Меню
Кошница

Градински листосъбирачи - духалки

Градински листосъбирачи - духалки за чиста и красива градина

Желанието да закупите градински листосъбирач (духалка) възниква веднага, щом погледнете любимата ви цветна леха, където цветята все още цъфтят, но не могат да радват околните с ярките си цветове. Те са затрупани от падналите листа през есента. Градинските листосъбирачи (духалки) са електрически или моторни инструменти, които подават или засмукват голям обем въздух към(от) мястото на почистване. Обикновено количеството въздух е около 1000 l/s., a скоростта на въздуха не е никак малка – достига до 250 км/ч. Благодарение на мощния поток на въздушната струя всички листа и леки нечистотии се отстраняват от почистващата площ.Градински листосъбирач (духалка)

Какво е това градински листосъбирач (духалка) и как работи

Градинският листосъбирач (духалка) може да наречем още въздушна метла. Ще я срещнете още със следните наименования – машина за издухване на шума, градинска прахосмукачка, градински листосъбирач. В действителност различните наименования идват от функциите на този градински инструмент а те са главно две – издухване и изсмукване. Тоест може да работи наистина като въздушна метла, с която да избутаме листата и шумата на удобно за събиране място, а също може да бъде превключена на режим прахосмукачка. В режима събиране на листа и шума (прахосмукачка) градинският листосъбирач трябва да бъде оборудван със чувал за събиране на отпадъците. Този чувал е част от окомплектовката на машината.

Градински листосъбирач (духалка) употребаНо цветната леха не е единственото място, където градинският листосъбирач (духалка) е незаменим. Почистването на градината, парка и двора не може да бъде извършено без подобна машина, защото с нейна помощ можете да икономисате не само сили, но и време. При това качеството на работите ще бъде значително по-високо, отколкото когато човек използва метла или събира листата и сухата трева ръчно.

Едно и също нещо ли са машината за подаване на сгъстен въздух (духалка) и градинската прахосмукачка (листосъбирач)?

Действително, принципът на работа на тези две машини е сходен. И в единия, и в другия случай почистването се извършва посредством насочен въздушен поток.

Метлата, четката и греблото отстъпват на заден план, когато използваме листосъбирач (духалка) – той е способен да изпълни работата с голяма ефективност. Мощните машини за подаване на сгъстен въздух могат не само да издухат сухи или още зелени листа, но и да „смелят“ биологичните отпадъци – листа и треви. Полученият субстрат е идеален за вашия компост. Често такива градински листосъбирачи (духалки) се използват за почистване на футболни игрища или площадки за голф.Градински листосъбирач (духалка) използване

Видове градински листосъбирачи (духалки)

За да закупим градински листосъбирачи (духалки), трябва да знаем какви видове устройства съществуват. Ако говорим за принципа на работа, можем да разделим машините за почистване на две големи групи: Машини, които издухват въздух навън и машини, които засмукват. Най-често тези машини са комбинирани.

Градинските листосъбирачи (духалки), засмукват въздуха заедно с отпадъците с помощта на дюза, след което ги смилат с помощта на специални ножове.

Според типа на захранване всички устройства за подаване на сгъстен въздух се делят още на две категории: електрически и бензинови.

Според начина на закрепване уредите биват ръчни и колесни.

За да се сдобиете с листосъбирач (духалка), трябва да определите каква именно машина ви е необходима, т.е. при какви условия ще се използва и какво точно очаквате от нея. Какво ще бъде натоварването и честотата на работата. Има ли електрическо захранване в близост до мястото, което ще почистваме.

Ако купувате машина за извършване на големи обеми работа, то най-рационално е да купите бензинов листосъбирач (духалка), предвид голямата му мощност.

Предназначение на градинския листосъбирач (духалка) BOSCH

Градинският листосъбирач (духалка) BOSCH е предназначен за издухване и събиране на шума и градински отпадъци, напр. остатъци от окосена трева, в домашни градини.

Ползването на градинския електроинструмент за кастрене на храсти не се допуска.

Използването на електроинструменти за цели, които не са изрично упоменати в предназначението му, може да бъде опасно. При използване на електроинструмента не по предназначение може да се нараните.

Основни правила за безопасност при работа с градински листосъбирач (духалка)

Градински листосъбирач (духалка) BoschВ никакъв случай не включвайте градинския листосъбирач (духалка), ако в непосредствена близост до него има хора, особено деца, или животни.

По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се намират други лица или животни. Отговорен за намиращите се в зоната на работа е обслужващият машината.

Използвалите градинския листосъбирач (духалка) само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.

Не работете с градинския листосъбирач (духалка) при лоши метеорологични условия, особено при силен вятър.

При ползване на този градински листосъбирач (духалка) работете с плътни дрехи, покриващи горната част на тялото и ръцете Ви.

Не работете с градинския инструмент боси или със сандали. Носете винаги стабилни плътно затворени обувки и дълъг панталон.

Внимавайте в отвора за засмукване на въздух да не бъдат увлечени свободни дрехи, тъй като това може да причини наранявания

Ползвайте градинския листосъбирач (духалка) само с поставена дюза, респ. с монтирана тръба за засмукване.

Внимателно проверявайте обработваната площ и отстранявайте всички чужди предмети, като тел и други подобни.

Отвеждайте захранващия кабел винаги назад от градинския електроинструмент.

Градински листосъбирач (духалка) акумулаторенПолзвайте градинския електроинструмент само в предвидената за съответната дейност позиция. Градинският електроинструмент не е предназначен да бъде държан на обратно в режим на засмукване на шума.

Никога не работете с машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка, ако предпазните й съоръжения (напр. торбата за отпадъци) са повредени или демонтирани.

Преди да започнете работа се уверете, че всички включени в окомплектовката ръкохватки и предпазни съоръжения са монтирани на машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка. Никога не се опитвайте да работите с непълно комплектован градинския листосъбирач (духалка) или с такава, по която са били извършени непредвидени от производителя модификации.

Поддържайте постоянно чисти всички вентилационни отвори.

Не пренасяйте градинския електроинструмент, като го държите за кабела.

Работете с предпазни очила.

Електробезопасност при работа с градински листосъбирач (духалка)

Градински листосъбирачи (духалки) - начин на работаВинаги преди работа проверявайте захранващия кабел/удължителния кабел и ако установите повреди, ги заменяйте незабавно.

Напрежението на захранващата мрежа трябва да съвпада с данните, изписани на табелката на градинския инструмент.

Препоръчва се включването на този градински листосъбирач (духалка) само към контакт, който е осигурен с предпазен дефектнотоков прекъсвач с праг на задействане 30 mA.

С този градински листосъбирач (духалка) използвайте само захранващи кабели, съответстващи на изискванията на производителя

Не прегазвайте и не прегъвайте захранващия кабел, тъй като можете да го повредите; внимавайте да не повредите защитната му изолация. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване и допир до остри ръбове.

Удължителният кабел, който ползвате, трябва да е с посоченото в ръководството за експлоатация напречно сечение и да е осигурен срещу напръскване с вода. Не се допуска контактът и щепселът да са потопени във вода.

Внимание! Преди да извършвате техническо обслужване или почистване на градинския електроинструмент, го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта. Същото се отнася и при неволно увреждане или прерязване на захранващия кабел.Градински листосъбирачи (духалки) - конструкция

Дръжте захранващите и удължителните кабели на безопасно разстояние от подвижни детайли и ги предпазвайте от каквито и да е повреди, за да избегнете контакт с проводници под напрежение. Щепселите и контактите трябва да са сухи и да не лежат на земята. Захранващите и удължителните кабели трябва редовно да бъдат проверявани за повреди; допуска се използването само на кабели в безукорно състояние.
Ако захранващият кабел на машината е повреден, той трябва да бъде ремонтиран само в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Поддържане на градинския листосъбирач (духалка) BOSCH

За да осигурявате постоянно високо ниво на сигурността на машината за издухване на шума/ градинската прахосмукачка, се уверявайте, че всички гайки, шпилки и винтове са затегнати здраво.

