Упътване за употреба на таванна подпора за гипсокартон STE BESSEY

Тази инструкция за употреба е предназначена за четирите варианта на таванни подпори за гипсокартон STE на BESSEY. Не може да се прилага върху опори от други серии или производители. 

Конструкция на таванна подпора за гипсокартон STE BESSEY

 1. Вътрешна тръба
 2. Бутон за бързо преместване
 3. Лост на помпата
 4. Дръжка – ръкохватка
 5. Винт
 6. Контактна повърхност
 7. Заключващ винт
 8. Притискаща плоча (пета)
 9. Болт с резба

Предназначение

Таванната подпора за гипсокартон STE Bessey дава възможност за временна подпиране, подравняване и фиксиране на детайли, които трябва да се монтират на тавана или в наклонени равнини . Таванната подпора за гипсокартон STE Bessey не трябва да се използва за повдигане, дърпане или накланяне. Не трябва да се използва за обезопасяване на товари по време на транспорт.

Информация за безопасна употреба

 • Прочетете и следвайте инструкциите за употреба.
 • Посочените граници на натоварване не трябва да се превишават.
 • Можете да използвате таванната подпора за гипсокартон само върху равни и чисти повърхности

Използвайте основи и подложки

 • Не трябва да натоварвате странично таванната подпора за гипсокартон.
 • Таванната подпора за гипсокартон може да се монтира само на ръка без допълнителни помощни инструменти.
 • Можете да използвате само оригинални резервни части от BESSEY.
 • Защитете се с предпазни очила и монтажна каска.

Подготовка

Когато сте наклонени, първо трябва да закрепите таванната подпора за гипсокартон STE върху контактните повърхности срещу приплъзване. За да направите това, завийте подходящите винтове в предвидените отвори в горната и долната притискаща плоча. Винтовете трябва да са поне 10 mm по-дълги от дебелината на притискащата плоча.

Ето как да го направите

 1. Предварителна настройка: Натиснете бутона за бързо превключване и издърпайте вътрешната тръба на желаната дължина.
 2. Фина настройка: Хванете детайла с една ръка. Използвайте другата си ръка, за да управлявате лоста на помпата, докато притискащата плоча легне върху детайла.
 3. Фиксиране: Завъртете дръжката по посока на часовниковата стрелка докато желаната сила на притискане се достигне.
 4. Отпуснете се: Завъртете дръжката обратно на часовниковата стрелка.
 5. Прибиране: Натиснете бутона за бързо движение.

Ръчно преместетете внимателно вътрешната тръба веднага щом силата на притискане намалее.

Поддръжка и ремонт на таванна подпора за гипсокартон STE

Проверявайте таванната подпора за гипсокартон STE редовно, поне след десет употреби, за повреди и дали всички движещи се части функционират правилно. Не трябва да се използват повредени таванни подпори за гипсокартон

Ако функцията за въртене на притискащите плочи е нарушена, трябва да смажете резбата на болта       със смазка, предлагана в търговската мрежа.

Технически данни и ограничения на натоварването в изправено положение

Модели таванни подпори за гипсокартон STE

Артикулен № Тегло kg Работна височина, mm Граница на натоварване при минимална височина, kg Граница на натоварване при максимална височина, kg
STE90* 1,8 575-910 350 350
STE250 3,3 1450-2500 350 160
STE300 3,8 1700-3000 350 110
STE370 4,5 2070-3700 350 65

STE90 не е GS-сертифицирана към момента