Лазерни ролетки – практични далекомери в строителството

Лазерни ролетки – интелигентен помощник в строителството

Не толкова отдавна всички измервания, извършвани при строителството на жилищни сгради и при изпълнение на ремонтни работи от всякакъв тип, се правеха с ролетка, нивелир и логаритмична линийка. Повечето от тези методи остават в историята, защото не осигуряват необходимото качество, често дават грешки при меренето, което е нежелателно на строителния обект а също са по трудоемки и отнемат повече време. В последните 10 години все повече навлизат много удобните за използване и доста ефективни измервателни уреди –  лазерните далекомери или иначе казано лазерни ролетки.

Принципът на действие на лазерния далекомер се състои в „изпращане“ на лазерен лъч в необходимото направление и приемане на неговото отражение. Времето на движение на лъча се запаметява от уреда и с помощта на изчисления се преобразува в краен резултат от измерването.

Област на приложение на лазерните ролетки

Лазерната ролетка е незаменим помощник при:

 • извършване на ремонтни работи. Някои лазерни ролетки ни давата възможност да определим обема и площта на помещението, за да изчислим количеството на необходимия материал за неговия ремонт;
 • провеждане на измервания на опасни участъци от местността и труднодостъпни места – напр. в шахти или тунели;
 • строителство на високи сгради, а също залагане на фундаментите за тях.
 • вътрешна архитектура и проектиране, ландшафтна архитектура.

Също така лазерни ролетки се изплозват често при извършване на геодезични работи, проектиране и строителство на сгради и съоръжения, надзорна дейност в строителство и производството.

Преимущества на дигиталните лазерни ролетки и критерии за техния избор

Предимствата на лазерните ролетки пред другите измервателни средства са очевидни:

 • възможност за провеждане на измерванията от един човек без допълнителна помощ
 • бързина и точност на изчисленията
 • възможност за сумиране на резултатите от измерванията
 • измерване на различни величини – разстояния, размери, обеми, площи и др.
 • работа при различни условия – в широк диапазон на температурата и при различни атмосферни условия
 • лесно и бързо използване
 • възможност за прехвърляне на данни през Bluetooth интерфейс – повечето световни производители вече интегрират тази система за своите лазерни ролетки.
 • софтуер за обработване на резултати, измервателните ролетки за повече или по-сложни измервания разполагат с апликации за мобилни умни устройства, които улесняват съхраняването, обработката и изпращането на измерените резултати

Критерии за избор на лазерни ролетки

Главните критерии при избора на лазерна ролетка са: далечината на измерване, точността, функционалността на прибора и неговата цена.

 • Съвременните лазерни ролетки могат да бъдат използвани за измерване на разстояния до 200 м.
 • Точността на уреда също може да бъде различна – от 1 мм до няколко милиметра, и това е напълно достатъчно при строителството на сгради и конструкции.
 • Броят основни и допълнителни функции на лазерната ролетка изглежда безгранична – някои модели могат да имат дори цифров дисплей, ъгломер, Bluetooth.
 • Важен параметър е броят замервания с един комплект батерии – той варира от 2000 до 5000 измервания.
 • Степен на защита на уреда IP. Лазерните ролетки за тежки натоварвания, прашна атмосфера и пръскаща вода, са със степен на защита IP 67.
 • При покупката на лазерен далекомер си струва също така да обърнете внимание на наличието на сертификат´
 • Цената на качествените лазерни ролетки варира от 100 до 1000 лева.

Препоръчваме следните лазерни ролетки:

Лазерна ролетка – далекомер LD 320 – лазерна ролетка със стандартни функции

Лазерен далекомер GLM 50 Professional – лазерна ролетка със стандартни функции и повишена степен на защита

Лазерна ролетка – далекомер LD 420 – лазерна ролетка с разширени функции

Лазерна ролетка GLM 50 C – лазерна ролетка с разширени функции и Bluetooth интерфейс.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]
Wera 4500 на склад