Градински листосъбирачи (духалки) - употебаСъхранявайте машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка на сухо място, достатъчно високо или заключено, за да не бъде достъпна за деца.

Поради съображения за безопасност заменяйте износени или повредени детайли.

Периодично проверявайте торбата за отпадъци за износване или повреждане.

Не се опитвайте сами да ремонтирате градинския листосъбирач (духалка), освен ако не притежавате нужната квалификация.

Указания за работа с градински листосъбирачи (духалки)

Градински листосъбирачи (духалки) - окомплектовкаПо време на работа винаги дръжте градинския електроинструмент непосредствено над земята.

Не издухвайте горещи, леснозапалими или взривоопасни материали.

Градинският листосъбирач (духалка) е подходяща за засмукване само на шума и градински отпадъци.

Преди използване на градинския електроинструмент проверявайте обработваната площ за наличие на дребни животни и твърди предмети.

Не засмуквайте течности, пластмасови торбички, консервни кутии и кутии от безалкохолни напитки, шишарки, клони с диаметър над 5 mm, кърпи, хартиени носни кърпички и щипки за пране.

Двигателят се стартира само ако са монтирани следните части:

  • в режим на събиране на листа засмукващата тръба и торбата за събиране
  • в режим на духане дюзата и решетката

Таблица: Технически данни за градински листосъбирачи (духалки) BOSCH

Машина за издухване на шума/ Градинска прахосмукачка

Мерна единица

ALS2400

ALS25

ALS25

ALS2500

ALS28

ALS30

Каталожен номер

3 600...

НА1 003

HA10..

HA1030
HA1 040

HA1071

HA11..

HA11..

Номинална консумирана мощност

W

2400

2500

2300

2500

2800

3000

Скорост на въздушния поток

km/h

180/300

180/300

180/300

180/300

180/300

180/300

Максимален дебит на градинския листосъбирач (духалка)

m3/h

400/800

400/800

400/800

400/800

400/800

Намаляване на количеството шума (смилане)

10:1

10:1

10:1

10:1

10:1

10:1

Обем на торбата за отпадъци

1

45

45

45

45

45

45

Маса (режим на издухване на шума)

kg

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Маса(режим на за смукване на шума)

kg

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

Градински листосъбирачи (духалки) - монтажГрадински листосъбирачи (духалки) - функцииГрадински листосъбирачи (духалки) - разглобяванеГрадински листосъбирачи (духалки) - монтаж

Изберете вашия градински листосъбирач (духалка) от онлайн магазина за инструменти e-shop-bg.eu

