Воден нивелир – описание и приложение

Шлаухов воден нивелир за пренасяне на нива

воден нивелирСъвременият воден нивелир е незаменим инструмент при ремонти, строителни и монтажни работи. С негова помощ можем да поставяме отметки и маркери на едно ниво и да сме уверени, че строителните елементи са разположени строго хоризонтално или вертикално.

Стандартният воден нивелир представлява маркуч, който в двата края завършва с прозрачна тръба с диаметър от 10 до 20 мм. Прозрачната тръба може да е от стъкло или пластмаса. Маркуча и тръбите са запълнени с течност, най-често с вода. На тръбите са нанесени скали с милиметрови деления. Използването на воден нивелир позволява работите да бъдат изпълнени по-качествено и помага там, където с невъоръжено око не можем да се справим. Стандартният воден нивелир може да пренася нива между две точки, между които няма видимост.

За какво и как да го използваме воден нивелир

Шлаухов нивелир работаДа разгледаме принципа на работа с този воден нивелир чрез пример с нанасяне на стената на маркер за ниво. Процесът се изпълнява най-удобно от двама души, тъй че си намерете партньор. За да обясним по-лесно операцията: вие сте майсторът, а помощник е партньорът ви. Всеки такъв нивелир работи на принципа на скачените съдове.

На стената с помощта на молив поставете белег на избрана височина.

Движейки стъкления цилиндър нагоре или надолу, майсторът регулира нивото на водата в маркуча така, че то да съвпадне с поставения на стената белег.

Помощникът отива до друга стена и поставя белег с молив, като се ориентира по нивото на водата на другия край на маркуча. Движейки се по протежение на стените, партньорът може да постави неограничен брой маркери, при което майсторът трябва да остане възможно най-дълго на едно и също място, като следи нивото на водата да остава точно на началната отметка

Малки съвети при използването

 • как се работи с воден нивелирПреди началото на работата напълнете нивелира с вода и поднесете краищата на маркуча един към друг, при което водата в двата края трябва да е на едно ниво.
 • За да отчита правилно инструмента, следете маркучът да не се прегъва и в него да не попада въздух.
 • Следете също във вътрешността на маркуча да не попада пясък или прах. Ако това стане, инструментът ще отчита неточно.
 • При студено време използвайте вода смесена със спирт.
 • За по-ясно отчитане на нивата във водата може да се разтвори оцветител.
 • Предимства и недостатъци при работа с воден нивелир.

В днешно време когато съществуват високо технологични лазерни нивелири всеки би казал: Защо да се мъчим с водния нивелир когато разполагаме с такава модерна техника като лазерния нивелир.

Водният нивелир се конкурира с лазерния нивелир в няколко основни случая:

 • при липса на пряка видимост между точките където трябва да пренесем ниватапри силно запрашена среда
 • при липса на пряка видимост между точките където трябва да пренесем нивата.
 • в тесни пространства
 • в отделени пространства

Да обобщим и недостатъците:

 • необходимост от втори човек за извършване на измерването с воден нивелир.
 • ограничена работа в студени условия
 • ниска скорост на измерването
 • складиране на инструмента – необходимо е течността да се съхрани в бутилка.

Немският специалист в измервателната техника STABILA, предлага разбира се и водни нивелири:

Нивелир маркуч, воден 93 ZS/10 m, 13992, STABILA
Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG