Меню
Кошница

Шублери

Шублер – устройство и измерване. Шублери – най-често използваните шлосерски измервателни инструменти

Измервателният инструмент шублер се използва за измерване на външни и вътрешни линейни размери, а също и за измерване на дълбочина на отвори. Шлосерските шублери са прецизни измервателни инструменти които измерват с точност до 0,02. Изработени са от инструментална стомана, и повърхността им е обработена с различни технологии срещу корозия.

Шублер за измерване
Измервайте с точен шублер

Устройство на измервателния шублер

Този инструмент се състои от: линия, разграфеиа в милиметри, две челюсти - неподвижна и подвижна, дълбоко-мер и плъзгач с нониус. Неподвижната челюст се изработва заедно с разграфената в милиметри линия, а подвижната челюст се прави заедно с плъзгача 6, който се плъзга по линията. За да се запази снетият с шублера размер, плъзгачът се фиксира посредством винт. Притиснатият с винта плъзгач установява в дадено положение подвижната челюст. Дълбокомерът 5 е тънка и тясна линийка, която влиза в надлъжно тясно каналче в линията на шублера. С единия си край дълбокомерът е закрепен към плъзгача и подвижната челюст. Шублерът се изработва от въглеродна или легирана стомана, а работните части на челюстите се закаляват. Линийката на дълбокомера се прави гъвкава, като работният и край също се закалява. С разпространените в практиката шублери се измерва с точност до 0,05 mm.

Как да измерваме с шублер

Измерване с шублер
Измерване с дигитален шублер

Броят на целите милиметри се определя от делението на разграфената линия, с което е съвпаднало нулевото деление на нониуса. При измерване с шублер много често нулевото деление от нониуса не съвпада с никое деление от линията, а попада някъде между две от тях. В такъв случай към целите милиметри на делението от линията, преминати от нулевото деление на нопиуса, трябва да се прибави още и дробна част от милиметъра.

За тази дробна част от милиметъра е предназначен нониусът. Той е разграфен така, че дължина от 9 mm се разделя на 10 равни части, т. е. едно деление от нониуса се равнява иа 0,9 mm и разликата между едно деление от линията (което е 1 mm) и едно деление от нониуса е 0,1 mm. Тогава при допрени челюсти на шублера нулевото деление от нониуса ще съвпадне с нулевото деление от линията. Разстоянието между първото деление от нониуса и първото (следпулево) деление от линията ще е 1 mm—0,9 mm = 0,1 mm, разстоянието между второто деление на нониуса и второто деление на линията ще е 2 mm - (2.0,9 mm) =2 - 1,8=0,2 mm и т. н.

И така, когато съвпадне първото (следнулевото) деление от нопиуса с кое да е деление от линията, трябва да прибавим към цифрата на целите милиметри още 0,1 mm; при съвпадане на второто деление от нониуса с кое да е деление от линията към целите милиметри трябва да се прибави още 0,2 mm и т. н. Това правило важи само за шублери с разлика между деленията 0,1 mm. При 1 mm деления на линията и 10 деления на нониуса точността на измерването е 1/10 = 0,1 mm.

Видове шубрери

Шублерите се изработват с различна големина и точност. Р азделят се на две групи:

Шублери видове
Видове шублери – измери точно
  1. Обикновени с точност на измерване 0,1 mm.
  2. Прецизни с точност на измерване 0,05 - 0,02 mm.

Шублерите трябва да се пазят от удари, наранявания, замърсявания и ръжда. Шублерите се произвеждат от инструментална стомана. Особено популярни са и тези от неръждясваща стомана. На пазара може да срещнете и пластмасови шублери, но не ги препоръчваме, те не могат да служат дори и за хоби приложения. 

Освен в машиностроенето шуберите се използват в екелктротехниката, занаятчийството, фината механика, оптиката, монтажни дейности и много други сфери на промишлеността, в ключително и в строителството. 

С развитието на съвременните технологии и шублера се дигитализира. Днес на пазара ще намерите изключително много дигитални шублери, при които не е необходимо да се взирате в делението на нониуса. Резултатът от измерването се показва в цифров вид на екран. Разбира се и цената на такъв шублер е по-висока от стандартната. 

Разгледайте всички шублери в e-shop-bg.eu.

Точни шублери
шублери купи

Клиентите, които избират продукти от категория Шублери и линийки често харесват и подобни продукти от свързаната категория Други измервателни инструменти.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Шублери и линийки могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Шублери и линийки са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

 

Точно измерване с шублер и микрометър

Тези инструменти са предназначени за по-точни измервания на външни и вътрешни диаметри, на дължини, дебелини и други размери. Без шублер не може да се изработят детайли, размерите на които се определят с точност до десети от милиметъра. Микрометърът е необходим при съединяване на детайли в сложни отговорни възли (например при ремонт на автомобил или мотоциклет), където се изисква точност до стотни от милиметъра.

Основните елементи на измервателния шублер

Най-разпространени са шублерите с точност на измерване 0,1 мм и 0,05 мм. Отчетеният размер ще бъде точен, ако при допрени челюсти нулевите деления по скалата на нониуса и по скалата на стеблото (линията) съвпадат. При измерването цялото число милиметри се отчита по скалата на линията отляво надясно до нулевото деление на нониуса.

Десетите (или стотните) от милиметъра се отчитат, като се умножи числото, показващо точността на измерване на инструмента (например 0,1) с поредното деление (резултат от измерването) на нониуса, без да се отчита първото (нулевото) деление, съвпадащо с делението на линията. За по-бързо отчитане на измерването върху скалата на нониуса на шублерите с точност на измерване 0,05 мм са нанесени цифрите 25, 50 и т.н.

Шублер - принцип на измерване

Класическите аналогови шублери използват нониус. По време на измерването, измереният обект се захваща между челюстите (за вътрешни размери челюстите се разширяват) и основният размер се отчита на основната скала – определя се стойността в милиметри – например 12mm. След това частите от милиметъра се отчитат с помощта на нониусовата скала: решаващият фактор е коя линия на плъзгащата се скала точно съвпада с линия на основната скала. Например, ако е седмото деление, към предварително отчетените данни в mm трябва да се добавят 0,7 mm. Резултатът от измерване с шублер ще бъде 12,7mm. Скалата на нониуса всъщност е "увеличена" с един милиметър, разделена на подходящия брой деления според разделителната способност – например 0,05mm. Има и аналогови шублери с циферблат, където частите от милиметър са посочени от стрелката, подобно на часовник.

 

 

Дигитален шублер

На пазара се предлагат и цифрови дигитални шублери. Те се различават от аналоговите по това, че нямат нониус и техните неподвижни и плъзгащи се части функционират като магнитен, индуктивен или капацитивен сензор за преместване. Подвижната част е снабдена с допълнително захранване. Енергията от батерии захранва, интегралните схема и цифровия дисплей, който директно показва измерената стойност. С дигитални шублери се работи, както с аналоговите скали, в сравнение с които имат особено предимство от по-лесното отчитане на измерените стойности.

Недостатък е, че при изтощаване на батерията и поради отсъствието на нониуса с дигитален шублер не можете дори и приблизително да отчетете на измерената стойност. 

Цифровата скала може да има бутон за нулиране, който ви позволява да зададете началото на скалата във всяка позиция и по този начин директно да измервате разликата от тази стойност (диференциално измерване). Модерните дигитални шублери имат и превключвател за показване на измерената стойност в милиметри или инчове. Оборудвани са и с бутон, за запаметяване на текущо измерения размер. Някои цифрови шублери могат да имат конектор или безжичен комуникатор за пренасяне на измерените данни към компютър или друго устройство.

Микрометри

Най-често използваните микрометри са с обхват на измерване от 0 до 25 мм (фиг. 58а). За да бъде точно измерването, нулевото деление на конусния край на барабана (гилзата) 5 трябва да съвпада с надлъжната черта на стеблото 4, когато петата 2 и винтът 3 са допрени. Ако чертите не съвпадат, микрометърът трябва да се регулира, като се отслаби гайката 7 и се превърти гилзата. При започване на измерването микрометърът се установява на размер, малко по-голям от проверявания. Хваща се с лявата ръка за скобата и детайлът, ако не е голям, се поставя с палеца и показалеца между петата на микрометъра и челото на винта.

Тресчотката 8 се върти плавно с пръстите на дясната ръка, докато детайлът бъде притиснат между петата и челото. От този момент тресчотката започва да се превърта и да щрака, а гилзата и винтът престават да се движат. Цялото число милиметри се отчита по долната скала на стеблото, а половинките от милиметъра - по горната скала. Стотните от милиметъра се отчитат по скалата на гилзата, т. е. по поредното деление, съвпадащо с надлъжната черта върху стеблото.

Съдържание:

Шублер устройство и измерване. Шублери най-често използваните шлосерски измервателни инструменти

Устройство на измервателния шублер

Как да измерваме с шублер

Видове шубрери

Марка: EXTOL PREMIUM Модел: 17673
Шублер метален до 150mm, 3425, EXTOL PREMIUM Обхват на измерването: 0-150mm Точност на измерването (точност на нониуса): ±0,05mm Два вида челюсти за различни измервания - външни и вътрешни Дълбокомер Опаковано в пластмасова кутия Шублери EXTOL PREMIUM се предлагат с механично или цифрово из..
25,32лв.
без ДДС:21,10лв.
Шублер метален до 200mm, 3422, EXTOL PREMIUM Шублер метален до 200mm, 3422, EXTOL PREMIUM
-22 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: 17672
Шублер метален до 200mm, 3422, EXTOL PREMIUM Обхват на измерването: 0-200mm Точност на измерването (точност на нониуса): ±0,05mm Два вида челюсти за различни измервания - външни и вътрешни Дълбокомер Опаковано в пластмасова кутия Измервателният шублер може да намери широко приложение във ва..
30,00лв. 38,52лв.
без ДДС:25,00лв.
Шублер дигитален c подсветка CrNi, 150mm, 8825226, EXTOL PREMIUM Шублер дигитален c подсветка CrNi, 150mm, 8825226, EXTOL PREMIUM
Нов
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8825226
Шублер дигитален, неръждаем, 0-150mm, подсветка, EXTOL PREMIUM - за домашната и професионалната работилница Шублер дигитален, CrNi, 0-150mm, подсветка - не е компромис, а правилният избор. Описание и характеристики Опция за включване и изключване на подсветката на дисплея, превключващ бутон за из..
83,87лв.
без ДДС:69,89лв.
Шублер дигитален пластмасов, 0-150mm, 925200, EXTOL CRAFT Шублер дигитален пластмасов, 0-150mm, 925200, EXTOL CRAFT
Нов
Марка: EXTOL CRAFT Модел: EX-925200
Шублер дигитален пластмасов, 0-150mm, EXTOL CRAFT - за дома или фирмата Шублер дигитален пластмасов, 0-150mm - представлява баланса между разходите и качеството. Описание и характеристики Шублер за конвенционални ежедневни замервания. Предимства на шублер дигитален пластмасов, 0-150mm Продуктие..
33,90лв.
без ДДС:28,25лв.
Марка: WIHA Модел: 4111701
Wiha Шублер дигитален digiMax точност 0, 01 mm (29422) 150 mm, , WIHA - за любители и професионалистиШублер дигитален digiMax точност 0, 01 mm 150 mm - не е компромис, а правилният избор.Описание и характеристикиМатериал: Неметален високотехнологичен материал с 50% дял от стъклени влакна. Изгледи : ..
228,00лв.
без ДДС:190,00лв.
Шублер за измерване височината на кримпване, 690 000 1, RENNSTEIG
-5 %
Марка: RENNSTEIG Модел: 17492
Шублер за измерване височината и широчината на кримпване 0 - 150 mm / 0-6" Избягване на грешки от измерване чрез специални измервателни повърхности Точност на показанията 0,01 mm / 0,0005" подходящ и за стандартни измервания като един измервателен шублер голям дигитален указател превключване ..
407,58лв. 429,04лв.
без ДДС:339,65лв.
Шублер с индикатор dialMax ESD точност 0, 1 mm 150 mm, 31439, WIHA
-22 %
Марка: WIHA Модел: 4112108
Wiha Шублер с индикатор dialMax ESD точност 0, 1 mm (31439) 150 mm, , WIHA - за професионалисти и любители Шублер с индикатор dialMax ESD точност 0, 1 mm 150 mm - посреща изцяло вашите намерения и планове. Описание и характеристики Материал: Шублер от материал, отвеждащ статичното електричество. ..
106,80лв. 137,64лв.
без ДДС:89,00лв.
Марка: WIHA Модел: 4112102
Wiha Шублер с индикатор dialMax точност 0, 1 mm (27082) 150 mm, , WIHA - за сервиз и поддръжка Шублер с индикатор dialMax точност 0, 1 mm 150 mm - заложете на високото качество на отличния продукт. Описание и характеристики Материал: Неметален високотехнологичен материал с 50% дял от стъклени вла..
102,96лв.
без ДДС:85,80лв.
Марка: BOLTER Модел: 19857
Шублер 150mm XG53280 - BOLTER Шублер 150mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на шублер 150mmРазмери: 150 mm x 0.05 mm, въглеродна стоманаДруги данни за шублер 150mmТегло: 0,26kgТози инструмент ще срещнете още с наимен..
23,64лв.
без ДДС:19,70лв.
Показва 1 до 9 от 9 (1 страници)