Дървесината – основен производствен материал

Дървесината за производство. Българските дървесни видове и тяхното приложение.

  Видове дървени материали  Дървесината е най-старият материал, използван от човека. Поради широката й употреба тя стана извънредно търсена. Структурните елементи на дървесинатаС развитието на техническия прогрес в някои производства дървесината се заменя с други материали, най-пълно се оползотворяват дървесните отпадъци. Познаването на свойствата на дървесните материали обуславя тяхното рационално използване.

Видове и приложение на дървесината

Видове на дървесинатаДървесината е сложно органично вещество с влакнест строеж. Клетките й са удължени, с цилиндрична или призматична форма. Характерни за структурата са годишните пръстениХарактерни за структурата са годишните пръстени и сърцевинните лъчи, които определят в голяма степен техническите й качества и текстурата. Структурните елементи на дървесината при отделните дървесни видове са различни, поради което и физико-механическите им свойства са различни. Дървесните видове се класифицират в две основни групи — иглолистни и широколистни.

Дървесината на иглолистните дървесни видове:

Бял бор

Бял бор - дъскиДървесината се състои от беловина с жълтеникавобял цвят и червеникавокафяво ядро. Годишните й пръстени са ясно очертани. Тя съдържа голямо количество смолни вещества в каналите на сърцевинните лъчи и смолни торбички. Има голяма здравина, лесно се обработва и е много трайна. Използва се за направа на строителни детайли, изложени па външно влияние, за прозорци и врати, за облицовка па стени и тавани (дъсчена ламперия), за мебели и др.

Черен бор – дървесината, устойчива на атмосферни влияния

Дървесината му е подобна на белия бор, но съсъхва, измята и напуква в по-голяма степен от нея. Състои се от беловина и ядро, заемащо една трета от диаметъра на стъблото. Тя е силно смолиста, плътна и с голяма трайност. Материалите от черен бор не се отделят от тези от бял бор в складовете. Не се използват в мебелно производство, но намират приложение за изработване на изделия, изложени на атмосферни влияния.

Смърч

Дървесината на смърчаДървесината му е с жълтеникавобял цвят, слаб копринен блясък и има малко смолни канали. Беловината й се оцветява в синьо от гъбни вредители. Дървесината на смърча е мека, с малка плътност и голяма еластичност. Обработва се лесно и съсъхва в малка степен. Поради високите си технически качества смърчовата дървесина се употребява в мебелното производство, за строителни изделия и др.

Ела

Дървесината й е матова, с жълтеникавобял цвят. Състои се от зряла дървесина и доста широка беловина. Елата няма смолни вещества и е с малка трайност и твърдост, лека е, не съсъхва много и се обработва лесно. Тя намира приложение за производството на мебели, врати и прозорци (вътрешни крила). Материалите от ела в складовете са общ асортимент със смърчовите.

Бяла мура

Дървесината й е съставена от беловина с жълтеникав цвят и ядро, което е по-тъмно оцветено. Тя е силно смолиста. Има равномерен строеж и голяма трайност. Твърдостта й е малка, лесно се обработва. Бялата мура се използва в мебелното производство, за облицовка на стени и др. Красивият й цвят се запазва чрез лакиране с безцветни лакове.

Дървесината на широколистните дървесни видове:

Дъб

Дървесина на дъбаИма няколко вида дъб, по най-разпространени са летният и зимният дъб. Дъбовата дървесина се състои от беловина и ядро. Беловината е тясна и има жълтеникав цвят, а ядрото е оцветено тъмнокафяво с различни нюанси. Дървесината на дъба има високи технически качества. Тя е с голяма трайност поради съдържанието на дъбилни вещества. Съсъхва умерено, има голяма якост и твърдост, по се обработва лесно. Използва се за производство на съдове за винен дестилат, в мебелното производство (като масив и фурнир), за облицоване на стени, входни врати, паркетни подове и др.

Бук – дървесината с най-добри механични качества

Дървесината му е с червеникавобяла и без ядро. Тя е с добри механични свойства, но има малка трайност. Буковата дървесина е с голяма твърдост, напуква се и се измята. Обработва се лесно. След термично третиране (пропарване и проварване) подобрява своите качества и става пластична. Използва се в производството на мебели, шперплат, паркетни подове

Ясен

Дървесината му е с жълтеникавобял цвят. При старите дървета се образува ядро със светло шоколаденокафяв цвят. Ясеновата дървесина е с високи технически качества, голяма якост, твърдост и еластичност, не се напуква и слабо се измята. Обработва се лесно. Използва се широко в производството на спортни уреди и мебели за облицоване на стени, входни врати, съдове за спиртни течности и др. Дървесината с кафяв цвят има лоши технически качества и е с малко приложение.

Орех

Дървесината е съставена от беловина със сивобял цвят и матовокафяво ядро. Тя има средна твърдост, съсъхва умерено и се обработва добре. Ореховата дървесина се използва широко в мебелното производство, за облицовка на стени, входни врати, за направа на ламелен (фигурен) паркет и др.

За обработка на дървесина са използват дървообработващи ръчни и механизирани инструменти. Най-популярните ръчни инструменти за обработване на дървен материал са ръчни триони, свредели, рендета, длета, рашпили. От ръчните електроинструментите най-известните са: ръчни циркуляри, оберфрези, електрически рендета, различни видове електрически шлайфове и бормашини. 

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG