Ролетка за измерване – 7 трика при мерене

Работа с ролетка – 7 трика как да измерваме и разчертаваме

Ние ще ви представим някои нестандартни приложения или съвети за измерване с ролетка. С ролетката може да направите някои нетипични измервания, да разчертавате и оразмерявате.

Разчертаване на големи окръжности или дъги с измервателна лента

Закачете началната халка на ролетката на пирон или болт, на радиуса на който искате да очертаете окръжността поставете, маркера, химикалката или чертилката. Имайте предвид дебелината на пирона и разстоянието от халката до 0 (нулата). Завъртете около повърхността и отбелязвайте. От желания радиус R извадете разстоянието от вътрешната страна на халката до нулата и добавете половината от дебелината на пирона. Получената дължина L e мястото, където трябва да чертаете с върха на молива или чертилката.

Пример: с Корпусна ролетка STABILA Architect, 15 м 10 мм, с BIM. Разстоянието от вътрешната страна на халката до Нулата е 21 мм. Дебелината на пирона е 6 мм. Желаният радиус който ще разчертаваме е 130 мм. Върха на молива трябва да поставим на 112mm.

измерване с ролетка - със закачанеизмерване с ролетка - окръжности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точно измерване и измерване на малки размери с ролетка

Когато ви се налага да измерите много точно малък размер или при измерването куката на измервателната ролетка ви пречи може да измервате от друго референтно деление вместо 0 (Нулата). Може да измервате от десетката (10 см). Не забравяйте да извадите 10 см (или 100 мм) от измерения резултат.

Пример: измерваме широчината на профил като поставяме делението 10 см на единия край, а на другия отчитаме 163мм, т.е. измереният размер е 163-100=63 мм.

Разчертаване на прави линии с ролетка

В случай че нямате под ръка линийка и ви се налага да начертаете права линия, то може да обърнете лентата на измервателната ролетка със скалата към повърхността на която чертаете и да използвате острите и крайща за линия.

Проверка на правия ъгъл на правоъгълник с ролетка

Чрез замерване на диагоналите па правоъгълник може да установите дали ъглите на правоъгълника са прави. Диагоналите на правоъгълника трябва да са равни. (Допълнително и срещуположните страни на фигурата също трябва да са равни за да бъде правоъгълник.) Ако не са равни то фигурата е успоредник или друга. Измерването може да извършите с джобна ролетка.

Ако страните на четириъгълника са взаимно успоредни и срещулежащите са равни помежду си и измерените диагонали са различни, то срещу по-малкия диагонал ъглите са остри а срещу по-големия диагонал ъглите са тъпи.

При равни диагонали обаче фигурата може да е трапец, когато противоположните страни не успоредни и равни.

Повишаване точността на отчитането на размера

При измерване когато куката на измервателната ролетка е закачена (измерване с опън) или когато е натисната (измерване с натиск) в участъка където отчитате стойността на размера завъртете лентата така че ръбът и да опре към измерваната повърхност от страната на деленията. По този начин делението „лежи“ директно върху габарита или означението което мерите.

Измерване на осови разстояния между еднакви профили или отвори

Когато измервате осовите разстояния между еднакви профили или еднакви отвори е трудно да определите на око къде е средата на профила. Затова може да измерите от двата леви (или десни) края на профила или отвора Отчитането е много по-лесно. За целта на измерването можа да използвате както ролетка така и линийка.

измерване с ролетка - междуосие

Разчертаване на прав ъгъл с ролетка

Тук на помощ ни идва питагоровата теорема

Ако заместим   или ако умножим всяко число по едно и също число, например -2, то принципа е същият  . Aко умножим 3, 4 и 5 по 30 нашият триъгълник ще има катети дължина 90 см и 120 см а пък хипотенузата ще е 150 см.

Начертаваме единият катет 90 см, и използваме ролетката като пергел и начертаваме две дъги с центрове края на отсечката и съответно дължина 120 см и 150 см. Свързваме пресечната точка на дъгите с двата края на първата отсечка (90см) и така получаваме нашия правоъгълен триъгълник.

Системата 3 – 4 – 5 може да използваме за проверка дали един ъгъл е прав.

 

измерване с ролетка - питагорова теорема

Формула Питагорова теоремаС помощта на питагоровата теорема може да проверите дали един ъгъл е прав. Измерете двата катета на триъгълника, изчислете хипотенузата, измерете хипотенузата и сравнете измерената и изчислената стойност. За ваше изчисление може да използвате калкулатор на хипотенуза на правоъгълен триъгълник.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“9″]

 

 

 

 

Изберете качествени ролетки STABILA от онлайн магазина за инструменти e-shop-bg.eu

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG