Меню
Кошница

Циркуляри електрически

Циркуляри - незаменими помощници, устройство на електрическия циркуляр

Работата поставя неочаквани предизвикателства пред хората. Често те са свързани с получаване на нови знания или умения, с усъвършенстване на вече придобити такива или с намиране на алтернативни решения. Човек никога не знае с какво ще му се наложи да се сблъска, но циркулярът е един от инструментите, без които никой в тази сфера не може да мине. Затова изборът на добър циркуляр е от първостепенно значение. Електрическите циркуляри могат както да свършат качествена работа, така и да осигурят безопасността на този, който ги използва.

За какво се използват ръчните електрически циркуляри

Електрическите ръчни циркуляри намират широко приложение при разбичване на дървесината и нейните производни. Това са плочи от дървесни частици - ПДЧ, плочи от дървесни влакна – МДФ и слоеста дървесина. Дървесината се разбичва напречно или надлъжно спрямо направлението на дървесните влакна и перпендикулярно или под ъгъл (косо) по отношение плоскостта на материала. Максималната дебелина на материалите, които могат да се разбичват с ръчни циркуляри, е 50-80mm (по изключение до 100mm). В зависимост от конструкцията си електрическите ръчни циркуляри биват с редуктор и без редуктор. Първите са технически по-съвършени. При тях трионът се монтира върху вал на редуктора, който се задвижва от вала на електродвигателя посредством зъбна или червячна предавка. При електрическите  циркуляри без редуктор режещият инструмент (дисковият трион) се монтира непосредствено върху вала на електродвигателя и е с по-голям диаметър.

Какво представлява ръчният циркуляр?

Бичене с циркуляриЕлектрическият циркуляр е най-разпространеният и безспорно най-ефективният начин за рязане и обработка на дървени материали. Той намира приложение не само в професионалната сфера. Също така често се използва и в ежедневните дейности, тъй като дървото е като цяло един от основните ресурси. Циркулярът, независимо от разновидностите си, представлява машина, която задвижва диск с трионни зъби по ръба. Най-честата му употреба е за рязане на трупи, дъски, призми, плочи или шперплатови плоскости. Макар че в съвременния свят електрическият циркуляр намира и други практични приложения. Всички циркуляри разполага с електрически мотор или предавка, чиято мощност може да варира, и диск със зъби, предназначени за различните материали. Ръчният електрически циркуляр обаче е потенциално опасна машина. Затова обикновено е снабдена с един или повече механизми за безопасност.

Видове циркуляри

Най-общо тези машини се разделят според материала, за който са предназначени, и според начина им на работа. Циркулярът е такова устройство, което има специфична употреба и е създадено за определен тип материал. Това налага и съществуването на множество видове, които да вършат прецизно своята работа. Общото разделение обаче е на ръчен циркуляр и на стационарен циркуляр. Както споменахме видовете циркуляри се разделят освен това на такива с редуктор и циркуляри без редуктор. Електрическите циркуляри се различават още по мощността на електрическия двигател и според диаметъра на циркулярния диск.

Ръчни електрически циркуляри

Работа с циркуляриРъчният циркуляр е по-разпространен сред непрофесионалистите, тъй като поради по-малката си мощност и по-простото си устройство е много по-лесен за работа. С ръчни циркуляри можете да свършите почти всичко, което може да ви се наложи в ежедневието, защото те са създадени, за да покриват повечето от нуждите на масата от хора. Мощността на ръчния циркуляр е по-малка от тази на стационарния циркуляр. За сметка на това ръчният циркуляр е по-подвижен. Това го прави лесен за пренасяне и боравене. Дискът, с който работи, също е по-малък. Циркулярният диск е напълно достатъчен за рязането на повечето материали като шперплат и дърво.

Освен това ръчният циркуляр изисква по-малко подготовка преди употреба. В зависимост от модела може да е подходящ не само за дърво, но и за други не много твърди материали. Независимо от предимствата си обаче, ръчният циркуляр все пак е машина, която може да доведе не само до ползи, но и до вреди. Затова, какъвто и циркуляр да изберете, винаги четете упътванията към него.

Стационарни циркуляри

Стационарен циркуляр Стационарният циркуляр е професионална машина, използвана за рязане на твърди материали. Още известен под името настолен циркуляр, този вид машина има нужда от поставяне на земята, понеже мощността му е твърде голяма. Обикновено височината му може да се регулира, както и повечето от функциите му – дълбочината на рязане, ъгъла на острието и спирачките. Настолният циркуляр притежава мощен двигател и диск с голям диаметър, който позволява рязането на различни материали. Настолните циркуляри са значително по-ефективни и производителни от ръчните циркуляри, но са почти излишни в обикновените домакинства. Причината е че работата с тях изисква определени познания в тази област, като и достатъчно пространство и разбира се прахоулавяща система.

