Как се произвеждат шлосерски пили

Технология на производство на ръчни шлосерски пили. Как се прави най-качествена пила?

Пилите са едни от най-популярните шлосерски инструменти за ръчна обработка на метали. Шлосерските пили могат да осигурят голяма чистота и точност на обработката на материала, при не особено голямо физическо натоварване. Това е инструмент, известен от далечното минало. В различни разкопки са намерени пили от преди повече от 2000 години. Как се прави най-качествена пила?

Шлосерката пила представлява металорежещ инструмент с множество остриета за специфична обработка посредством отнемане на стружка на плоски и закривени повърхности. В общия случай пилата наподобява метална ивица, покрита гъсто с остри зъби. Обикновено пилите имат конусообразна опашка, предназначена за закрепване на ръкохватка. Има модели пили, които нямат опашки. Ръкохватката (дръжката) на пилата най-често е изработена от дърво, но може да бъде също от пластмаса или алуминий.

Срещат се също така пили, при които плоската метална ръкохватка е продължение на металната шина.

Английското наименование на този инструмент е File a немското Feile.

Видове пили

Според предназначението различаваме няколко вида пили. Това са шлосерските и заточващите (те имат толкова общи черти, че по-нататък ще ги разглеждаме заедно), рихтовъчните и рашпилите.

Отделните видове пили имат различни видове назъбване върху листа (например, назъбванията, характерни и за шлосерската пила, и за рашпилата). Също така отделно се разглеждат елмазените пили, които се различават по технологията на производство, но имат същата форма, както и стоманените. По-долу ще разгледаме технология на производство конкретно на стоманенената пила.

Според формата на сечението на работната част пилите може да разделим на следните видове:

 • Правоъгълни
 • Квадратни
 • Кръгли
 • Триъгълни
 • Овални или полукръгли
 • Мечообразни

Технология на производство на стоманени пили

За производство на пили се използват две групи инструментални стомани: нелегирани подобрени стомани с въглеродно съдържание от 1 до 1,3% или легирани хромови стомани. Въглеродното съдържание от един процент и повече позволява закаляване на назъбването до висока твърдост.

Ръчното производство на пили се е извършвало, като заготовката – лист инструментална стомана, се е поставяла върху мек материал – олово и със секач и чук се насичали зъбите – насечки или накатка. Насечките са разположени в линии под ъгъл на работната ос на пилата. По късно в работилниците за производство на пили се въвеждат машини, който изсичат или фрезоват насечките. След това следва термичната обработка на пилите.

Технологията за производство на пили може да се отличава по някои детайли при преминаване от един детайл към друг, но винаги включва следните етапи:

 1. Формообразуваща обработка на листа
 2. Формиране на назъбването върху работните повърхности
 3. Цементиране или навъглеродяване
 4. Термична обработка – закаляване и отвръщане

Последните две операции са особено важни. От това, доколко качествено е изпълнено назъбването, зависи ефективността на пилата. При използване на износено оборудване и инструменти можем да се изработи пила, на външен вид „съвсем като истинска“, но при нея работят примерно не повече от 30% от зъбите. Отвръщането е процес на термична обработка при който закалените пили се нагряват до 220 – 250 °C и се охлаждат с ниска скорост до стайна температура. Тази обработка намалява малко твърдостта но повишава жилавостта на инструмента, което е особено важно при всички режещи инструменти.

Твърдост на пилите

От качествено проведената термична обработка зависи дълготрайността на пилата. Тук е много важно разпределението на твърдостта и жилавостта в дълбочина на материала на пилата. Твърдостта трябва да е максимална на повърхността и плавно да се понижава в дълбочина, а жилавостта – обратно. Малката твърдост води до бързо изтъпяване на зъбите, а малката жилавост (т.е. високата крехкост) – до бързото им крехко разрушаване в процеса на експлоатация.

Повечето производители регламентират номиналната повърхностна твърдост на пилите в зависимост от тяхното предназначение по следния начин:

 1. Шлосерски: от 64 до 66 HRС.
 2. Заточващи: от 65 до 67 HRС.
 3. Рашпили: от 53 до 56 HRС.

Пълноценна проверка на качеството на пилата е възможна само в процеса на нейната експлоатация. Качеството на пилата (както нейната ефективност, така и дълготрайността ѝ) са особено важни при производства, при които ръчното изпиляване е част от технологичния процес. Такива има много и в наши дни. Това е производството на някои видове ръчни инструменти, горските работи, при които се използват верижни триони, изискващи периодично заточване на режещите вериги и много други. При използването на пили в производството трябва постоянно да контролираме ефективността им.

Под дължина на пилата винаги разбираме дължината на нейната работна част (цялата, а не само назъбената), без опашката.

В страните, възприели метрична измерителна система, се използва следният набор размери (в мм): 100, 125,150, 200, 250, 300, 350 и 400.

Пили от разнообразни размери и типове може да намерите на e-shop-bg.eu.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFTKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG