощният циркуляр в неговия клас циркуляри. Характерен е със своя мощен мотор. Предимства за ползвателя Мощен мотор с консумирана мощност 2.050 W за бързи..
488,40лв. 589,00лв.
без ДДС:407,00лв.
Циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – ЛПС Циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – ЛПС
Бестселър -29 %
Марка: BOSCH Модел: 17612
Циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – лични предпазни средства Купете сега циркуляр GKS 190 с БОНУС – лични предпазни средства антифони предпазни очила работна каска светлоотразителна жилетка (Валидно до изчерпване на наличностите) Ръчен циркуляр GKS 190 Profession..
276,60лв. 389,00лв.
без ДДС:230,50лв.
Циркуляр ръчен 1300W, DACS1300, DAEWOO
-9 %
Марка: DAEWOO Модел: 11857
Циркуляр ръчен 1300W, DACS1300, DAEWOO Циркуляр ръчен 1300W, DACS1300, DAEWOO е циркуляр за взискателни домашни майстори Технически характеристики на циркуляр ръчен 1300W, DACS1300, DAEWOO DACS1300 Захранване: 230V - 50/60Hz мощност: 1300W обороти на празен ход: 4500 rpm дълбочина ..
132,00лв. 145,56лв.
без ДДС:110,00лв.
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675000, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675000, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1637
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675000, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675000, BOSCH с точност и мощност за чисто рязане Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675000, BOSCH Чисто, точно рязане чрез висококачествени ко..
854,40лв. 1 029,00лв.
без ДДС:712,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1200W, Ø160mm, 0603501020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1200W, Ø160mm, 0603501020, BOSCH
-10 %
Марка: BOSCH Модел: 1419
Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1200 W, Ø160mm, 0603501020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1200 W, Ø160mm, 0603501020, BOSCH с пълен контрол за точност при прави срезове Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен PKS 55 A, 1200 W, Ø160mm, 0603501020, BOSCH Мощен 1200 W мотор и 55 mm дълбочина на рязан..
214,20лв. 239,00лв.
без ДДС:178,50лв.
Циркуляр потопяем PCM 8S, 1200W, 4800min-1, 216mm, 0603B10100, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 8758
Циркуляр потопяем PCM 8S, 1200 W, 4800min-1, 216mm, 0603B10100, BOSCH Циркуляр потопяем PCM 8S, 1200 W, 4800min-1, 216mm, 0603B10100, BOSCH е лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане на големи детайли Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като..
494,00лв. 589,00лв.
без ДДС:411,67лв.
Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601, MAKITA Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601, MAKITA
Нов -37 %
Марка: MAKITA Модел: HS7601
Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601, MAKITA Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601, MAKITA с компактния и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с ръчния циркуляр. Описание и характеристики Компактният и лек дизайн осигурява отлично ..
240,00лв. 379,00лв.
без ДДС:200,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1350W, Ø165mm, 0601682100, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1350W, Ø165mm, 0601682100, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 2931
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1350 W, Ø 165mm, 0601682100, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1350 W, Ø 165mm, 0601682100, BOSCH - Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактн..
464,40лв. 559,00лв.
без ДДС:387,00лв.
Работна маса за циркуляр GTA 2600, 0601B12300, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 17602
Работна маса за циркуляр GTA 2600 Professional на BOSCH, 0 601 B12 300 Работна маса за циркуляр GTA 2600, 0601B12300, BOSCH с неограничена гъвкавост – новата концепция за мобилност за стационарни машини Предимства за ползвателя Подходящ за всички циркуляри за рязане чрез потапяне на Bosch; Отс..
273,60лв. 329,00лв.
без ДДС:228,00лв.
Циркуляр за ламперия GCM 8 SDE, 1600W, 3500-5000min-1, 601B19200, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8696
Циркуляр за ламперия GCM 8 SDE, 1600 W, 3500-5000min-1, 601B19200, BOSCH Циркуляр за ламперия GCM 8 SDE е 8" циркуляр за ламперия с променливи обороти и възможност за двустранно регулиране на наклона. Предимства за ползвателя Променливи обороти за разкрояване на различни материали Възможност..
1 077,60лв. 1 299,00лв.
без ДДС:898,00лв.
Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX, 0601B29021, BOSCH
-19 %
Марка: BOSCH Модел: 17639
Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX Professional на BOSCH, 0 601 B29 021 Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX, 0601B29021, BOSCH е проектиран за точно рязане на алуминий. Предимства за ползвателя Висока производителност и точност при рязане; Висока производителност при често ряза..
711,60лв. 879,00лв.
без ДДС:593,00лв.
Циркуляр потопяем PCM 8 ST, 1200W, 4800min-1, 216mm, 0603B10101, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8759
Циркуляр потопяем PCM 8 ST Циркуляр потопяем PCM 8 ST, 1200 W, 4800min-1, 216mm, 17,7 kg 0603B10101, BOSCH е лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане на големи детайли Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като помощ при рязане Удължител за м..
570,00лв. 689,00лв.
без ДДС:475,00лв.
Циркуляр потопяем PCM 8, 1200W, 4800min-1, Ø216mm, 0603B10000, BOSCH
-18 %
Марка: BOSCH Модел: 8757
Циркуляр потопяем PCM 8, 1200 W, 4800min-1, 216mm, 7,9 kg 0603B10000, BOSCH Циркуляр потопяем PCM 8, 1200 W, 4800min-1, 216mm, 7,9 kg 0603B10000, BOSCH е лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като помощ..
325,20лв. 395,66лв.
без ДДС:271,00лв.
Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400W, Ø190mm, 5.500min-1, 0615990K3V, BOSCH Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400W, Ø190mm, 5.500min-1, 0615990K3V, BOSCH
-21 %
Марка: BOSCH Модел: 3017
Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400 W, Ø 190mm, 5.500min-1, 0615990K3V, BOSCH Ръчен циркуляр +GKS 190, 0601623000, BOSCH е най-мощният в началния клас циркуляри Предимства за ползвателя С 1400 W най-високата мощност на мотора в своя клас за бързо напредване при рязане в мека и твърда дървесина Макс..
298,80лв. 379,00лв.
без ДДС:249,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1350W, Ø165mm, 0601682101, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1350W, Ø165mm, 0601682101, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 3022
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1350W, Ø165mm, 0601682101, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1350W, Ø165mm, 0601682101, BOSCH - Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане п..
538,80лв. 649,00лв.
без ДДС:449,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 65 G, 1600W, 5.900min-1, Ø190mm, 0601668903, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 G, 1600W, 5.900min-1, Ø190mm, 0601668903, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 10133
Циркуляр ръчен GKS 65 G, 1600 W, 5.900min-1, Ø 190mm, 0601668903, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 G, 1600 W, 5.900min-1, Ø 190mm, 0601668903, BOSCH с точно фрезовани канали за водещите линеали Описание Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Характеристики Основна плоча от отлят под налягане алу..
480,00лв. 579,00лв.
без ДДС:400,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1800W, Ø190mm, 601668900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1800W, Ø190mm, 601668900, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1636
Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1800 W, Ø 190mm, 601668900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1800 W, Ø 190mm, 601668900, BOSCH - Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Предимства за ползвателя Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други оф..
579,60лв. 699,00лв.
без ДДС:483,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, 5000min-1, Ø235mm, 060157A901, BOSCH
-14 %
Марка: BOSCH Модел: GKS 85 G
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, 5000min-1, Ø235mm, 060157A901, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, 5000min-1, Ø235mm, 060157A901, BOSCH – възможно е рязане под наклон с водещ линеал без адаптер. Предимства на циркуляр ръчен GKS 85 G, 2200W, 5000min-1, Ø235mm, 060157A901, BOSCH Мощният пакет –..
764,40лв. 889,00лв.
без ДДС:637,00лв.
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675001, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675001, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1638
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675001, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400 W, Ø165mm, 0601675001, BOSCH с точност и мощност за чисто рязане Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1400W, Ø165mm, 0601675001, BOSCH Чисто, точно рязане чрез висококачествени компонен..
920,40лв. 1 109,00лв.
без ДДС:767,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 40, 850W, Ø130mm, 5.300min-1, 06033C5000, BOSCH
-6 %
Марка: BOSCH Модел: 10080
Циркуляр ръчен PKS 40, 850W, Ø130mm, 5.300min-1, 06033C5000, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 40, 850W, Ø130mm, 5.300min-1, 06033C5000, BOSCH с малко тегло и ергономична форма за удобна работа Описание на циркуляр ръчен PKS 40, 850W, Ø130mm, 5.300min-1, 06033C5000, BOSCH Лесен за обслужване ръче..
168,00лв. 179,00лв.
без ДДС:140,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 55, 1200W, Ø160mm, 0603500020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55, 1200W, Ø160mm, 0603500020, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 1418
Циркуляр ръчен PKS 55, 1200W, Ø160mm, 0603500020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55, 1200W, Ø160mm, 0603500020, BOSCH с компактна конструкция за оптимално контролиране Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен PKS 55, 1200W, Ø160mm, 0603500020, BOSCH Ергономични ръкохватки и големи обслужващи елемен..
168,00лв. 197,33лв.
без ДДС:140,00лв.
Циркуляр ръчен мини PKS 16 Multi, 400W, Ø65mm, 06033B3020, BOSCH Циркуляр ръчен мини PKS 16 Multi, 400W, Ø65mm, 06033B3020, BOSCH
-7 %
Марка: BOSCH Модел: 1406
Циркуляр ръчен мини PKS 16 Multi, 400W, Ø65mm, 06033B3020, BOSCH Циркуляр ръчен мини PKS 16 Multi, 400W, Ø65mm, 06033B3020, BOSCH за точни срезове в най-различни материали Предимства за ползвателя на циркуляр ръчен мини PKS 16 Multi, 400W, Ø65mm, 06033B3020, BOSCH Така многостранен като Вашите ..
242,16лв. 259,00лв.
без ДДС:201,80лв.
Циркуляр ръчен, 1050W, 4900min-1, Ø190mm, M5802, MAKITA Циркуляр ръчен, 1050W, 4900min-1, Ø190mm, M5802, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: M5802
Циркуляр ръчен, 1050W, 4900min-1, Ø190mm, M5802, MAKITA Циркуляр ръчен, 1050W, 4900min-1, Ø190mm, M5802, MAKITA със здрава опорна плоча със стабилен механизъм за настройване на дълбочината на рязане. Описание и характеристики на циркуляр ръчен, 1050 W, 4900min-1, Ø190mm, M5802, MAKITA Ергономич..
206,40лв. 229,20лв.
без ДДС:172,00лв.
Циркуляр ръчен, 1050W, 5200min-1, Ø165x20mm, HS6601, MAKITA Циркуляр ръчен, 1050W, 5200min-1, Ø165x20mm, HS6601, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS6601
Циркуляр ръчен, 1050W, 5200min-1, Ø165x20mm, HS6601, MAKITA Циркуляр ръчен, 1050W, 5200min-1, Ø165x20mm, HS6601, MAKITA с оптимизирано отвеждане на стружките и турбовентилатор за добра видимост към очертаната линия и точно водене при рязане. Описание и характеристики Лесно използване, за всякак..
629,10лв. 699,00лв.
без ДДС:524,25лв.
Циркуляр ръчен, 1100W, 3500min-1, Ø185x30mm, 4131, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: 4131
Циркуляр ръчен, 1100W, 3500min-1, Ø185x30mm, 4131, MAKITA Циркуляр ръчен, 1100W, 3500min-1, Ø185x30mm, 4131, MAKITA със свръхмощен термоустойчив двигател за работа в тежки условия. Описание и характеристики Предпазният кожух може да се регулира ръчно за по-дълбоко рязане. Индикаторите на режещ..
989,10лв. 1 099,00лв.
без ДДС:824,25лв.
Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS6100
Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA – специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при работа с ръчния циркуляр. Описание и характеристика на циркуляр ръчен, 11..
494,40лв. 549,00лв.
без ДДС:412,00лв.
Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601K, MAKITA Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601K, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS7601K
Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601K, MAKITA Циркуляр ръчен, 1200W, 5200min-1, Ø190x30mm, HS7601K, MAKITA с ергономичната дръжка с противоплъзгащо еластомерно покритие осигурява по-удобна и ефективна работа с инструмента. Описание и характеристики Ергономичната дръжка с противо..
358,80лв. 399,00лв.
без ДДС:299,00лв.
Циркуляр ръчен, 1300W, 2000-5200min-1, Ø165x20mm, SP6000J, MAKITA Циркуляр ръчен, 1300W, 2000-5200min-1, Ø165x20mm, SP6000J, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: SP6000J
Циркуляр ръчен, 1300W, 2000-5200min-1, Ø165x20mm, SP6000J, MAKITA Циркуляр ръчен, 1300W, 2000-5200min-1, Ø165x20mm, SP6000J, MAKITA с електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане н..
845,10лв. 939,00лв.
без ДДС:704,25лв.
Циркуляр ръчен, 1400W, 12200min-1, Ø125x20mm, 4100KB, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: 4100KB
Циркуляр ръчен, 1400W, 12200min-1, Ø125x20mm, 4100KB, MAKITA Циркуляр ръчен, 1400W, 12200min-1, Ø125x20mm, 4100KB, MAKITA със системата за защита от прах на конструкцията, превключвателя и лагерите предпазва двигателя от прах. Описание и характеристики Трион циркулярен MAKITA 4100KB безпрахов. ..
276,00лв. 306,00лв.
без ДДС:230,00лв.
Циркуляр ръчен, 1400W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1400W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7100, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS7100
Циркуляр ръчен, 1400W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1400W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7100, MAKITA Описание и характеристики на циркуляр ръчен, 1400W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7100, MAKITA Ръчен електрически циркуляр MAKITA HS7100. Компактният и лек дизайн осигурява отлично..
512,40лв. 569,00лв.
без ДДС:427,00лв.
Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS7611
Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA – Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с ръчния циркуляр. Описание и характеристики Трион циркулярен MAKITA HS7611. Плоският дизайн ..
405,60лв. 450,00лв.
без ДДС:338,00лв.
Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: 5008MG
Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA – компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с ръчния циркуляр Описание и характеристики на циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008M..
412,80лв. 459,00лв.
без ДДС:344,00лв.
Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: N5900B
Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA е с плоска задна част на корпуса на двигателя, която осигурява по-лесна смяна на режещия диск. Описание и характеристики Здрава основа, подходяща за използване със стойка за ..
448,80лв. 499,00лв.
без ДДС:374,00лв.
Циркуляр ръчен, 2000W, 4300min-1, Ø270x30mm, HS0600, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4300min-1, Ø270x30mm, HS0600, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: HS0600
Циркуляр ръчен, 2000W, 4300min-1, Ø270x30mm, HS0600, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4300min-1, Ø270x30mm, HS0600, MAKITA с ергономична дръжка с противоплъзгащо еластомерно покритие осигурява по-удобна и ефективна работа с ръчния циркуляр. Описание и характеристики на циркуляр ръчен, 2000W, 4300min-..
853,20лв. 948,00лв.
без ДДС:711,00лв.
Циркуляр ръчен, 2100W, 3800min-1, Ø270x30mm, 5103R, MAKITA Циркуляр ръчен, 2100W, 3800min-1, Ø270x30mm, 5103R, MAKITA
Нов -12 %
Марка: MAKITA Модел: 5103R
Циркуляр ръчен, 2100W, 3800min-1, Ø270x30mm, 5103R, MAKITA Циркуляр ръчен, 2100W, 3800min-1, Ø270x30mm, 5103R, MAKITA е идеалното решение за рязане на дървен материал с циркуляр с размери до 100mm. Описание и характеристики Изключително здрав инструмент, предназначен за тежки условия на работа...
1 495,20лв. 1 699,00лв.
без ДДС:1 246,00лв.
Циркуляр ръчен, 2200W, 2700min-1, Ø355x30мм, 5143R, MAKITA Циркуляр ръчен, 2200W, 2700min-1, Ø355x30мм, 5143R, MAKITA
Нов -12 %
Марка: MAKITA Модел: 5143R
Циркуляр ръчен, 2200W, 2700min-1, Ø355x30мм, 5143R, MAKITA Циркуляр ръчен, 2200W, 2700min-1, Ø355x30мм, 5143R, MAKITA e изключително здрав циркуляр, предназначен за тежки условия на работа Описание и характеристики Електрическата спирачка плавно спира въртенето на диска, което позволява на потр..
2 110,80лв. 2 399,00лв.
без ДДС:1 759,00лв.
Циркуляр ръчен, 5903R, Ø235mm, 2000W, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: 5903R
Циркуляр ръчен, 5903R, Ø235mm, 2000W, MAKITA Циркуляр ръчен, 5903R, Ø235mm, 2000W, MAKITA е с ефективна система за регулиране на височината Описание и характеристики Голяма и удобна ръкохватка за по-лесна работа с инструмента. Ролките на алуминиевия защитен кожух (долен защитен кожух) осигуряв..
683,10лв. 759,00лв.
без ДДС:569,25лв.
Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA
Нов -12 %
Марка: MAKITA Модел: 4101RH
Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA e с изключително здрав и мощен двигател с дълъг срок на експлоатация. Описание и характеристики Специалните предпазни капаци предотвратяват проникването на вода в корпуса на д..
1 231,20лв. 1 399,00лв.
без ДДС:1 026,00лв.
Циркуляр ръчен, SP6000, Ø165mm, 1300W, MAKITA Циркуляр ръчен, SP6000, Ø165mm, 1300W, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: SP6000
Циркуляр ръчен, SP6000, Ø165mm, 1300W, MAKITA Циркуляр ръчен, SP6000, Ø165mm, 1300W, MAKITA с ограничителя на дълбочината на рязане позволява да се направи предварителен канал с дълбочина 2 мм (1/16") за по-ефективна работа с инструмента и без отчупване на материал. Изхвърляне на стърготините за..
719,10лв. 799,00лв.
без ДДС:599,25лв.
Трион циркулярен, 1300W, 13800об/мин, ф110x20мм, 4100NH3Z, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: 4100NH3Z
Трион циркулярен MAKITA 4100NH3Z Отрезна машина с диаментен диск MAKITA 4100NH3Z.Специалезирана машина за право рязане на бетон, камък, гранит.Конструкцията на опорната плочавключва канал за гладко плъзгане. Технически спецификации на трион циркулярен 4100NH3Z: Мощност: 1300 WОбороти на празен ход: ..
172,80лв. 192,00лв.
без ДДС:144,00лв.
Марка: RAPTER Модел: 11927
Циркуляр ръчен 1300W, 185mm Циркуляр ръчен 1300W, 185mm, RR CS-10, RAPTER е ръчен циркуляр за начинаещи домашни майстори Технически характеристики на циркуляр ръчен 1300W, 185mm, RR CS-10, RAPTER RR CS-10 Мощност: 1300 W Обороти на празен ход: 4500 rpm Диаметър на диска: 185 mm Настройки на..
93,60лв.
без ДДС:78,00лв.
Марка: RAPTER Модел: 11894
Циркуляр ръчен 1500W, RRHQ CS-100, RAPTER Циркуляр ръчен 1500W, RRHQ CS-100, RAPTER е ръчен циркуляр за всеки домашен майстор Технически характеристики на циркуляр ръчен 1500W, RRHQ CS-100, RAPTER RRHQ CS-100 Мощност: 1500 W Обороти на празен ход: 4500 rpm Диаметър на диска: 185 mm Настройки..
131,64лв.
без ДДС:109,70лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19326
Циркуляр 185mm, 1500W с лазер DACS1500 - DAEWOO Циркуляр 185mm, 1500W с лазер - избери добрия инструмент от DAEWOO и оцени мощността. Технически характеристики и описание на циркуляр 185mm, 1500W с лазер Основните технически характеристики на циркуляр 185mm, 1500W с лазер DACS1500, важни за избор..
150,43лв.
без ДДС:125,36лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19327
Циркуляр електрически 1800W, 210mm DACS1800 - DAEWOO Циркуляр електрически 1800W, 210mm - избери добър инструмент от DAEWOO и оцени производителността и качество. Технически характеристики и описание на циркуляр електрически 1800W, 210mm Основните технически характеристики на циркуляр електрическ..
174,10лв.
без ДДС:145,08лв.
Показва 1 до 48 от 58 (2 страници)
Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA
Нов -10 %
Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA Циркуляр ръчен, 1100W, 5500min-1, Ø165x20mm, HS6100, MAKITA – специална система за издухв..
494,40лв. 549,00лв.
без ДДС:412,00лв.
Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA
Нов -10 %
Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA Циркуляр ръчен, 2000W, 4100min-1, Ø235x30мм, N5900B, MAKITA е с плоска задна част на корп..
448,80лв. 499,00лв.
без ДДС:374,00лв.
Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA
Нов -10 %
Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA Циркуляр ръчен, 1800W, 5200min-1, Ø210x30mm, 5008MG, MAKITA – компактният и лек дизайн ос..
412,80лв. 459,00лв.
без ДДС:344,00лв.
Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA
Нов -12 %
Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA Циркуляр ръчен, 860W, 13800min-1, Ø110x20mm, 4101RH, MAKITA e с изключително здрав и моще..
1 231,20лв. 1 399,00лв.
без ДДС:1 026,00лв.
Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA
Нов -10 %
Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA Циркуляр ръчен, 1600W, 5500min-1, Ø190x30mm, HS7611, MAKITA – Компактният и лек дизайн ос..
405,60лв. 450,00лв.
без ДДС:338,00лв.