Устройство на електрическия ръчен циркуляр

Роторът на електрическия циркуляр

Роторът на електродвигателя е колекторен и е монтиран на два сачмени едноредни лагера. Валът на ротора е електрически изолиран посредством изолационна втулка. Той е удължен в предната си част. Роторната част, върху която е монтирана вентилационна перка е с няколко броя игловидни ребра. В предната част на роторния вал е изработен щлицов накрайник с витлова линия, посредством които роторът се свързва с редукторното устройство и му предава движение. При съвременните циркуляри вече се влагат и безчеткови мотори. 

Тяло на електрическия циркуляр

Тялото на електрическия циркуляр е отливка от алуминиева сплав (кожух) от две части, свързани посредством два болта чрез конзоли. Към лявата му част е монтиран електродвигател. Статорът е изолиран от металната част с втулка, фиксирана посредством болт. Контактните четки са две, диаметрално разположени към тялото. Те са монтирани в четкодържатели с външна изолационна втулка с капачка и вътрешна бронзова втулка, съединена с проводник към роторната намотка. Контактната четка се плъзга в бронзовата втулка и е свързана със спирална пружина, която създава постоянен натиск върху нея. Лагерната кутия на задния лагер на електродвигателя е отлята заедно с тялото. За предпазване от механични повреди и осигуряване на безопасност на труда задната част  електродвигателя при повечето електрически циркуляри е покрита с пластмасов капак, закрепен към тялото с два винта.

Дясната част на тялото на циркуляра е отливка от алуминиева сплав - кожух с две конзоли. При повечето модели циркуляри задният лагер се помества в лагерна кутия към тялото, а предният лагер - върху фланец, монтиран към тялото чрез винтове. Към вала е монтирано зъбно колело 2посредством канал и шпонка . В предния край на редукторния вал е монтиран неподвижно фланец , а в челната му страна е изработен отвор с резба за затягане на диска за циркуляр с болт.

Дискове за циркуляри

Циркулярният трион се нарича още циркулярен диск. Повечето циркуляри работят с точно определен диаметър на диска. Той е с диаметър до  250mm и е монтиран към вала посредством фланци. Фланецът е неподвижно свързан с вала.  Той има шийка с диаметър от 20 до 30mm, върху която се поставя дискът за циркуляр. Външният фланец е свободен. В периферната си част фланците са удебелени, така че трионът не се притяга по цялата си плоскост, а само в периферията им посредством стягащ болт, който се завива към вала върху подложната шайба.

Плотовете на електрическите циркуляри

Плотът на циркуляра се изработва от стоманена щанцована ламарина с дебелина 2mm, с усилващи ребра от горната страна. Долната му повърхност е гладка. Плотът има прорез, през който преминава режещият трион. Тялото заедно с режещия трион е монтирано към плота шарнирно. То може да се измества вертикално и да се наклонява спрямо плота посредством вилка с прорез. Вилката в долния си край е шарнирно свързана с предната част на плота, а към тялото - с болт, преминаващ през прореза й, като се затяга с крилчата гайка. Повечето циркуляри притежават тази функция за регулация.

При освобождаване на гайката болтът се плъзга в прореза, тялото се измества вертикално и желаното положение за определена дълбочина на ряза се фиксира (чрез затягане на гайката. Трионът се наклонява спрямо плота (за осигуряване на косо бичене) от 0 до 45° посредством планка, закрепена шарнирно в единия край към тялото (горния предпазен капак). Другият край на планката е захванат с конзола върху плота с дъгообразен прорез, в който се плъзга болт, тялото заедно с триона свързва с лявата му част. Към нея е монтирано редукторното устройство на електрическия циркуляр. В тази част на тялото се помества удължената част на роторния вал с вентилационната перка, като предният лагер на вала се монтира в лагерно гнездо.

Върху тялото има осем вентилационни отвора за охлаждане на електродвигателя. Горният се наклонява спрямо плота, а наклонът се фиксира чрез гайка. Редукторното устройство при моделите циркуляри с редуктор служи да приеме движението на роторния вал и да го предаде на режещия трион.

Долен капак на ръчния циркуляр

Долният предпазен капак е изработен от щанцована ламарина. Има модели циркуляри при които капакът е от алуминиева сплав. По време на работа долният капак се повдига и открива долната работна част на триона, а след свършване на работа ход действие на пружината той автоматично заема изходно положение и при крива триона. Към него има блокиращо устройство, което фиксира предната част на капака. То се състои от лост с две рамена, шарнирно свързан с горния капак посредством болт. Дългото рамо на лоста е свързано със спиралната пружина, краят на която е закотвен към горния капак.

Разклинващ нож - важен елемент на циркуляра

За да не се затяга диска на електрическия циркуляр в прореза през време на биченето към циркуляра има разклинващ нож. Той е със сърповидна форма и се монтира зад триона неподвижно към горния предпазен капак чрез два болта. Разклинващият нож има дебелина с 0, 5mmпо-голяма от дебелината на триона (заедно с чапраза) и в предния си край е изострен. Разклинващият нож е изключително важен елемент за всички ръчни електрически циркуляри.

Ръкохватки, кабели и бутони на електрическите циркуляри

Ръкохватката на ръчния циркуляр е пластмасова и е закрепена към горната страна на тялото посредством, винтове. Ръкохватките на ръчните циркуляри са изработени от двукомпонентни пластмаси, които увеличават сцеплението и позволяват здраво и надеждно захващане.

Електрическият кабел, захранващ електродвигателя, преминава през ръкохватката, в която е монтиран двуполюсен прекъсвач с бутонза включване и палец за фиксиране на бутона. Захранващите електрически кабели на повечето производители на циркуляри са снабдени с усилена гума - щуцер, предпазваща кабела от пречупване и скъсване.

При определяне широчината на материала за разбичване се използва приспособление - ограничител (лост с фиксираща планка). То се закрепва към плота със стягащо устройство. Всички циркуляри могат да бъдат оборудвани допълнително с ограничител. Ограничителите за циркуляри от своя страна са с максимални размери до 250mm. За по широко рязане се използват линеали за циркуляри.

Основни характеристики на електрическия циркуляр

Стандартните параметри на електрическия циркуляр са:

  • Мощност на електродвигателя
  • Вид на електрическия ток - в България всички циркуляри работят с честота на тока 50Hz
  • Напрежение на тока
  • Сила на тока
  • Честота на въртене на диска
  • Размери на дисковия трион
  • Максимална дълбочина на ряза
  • Режим на работа - или продължителност на включване на циркуляра
  • Габарити ; широчина височина дължина
  • Маса на циркуляра с триона

Нивото на шума при работа с циркуляри

Наред с останалите характеристики на безопасността, нивото на шума е едно от нещата, с които трябва да се съобразите при избора на циркуляр. Тази машина е предназначена за рязане и това няма как да се случва безшумно. Съвременните технологии на дървообработка обаче притежават задължително индикатори за шума, които ще ви подскажат дали съседите от другата страна на улицата ще имат нещо против вашата работа вкъщи.

При електрическите циркуляри шумът идва от няколко места – от въртенето на диска на високи обороти, от работата на самия двигател или от съприкосновението на диска с материала, който се реже. И трите фактора влияят върху звука при работа. За шумен според разбиранията на обикновените хора се смята циркуляр над 100 dB(А), макар че при рязането на определени материали като метал и желязо децибелите със сигурност биха били по-високи от нормалното.

Затова, ако си купувате циркуляр, трябва да се убедите, че ще го използвате в затворено и изолирано помещение, където нивото на шума няма да пречи на останалите. Ако обаче работата ви изисква да изберете циркуляр с по-голяма мощност и по-високи нива на шума, задължително носете шумоизолиращи слушалки – така ще избегнете риска да навредите и на собствения си слух.

Безопасност при използване на циркуляри

Циркуляр-безопасностНай-сигурният начин да работите безопасно с циркуляри е внимателно да прочетете инструкциите. Важно е както да познавате добре начина на работа на циркуляра, така и потенциалните ситуации, които могат да възникнат. За да се намали опасността, ръчният циркуляр разполага с различни механизми, които заключват всичките му функции. Такива механизми са основният превключвател, предпазителя на диска и самият водач, който насочва заготовката. Уверете се, че знаете как да включите и изключите всички механизми, за да си осигурите безопасна работа.

циркуляр BOSCHНосенето на подходящо облекло при работа с циркуляр е едно от основните полета, в които се допускат грешки. При работа с циркуляри най-сериозната опасност е да не пострадат ръцете и пръстите, заради което повечето специалисти препоръчват да не работите с ръкавици. Те ще ви създадат фалшиво усещане за сигурност и могат да ви заблудят къде точно се намира вашия пръст.

При работа с циркуляри е добре да имате хубава видимост както към вашите ръце, така и към целия циркуляр. Относно облеклото е умно решение да използвате очила, които ще ви предпазят от дървените стърготини, маска, за да не вдишвате прахта, както и да премахнете от ръцете си всякакви бижута и часовници. Дрехите с широки ръкави също могат да попаднат в обсега на диска на циркуляра и така да предизвикат опасна ситуация.

Не забравяйте също така да изключите електрическия циркуляр от щепсела, преди да сменяте неговите части или да ги почиствате. Циркулярът, дори когато е ръчен, е предназначен за работа от хора в трезво състояние. Ако не се чувствате добре, по-добре отложете работата с електрическия циркуляр. Само миг невнимание може да доведе до неприятни последици.

Циркулярът е страхотен начин да свършите самостоятелно голяма част от работата си вкъщи. Ако се използва внимателно, циркулярът се превръща в незаменим помощник в дома.

Защо ръчните циркуляри BOSCH са толкова предпочитани?

Ръчните циркуляри на Bosch Ръчните циркуляри на Bosch са идеалните инструменти за точно надлъжно рязане и рязане под наклон. С най-високи критерии за комфорт при обслужване и безопасност те режат идеално в масивна дървесина, твърдовлакнести, дървесно-талашитни или дърводелски плоскости, а с Bosch-Electronic и в алуминий и пластмаси.

Независимо дали става въпрос за стационарен циркуляр, циркуляр за рязане чрез потапяне, циркуляр за ламперия или стационарен трион – с Bosch правите винаги добър срез.

Със стационарните циркуляри на Bosch обработвате големи детайли с много висока точност. Просто ги поставяте върху подаващата шейна, настройвате скосяването и режете. Детайл след детайл, винаги под същия ъгъл, толкова често, колкото искате.

Съдържание:

 

Клиенти на магазина, които разглеждат продукти от категория Циркуляри електрически често разглеждат и сходни продукти от свързаната категория ЕЛЕКТРО ИНСТРУМЕНТИ.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Циркуляри електрически могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Циркуляри електрически са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH
Нов -29 %
Марка: BOSCH Модел: 17612
Ръчен циркуляр GKS 190 Professional на BOSCH, 0 601 623 000 Най-мощният в началния клас Предимства за ползвателя С 1400 W най-високата мощност на мотора в своя клас за бързо напредване при рязане в мека и твърда дървесина; Максимална дълбочина на рязане (70 mm) и наклоняване (56°) в св..
276,00лв. 389,00лв.
без ДДС:230,00лв.
Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – лични предпазни средства Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – лични предпазни средства
Бестселър -29 %
Марка: BOSCH Модел: 17612
Купете сега с БОНУС – лични предпазни средства антифони предпазни очила работна каска светлоотразителна жилетка (Валидно до 31.07.2020, или до изчерпване на наличностите) Ръчен циркуляр GKS 190 Professional на BOSCH, 0 601 623 000 Най-мощният в началния клас Предимства за ползвателя ..
276,24лв. 389,00лв.
без ДДС:230,20лв.
Циркуляр ръчен PKS 66 A, 1.600 W, Ø 190mm, 0603502022, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 66 A, 1.600 W, Ø 190mm, 0603502022, BOSCH
-19 %
Марка: BOSCH Модел: 1420
Позициониране на циркуляр ръчен PKS 66 A Ръчен циркуляр PKS 66 A на Bosch с достатъчна мощност и точност за прави срезове Предимства за ползвателя Мощен 1600 W мотор и 66 mm дълбочина на рязане в дърво Контейнер CleanSystem за чиста работа CutControl за контролирани срезове със свобо..
226,80лв. 279,00лв.
без ДДС:189,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2.200 W, Ø 235mm, 060157A900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 85 G, 2.200 W, Ø 235mm, 060157A900, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1614
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 85 G Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Предимства за ползвателя Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други оференти Възможно е рязане под наклон с водещ линеал без адаптер Бързо напредване при..
646,80лв. 779,00лв.
без ДДС:539,00лв.
Ръчен циркуляр GKS 600, 1200W, 5.200min-1, 165mm, 06016A9020, BOSCH
-18 %
Марка: BOSCH Модел: GKS 600
Ръчен циркуляр GKS 600, 06016A9020, BOSCH Ръчен циркуляр GKS 600 за висока ефективност при рязане чрез 1200 W мотор Описание Ръчен циркуляр GKS 600 Компактен и мощен Висока ефективност при рязане чрез 1200 W мотор Лек и компактен Използване и с две и с една ръка Предимства за ползвателя ..
252,00лв. 309,00лв.
без ДДС:210,00лв.
Циркуляр GKS 235 Turbo, 2050 W, 5300 min-1, 7,6 kg, 30,0 mm, 235 mm, 06015A2001, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8698
Циркуляр GKS 235 Turbo Най-мощният циркуляр в неговия клас! Функции Мощен мотор Предимства за ползвателя Мощен мотор с консумирана мощност 2.050 W за бързи резултати от работата Здрава конструкция за голяма продължителност на работа в различни области на приложение Два пъти по-голяма..
488,40лв. 589,00лв.
без ДДС:407,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1.200 W, Ø 160mm, 0603501020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1.200 W, Ø 160mm, 0603501020, BOSCH
-10 %
Марка: BOSCH Модел: 1419
Позициониране Ръчен циркуляр PKS 55 A на Bosch​ Пълен контрол за точност при прави срезове Предимства за ползвателя Мощен 1200 W мотор и 55 mm дълбочина на рязане в дърво Контейнер CleanSystem за чиста работа CutControl за контролирани срезове със свободна ръка Други предимства Ергономи..
214,20лв. 239,00лв.
без ДДС:178,50лв.
Циркуляр потопяем PCM 8S, 1200 W, 4800 min-1, 216 mm, 11,4 kg 0603B10100, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 8758
Циркуляр потопяем PCM 8S Лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане на големи детайли Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като помощ при рязане Удължител за маса Функция изтегляне/плъзгане Предимства за ползвателя Висока точност чре..
494,00лв. 589,00лв.
без ДДС:411,67лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1.350 W, Ø 165mm, 0601682100, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE, 1.350 W, Ø 165mm, 0601682100, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 2931
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55+GCE, 0601682100, BOSCH Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Ергономичност: малко тегло и компактна конструкция Комфор..
464,40лв. 559,00лв.
без ДДС:387,00лв.
Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400 W, Ø 190 mm, 5.500 min-1, Д= 70 mm, 4,2 kg, 0615990K3V, BOSCH Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400 W, Ø 190 mm, 5.500 min-1, Д= 70 mm, 4,2 kg, 0615990K3V, BOSCH
-21 %
Марка: BOSCH Модел: 3017
Позициониране Ръчен циркуляр +GKS 190, 0601623000, BOSCH + Подарък фитнес часовник Най-мощният в началния клас Предимства за ползвателя С 1400 W най-високата мощност на мотора в своя клас за бързо напредване при рязане в мека и твърда дървесина Максимална дълбочина на рязане (70 mm) и наклоня..
298,80лв. 379,00лв.
без ДДС:249,00лв.
Работна маса GTA 2600, 0601B12300, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 17602
Работна маса GTA 2600 Professional на BOSCH, 0 601 B12 300 Неограничена гъвкавост – новата концепция за мобилност за стационарни машини Предимства за ползвателяПодходящ за всички циркуляри за рязане чрез потапяне на Bosch; Отстраняване без инструмент на циркуляра за осигуряване на лесно транспортира..
273,60лв. 329,00лв.
без ДДС:228,00лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19326
Циркуляр 185mm, 1500W с лазер DACS1500 - DAEWOO Циркуляр 185mm, 1500W с лазер - избери добрия инструмент от DAEWOO и оцени мощността.Технически характеристики и описание на циркуляр 185mm, 1500W с лазерОсновните технически характеристики на циркуляр 185mm, 1500W с лазер DACS1500, важни за избора н..
150,43лв.
без ДДС:125,36лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19327
Циркуляр електрически 1800W, 210mm DACS1800 - DAEWOO Циркуляр електрически 1800W, 210mm - избери добър инструмент от DAEWOO и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на циркуляр електрически 1800W, 210mmОсновните технически характеристики на циркуляр електрически ..
174,10лв.
без ДДС:145,08лв.
Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX, 0601B29021, BOSCH Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX, 0601B29021, BOSCH
-19 %
Марка: BOSCH Модел: 17639
Циркуляр за рязане чрез потапяне GCM 10 MX Professional на BOSCH, 0 601 B29 0.. Проектиран за точно рязане на алуминий Предимства за ползвателяВисока производителност и точност при рязане; Висока производителност при често рязане на алуминий Други предимстваНай-голяма точност при рязане за отлични р..
711,60лв. 879,00лв.
без ДДС:593,00лв.
Марка: RAPTER Модел: 11927
Циркуляр ръчен 1300W, 185mm Ръчен циркуляр за начинаещи домашни майстори Технически характеристики на циркуляр ръчен 1300W, 185mm, RR CS-10, RAPTER RR CS-10   Мощност: 1300 W Обороти на празен ход: 4500 rpm Диаметър на диска: 185 mm Настройки на ъгъл и дълбочина на рязане Настройка на ъгъл..
93,60лв.
без ДДС:78,00лв.
Марка: DAEWOO Модел: 11857
Циркуляр ръчен 1300W Циркуляр за взискателни домашни майстори Технически характеристики на циркуляр ръчен 1300W, DACS1300, DAEWOO DACS1300   Захранване: 230V - 50/60Hz мощност: 1300W обороти на празен ход: 4500 rpm дълбочина на пробиване: 185mm лазер: ø185x24Tx16mm     Тегло на на цирк..
145,56лв.
без ДДС:121,30лв.
Марка: RAPTER Модел: 11894
Циркуляр ръчен 1500W Ръчен циркуляр за всеки домашен майстор Технически характеристики на циркуляр ръчен 1500W, RRHQ CS-100, RAPTER RRHQ CS-100 Мощност: 1500 W Обороти на празен ход: 4500 rpm Диаметър на диска: 185 mm Настройки на ъгъл и дълбочина на рязане Настройка на ъгъла на рязане: - от 90o до ..
131,64лв.
без ДДС:109,70лв.
Циркуляр ръчен GKS 65 G Professional, 1.600 W, 5.900 min-1, 30,0 mm, Ø 190 mm, 5,2 kg, 0601668903, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 G Professional, 1.600 W, 5.900 min-1, 30,0 mm, Ø 190 mm, 5,2 kg, 0601668903, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 10133
Ръчен циркуляр GKS 65 G Professional, 0601668903 Описание Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Характеристики Основна плоча от отлят под налягане алуминий с точно фрезовани канали за водещите линеали Технически данни Номинална консумирана мощност: 1.600 W Обороти на празен ход: 5.900 min-..
480,00лв. 579,00лв.
без ДДС:400,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 060157A901, BOSCH
-14 %
Марка: BOSCH Модел: GKS 85 G
Описание на циркуляр ръчен GKS 85 GРъчен циркуляр GKS 85 G; Адаптер за прахоулавяне (Резервна част № 1 619 P01 627); Шестостенен ключ WAF 5 (Резервна част № 1 907 950 006); 1 x диск за циркуляр, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725); 1/1 L-BOXX вложка за инструмент (1 600 A00 2..
764,40лв. 889,00лв.
без ДДС:637,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 40, 850 W, 130 mm, 5.300 min-1, 2,6 kg, 06033C5000, BOSCH
-6 %
Марка: BOSCH Модел: 10080
Циркуляр ръчен PKS 40, 06033C5000 Описание   Лесен за обслужване ръчен циркуляр за точни резултати от рязането CutControl за лесно проследяване на маркирана линия на рязане Малко тегло и ергономична форма за удобна работа Блокировка на шпиндела с натискане на един бутон за бърза смяна на дис..
168,00лв. 179,00лв.
без ДДС:140,00лв.
Циркуляр за ламперия GCM 8 SDE, 1600 W, 70 x 312 mm, 91 x 46 x 41 cm, 3500-5000 min-1, 216 mm, 30 mm, 18,5 kg, 1600 W 601B19200, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8696
Циркуляр за ламперия GCM 8 SDE 8" циркуляр за ламперия с променливи обороти и възможност за двустранно регулиране на наклона Функции 8" циркуляр за ламперия с променливи обороти и възможност за двустранно регулиране на наклонаПредимства за ползвателя Променливи обороти за разкрояване на различни..
1 077,60лв. 1 299,00лв.
без ДДС:898,00лв.
Циркуляр потопяем PCM 8 ST, 1200 W, 4800 min-1, 216 mm, 17,7 kg 0603B10101, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 8759
Циркуляр потопяем PCM 8 ST Лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане на големи детайли Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като помощ при рязане Удължител за маса Функция изтегляне/плъзгане Предимства за ползвателя Висока точност ч..
570,00лв. 689,00лв.
без ДДС:475,00лв.
Циркуляр потопяем PCM 8, 1200 W, 4800 min-1, 216 mm, 7,9 kg 0603B10000, BOSCH
-18 %
Марка: BOSCH Модел: 8757
Циркуляр потопяем PCM 8 Лек и компактен циркуляр за рязане чрез потапяне за лесно и точно рязане Функции Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие Лазер като помощ при рязане Предимства за ползвателя Висока точност чрез лазер и висококачествен диск за рязане Голям капацитет на рязан..
325,20лв. 395,66лв.
без ДДС:271,00лв.
Циркуляр мини ръчен PKS 16 Multi, 400 W, 06033B3020, BOSCH Циркуляр мини ръчен PKS 16 Multi, 400 W, 06033B3020, BOSCH
-7 %
Марка: BOSCH Модел: 1406
Позициониране Мини ръчен циркуляр PKS 16 MultiТочни срезове в най-различни материалиПредимства за ползвателя Така многостранен като Вашите проекти. Включените в окомплектовката ножове за трион за фаянсови плочки, дърво и Multi-Material позволяват множество приложения Лежи удобно в ръката дори когато..
242,16лв. 259,00лв.
без ДДС:201,80лв.
Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1.800 W, Ø 190mm, 601668900, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65 GCE, 1.800 W, Ø 190mm, 601668900, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1636
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 65 GCE Professional  Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Предимства за ползвателя Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други оференти Възможно е рязане под наклон с водещ линеал без адаптер Бърз..
579,60лв. 699,00лв.
без ДДС:483,00лв.
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1.400 W, Ø 165mm, 0601675000, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1.400 W, Ø 165mm, 0601675000, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1637
Позициониране Ръчен циркуляр GKT 55 GCE Professional С точност и мощност за чисто рязане Предимства за ползвателя Чисто, точно рязане чрез висококачествени компоненти на машината, прецизен режещ диск и подходяща система от водещи линеали Удобна работа особено на закрито чрез високоефективно п..
854,40лв. 1 029,00лв.
без ДДС:712,00лв.
Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1.400 W, Ø 165mm, 0601675001, BOSCH Циркуляр ръчен GKT 55 GCE, 1.400 W, Ø 165mm, 0601675001, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 1638
Позициониране Ръчен циркуляр GKT 55 GCE Professional  С точност и мощност за чисто рязане Предимства за ползвателя Чисто, точно рязане чрез висококачествени компоненти на машината, прецизен режещ диск и подходяща система от водещи линеали Удобна работа особено на закрито чрез високоефективно ..
920,40лв. 1 109,00лв.
без ДДС:767,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 55, 1.200 W, Ø 160mm, 0603500020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55, 1.200 W, Ø 160mm, 0603500020, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 1418
Позициониране Ръчен циркуляр PKS 55 на Bosch Компактна конструкция за оптимално контролиране Предимства за ползвателя Ергономични ръкохватки и големи обслужващи елементи за удобна работа Здрав алуминиев защитен кожух за максимална безопасност Здрав режещ диск за точни срезове Други предимс..
168,00лв. 197,33лв.
без ДДС:140,00лв.
Акумулаторен циркуляр GKS 18 V-LI, 060166H00A, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -19 %
Марка: BOSCH Модел: 17587
Акумулаторен циркуляр GKS 18 V-LI Professional на BOSCH, 0 601 66H 000 Най-висока производителност на рязане в неговия клас Предимства за ползвателяОтрязване до 50 дървесноталашитни плоскости (900 x 19 mm) с едно зареждане на акумулатора; Електронната защита на мотора (EMP) предпазва мотора от прето..
914,40лв. 1 129,00лв.
без ДДС:762,00лв.
Професионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PRO, 0615990L2E, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -12 %
Марка: BOSCH Модел: BO-0615990L2E
Описание на професионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PROПрофесионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PRO..
307,20лв. 349,00лв.
без ДДС:256,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 165, 1.100 W, Ø 165mm, 0601676100, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 165, 1.100 W, Ø 165mm, 0601676100, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -15 %
Марка: BOSCH Модел: 2928
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 165, 0601676100, BOSCH Компактен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Други предимства Ергономичност: малко тегло и компактна конструкц..
262,80лв. 309,00лв.
без ДДС:219,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55 GCE in L-Boxx + FSN 1600, 1.350 W, Ø 160 mm, 2.100-5.100 min-1, Д= 55 mm, 3,9 kg, 0601664902, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55 GCE in L-Boxx + FSN 1600, 1.350 W, Ø 160 mm, 2.100-5.100 min-1, Д= 55 mm, 3,9 kg, 0601664902, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 3021
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55 GCE in L-Boxx + FSN 1600  Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Позициониране Мощният пакет – оптимизиран за водещите линеали Предимства за ползвателя Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други оф..
672,00лв. 809,00лв.
без ДДС:560,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+ GCE, 1.350 W, 2.100 - 4.700 min-1, 20,0 mm, Ø 165 mm, 3,8 kg, 0601682103, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+ GCE, 1.350 W, 2.100 - 4.700 min-1, 20,0 mm, Ø 165 mm, 3,8 kg, 0601682103, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -19 %
Марка: BOSCH Модел: 10135
Ръчен циркуляр GKS 55+ GCE, 0601682103 Описание Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Характеристики Еднаква линия на рязане за срезове под 90° и срезове под 45° Съвместимост с водещи линеали Променливи обороти за адаптиране на скоростта на рязане към срязвания материал Техниче..
549,60лв. 679,00лв.
без ДДС:458,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+G L-Boxx UNI, 1.200 W, Ø 165 mm, 4.900 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682002, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+G L-Boxx UNI, 1.200 W, Ø 165 mm, 4.900 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682002, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 3020
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55+G L-Boxx UNI, 0601682002, BOSCH Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Ергономичност: малко тегло и компактна конструкци..
505,20лв. 609,00лв.
без ДДС:421,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+G, 1.200 W, Ø 165 mm, 4.900 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682001, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+G, 1.200 W, Ø 165 mm, 4.900 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682001, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 3019
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55+G, 0601682001, BOSCH  Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Ергономичност: малко тегло и компактна конструкция Други ..
496,80лв. 599,00лв.
без ДДС:414,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+G, 1.200 W, Ø 165mm, 0601682000, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+G, 1.200 W, Ø 165mm, 0601682000, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 2929
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55+G, 0601682000, BOSCH  Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Ергономичност: малко тегло и компактна конструкция Други ..
380,40лв. 459,00лв.
без ДДС:317,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1.350 W, Ø 165 mm, 2.100-4.700 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682101, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 1.350 W, Ø 165 mm, 2.100-4.700 min-1, Д= 63 mm, 3,8 kg, 0601682101, BOSCH
-17 %
Марка: BOSCH Модел: 3022
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 55+GCE L-Boxx UNI, 0601682101, BOSCH  Компактен и мощен с голяма дълбочина на рязане Предимства за ползвателя Голяма дълбочина на рязане: двустъпален редуктор за голям капацитет на рязане при компактна конструкция Ергономичност: малко тегло и компактна констру..
538,80лв. 649,00лв.
без ДДС:449,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 65, 1.600 W, Ø 190mm, 0601667001, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 65, 1.600 W, Ø 190mm, 0601667001, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 1635
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 65 Мощният циркуляр Предимства за ползвателя на ръчен циркуляр GKS 65 Мощен 1600 W мотор осигурява висока производителност във всякакъв вид дървесина Щанцована алуминиева основна плоча и затворен люлеещ се защитен кожух от отлят под налягане алуминий издържат ..
461,88лв. 559,00лв.
без ДДС:384,90лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 060157A902, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -14 %
Марка: BOSCH Модел: GKS 85 G
Описание на циркуляр ръчен GKS 85 GРъчен циркуляр GKS 85 G; Адаптер за прахоулавяне (Резервна част № 1 619 P01 627); 1 x водещ линеал FSN 1600 (1 600 Z00 00F); 1 x диск за циркуляр, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725); Шестостенен ключ WAF 5 (Резервна част № 1 907 950 006); ..
764,40лв. 889,00лв.
без ДДС:637,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85, 2.200 W, Ø 235mm, 060157A000, BOSCH Циркуляр ръчен GKS 85, 2.200 W, Ø 235mm, 060157A000, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 1613
Позициониране Ръчен циркуляр GKS 85  Високопроизводителният циркуляр Предимства за ползвателя Изключително издръжлив 2200 W мотор за голяма мощност в греди от влажно масивно дърво с дълбочина на рязане до 85 mm Щанцована метална основна плоча и затворен люлеещ се защитен кожух от отлят под на..
564,00лв. 679,00лв.
без ДДС:470,00лв.
Показва 1 до 40 от 40 (1 страници)

Нови продукти

Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH
Нов -29 %
Ръчен циркуляр GKS 190 Professional на BOSCH, 0 601 623 000 Най-мощният в началния клас Предимства за ползвателя С 1400 W най-високата мощ..
276,00лв. 389,00лв.
без ДДС:230,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 060157A901, BOSCH
-14 %
Описание на циркуляр ръчен GKS 85 GРъчен циркуляр GKS 85 G; Адаптер за прахоулавяне (Резервна част № 1 619 P01 627); Шестостенен ключ WAF 5 (Резервн..
764,40лв. 889,00лв.
без ДДС:637,00лв.
Циркуляр ръчен GKS 85 G, 060157A902, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -14 %
Описание на циркуляр ръчен GKS 85 GРъчен циркуляр GKS 85 G; Адаптер за прахоулавяне (Резервна част № 1 619 P01 627); 1 x водещ линеал FSN 1600 (1 60..
764,40лв. 889,00лв.
без ДДС:637,00лв.
Професионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PRO, 0615990L2E, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -12 %
Описание на професионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PROПрофесионален комплект: Циркуляр GKS 190 + Toolbox PRO..
307,20лв. 349,00лв.
без ДДС:256,00лв.
Циркуляр 185mm, 1500W с лазер DACS1500 - DAEWOO Циркуляр 185mm, 1500W с лазер - избери добрия инструмент от DAEWOO и оцени мощността.Технически харак..
150,43лв.
без ДДС:125,36лв.

Най-продавани

Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – лични предпазни средства Ръчен циркуляр GKS 190, 0601623000, BOSCH + БОНУС – лични предпазни средства
Бестселър -29 %
Купете сега с БОНУС – лични предпазни средства антифони предпазни очила работна каска светлоотразителна жилетка (Валидно до 31.07.2020, или ..
276,24лв. 389,00лв.
без ДДС:230,20лв.
Циркуляр ръчен PKS 55, 1.200 W, Ø 160mm, 0603500020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55, 1.200 W, Ø 160mm, 0603500020, BOSCH
-15 %
Позициониране Ръчен циркуляр PKS 55 на Bosch Компактна конструкция за оптимално контролиране Предимства за ползвателя Ергономични ръкохватки и г..
168,00лв. 197,33лв.
без ДДС:140,00лв.
Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1.200 W, Ø 160mm, 0603501020, BOSCH Циркуляр ръчен PKS 55 A, 1.200 W, Ø 160mm, 0603501020, BOSCH
-10 %
Позициониране Ръчен циркуляр PKS 55 A на Bosch​ Пълен контрол за точност при прави срезове Предимства за ползвателя Мощен 1200 W мотор и 55 mm д..
214,20лв. 239,00лв.
без ДДС:178,50лв.
Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400 W, Ø 190 mm, 5.500 min-1, Д= 70 mm, 4,2 kg, 0615990K3V, BOSCH Циркуляр ръчен +GKS 190, 1.400 W, Ø 190 mm, 5.500 min-1, Д= 70 mm, 4,2 kg, 0615990K3V, BOSCH
-21 %
Позициониране Ръчен циркуляр +GKS 190, 0601623000, BOSCH + Подарък фитнес часовник Най-мощният в началния клас Предимства за ползвателя С 1400 W..
298,80лв. 379,00лв.
без ДДС:249,00лв.
Ръчен циркуляр GKS 600, 1200W, 5.200min-1, 165mm, 06016A9020, BOSCH
-18 %
Ръчен циркуляр GKS 600, 06016A9020, BOSCH Ръчен циркуляр GKS 600 за висока ефективност при рязане чрез 1200 W мотор Описание Ръчен циркуляр GKS 6..
252,00лв. 309,00лв.
без ДДС:210,00лв.