Състав на атмосферния въздух

Състав на атмосферния въздух, който дишаме – данни за технически изчисления

Състав на атмосферния въздух, който дишамеТаблицата представя състава на сухия чист въздух в долните слоеве на атмосферата до 20 km. Основните съставни елементи на атмосферния въздух са газовете азот, кислород, въглероден двуокис, неон, хелий, криптон, водород, ксенон и озон. Въздухът е смес от газове създаваща газова обмивка на Земята – така наречената атмосфера. Атмосферата достига до височина 100 км над земната повърхност.  Атмосферата засяга всички химически промени както в живата, така и в неживата природа. Повечето живи организми не биха могли да съществуват без кислород от въздуха. Той също така има важни физикохимични свойства влияещи особено на кръговрата на водата в природата. Освен това, топлинният капацитет на въздуха запазва температурата на Земята приемлива за живота, в противен случай ще има замръзване на няколко десетки градуса в нощната страна на нашата планета, докато на светлата страна би надхвйрлила 100 ° C. Въздухът е важна индустриална суровина. Наред с другите неща, въздухът (или съдържащият се в него кислород) служи също така за окисляване на горивото във всички двигатели, за окисляване на горивото при производството на електроенергия в топлоелектрическите централи.

Таблица – състав на сух чист въздух в долните слоеве на атмосферата

Състав на атмосферния въздух

Газова фаза

Химичен знак Обем Тегло Mm ρo tk ρk
    % % kg/kmol kg/m3 °C MPa
азот N2 78,09 75,5 28,016 1,251 -147 3,393
водород O2 20,95 23,17 32 1,428 -118,8 4,903
аргон Ar 0,93 1,286 39,944 1,783 -122 4,766
въглероден двуокис CO2 0,03 0,043 44,01 1,964 31,1 7,384
неон Ne 1,8.10-3 1,2.10-3 20,183 0,901 -228,7 2,726
хелий He 5,24.10-5 7,0.10-5 4,003 0,179 -267,9 0,228
криптон Kr 1,0.10-4 3,10-4 83,8 3,741 -63,8 5,501
водород H2 5,0.10-5   2,016 0,09 -239,9 1,294
ксенон Xe 8,0.10-6 4,0.10-4 131,3 5,862 16,6 5,874
озон O3 1,0.10-6   48 2,143
въздух 100 100 28,97 1,293 -140,7 3,766

Таблица: приблизителен състав на атмосферния въздух

При технически и топлотехнически изчисления обикновено се взема предвид следния приблизителен състав на въздуха.

Състав на атмосферния въздух – приблизителен

Обем Тегло
Газова фаза Химичен знак % %
кислород O2 21 23
азот N2 79 77
Отношение N2 : O2   3,76 3,33
Отношение Въздух : O2   4,76 4,33

Стойностите на отделните елементи, влизащи в състава на въздуха са от значение при направа на различни технически изчисления.

Състояния и видове

  • Състояния и видовеГазообразен въздух – нормално състояние на атмосферния въздух
  • Втечнен въздух – течност със син цвят с точка на кипене −190 °C.
  • Сгъстен въздух – В промишлеността сгъстеният въздух се използва главно за пренос и предавен на енергия за пневматични инструменти и оборудване. Пример за това са пневматични къртачи, пневматични ъглошлайфи или пневматичната бормашини.  Обикновено техническият сгъстен  въздух за пренос на енергията се сгъстява от компресори, охлажда се, изсушава се и се обезмаслява..

Въздухът и транспорта

Всички превозни средства, амтомобили, кораби и всички самолети се движат във въздуха (поне частично). Въздухът при витловите самолети например спомага не само за задвижването на самолета, но и го носи над повърхността на Земята. Безмотерните самолети и въздухоплавателни средства (балони, парапланери, делтапланерии парашути) използват всички характеристики на въздуха за точно определеното им движение.

<

p style=“text-align: justify;“>Въздухът създава на  всички превозни средства (с изключение на космическите кораби и подводниците) естествено съпротилление, която се увеличава пропорционално на квадрата на тяхната скорост. Превозните средства преодоляват това съпротивление чрез увеличената мощност на двиателите или чрез подобряване на аеродинамичните форми Може да се наблюдава интересен ефект, при движение на превозни в тунели където се създава ефекта на свободното бутало, избутващо въздуха пред него.

Wera-бутикови инструментиРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG