Меню
Кошница

Ножовки

Ножовки – ръчни ножовки за прецизно рязане на метал

Ръчните ножовки за метал са разновидност на трионите и се използват за рязане на метални изделия, детайли и заготовки или в някои случаи за оформяне на заготовки. Всеки някога е виждал ръчна рамкова ножовка, известна също като "трион за желязо". Ножовките за метал, от друга страна, са стандартни триони, чийто режещ лист е разработен специално за материала, който обработваме. Ръчните ножовки за метал режат относително здрави и жилави материали.

Ножовки ръчни
Ножовки ръчни купи

Следователно ножовките за метал имат в сравнение трионите за дърво много по-фини зъби(повече зъби на единица дължина). Режещите листове са изработени от твърд и здрав материал. Зъбите на ножовките са закалени. Прорезите могат да бъдат направени само прави или с ограничен радиус заради височината на лентата.

Същност и приложение на рязането с ножовки

Рязането е технологичен процес за разделяне на заготовки и детайли на части с помощта на ножици, ножовки, триони и други инструменти. В зависимост от вида на материала, размерите и формата на заготовката с различни инструменти и машини. Така например тънък тел се реже с клещи. Плосък и профилен материал с неголеми сечения се реже с ръчна ножовка, а с но-големи сечения с механични ножовки. Тънък листов материал се реже с ръчни ножици и лостови ножици, а дебел листов материал се реже с прес-ножици и гилотини.

Устройство на ръчните ножовки

ножовки устройство
Ножовки устройство и елементи виж

Ръчната ножовка се състои от лък (рамка), в който се закрепва стоманена лента (ножов лист). Има два типа лъкове за ножовки цели (с фиксиран отвор) и разтварящи се (с изменящ се отвор). Разтварящите се лъкове са по-удобни, защото в тях могат да се закрепват ленти с различна дължина. На единия си край лъкът има неподвижна глава с опашка, на която е монтирана дръжка, а на другия край - обтегач (подвижна глава) с обтегателен винт и крилчата гайка, посредством която се опъва лентата. В двете глави са направени прорези за лентата която се закрепва с помощта на щифтове в гнездата на прорезите.

Материали от които се изработват ръчните ножовки

Лъковете се изработват от конструкционна въглеродна стомана. Ножовият лист е тънка и тясна стоманена лента, която е назъбена от едната или от двете страни. Всеки зъб представлява отделен нож (резец) с клинообразна форма с ъгъл на заточването за нормални ленти 60° и заден ъгъл 30°. За да се намали триенето на страните на лентата с прерязвания материал, зъбите й имат „чапраз" - изкривяване на съседните зъби в противоположни посоки на 0,25 - 0,6 mm.
Лентите за ножовки се изработват от инструментална въглеродна стомана.

Изработват се ленти и от легирана стомана – хром-ванадиева или ванадиева стомана. Зъбите се закаляват до висока твърдост, но така, че останалата част от лентата да остане мека и жилава. Дължината па лентите (разстоянието между центровете на отворите в двата края) е стандартно от 250 до 300 mm (10” до 12”). Широчината на лентата е 12—15 mm, а дебелината от 0,6 до 0,8 mm.

Какви видове чапраз на лентите за ножовки се използват

лист за ножовки
лист за ножовки избери

На лентите с едри зъби се прави обикновен „чапраз" - единият зъб се изкривява надясно, другият наляво, а на лентите със ситни зъби - вълнообразен „чапраз", при който 2 до 3 зъба се изкривяват наляво и 2 до 3 зъба надясно. При ленти със средно големи зъби един зъб се изкривява надясно, другият наляво, а третият остава без чапраз.

Разстоянието между върховете па два съседни зъба се нарича стъпка t. За лентите, предназначени за рязане па меки и жилави метали (мед, месинг) t=1mm, за твърди метали (стомана, чугун и др.) t=1,5mm и за меки стомани, t=2mm. От големината на стъпката зависи броят на зъбите, който е от 14 до 32 зъба на инч дължина. Назъбените от двете страни ленти за ножовки не са удобни за дълбоко рязане. Правилно е за такова рязане да се използват ленти, назъбени от едната страна.

Коя стъпка на зъбите е подходяща за кой метал

Ножовка Stanley
Ножовка Stanley купи

При избора на листове за ножовки трябва да се има предвид какъв метал ще бъде обработван. Като правило:

Груба стъпка (8-18) – за стоманени конструкции, мед, алуминий, пластмаса, кръгли и квадратни пръти, изработени от мека стомана с дебелина над 40 mm.

Средна стъпка (18-22) за високоякостна стомана, чугун, кръгли и квадратни пръти от мека стомана с дебелина по-малка от 40 mm, месинг

Фина стъпка (22-32) тънкостенни тръби и профилни пръти, сив чугун, ламарина
В каква посока се реже с ножовка?

Като цяло, може да се каже: Когато върховете на зъбите са обърнати обратно на дръжката, ножовката работи с натиск - избутване. Когато върховете на зъбите сочат към дръжката, ножовката работи на опън. Това правило важи както за трионите за дърво, така и за металните ножовки.

Етапи на стружкоотнемането при рязане с ножовки

Огъване на материала пред острието на инструмента, клинът започва да прониква в материала.

работа с ножовки
работа с ножовки разгледай

Начало на нарушаване целостта на материала, начало на възникване на пукнатината. Откъсване на частица чрез крехко разрушаване в равнината на рязане. Приплъзване на частиците на стружките по режещия ръб на режещия клин и началото на отделяне на следващите частици стружки.

Извеждане на стружките върху челото на острието на инструмента. За да се предотврати заклинването на острието по стените на прореза при работа с ножовки, срезът трябва да е по-широк от дебелината на режещия лист за ножовка. Ако трябва да направите тесни прорези, трябва да използвате режещ лист без чапраз.

Подготовка за рязане с ножовки

Подбраната съобразно вида и размерите на заготовката и твърдостта на материала лента се поставя в лъка така, че да реже при движение напред, без да се обтяга много, нито пък да е много отпусната. Ако е много обтегната, лентата може да се скъса при най-малко накривяване.

Ако пък е слабо обтегната, може също да се скъса. След като сте избрали лист за ножовка, трябва да го затегнете към рамката на ножовката. Съществуват различни механизми за затягане, които дори няма да опишем тук, защото методът на затягане е много интуитивен при всички тях. Въпреки това, не е толкова интуитивно, че листа за ножовки трябва да бъде сложен така, че върховете на зъбите да сочат обратно на дръжката - напред. И, разбира се, острието трябва да се затегне при работа, а листа за ножовки да е изпънат.

Закрепване на детайла при рязане с ножовки

Детайлът се затяга в стиската здраво, така че рязането да става в близост до челюстите. Шлосерът застава на около 200 mm разстояние от стиската, като тялото му е завъртяно на 45° спрямо нейната ос. Неотменен помощник при ръчното рязане с ножовка е менгемето. То служи за закрепване на детайла, който ще се реже.

В менгеме могат да се закрепват детайли и за други видове механична обработка. Затегнете детайла здраво в челюстите на менгемето. Мястото на рязане да е най-близо до челюстите. Цилиндрични детайли се затягат с помощта на призмени челюсти. Обработени детайли или детайли от меки материали се стягат в меки челюсти (вложки).

Техника на рязане с ножовки

техника на рязане с ножовки
техника на рязане с ножовки изучи

Краката трябва да са малко разкрачени, левият крак да е изнесен малко напред, а стойката свободна. Тежестта на тялото да пада повече на левия крак. Ножовката се хваща с дясната ръка така, че краят на дръжката да опира в дланта, а палецът да се намира отгоре. Останалите четири пръста трябва да бъдат свити около дръжката и да я поддържат отдолу. С лявата ръка се хваща предният край на лъка на ножовката).

Натискът на движението на ножовката напред и назад се осъществява с двете ръце, но натискът се извършва предимно с лявата ръка, а движението - с дясната. Ножовката се натиска при предния (работния) ход, а при задния (празния) не се натиска. Силата на натиска зависи от дебелината и твърдостта на материала и от състоянието на лентата. При рязане на тънки и меки материали, както и при рязане с нова лента натискът да бъде по-слаб.

Формата на зъбите е от значение

Ножовка Extol
Ножовка Extol купи

Благодарение на формата на всеки отделен режещ зъб, от основния материал се отстранява стружка по време на всеки ход на рязане и се извежда от прореза. При рязане с ножовки винаги има няколко режещи зъба на листа в контакт с детайла. За успешното рязане, решаващи са параметрите като режещия лист и стъпката на зъбите, скоростта на рязане и подаването. Формата на прореза на свой ред зависи от материала на детайла. Например когато ъгълът на рязане е по-малък, се прилагат за по-меки материали.

По време на рязането ножовката трябва да се движи хоризонтално по права линия, при което натискът па ръцете да се разпределя правилно. Движението трябва да е плавно, а не отсечено и със сътресения. Лентата на ножовката трябва да реже но цялата дължина, а не само по средата. С ножовката се работи със скорост от 30 до 60 хода в минута. Твърдите метали се режат с по-малка скорост, а меките с по-голяма. С ръчната ножовка се работи по принцип без охлаждане. За да се намали триенето на лентата при рязане на жилав материал, тя се намазва леко с графитна смазка. За мазане може да се използва машинно масло.

Грешки при рязане с ножовки

рязане с ножовка
рязане с ножовка виж

Поради слабо стягане на лентата на ножовката понякога при рязане тя се отклонява встрани от очертаната линия и започва да заяжда, в резултат на което може да се скъса, да се изкъртят зъби или пък да се бракува заготовката. В този случай лентата трябва да се опъне нормално и тогава да се започне рязане на ново място, срещуположно на първоначалното рязане. Опити да се изправи линията при рязане не трябва да се правят, защото ще последва по-голямо затягане.

При рязане с ножовки не може да се коригира отклонения прорез. Когато по време на рязане се скъса стара лента, „чапразът" на която от изтриване е намалял, рязането не трябва да продължава с нова лента, защото тя няма да влезе в прореза или ако влезе, ще се движи много трудно. В такъв случай рязането трябва да продължи с друга лента за ножовка на противоположно място на първоначалното рязане.

Практически съвети и примери за рязане с ножовки

Както ясно разбирате, изборът на лист за ножовка е много важна част от подготовката за рязане. Подчертахме, че изборът на режещ лист е според твърдостта на материала. Но откъде знаете, че сте го отгатнали правилно? Просто: Ако вашите зъби се набиват със стружки (можете да познаете по това, че в началото на рязане, вие усещате “захапване” на ножовката, но след това вече не), то сте избрали твърде фини зъби.

Ако ножовката почти не реже и понякога забелязвате счупен зъб, това означава, че сте избрали твърде груби зъби. По-малките зъби са подходящи и за рязане на тънкостенни тръби и по-тънки детайли, които не бихте желали да се огъват или разкъсват.

малка ножовка
малка ножовка избери


Възможно ли е също така да се работи с дърво с ножовки?
Тъй като металните ножовки имат много по-фина стъпка на зъба от трионите за дървото, дърво може да се обработва малко по-трудно. При неотложни случаи и на по-малки парчета, това става лесно, а освен това получавате по-фин прорез.

След срязването обаче, трионът трябва да се почисти добре от дървесните стърготини - което може да бъде доста досадно при фините зъби на ножовката.

По принцип трябва да се придържаме към правилото, да обработваме всеки материал с подходящия инструмент - тоест метали с ножовки, а дърво с триони за дърво.

Предлагаме изключително качествени и надежни ножовки в различни варианти. В категорията ще намерите стандартни ножовки, ножовки с усилен лък, мини ножовки и ножовки с ръкохватки за рязане на трудно достъпни места.

Ръчна ножовка – има ли нужда от нея в съвременната работилница?

Ножовка
Ножовка разгледай

За какво се използва ръчната ножовка, при толкова много електроинструменти за рязане на метал? Ръчната ножовка се употребява за рязане на профилен метал и тръби. Състои се от лък (рамка) и стоманена лента (ножов лист), закрепена в лъка с щифтове.

На единия край на лъка има дръжка, а на другия - обтегач с обтегателен винт и крилчата гайка за регулиране опъна на лентата. 

В зависимост от твърдостта на разрязвания материал, а също от формата и размерите на детайла се използват ножови листове с различна дължина, широчина, дебелина и стъпка на зъбите (разстояние между тях).

Колкото е по-малка стъпката, толкова по-малка е височината на зъбите. Най-предпочитани са ножовите листове с разстояние между зъбите 0,75 - 1,5 мм: с по-ситни зъби - за рязане на тръби, мед, бронз и тънки листови заготовки, а с по-едри зъби - за чугун, стомана и дебели заготовки. 

Размерите (дължина, дебелина и стъпка на зъбите), а също и марката на стоманата обикновено са отбелязани върху ножовия лист.

Още няколко съвета за работа с ръчна ножовка за метал

Когато започвате да работите с ножовка, трябва да сте сигурни, че ножовият лист е правилно закрепен в лъка и е достатъчно обтегнат. Ако обтягането е слабо, листът може да се счупи, а изкривяването неизбежно ще доведе до неравност на рязането; прекомерното обтягане пък може да стане причина за скъсване на листа.

Ножовка Sparta
Ножовка Sparta купи

Разрязваният детайл се закрепва здраво. Ножовката се хваща за дръжката с дясната ръка, така че палецът да е отгоре по оста на дръжката, а останалите пръсти да я поддържат отдолу. С лявата ръка се държи предният край на лъка и се регулира натискът.

Препоръчва се преди да започнете рязането да направите по очертаната линия .плитка бразда със секач или с върха на пила, което ще помогне да се поддържа правилното направление на инструмента. Натискът върху ножовката трябва да е по-силен при работния ход (напред), а движенията да са равномерни (50 - 60 хода в минута) по цялата дължина на ножовия лист.

Ако листът се счупи по време на работа, в лъка се закрепва нов ножов лист и се прокарва по направения разрез без натиск, а при възможност рязането трябва да започне от другата ществява трудно.

Клиентите на e-shop-bg.eu, които разглеждат продукти от категория Ножовки често разглеждат и аналогични продукти от основната категория Триони ръчни.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Ножовки могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Ножовки са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Съдържание:

Ножовки – ръчни ножовки за прецизно рязане на метал

Същност и приложение на рязането с ножовки

Устройство на ръчните ножовки

Материали от които се изработват ръчните ножовки

Какви видове чапраз на лентите за ножовки се използват

Коя стъпка на зъбите е подходяща за кой метал

Етапи на стружкоотнемането при рязане с ножовки

Подготовка за рязане с ножовки

Закрепване на детайла при рязане с ножовки

Техника на рязане с ножовки

Грешки при рязане с ножовки

Практически съвети и примери за рязане с ножовки

Ръчна ножовка – има ли нужда от нея в съвременната работилница?

Още няколко съвета за работа с ръчна ножовка за метал

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Ножовка с дървена дръжка, 300mm, 8812101, EXTOL PREMIUM за метал..
17,16лв.
без ДДС:14,30лв.
Марка: STANLEY Модел: 8567
Ножовка за метал JUNIOR, 150mm, 0-15-218, STANLEY Пластмасова дръжка тип револвер Метална рамка с квадратен профил Спусък вграден в дръжката, позволяващ смяна на остриетата Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или високото качество на марковите про..
17,04лв.
без ДДС:14,20лв.
Марка: STANLEY Модел: 8262
Ножовка за стомана с права ръкохватка, 300 mm Описание и характеристики Патентован механизъм за обтягане на острието Лесна и бърза замяна на острието Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или високото качество на марковите продукти..
21,96лв.
без ДДС:18,30лв.
Ножовка фини зъби Turbocut, 1-20-110, STANLEY
-15 %
Марка: STANLEY Модел: 8650
Ножовка фини зъби Turbocut, 1-20-110, STANLEY Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или високото качество на марковите продукти..
48,10лв. 56,64лв.
без ДДС:40,08лв.
Марка: ROTHENBERGER Модел: 71206
Ножовка ROOBO super 300 мм, 71206, Rothenberger Ножовка HSSE 4 Plus Обезопасена ръкохватка: за сигурно и точно водене Много гъвкав биметален лист за ножовка (огъва се на 90 градуса): идеален за работа на труднодостъпни места  ..
30,00лв.
без ДДС:25,00лв.
Ножовка за метал с 300mm лист за ножовка, 4772101, FORTUM Ножовка за метал с 300mm лист за ножовка, 4772101, FORTUM
Нов -17 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4772101
Ножовка индустриална, рамка 300mm/12“, Ръкохватка от алуминиева сплав с покритие от пластмаса ABS/гума на FORTUM Възможно е да се монтира листа за ножовка за рязане под ъгъл 45° Масивна конструкция с максимално ефективен механизъм за обтягане на листа. Технически параметри на ножовка F 300mm F..
18,00лв. 21,62лв.
без ДДС:15,00лв.
Лист за ножовка за метал, Bi-metal, 10бр, 300mm, 8812183, EXTOL PREMIUM
Нов -11 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812183
Листове за ножовка за метал, 10бр, Bi-metal, 300mm, T24 на EXTOL PREMIUM Избор на лист за ножовка: Стъпката на зъбите се определя от броя на зъбите на определена дължина 25,4 mm (1 инч). Според това разстояние ние говорим за груби, средни и фини режещи листове за ножовка. Най-общо: меките материа..
28,00лв. 31,32лв.
без ДДС:23,33лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Лист за ножовка за дърво и метал, двустранен, 300мм, 3бр./оп. Двустранно разположени зъби Дължина на листа 300мм Индукционно закалени зъби Опаковка по 3бр...
3,12лв.
без ДДС:2,60лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Лист за ножовка за метал, двустранен, 300мм, 3бр./оп. Двустранно разположени зъби Дължина на листа 300мм Индукционно закалени зъби Опаковка по 3бр. Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или високото качество на марковите продукти..
3,12лв.
без ДДС:2,60лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Лист за трион за мокро дърво 610 мм, 8812277, EXTOL CRAFT..
4,80лв.
без ДДС:4,00лв.
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Лист за трион за сухо дърво 300 мм..
3,12лв.
без ДДС:2,60лв.
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Лист за трион за сухо дърво 300 мм..
4,20лв.
без ДДС:3,50лв.
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Лист за трион за сухо дърво 610 мм..
4,80лв.
без ДДС:4,00лв.
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Лист за трион за сухо дърво 762 мм..
5,64лв.
без ДДС:4,70лв.
Ножовка за стомана с револверна ръкохватка, 300 mm, 1-15-122, STANLEY
-12 %
Марка: STANLEY Модел: 8636
Ножовка за стомана с револверна ръкохватка, 300 mm Описание и характеристики Солидна стоманена рамка Дръжка от пластмаса ABS За рязане на всички видове метали Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или високото качество на марковите продукти..
22,40лв. 25,44лв.
без ДДС:18,67лв.
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Ножовка мини за метал, 250 мм, широчина 13 мм за листове 300 мм ергономична ръкохватка бързо и лесно сменяне на листа за работа в тесни пространства..
9,00лв.
без ДДС:7,50лв.
Марка: WIHA Модел: SB246176
Wiha Ножовка лъкова electric изолирана с три листа 150 mm (43125), , WIHA - за хоби и професионални майсториНожовка лъкова electric изолирана с три листа 150 mm - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристикиЩе намали разходите ви: Дълъг експлоатационен живот и ста..
105,24лв.
без ДДС:87,70лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел: 1732
Въже режещо трионно, волфрамово, 300мм, Ø 2,2мм Стоманеното въже с остро волфромово покритие дава възможност да се режат разнообразни материали като стъкло, плочки, керамика, желязо и дърво. Диаметърът на въжето е 2,2 мм и тово позволява праволинейно и контрурно рязане...
5,88лв.
без ДДС:4,90лв.
Марка: MTX Модел: TD779109
Корда за рязане волфрамова, 150 мм, TD779109, MTX - за любители и професионалистиКорда за рязане волфрамова, 150mm - опитвате се да откриете най-добрия продукт – това е изборът.Описание и характеристики Корда за рязане с покритие от волфрамов карбид се използва за рязане на стъкла, керамика, порцела..
4,12лв.
без ДДС:3,43лв.
Марка: MTX Модел: TD779159
Корда за рязане волфрамова, 300 мм, TD779159, MTX - за потребители с високи изисквания Корда за рязане волфрамова, 300mm - изберете високото качество на разумна цена. Описание и характеристики Корда за рязане с покритие от волфрамов карбид се използва за рязане на стъкла, керамика, порце..
5,63лв.
без ДДС:4,69лв.
Марка: MTX Модел: TD779259
Корда за рязане диамантена, 300 мм, TD779259, MTX - за хоби и професионални майстори Корда за рязане диамантена, 300mm - гарантира лекота на работата и голяма експлоатационна дълготрайност. Описание и характеристики Корда за рязане с диамантено покритие се използва за рязане на стъкла, керамика..
10,79лв.
без ДДС:8,99лв.
Марка: RUS Модел: TD77707
Лист за ножовка 1,25 х 12 х 300мм, Х6ВФ , TD77707, RUS - за професионалисти и любителиЛист за ножовка 1,25х12х300mm, Х6ВФ - добър вариант за дома или полу-професионалната работилница.Описание и характеристики Изработен от инструментална стомана H6VF, съдържаща 1% въглерод, 6% хром и приблизително 1..
1,56лв.
без ДДС:1,30лв.
Лист за ножовка за PUK® 98 90, 98 90 01, KNIPEX Лист за ножовка за PUK® 98 90, 98 90 01, KNIPEX
-12 %
Марка: KNIPEX Модел: 98 90 01
Лист за ножовка за PUK® 98 90, KNIPEX - за професионални и хоби приложенияЛист за ножовка за PUK® 98 90 - удовлетворява потребностите на хоби и професионални клиенти.Описание и характеристикиТрион за метал и дърво с 25 зъба на инч, сменяемПредимства на лист за ножовка за PUK® 98 90Продуктие на марка..
24,82лв. 28,16лв.
без ДДС:20,68лв.
Марка: SPARTA Модел: TD777105
Лист за ножовка за метал, 150 мм, 10 бр., TD777105, SPARTA - за професионални приложения и за работа у дома Лист за ножовка за метал, 150mm, 10бр - не е компромис, а правилният избор. Описание и характеристики Листовете за ножовка са универсални и са предназначени за рязане на различни м..
2,09лв.
без ДДС:1,74лв.
Марка: MTX Модел: TD777729
Лист за ножовка за метал, 300 мм, биметален, 2 бр., TD777729, MTX - за полупрофесионални и професионални дейностиЛист за ножовка за метал, 300mm, биметален, 2бр - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Стандартното биметално платно, направено по проверени отработ..
5,93лв.
без ДДС:4,94лв.
Марка: MTX Модел: TD777749
Лист за ножовка за метал, 300 мм, гъвкав, 2 бр., TD777749, MTX - за дома и работилницатаЛист за ножовка за метал, 300mm, гъвкав, 2бр - опитвате се да откриете най-добрия продукт – това е изборът.Описание и характеристики Мнозина от нас използват ножовката за метал не само по предназначениеНие успешн..
3,32лв.
без ДДС:2,77лв.
Марка: SPARTA Модел: TD777555
Лист за ножовка за метал, 300 мм, двустранен, 36 бр., TD777555, SPARTA - за домашната и професионалната работилницаЛист за ножовка за метал, 300mm, двустранен, 36бр - представлява баланса между разходите и качеството.Описание и характеристики Работните повърхности на листата са калени с токове с вис..
13,85лв.
без ДДС:11,54лв.
Марка: SPARTA Модел: TD777715
Лист за ножовка за метал, 300 мм, закален, TD777715, SPARTA - за потребители с високи изискванияЛист за ножовка за метал, 300mm, закален - характерен с ергономичност и дълготрайност.Описание и характеристики Работната повърхност на листа е закаленаКоличество зъби на дюйм – 24Предназначен е за рязане..
0,35лв.
без ДДС:0,29лв.
Марка: SPARTA Модел: TD775435
Ножовка за метал, 200-300 мм, метална дръжка, TD775435, SPARTA - за домашната и професионалната работилницаНожовка за метал, 200-300mm, метална дръжка - съвременно решение с иноваторски поглед.Описание и характеристики Ножовка за метал има преместваем механизъм, който позволява използването на листо..
5,71лв.
без ДДС:4,76лв.
Марка: SPARTA Модел: TD775765
Ножовка за метал, 250-300 мм, метална дръжка, TD775765, SPARTA - за домашни майстори и професионалисти Ножовка за метал, 250-300mm, метална дръжка - предоставя високо качество с много добра цена. Описание и характеристики Ножовката за метал има метална тръбна рама и ергономична пластмасо..
8,58лв.
без ДДС:7,15лв.
Марка: EXTOL CRAFT Модел:
Ножовка за метал, 250/300 мм, регулируема метална, 1705, EXTOL CRAFT възможност за регулиране на дължината на лъка за лист 250 и 300 мм правоъгълен профил на рамката на ножовката хромиран, медатлна ръкохватка Други ножовки за метал разгледайте в категорията. Изберете от стандартно качество или вис..
13,08лв.
без ДДС:10,90лв.
Марка: MTX Модел: TD7756059
Ножовка за метал, 250 мм, гумирана дръжка, TD7756059, - за професионални и хоби приложения Ножовка за метал, 250mm, гумирана дръжка - неповторими оферта от нас за вас. Описание и характеристики Алуминиевата ножовка за метал е предназначена за рязане на неголеми метални или пластмасови пр..
8,28лв.
без ДДС:6,90лв.
Марка: MTX Модел: TD775939
Ножовка за метал, 300 мм, биметален лист, двукомпонентна дръжка, TD775939, MTX - за любителите на направи си самНожовка за метал, 300mm, биметален лист, 2K дръжка - вземете най-модерния продукт за да бъдете 100% доволни.Описание и характеристики Трионът има гумирана дръжка с ергономична формаЛосто-в..
21,10лв.
без ДДС:17,58лв.
Марка: SPARTA Модел: TD775865
Ножовка за метал, 300 мм, пластмасова дръжка, TD775865, SPARTA - за домашната и професионалната работилница Ножовка за метал, 300mm, пластм. дръжка - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни. Описание и характеристики Ножовка за метал със стомане..
7,00лв.
без ДДС:5,83лв.
Марка: BOLTER Модел: 19941
Ножовка "PROFI" 12"-300 mm XG53566 - BOLTER Ножовка "PROFI" 12"-300 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и работи безопасно. Технически характеристики и описание на ножовка "profi" 12"-300 mm Усилен корпус. Удобна за хващане и работа Гумирана ръкохватка. Дължина L [mm]: 300 Дължина L [inc..
14,92лв.
без ДДС:12,43лв.
Марка: BOLTER Модел: 19953
Ножовка комбинирана 3в1 XG53578 - BOLTER Ножовка комбинирана 3в1 - вземи здрав инструмент от BOLTER и работи с лекота.Технически характеристики и описание на ножовка комбинирана 3в1Метална рамка с размери: 15x25x1 mmДруги данни за ножовка комбинирана 3в1Тегло: 0,49kgТози инструмент ще срещнете ощ..
8,26лв.
без ДДС:6,88лв.
Марка: BOLTER Модел: 19942
Ножовка с пластмасова дръжка 12"-300 mm XG53567 - BOLTER Ножовка с пластмасова дръжка 12"-300 mm - вземи оптималния инструмент от BOLTER и спести от грешки.Технически характеристики и описание на ножовка с пластмасова дръжка 12"-300 mmДължина L [mm]: 300 Дължина L [inch]: 12"Други данни за ножовк..
8,17лв.
без ДДС:6,81лв.
Показва 1 до 37 от 37 (1 страници)

Нови продукти

Ножовка за метал с 300mm лист за ножовка, 4772101, FORTUM Ножовка за метал с 300mm лист за ножовка, 4772101, FORTUM
Нов -17 %
Ножовка индустриална, рамка 300mm/12“, Ръкохватка от алуминиева сплав с покритие от пластмаса ABS/гума на FORTUM Възможно е да се монтира листа за ..
18,00лв. 21,62лв.
без ДДС:15,00лв.
Лист за ножовка за метал, Bi-metal, 10бр, 300mm, 8812183, EXTOL PREMIUM
Нов -11 %
Листове за ножовка за метал, 10бр, Bi-metal, 300mm, T24 на EXTOL PREMIUM Избор на лист за ножовка: Стъпката на зъбите се определя от броя на зъбите..
28,00лв. 31,32лв.
без ДДС:23,33лв.
Лист за ножовка за PUK® 98 90, 98 90 01, KNIPEX Лист за ножовка за PUK® 98 90, 98 90 01, KNIPEX
-12 %
Лист за ножовка за PUK® 98 90, KNIPEX - за професионални и хоби приложенияЛист за ножовка за PUK® 98 90 - удовлетворява потребностите на хоби и профес..
24,82лв. 28,16лв.
без ДДС:20,68лв.
Wiha Ножовка лъкова electric изолирана с три листа 150 mm (43125), , WIHA - за хоби и професионални майсториНожовка лъкова electric изолирана с три ли..
105,24лв.
без ДДС:87,70лв.
Лист за ножовка 1,25 х 12 х 300мм, Х6ВФ , TD77707, RUS - за професионалисти и любителиЛист за ножовка 1,25х12х300mm, Х6ВФ - добър вариант за дома или..
1,56лв.
без ДДС:1,30лв.