Bessey – производител на прецизни стомани

Немската компания Bessey е известна сред индустриалните среди не само със своите висококачествени инструменти, в две основни направления – инструменти за закрепване и ръчни режещи инструменти, но също така и с производството на прецизни стомани. 

Компанията също така се отличава със своите отлични прецизни стомани. Благодарение на богатия си опит и експертиза, както и модерната технология за производство и тестване, специалистите от фирмата знаят какво наистина има значение за техните клиенти:

  • Ориентирано към клиента решение за взискателни продуктови изисквания
  • Най-високо качество
  • Отлично осигуряване на качеството
  • Технологични и металургични консултации
  • Отлично обслужване
  • Гъвкава и навременна доставка

Това знание превръща фирмата във водещ немски независим производител и доставчик на висококачествени лъскави и неръждаеми стомани. Bessey доставя за автомобилната индустрия, машиностроенето и сектора на технологиите за закрепване, наред с други - навсякъде, където се изисква най-висока прецизност и издръжливост, Водещият принцип се прилага днес и в бъдеще: „BESSEY. Просто по-добре."

Прецизни стомани BESSEY – качество, произлизащо от традицията

Основана през 1889 г. като компания за изтегляне на калибрирана стомана в Щутгарт, BESSEY се превърна в глобална компания с две независими бизнес направления. „BESSEY прецизни стомани“ днес е водещият немски производител и независим доставчик на висококачествени изтеглени и неръждаеми стомани. Основните причини, които доведоха до тази пазарна позиция, са, в допълнение към голямата продуктова експертиза, модерна технология за производство и тестване, висока гъвкавост на доставките и висока лоялност на клиентите. Автомобилната индустрия и нейните доставчици, машиностроенето и инсталациите, строителната индустрия, както и медицинските технологии и търговията са основните сектори, за които компанията доставя прецизна стомана.

Най-високо качество прецизни стомани

Bessey доставя и обработваме само най-висококачествените суровини от избрани доставчици. Стоманата се изтегля, калибрира и шлифова. С помощта на изпитания и тестване на най-съвременни производствени съоръжения се постига максимално качество. Това създава отлични стоманени пръти и голямо разнообразие от профили, с дължини до 7,5 m и диаметри до 100 mm. Гарантирано най-доброто качество.

Отлично обслужване

Важен фактор за успеха на сектора на прецизната стомана е интензивната ориентация към клиента. Тесният контакт и постоянният диалог с клиентите са важни за тях. Изпълняват дори специални заявки изключително бързо и гъвкаво.

Отлична гаранция за качество

Винаги оптималното качество на повърхността и обработката на прецизни стомани е трайно гарантирано от първокласната система за управление на качеството. Използват се няколко метода за изпитване: ултразвуково изпитване с новия метод на „фазова решетка“, изпитване на пукнатини с вихрови токове и изпитване на ferolux. Тяхната вътрешна лаборатория извършва необходимите химични и физични анализи. Само след това се изпълнява доставката. Това е нещо, на което можете да разчитате.

Bessey означава максимална гъвкавост

Променящите се пазарни тенденции и непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите към качеството на прецизните стомани непрекъснато поставят Bessey пред нови предизвикателства. Въпреки това, отличното технологично и металургично ноу-хау гарантира както на фирмата, така и на клиентите индивидуално иновативно предимство. Кратките процеси на вземане на решения и обширният машинен парк позволяват на производителя да реагира гъвкаво на различни изисквания. Широката гама от продукти и услуги е най-доброто доказателство.