Меню
Кошница

Менгемета

Менгемета за закрепване на детайли – менгеме като трета ръка на майстора

Затягащите менгемета са инструменти, които ще срещнете във всяка работилница. Настолните менгемета служат за закрепване на детайли по време на обработването им. Всяко менгеме се състои от две успоредни срещуположни челюсти. Една от челюстите е фиксирана, другата е подвижна. Движението на челюстта се извършва посредством винтогаечна предавка. Резбата на винта на менгемето най-често е трапецовидна. Корпусът на металното менгеме е изработен от лята стомана или чугун. Някои по-големи менгемета имат разположена на корпуса наковалня. Има много различни видове менгемета.

Менгемета с наковалня
Менгемета с наковалня

Видове менгемета според приложението

Шлосерско менгеме – изработено е от чугун, челюстите имат стоманени обложки. Подвижната челюст е осигурена с водачи, така че да е винаги успоредна на фиксираната челюст. Изработват се в различни размери. Използват се в шлосерките, механичните, домашните и авто-работилниците. Служи за захващане на детайли при рязане, пилене и пресоване. Шлосерските менгемета не са подходящи за огъване или коване, защото чугунът е крехък и не издържа на удар.

Ковашко менгеме – изработено е от лята стомана или изковано от стомана, така че да понася и силни удари. Менгемето се закрепва твърдо към маса или трупче.То може да понесе и силни удари с чук. Неподвижната челюст е прикрепена здраво към работната маса. Подвижната челюст се върти около оста на менгемето. Тези менгемета се наричат още V-образни.

Машинните менгемета – са допълнителен аксесоар към металообработващите машини. Изработват се от чугун. Подвижната и фиксираната челюст са обложени с прецизни притискащи пластини. Подвижната челюст е водена в точи водачи. Най-често задвижването е чрез винтогаечна предавка. Модерните машинни менгемета могат да имат пневматично или хидравлично притискане.Служи за фиксиране на детайли при обработването им на меалообработващи машини – фрези, бормашини.

Дърводелско менгеме – изработено е от твърдо дърво, винтогаечната предавка е от стомана. Дърводелското менгеме може да е част от работния тезгях. Служи за закрепване на дъски и дървени заготовки. Дърводелски менгемета може да си закупите, но също може да си произведете и сами.

Лостово менгеме или „магаре“. Представлява маса, към която са прикрепени лостове за притискане.

Кой е изобретателят на първото менгеме или история на инструментите наподобяващи менгемета

В историята се описва, че когато древния човек искал да оправи предмет, той го постави върху повалено стъбло на дърво в пукнатина, като го фиксирал с клин.

Менгеме 150mm за маса
Менгеме 150mm за маса разгледай

Това ли всъщност първото менгеме? Има ли признат изобретател на менгемето? Ще разгледаме различни инструменти и устройства, чието развитие и подобрение водят до изобретяването на менгемето, което познаваме в днешни дни. Първообраз на съвременните менгемета – исторически менгемета от минало време.

Клиновете се използват от векове. Самото менгеме е създадено постепенно и затова никой не може да бъде определен като негов изобретател. И с това бихме могли да приключим дебата. Но няколко мисли ни карат да се разровим в миналото и да разгледаме неговата еволюция.

Менгемета усилени
Менгемета усилено разгледай

Заклинването на детайли не било достатъчно и ефективно. Менгемета за метли. Производство на метли. Занаятчиите все повече се нуждаели от инструменти, за да обработват детайлите достатъчно бързо, така че именно затягането и фиксирането на изделията да бъде надеждно и това действие да не ги забавя. Това е основното предположение и двигател, на което се основава създаването на това устройство – настолното менгеме. И още в Средновековието са създадени сложни инструменти, основани на лостовия принцип. Нека си припомним например стол за обработване на дървени колела със спици, върху които дърводелеца, използвайки педал, свързан с рамо, което притиска дървеното парче, за да бъде издялано с рукана.

Първообразът на съвременното винтово менгеме

Метлите например винаги са били овални, защото в тази форма били добре прикрепяни към кръгла пръчка. Но известния Теодор Бейтс през 1798 г. открива, че ако са плоски, ще помитат по-добре. За производството на метли се използва растение, наречено сорго. Менгемета, в които са се произвеждали метли се състоят от две вертикални широки дъски, които се притискат с лостов механизъм. Този механизъм е достатъчен за да поставите и притиснете сноп от сорго, да изравните метлата, да прикрепите дръжката и по този начин да произвеждате една метла след друга.

Ковачът се нуждае от менгеме

Ковашкото менгеме се състоеше от твърда фиксирана част в масивен блок, и подвижна част, която е свърззана с шарнир (става).

Менгеме 200mm
Менгеме 200mm избери

Това е така нареченото V-образно ковашко менгеме. То било достатъчно за ковашки работи, но когато си представим, че челюстите се приближават една към друга по траектория на окръжност, то е ясно, че детайлите не могат да се притискат равномерно по цялата повърхност. Изделието не се фиксира с една и съща сила навсякъде. Това, което е достатъчно за ковачите, не отговаря на потребностите на занаятчиите и шласерите. Така че те измислят стиска, инструмент за стягане, който можем да наречем успоредно. Челюстите на всички успоредни менгемета се движат паралелно една спрямо друга. Според някои източници тези менгемета били изобретени някъде около 1750 година.

Менгеме с успоредни челюсти

Менгеме на занаятчията. През следващия век и дори през ХХ век, се разкъсва чувал от патенти, които подобряват видовете менгемета, работещи на този принцип. Търсило се решение коя част да се движи, и колко да се движи, как най ефективно да се пренася усилието. Но най-много се експериментирало с материалите, които могат да издържат на това натоварване. В средата на 19-ти век Англия изпробват чугун, от който частите се отливат добре, но той е твърде крехък, така че оборудват шлосерските менгемета със стоманени челюсти. И по принцип това е валидно и до днес. Днес чугунът все още е най-често използваният материал за изработване на менгемета.

Менгеме – третата ръка на майстора

Стационарното менгеме е инструмент за закрепване на детайли и материали с цел застопоряване при тяхната обработка. Синоним на менгеме е стиска. Ще срещнете още и название шлосерско или машинно.

Менгемета машинни
Менгемета виж

Менгемето (стиската) е един от най-необходимите инструменти за работа с метали. Използва се, когато.трябва да се изпили, пробие или просто да се закрепи метално изделие, детайл и др. Произвежда се няколко вида менгемета:

  1. неподвижно (стабилно)
  2. подвижно (преносимо)
  3. ръчно

Неподвижното менгеме се закрепва стабилно към постоянна работна маса. Произвежда се с широчина на челюстите от 63 до 200 мм, като най-подходяща е широчината на челюстите 100, 125 или 140 мм.

Основни елементи на шлосерските менгемета

Тялото и челюстите се изработват от чугун. За да се повиши здравината на челюстите, върху работните им повърхности се закрепват с винтове стоманени планки с кръстовидна насечка. Не бива да се забравя, че; при стягането върху обработваните изделия или детайли може да останат следи. Когато това е нежелателно, работните части на челюстите се покриват с пластини от мека стомана, месинг или алуминий. Шлосерските менгемета се задвижват от винтогаечна предавка. Подвижната част се движи в неподвижната в направляващи, наречени лясотивчи опашки.

Как да работим правилно с менгеме

Лостът на движещия винт е нестабилен, често пада по време на работа и може да нарани пръстигп на ръката. Затова е добре да се уплътни с изолирбанд или с гумени пръстени.

Менгемета 150mm с наковалня
Менгемета 150mm с наковалня купи

За сечене на тънки метални заготовки като пръти, винтове, тел се препоръчва към менгемето да се направи малко приспособление върху наковалнята на неподвижната челюст в специално пробит отвор се закрепва резец от инструментална стомана.

Заготовката се поставя на резеца и се отсича, като се нанасят удари с чук. За да се получи по-голяма точност при сеченето и да не отхвръкне отсеченият край, резецът може да се укрепи в дървена, шперплатова плоскост.

Стационарно менгеме

Височината, на която ще се монтира неподвижното менгеме, се определя по правилото: изправените пръсти на ръката, опряна с лакът върху челюстите, трябва да докосват брадичката на работещия. Стационарното се закрепва с помощта на няколко болтове и гайки през отворите в основата на менгемето. Същите отвори, с еднакви междуосови разстояния са разпробити в работната маса. Всички менгемета трябва да се закрепват изключително надеждно, защото поемат големи натоварвания при работа.

Подвижно менгеме

Подвижното менгеме се закрепва към работната или друга маса с винт. Подвижните менгемета се произвеждат с различна конструкция - от неподвижни единични челюсти до двойни, които може да се поставят под различен ъгъл. Широчината на челюстите варира от няколко десетки до 100 мм. Като избирате инструмента, обърнете внимание дали челюстите са паралелно успоредни, дали движещият винт се върти свободно и достатъчно ли е разтварянето на винтовита скоба, за да се захване добре менгемето към вашата работна маса.

Менгеме въртящо
Менгеме въртящо избери

Ръчно менгеме

Ръчното менгеме се използва при изпиляване или при пробиване на отвори в дребни детайли, за изработване или напасване на ключове и т н.

Лостът на движещия винт на всяко менгеме е оразмерен за усилията от ръцете и е недопустимо стяганото да се увеличава с помощта на тръби, надянати върху лоста, или с удари по него. Това рано или късно ще доведе до скъсване или повреждане на винта или гайката.

На малко и точно менгеме не трябва да се сече и заточва метал; неподвижното менгеме, което е чугунено, може да се счупи от силните удари.

Сечене на масивни метални детайли и други подобни дейностй се извършват върху дебела плоча, наковалня или парче релса.

Както всеки друг инструмент, менгемето трябва да се поддържа чисто - стърготините да се отстраняват с четка или с магнит - от по-дълбоките места. Винтът периодично се смазва с машинно масло.

Клиенти на магазина, които избират продукти от категория Менгемета често разглеждат и подобни продукти от главната категория РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ.

Техническите спецификации на продуктите от категорията менгемета могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Менгемета са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Менгеме 140mm
Менгеме 140mm виж

Съдържание:

Менгемета за закрепване на детайли – менгеме като трета ръка на майстора

Видове менгемета според приложението

Кой е изобретателят на менгемето или история на инструментите наподобяващи менгеме

Първообразът на менгемето

Ковачът се нуждае от менгеме

Менгеме с успоредни челюсти

Менгеме – третата ръка на майстора

Основни елементи на шлосерските менгемета

Как да работим правилно с менгеме

Стационарно менгеме

Подвижно менгеме

Ръчно менгеме

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Менгеме с наковалня, 100mm, 8812612, EXTOL PREMIUM
-40 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Менгеме с наковалня, 100mm, 8812612, EXTOL PREMIUM тегло 4,5kg отваряне 65mm сила на затягане 8kN Изберете подходящото за Вас менгеме от широката гама менгемета в категорията..
41,50лв. 69,24лв.
без ДДС:34,58лв.
Менгеме с наковалня, 125mm, 8812613, EXTOL PREMIUM Менгеме с наковалня, 125mm, 8812613, EXTOL PREMIUM
-12 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел:
Менгеме с наковалня, 125mm, 8812613, EXTOL PREMIUM тегло 6.8kg отваряне 100mm сила на затягане 10kN Изберете подходящото за Вас менгеме от широката гама менгемета в категорията..
82,50лв. 93,72лв.
без ДДС:68,75лв.
Менгеме въртящо се, многофункционално, с наковалня, 125mm, 8812630, EXTOL PREMIUM
Нов -36 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812630
Менгеме многофункционално 125 мм, 19 кг с въртяща се основа и с наковалня на EXTOL PREMIUM Менгеме с въртяща се основа и лост за застопоряване на позицията. Основата е с 4 отвора за закрепване към работната маса. Менгемето е оборудвано с наковалня. Специална челюст за затягане на тръби с максима..
150,00лв. 234,89лв.
без ДДС:125,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, SG Iron, 4752622, FORTUM Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, SG Iron, 4752622, FORTUM
-25 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752622
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, SG Iron на FORTUM (4752622) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се на..
82,80лв. 110,29лв.
без ДДС:69,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, SG Iron, 4752623, FORTUM Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, SG Iron, 4752623, FORTUM
-26 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752623
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, SG Iron на FORTUM (4752623) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се на..
120,00лв. 163,24лв.
без ДДС:100,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm, 8812624, EXTOL PREMIUM
-27 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812624
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm на EXTOL PREMIUM (8812624) технически параметри - 150mm; марка - EXTOL PREMIUM; допълнителен параметър - тегло 11kg, отваряне 115mm, сила на опън 15kN Изберете подходящото за Вас менгеме от широката гама менгемета в категорията..
126,00лв. 172,06лв.
без ДДС:105,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm, SG Iron, 4752624, FORTUM Менгеме въртящо с наковалня, 150mm, SG Iron, 4752624, FORTUM
-25 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752624
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm, SG Iron на FORTUM (4752624) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се на..
162,13лв. 216,18лв.
без ДДС:135,11лв.
Менгеме с наковалня, 100mm, SG Iron, 4752612, FORTUM Менгеме с наковалня, 100mm, SG Iron, 4752612, FORTUM
-25 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752612
Менгеме с наковалня, 100mm, SG Iron на FORTUM (4752612) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се нарежда то..
72,13лв. 96,18лв.
без ДДС:60,11лв.
Менгеме с наковалня, 125mm, SG Iron, 4752613, FORTUM Менгеме с наковалня, 125mm, SG Iron, 4752613, FORTUM
-25 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752613
Менгеме с наковалня, 125mm, SG Iron на FORTUM (4752613) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се нарежда то..
111,60лв. 149,11лв.
без ДДС:93,00лв.
Менгеме с наковалня, 150mm, SG Iron, 4752614, FORTUM Менгеме с наковалня, 150mm, SG Iron, 4752614, FORTUM
-35 %
Марка: FORTUM Модел: EX-4752614
Менгеме с наковалня, 150mm, SG Iron на FORTUM (4752614) Менгемето е изработено от специален сферографитен чугун (SG Iron), благодарение на което има отлична пластичност, а неговата здравина надвишава тази на менгеметата, изработени от класически сив чугун. По свойствата и качеството се нарежда то..
132,00лв. 202,06лв.
без ДДС:110,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, 8812622, EXTOL PREMIUM Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, 8812622, EXTOL PREMIUM
Нов -17 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812622
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm на EXTOL PREMIUM (8812622) Технически параметри - 100mm; Марка - EXTOL PREMIUM; Челюсти втвърдени до HRC 48-52 Тегло 5kg, Отваряне 65mm, Сила на опън 8kN Изберете подходящото за Вас менгеме от широката гама менгемета в категорията..
66,96лв. 80,66лв.
без ДДС:55,80лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, 8812623, EXTOL PREMIUM Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, 8812623, EXTOL PREMIUM
Нов -17 %
Марка: EXTOL PREMIUM Модел: EX-8812623
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm на EXTOL PREMIUM (8812623) Технически параметри - 125mm; Марка - EXTOL PREMIUM; Челюсти закалени до HRC 48-52 Тегло 7,5kg, Отваряне 100mm, Сила на опън 10kN Изберете подходящото за Вас менгеме от широката гама менгемета в категорията..
94,08лв. 113,29лв.
без ДДС:78,40лв.
Менгеме за бормашина, 80mm, 80207, EXTOL CRAFT
Нов -12 %
Марка: EXTOL CRAFT Модел: EX-80207
Менгеме за бормашина, 80mm, 80207, EXTOL CRAFT Машинно менгеме за монтаж под стационарна бормашина или стойка за бормашина. Добър продукт от EXTOL CRAFT| Качествен продукт | Добра цена | Лесна поръчка | Бърза доставка | До вашата врата | Наличност на склад Технически спецификации на Ме..
29,90лв. 33,98лв.
без ДДС:24,92лв.
Менгеме машинно MS 100 G 135 mm, 100 mm, 100 mm, 2608030057, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 11313
Менгеме машинно MS 100 G 135 mm, 100 mm, 100 mm Позициониране Машинно менгеме MS 100 G 135 mm, 100 mm, 100 mm; Машинно менгеме MS 100 G Описание 135 mm, 100 mm, 100 mm Технически спецификации Разстояние между надлъжните отвори, mm: 135 Размах, mm: 100 Широчина на челюс..
170,40лв. 202,21лв.
без ДДС:142,00лв.
Менгеме машинно MS 80 95 mm, 80 mm, 80 mm, 2608030055, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 11311
Менгеме машинно MS 80 95 mm, 80 mm, 80 mm Позициониране Машинно менгеме MS 80 95 mm, 80 mm, 80 mm; Машинно менгеме MS 80 Описание 95 mm, 80 mm, 80 mm Технически спецификации Разстояние между надлъжните отвори, mm: 95 Размах, mm: 80 Широчина на челюстите, mm: 80 Об..
63,24лв. 74,44лв.
без ДДС:52,70лв.
Менгеме машинно MS 80 G 100 mm, 80 mm, 80 mm, 2608030056, BOSCH
-16 %
Марка: BOSCH Модел: 11312
Менгеме машинно MS 80 G 100 mm, 80 mm, 80 mm Позициониране Машинно менгеме MS 80 G 100 mm, 80 mm, 80 mm; Машинно менгеме MS 80 G Описание 100 mm, 80 mm, 80 mm Технически спецификации Разстояние между надлъжните отвори, mm: 100 Размах, mm: 80 Широчина на челюстите, mm: ..
103,20лв. 122,87лв.
без ДДС:86,00лв.
Марка: BOLTER Модел: 19390
Менгеме 50mm AI54800 - BOLTER Менгеме 50mm - избери оптималния инструмент от BOLTER и работи като експерт. Технически характеристики и описание на менгеме 50mm Размер, [mm]: 50 Други данни за менгеме 50mm Тегло: 0,59kg Този инструмент ще срещнете още с наименованието: менгеме AI54800, мен..
8,92лв.
без ДДС:7,43лв.
Марка: BOLTER Модел: 19391
Менгеме 60mm AI54840 - BOLTER Менгеме 60mm - избери добрия инструмент от BOLTER и спести от грешки. Технически характеристики и описание на менгеме 60mm Размер, [mm]: 60 Други данни за менгеме 60mm Тегло: 0,65kg Този инструмент ще срещнете още с наименованието: менгеме AI54840, менгеме 60..
10,30лв.
без ДДС:8,58лв.
Марка: BOLTER Модел: 19370
Менгеме въртящо 125mm AI12200 - BOLTER Менгеме въртящо 125mm - избери добър инструмент от BOLTER и работи безопасно.Технически характеристики и описание на менгеме въртящо 125mmРазмер, [mm]: 125Други данни за менгеме въртящо 125mmТегло: 4,75kgТози инструмент ще срещнете още с наименованието: менгеме..
29,88лв.
без ДДС:24,90лв.
Марка: BOLTER Модел: 19371
Менгеме въртящо 150mm AI12240 - BOLTER Менгеме въртящо 150mm - вземи оптималния инструмент от BOLTER и спести от грешки.Технически характеристики и описание на менгеме въртящо 150mmРазмер, [mm]: 150Други данни за менгеме въртящо 150mmТегло: 6,5kgТози инструмент ще срещнете още с наименованието: менг..
44,94лв.
без ДДС:37,45лв.
Марка: BOLTER Модел: 19369
Менгеме въртящо 80mm AI12120 - BOLTER Менгеме въртящо 80mm - вземи оптималния инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на менгеме въртящо 80mmРазмер, [mm]: 80Други данни за менгеме въртящо 80mmТегло: 3,9kgТози инструмент ще срещнете още с наимен..
38,12лв.
без ДДС:31,77лв.
Марка: BOLTER Модел: 20210
Менгеме за маса 70 mm XG54313 - BOLTER Менгеме за маса 70 mm - вземи надежден инструемнт от BOLTER и работи безопасно.Технически характеристики и описание на менгеме за маса 70 mmМенгеме за закрепване върху масаДруги данни за менгеме за маса 70 mmТегло: 6kgТози инструмент ще срещнете още с наименова..
24,06лв.
без ДДС:20,05лв.
Марка: BOLTER Модел: 20209
Менгеме за маса с наковалня, 60 mm XG54312 - BOLTER Менгеме за маса с наковалня, 60 mm - избери оптималния инструмент от BOLTER и оцени качеството.Технически характеристики и описание на менгеме за маса с наковалня, 60 mmМалко компактно менгеме за закрепване върху масаДруги данни за менгеме за маса ..
32,08лв.
без ДДС:26,73лв.
Марка: BOLTER Модел: 20211
Менгеме мултифункционално 140 mm XG54314 - BOLTER Менгеме мултифункционално 140 mm - избери добрия инструмент от BOLTER и оцени мощността.Технически характеристики и описание на менгеме мултифункционално 140 mmМенгеме с няколко функцииДруги данни за менгеме мултифункционално 140 mmТегло: 10kgТози ин..
230,24лв.
без ДДС:191,87лв.
Марка: BOLTER Модел: 20203
Менгеме олекотено 100 mm, 5 kg XG54306 - BOLTER Менгеме олекотено 100 mm, 5 kg - изполвай качествения инструмент от BOLTER и работи с лекота.Технически характеристики и описание на менгеме олекотено 100 mm, 5 kgМенгеме олекотеноДължина L [mm]: 100 тегло, [kg]: 5Други данни за менгеме олекотено 100 m..
51,59лв.
без ДДС:42,99лв.
Марка: BOLTER Модел: 20204
Менгеме олекотено 125 mm, 7.5 kg XG54307 - BOLTER Менгеме олекотено 125 mm, 7.5 kg - избери оптималния инструмент от BOLTER и работи безопасно. Технически характеристики и описание на менгеме олекотено 125 mm, 7.5 kg Менгеме олекотено Дължина L [mm]: 125 тегло, [kg]: 7.5 Други дан..
69,96лв.
без ДДС:58,30лв.
Марка: BOLTER Модел: 20205
Менгеме олекотено 150 mm, 11.5 kg XG54308 - BOLTER Менгеме олекотено 150 mm, 11.5 kg - избери оптималния инструмент от BOLTER и работи с лекота.Технически характеристики и описание на менгеме олекотено 150 mm, 11.5 kgМенгеме олекотеноДължина L [mm]: 150 тегло, [kg]: 11.5Други данни за менгеме олекот..
105,04лв.
без ДДС:87,53лв.
Марка: BOLTER Модел: 20206
Менгеме олекотено 200 mm, 17 kg XG54309 - BOLTER Менгеме олекотено 200 mm, 17 kg - вземи оптималния инструмент от BOLTER и работи като експерт. Технически характеристики и описание на менгеме олекотено 200 mm, 17 kg Менгеме олекотено, Дължина L [mm]: 200 тегло, [kg]: 17 Други данни за менгем..
164,84лв.
без ДДС:137,37лв.
Марка: BOLTER Модел: 20202
Менгеме олекотено 75 mm, 4.5 kg XG54305 - BOLTER Менгеме олекотено 75 mm, 4.5 kg - избери надежден инструмент от BOLTER и оцени качеството.Технически характеристики и описание на менгеме олекотено 75 mm, 4.5 kgМенгеме олекотеноДължина L [mm]: 75 тегло, [kg]: 4.5Други данни за менгеме олекотено 75 mm..
49,45лв.
без ДДС:41,21лв.
Марка: BOLTER Модел: 20198
Менгеме усилено 100 mm, 11 kg XG54301 - BOLTER Менгеме усилено 100 mm, 11 kg - изполвай качествения инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на менгеме усилено 100 mm, 11 kgМенгеме усиленоДължина L [mm]: 100 тегло, [kg]: 11Други данни за менгеме..
101,04лв.
без ДДС:84,20лв.
Марка: BOLTER Модел: 20199
Менгеме усилено 125 mm, 19 kg XG54302 - BOLTER Менгеме усилено 125 mm, 19 kg - избери добрия инструмент от BOLTER и оцени мощността.Технически характеристики и описание на менгеме усилено 125 mm, 19 kgМенгеме усиленоДължина L [mm]: 125 тегло, [kg]: 19Други данни за менгеме усилено 125 mm, 19 kgТегло..
152,95лв.
без ДДС:127,46лв.
Марка: BOLTER Модел: 20200
Менгеме усилено 150 mm, 29 kg XG54303 - BOLTER Менгеме усилено 150 mm, 29 kg - избери надежден инструмент от BOLTER и оцени производителността и качество.Технически характеристики и описание на менгеме усилено 150 mm, 29 kgМенгеме усиленоДължина L [mm]: 150 тегло, [kg]: 29Други данни за менгеме усил..
227,06лв.
без ДДС:189,22лв.
Марка: BOLTER Модел: 20201
Менгеме усилено 200 mm, 43 kg XG54304 - BOLTER Менгеме усилено 200 mm, 43 kg - избери добрия инструмент от BOLTER и работи безопасно.Технически характеристики и описание на менгеме усилено 200 mm, 43 kgМенгеме усиленоДължина L [mm]: 200 тегло, [kg]: 43Други данни за менгеме усилено 200 mm, 43 kgТегл..
324,36лв.
без ДДС:270,30лв.
Марка: BOLTER Модел: 20197
Менгеме усилено 75 mm, 6.5 kg XG54300 - BOLTER Менгеме усилено 75 mm, 6.5 kg - избери оптималния инструмент от BOLTER и работи безопасно.Технически характеристики и описание на менгеме усилено 75 mm, 6.5 kgМенгеме усиленоДължина L [mm]: 75 тегло, [kg]: 6.5Други данни за менгеме усилено 75 mm, 6.5 kg..
57,56лв.
без ДДС:47,97лв.
Марка: BOLTER Модел: 20207
Наковалня 25 kg XG54310 - BOLTER Наковалня 25 kg - избери добрия инструмент от BOLTER и работи професионално.Технически характеристики и описание на наковалня 25 kgТегло, [kg]: 25Други данни за наковалня 25 kgТегло: 25kgТози инструмент ще срещнете още с наименованието: наковалня XG54310, наковалня 2..
176,52лв.
без ДДС:147,10лв.
Марка: BOLTER Модел: 20208
Наковалня 45 kg XG54311 - BOLTER Наковалня 45 kg - избери надежден инструмент от BOLTER и работи като експерт.Технически характеристики и описание на наковалня 45 kgТегло, [kg]: 45Други данни за наковалня 45 kgТегло: 45kgТози инструмент ще срещнете още с наименованието: наковалня XG54311, наковалня ..
328,92лв.
без ДДС:274,10лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD18668
Менгеме за маса, въртящо се, ширина на захвата 50 мм, наковалня, TD18668, SIBRTECH - за полупрофесионални и професионални дейности Менгеме за маса, въртящо се, ширина 50mm, наковалня - предоставя високо качество с много добра цена. Описание и характеристики Менгеме, предназнаено за фиксиране на..
32,99лв.
без ДДС:27,49лв.
Марка: SPARTA Модел: TD186235
Менгеме, 100 мм, въртящо се, с наковалня, TD186235, SPARTA - за начинаещи или напреднали потребителиМенгеме, 100mm, въртящо се, с наковалня - бихте желали да откриете добър продукт, това е вашият избор.Описание и характеристики Неработните повърхности на менгемето са боядисани, свалящите се челюсти ..
60,47лв.
без ДДС:50,39лв.
Марка: RUS Модел: TD18667
Менгеме, 140 мм, въртящо се, TD18667, RUS - за домашната и професионалната работилницаМенгеме, 140mm, въртящо се - удовлетворява потребностите на хоби и професионални клиенти.Описание и характеристики Менгеметата са произведени в заводите "Металист" - Глазов.Корпусът е чугунен, на въртяща се основа...
338,57лв.
без ДДС:282,14лв.
Марка: SPARTA Модел: TD185055
Менгеме, 40 мм, за закрепване към маса, TD185055, SPARTA - за любители и професионалисти Менгеме, 40mm, за закрепване към маса - удовлетворява желанието за намиране на подходящи продукт. Описание и характеристики Предназначено е за фиксиране на неголеми обработваеми изделия по време на шлосерни..
10,44лв.
без ДДС:8,70лв.
Марка: SPARTA Модел: TD185075
Менгеме, 50 мм, за закрепване към маса, TD185075, SPARTA - за домашни майстори и професионалисти Менгеме, 50mm, за закрепване към маса - удовлетворява желанието за намиране на подходящи продукт. Описание и характеристики Предназначено е за фиксиране на неголеми обработваеми изделия по време на ..
12,74лв.
без ДДС:10,62лв.
Марка: SIBRTECH Модел: TD18672
Менгеме въртящо, с наковалня, 65мм , TD18672, SIBRTECH - за професионалисти и любители Менгеме въртящо, с наковалня, 65mm - доверете се на най-доброто качество на продукт, произведен по съвременни технологии. Описание и характеристики Менгеме, предназнаено за фиксиране на различни детайли с мал..
35,84лв.
без ДДС:29,87лв.
Марка: SPARTA Модел: TD185705
Менгеме тръбно, 10-89 мм, TD185705, SPARTA - за работа с лекота и удоволствиеМенгеме тръбно, 10-89mm - характерен с ергономичност и дълготрайност.Описание и характеристики Отличава се с фиксиране на натискания материал отгоре надолуПриспособлението надеждно се закрепва за повърхността с помощта на б..
60,25лв.
без ДДС:50,21лв.
Марка: RUS Модел: TD18663
Менгеме, 100 мм, въртящо се, TD18663, RUS - за начинаещи или напреднали потребителиМенгеме, 100mm, въртящо се - съобразен с нуждите и критериите на потребителя.Описание и характеристики Менгеметата са произведени в заводите "Металист" - Глазов.Корпусът е чугунен, на въртяща се основа.Антикорозионно ..
269,72лв.
без ДДС:224,77лв.
Марка: RUS Модел: TD18665
Менгеме, 125 мм, въртящо се, TD18665, RUS - за професионалисти и любителиМенгеме, 125mm, въртящо се - искате да намерите най-доброто отношение цена – качество, това е правилният избор.Описание и характеристики Менгеметата са произведени в заводите "Металист" - Глазов.Корпусът е чугунен, на въртяща с..
299,96лв.
без ДДС:249,97лв.
Менгеме, 125mm, въртящо се, с наковалня, 186255, SPARTA
СПРЯН ПРОДУКТ
Марка: SPARTA Модел: TD186255
Менгеме, 125 мм, въртящо се, с наковалня, TD186255, SPARTA - за хоби и професионални майстори Менгеме, 125mm, въртящо се, с наковалня - посреща изцяло вашите намерения и планове. Описание и характеристики Неработните повърхности на менгемето са боядисани, свалящите се челюсти на направени релеф..
68,62лв.
без ДДС:57,18лв.
Марка: SPARTA Модел: TD186275
Менгеме, 150 мм, въртящо се, с наковалня, TD186275, SPARTA - за професионалисти и любителиМенгеме, 150mm, въртящо се, с наковалня - подходящ точно за вас, без значение дали сте авантюристи, или сте по-консервативни.Описание и характеристики Неработните повърхности на менгемето са боядисани, свалящит..
144,02лв.
без ДДС:120,02лв.
Марка: SPARTA Модел: TD186295
Менгеме, 200 мм, въртящо се, с наковалня, TD186295, SPARTA - за домашни майстори и професионалистиМенгеме, 200mm, въртящо се, с наковалня - не е компромис, а правилният избор.Описание и характеристики Неработните повърхности на менгемето са боядисани, свалящите се челюсти на направени релефно, има н..
192,30лв.
без ДДС:160,25лв.
Показва 1 до 48 от 51 (2 страници)

Нови продукти

Менгеме въртящо се, многофункционално, с наковалня, 125mm, 8812630, EXTOL PREMIUM
Нов -36 %
Менгеме многофункционално 125 мм, 19 кг с въртяща се основа и с наковалня на EXTOL PREMIUM Менгеме с въртяща се основа и лост за застопоряване на п..
150,00лв. 234,89лв.
без ДДС:125,00лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, 8812622, EXTOL PREMIUM Менгеме въртящо с наковалня, 100mm, 8812622, EXTOL PREMIUM
Нов -17 %
Менгеме въртящо с наковалня, 100mm на EXTOL PREMIUM (8812622) Технически параметри - 100mm; Марка - EXTOL PREMIUM; Челюсти втвърдени до HRC 48-52..
66,96лв. 80,66лв.
без ДДС:55,80лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, 8812623, EXTOL PREMIUM Менгеме въртящо с наковалня, 125mm, 8812623, EXTOL PREMIUM
Нов -17 %
Менгеме въртящо с наковалня, 125mm на EXTOL PREMIUM (8812623) Технически параметри - 125mm; Марка - EXTOL PREMIUM; Челюсти закалени до HRC 48-52 ..
94,08лв. 113,29лв.
без ДДС:78,40лв.
Менгеме за бормашина, 80mm, 80207, EXTOL CRAFT
Нов -12 %
Менгеме за бормашина, 80mm, 80207, EXTOL CRAFT Машинно менгеме за монтаж под стационарна бормашина или стойка за бормашина. Добър продукт от ..
29,90лв. 33,98лв.
без ДДС:24,92лв.
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm, 8812624, EXTOL PREMIUM
-27 %
Менгеме въртящо с наковалня, 150mm на EXTOL PREMIUM (8812624) технически параметри - 150mm; марка - EXTOL PREMIUM; допълнителен параметър - тегло..
126,00лв. 172,06лв.
без ДДС:105,00лв.