Пили дърводелски – видове и употреба

Дърводелски пили – конструкция, видове и употреба

Пили дърводелски Дърводелските пили са ръчни инструменти за обработване на дървесина. Използуват се за пилене на кантове (тесни страни) на детайли с различна форма, за обработване на страните на открити отвори и елементи на сглобки при тяхното пасване. Пилата се състои от тяло и ръкохватка. Пила дърводелска STANLEYТялото се изработва от инструментална въглеродна или легирапа стомана. То има различна форма, която определя наименованието на дърводелските пили – кръгли, полукръгли, триъгълни, квадратни, плоски (островърхи и тъповърхи). Тялото се състои от режеща част, шийка и опашка. Размерът на дърводелските пили се определя от дължината му (без опашката), която е от 100 до 350mm.

Върху режещата част на тялото са изработени резци във вид на бразди или зъби. Браздите са разположени напречно на тялото под ъгъл 25° спрямо осовата му линия. Зъбите са подредени, в напречни редове върху страните на режещата част.

Класове и форми на пилите

рашпилиДърводелските пилите имат различен клас на грапавост (от 1 до 6), който се определя от броя на браздите в 10 линейни mm, или от броя на зъбите в 20 линейни mm по широчината и в 20 линейни mm по дължината на тялото.

От първи клас с най-голяма грапавост са рашпилите. Те са набраздени или назъбени и имат от 4 до 6 бразди на 10 линейни mm, или по 4 до 5 зъба на 20 линейни mm по широчина и 6 до 7 зъба на 20 линейни mm по дължината на тялото. Рашпилите се използуват за грубо обработване на дървесината. Дърводелските пили от втори клас имат от 13 до 16 бразди на 10 линейни mm и се използват за зачистване на повърхности на детайлите. Дърводелските пили от трети до шести клас са за чисто обработване на дървесината и имат от 30 до 80 бразди на 10 линейни mm.

  1. Пили дърводелски STANLEYкръгла
  2. полукръгла
  3. триъгълна
  4. квадратна
  5. плоска тъповърха
  6. плоска островърха

Шийката на тялото е без резци. Тя свързва режещата част с опашката и има дължина от 10 до 30mm в зависимост от големината на пилите. Опашката на тялото е с конусна или пирамидна форма и с дължина 60-80mm. Ръкохватката на пилите е изработена от дървесина на твърди дървесни видове (габър, бук). Тя има цилиндрична форма (често профилирана) с шийка в предния край, върху която е набит метален пръстен. Ръкохватката е с дължина 120-150mm и диаметър 25-30mm.

Работа с пили

Позиция на тялото при изпиляванеПреди започване на работа дърводелските пили се избират по грапавост в зависимост от желаната чистота на обработваната повърхност. Проверяват се остротата и чистотата на резците, които трябва да имат остър режещ ръб, и пазвите (браздите) – да не са запълпени с отпадъчни стружки. При работа дърводелската пила се държи с дясната ръка за ръкохватката, а лявата ръка посредством палеца и показалеца или с дланта (в зависимост от големината на пилата) притиска предния й край. Пилата се движи напред постъпателно-възвратно с дясната ръка. По време на пиленето тя се натиска леко и равномерно към обработваната повърхност. Основно изискване при работа с пили за предпазване от злополуки е ръкохватката да бъде здраво набита към тялото на пилата.

За избягване на злополуки от особено значение е детайлът да бъде здраво закрепен в работния тезгях или менгемето. Дърводелските пили трябва да бъдат почистени, сухи и не омаслени. Стойката на работещия с пила трябва да е стабилна. При работа с пили също се използват лични предпазни средства. Ключови думи: пила, пили, рашпила, дърводелскя пила, дърводелски пили, pili и pili-vidove.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFTKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG