Меню
Кошница

Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH

Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
-13 %
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
Тример за трева EasyGrassCut 23, 280W, 23 cm, 06008C1H00, BOSCH
3165140943062
qr
 • Наличност: В наличност
 • Модел: 15923
 • Тегло: 3.00kg
 • Размери: 40.00cm x 30.00cm x 15.00cm
 • SKU: BO-06008C1H00
 • EAN: 3165140943062
 • Код на производител: 06008C1H00
62,40лв.
72,00лв.
без ДДС: 52,00лв.

Тример за трева EasyGrassCut 23, 0 600 8C1 H00 на BOSCH

Тример за трева EasyGrassCut 23 – удобна лека конструкция за впечатляващи резултати с лекота. Най-евтиният тример от своя клас. Изберете качествения EasyGrassCut 23 BOSCH за перфектно косене на трева.

Предимства за ползвателя на тример за трева EasyGrassCut 23

 • Перфектният тример за трева EasyGrassCut 23 е балансиран и лек за удобна работа
 • Полуавтоматичен магазин без оплитане изключва нуждата от ръчно регулиране
 • Висококачествена крайна обработка, мощен мотор и здрава издръжлива корда за идеални резултати

Технически данни

 • Мощност на мотора 280 W
 • Диаметър на кръга на косене (корда) 23 cm
 • Скорост на рязане 12.500 1/min
 • Макара 1,6 mm x 4 m
 • Тегло 1,9 kg

Обем на доставката на тример за трева EasyGrassCut 23

 • Размери на опаковката (дължина x широчина x височина): 130 x 215 x 470 mm
 • Напрежение: 230 V

Поддържане на градинския тример за трева EasyGrassCut 23

Допускайте ремонтът на градинския тример за трева EasyGrassCut 23 да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Обслужване на градинския тример за трева EasyGrassCut 23

Не допускайте тримера за трева EasyGrassCut 23 да бъде ползвана от деца, лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица с недостатъчни познания и опит и/или лица, които не са запознати с тези указания. Възможно е национални нормативни документи да ограничават възрастта на работещия с градинския тример за трева EasyGrassCut 23.

тример за трева EasyGrassCut 23
EasyGrassCut 23

Деца трябва да бъдат под постоянен надзор, за да се предотврати опасността да играят с градинския

Ползване на градинския тример за трева EasyGrassCut 23

 • По време на работа дръжте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 винаги здраво с двете ръце и поддържайте постоянно стабилно положение на тялото. С две ръце градинският електроинструмент се води по-сигурно.
 • Преди да оставите EasyGrassCut 23, изчакайте движението му да спре напълно.
  EasyGrassCut 23-B
  EasyGrassCut 23-B
 • Никога не работете с градинския тример за трева EasyGrassCut 23, ако предпазният кожух или капак е повреден или без монтирани предпазни съоръжения. Внимавайте предпазните съоръжения да са монтирани правилно. Никога не използвайте градинския тример за трева EasyGrassCut 23, ако не е напълно сглобен или ако е с неоторизирани изменения.
 • Не работете с градинския тример за трева EasyGrassCut 23, ако захранващият кабел е повреден или износен.
 • Никога не заменяйте неметални режещи инструменти с метални режещи инструменти.
 • Никога не ремонтирайте сами градинския тример за трева EasyGrassCut 23, освен ако не сте квалифицирани за такива дейности.
 • По време на ползване на градинския тример за трева EasyGrassCut 23други лица и животни трябва да са на подходящо разстояние. Работещият е отговорен за трети лица, намиращи се в работната зона.
  тример за трева EasyGrassCut 23-C
  EasyGrassCut 23-C
 • Преди да допирате режещата глава, изчаквайте въртенето й да спре напълно. След изключване на електродвигателя режещата глава продължавада се върти известно време по инерция и може да предизвика наранявания.
 • Винаги работете на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
 • Не работете с тревокосачката при лоши атмосферни условия, особено при силен вятър.
 • Ако ползвате тревокосачката при влажна трева, това може да влоши производителността й.
 • При транспортиране изключвайте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 и изваждайте щепсела от контакта.

Работа с EasyGrassCut 23

 • По време на работа с тревокосачката внимавайте постоянно да сте в стабилно положение на тялото.
 • Дръжте ръцете и краката си на безопасно разстояние от въртящите се елементи.
 • Когато поставяте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 на земята, внимавайте да не се спънете в него.
 • Преди замяна на шпулата изваждайте щепсела от контакта.
  EasyGrassCut 23-D
  EasyGrassCut 23-D
 • Редовно проверявайте и поддържайте тревокосачката.
 • Когато почиствате градинския тример за трева EasyGrassCut 23 или заменяте режещата нишка, работете с предпазни ръкавици.
 • Внимавайте да не се нараните на острието, което служи за отрязване на нишката. След смяна/подаване на нишката винаги завъртайте тревокосачката хоризонтално в работна позиция, преди да я включите.

Изключвайте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 и изваждайте щепсела от контакта:

 • винаги, когато оставяте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 без надзор за известно време
 • преди да сменяте шпулата
 • ако захранващият кабел е усукан
 • преди почистване или когато работите по тревокосачката
 • преди прибиране на тревокосачката

Съхранявайте машината на сигурно сухо място, недостъпно за деца. Не поставяйте върху машината други предмети.

тример за трева EasyGrassCut 23-E
GrassCut 23-E

Предназначение на градинския тример за трева EasyGrassCut 23

Градинският електроинструмент е предназначен за ползване в домашни условия, за косене на трева, плевели и копривни растения. Той е проектиран за косене на трева, която расте под храсти, под препятствия и в близост до ръба на ливадата, където колесни тревокосачки не могат да стигнат. Градинският електроинструмент не е предназначен за ползване като колесна тревокосачка. Градинският електроинструмент не е предназначен за професионално ползване.

Окомплектовка на EasyGrassCut 23

Извадете внимателно електроинструмента от опаковката му и се уверете, че следните части са налични:

 • Тревокосачка
 • Предпазен кожух
 • Ръководство за експлоатация

Ако има липсващи или повредени елементи, моля, обърнете се към Вашия търговец.

EasyGrassCut 23-F
EasyGrassCut 23-F

Изобразени компоненти на градинския тример за трева EasyGrassCut 23

(1) Регулируема ръкохватка

(2) Блокировка на пусковия прекъсвач

(3) Пусков прекъсвач

(4) Щепсел’1

(5) Освобождаващ (6) Предпазен кожух

(7) Бутон за застопоряване при транспортиране (8) Халка за захранващия кабел

(9) Капак на шпулата

(10) Шпула

(11) Отвор за захващане на нишката

(12) Отвор за водача на нишката

(13) Бутон за подаване на нишка

Монтиране и работа

Монтиране

тример за трева EasyGrassCut 23-G
EasyGrassCut 23-G

Внимание: Изключвайте градинския тример за трева EasyGrassCut 23 и изваждайте щепсела от контакта, преди да монтирате елементи.

Сглобяване на дръжката

Упътване: Сглобена дръжка не може след това да бъде разглобена и демонтирана. Премахнете осигурителните елементи за транспортиране. Сглобете отделните части на дръжката, докато чуете отчетливо прещракване.

Монтиране и регулиране на ръкохватката

Ръкохватката (1) може да бъде поставена в различни позиции. За да промените позицията й, натиснете бутоните (5) и преместете ръкохватката до желаната позиция. От¬пуснете бутоните (5), за да блокирате ръкохватката в текущата позиция.

Монтиране на предпазния кожух

Поставете предпазния кожух (6) на режещата глава и го затегнете с включения в окомплектовката винт.

EasyGrassCut 23-H
 EasyGrassCut 23-H

Обслужване

Внимавайте за захранващото напрежение! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на машината.

Внимание: Изключете градинския тример за трева EasyGrassCut 23 и извадете щепсела от контакта, преди да извършвате настройки или да го почиствате.

След изключване на тревокосачката нишката продължавала се върти по инерция още няколко секунди. Преди повторно да включите тревокосачката, изчакайте електродвигателят/режещата нишка да спрат напълно.

Не включвайте електроинструмента непосредствено след като сте го изключили.

Демонтиране на шпулата, навиване на нишката, монтиране на шпулата

Преди замяна на шпулата на градинския тример изваждайте щепсела от контакта.

тример за трева EasyGrassCut 23-I
EasyGrassCut 23-I

Натиснете двете клапи на капака на шпулата и извадете капака на шпулата (9). След това извадете празната шпула (10).

Отрежете прибл. 4m от ролката с резервна нишка. Вкарайте единия край на нишката в отвора за захващане (11) и навийте нишката равномерно и плътно на шпулата.

Вкарайте другия край на нишката през отвора (12) в режещата глава и отново поставете шпулата в режещата глава. Захванете шпулата, като поставите капака.

Подаване на нишка

Полуавтоматично подаване на нишка

Градинският тример е съоръжена със система за полуавтоматично подаване на нишката. При всяко натискане на пусковия прекъсвач (3) системата подава 10mm нишка.

Ръчно подаване на нишка

EasyGrassCut 23-J
тример за трева EasyGrassCut 23-J

Натиснете бутона (13), и издърпайте нишката до желаната дължина.

 

тример за трева EasyGrassCut 23-K
тример за трева EasyGrassCut 23-K

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
Лош Добър