Клиентите на e-shop-bg.eu, които избират продукти от категория Градински листосъбирачи/духалки често купуват и аналогични продукти от основната категория ГРАДИНСКА ТЕХНИКА.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Градински листосъбирачи/духалки могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Градински листосъбирачи/духалки са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 199 лв. до офис на SPEEDY
Листосъбирач UniversalGardenTidy 2300, 06008B1002, BOSCH Листосъбирач UniversalGardenTidy 2300, 06008B1002, BOSCH
Нов -15 %
Марка: BOSCH Модел: BO-06008B1002
Листосъбирач UniversalGardenTidy, 06008B1002, Bosch – за професионални приложения и за работа у дома Листосъбирач UniversalGardenTidy - съобразен с нуждите и критериите на потребителя. Описание и характеристики Тихо, лесно, гъвкаво изчистване на градината Характеристики на Листосъбирач Universal..
204,00лв. 239,00лв.
без ДДС:170,00лв.
Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, BOSCH Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, BOSCH
Нов -15 %
Марка: BOSCH Модел: BO-06008B1001
Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, Bosch – за професионални приложения и за работа у дома Листосъбирач UniversalGardenTidy - съобразен с нуждите и критериите на потребителя. Описание и характеристики Тихо, лесно, гъвкаво изчистване на градината Характеристики на Листосъбирач Univ..
219,00лв. 259,00лв.
без ДДС:182,50лв.
Листосъбирач UniversalGardenTidy, 06008B1000, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: BO-06008B1000
Листосъбирач UniversalGardenTidy, 06008B1000, Bosch - за професионални приложения и за работа у дома Листосъбирач UniversalGardenTidy - съобразен с нуждите и критериите на потребителя. Описание и характеристики Тихо, лесно, гъвкаво изчистване на градината Характеристики на Листосъбирач Universal..
202,00лв. 239,00лв.
без ДДС:168,33лв.
Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH
-23 %
Марка: BOSCH Модел: 2561
Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 на Bosch, 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005 + бонус градински ножици (06008B5000) само до изчерпване на наличности Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-..
153,60лв. 199,00лв.
без ДДС:128,00лв.
Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 2561
Градински листосъбирач/духалка ALS 25 на Bosch Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-голям комфорт. По-продължителна работа: съотношението на надробяване 10:1 означава по-малко ходене до купчината с компос..
168,00лв. 197,02лв.
без ДДС:140,00лв.
Акумулаторна духалка GBL 18V-120, SOLO, 06019F5100, BOSCH Акумулаторна духалка GBL 18V-120, SOLO, 06019F5100, BOSCH
-20 %
Марка: BOSCH Модел: 16162
Акумулаторна духалка GBL 18V-120, SOLO, 06019F5100, BOSCH, без батерии и зарядно устройство Акумулаторна духалка GBL 18V-120, SOLO, 0 601 9F5 100, BOSCH, без батерии и зарядно устройство. Почиства Вашата строителна площадка за секунди! Предимства за ползвателя Много мощна! Скорост на..
156,00лв. 195,00лв.
без ДДС:130,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18+18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, DUB361Z, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB361Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB361Z Високата мощност на уреда осигурява ефективно издухване на листа и градински отпадъци.Коланът за рамо осигурява по-голямо удобство при работа с уреда.Дълъг накрайник.Захранване от две 18 V батерии.Почиства листа и градински отпадъци лесно посредством високата..
332,40лв. 369,00лв.
без ДДС:277,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184Z, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB184Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.Напрежение на акумулатора 18V.Почиства листа и гради..
302,40лв. 336,00лв.
без ДДС:252,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 5.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184ST, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB184ST
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.Напрежение на акумулатора 18V.Почиства листа и гра..
734,40лв. 816,00лв.
без ДДС:612,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB185Z, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB185Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB185Z Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB185Z.Регулиране на въздушната сила.По-тиха технология.Безстепенно регулиране на оборотите 0 - 18000 мин-1.Ергономична ръкохватка с гумено покритие.Работи с литиево-йонна батерия.Подобрена защита от прах и вода. Технически с..
178,80лв. 198,00лв.
без ДДС:149,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB186Z, MAKITA
-7 %
Марка: MAKITA Модел: DUB186Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB186Z Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB186Z.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Регулиране на въздушния поток чрез превключвател.Ергономична ръкохватка с меко гумено покритие. Технически спецификации на акумулаторна въздуходувка DUB186Z: Напрежени..
201,60лв. 216,00лв.
без ДДС:168,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB362Z, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB362Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z, с високи дебит и скорост на въздушния поток, гарантирани от безчетковия двигател и две последователно свързани 18V Li-Ion батерии.Регулиране на скоростта чрез спусъка и потенциометър (6 степени).Удобно проектирана дръ..
612,90лв. 681,00лв.
без ДДС:510,75лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB363ZV, MAKITA
-14 %
Марка: MAKITA Модел: DUB363ZV
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV 2 в 1, работи като въздуходувка или прахосмукачка.Невероятно висока мощност, която надвишава мощността на бензинова въздуходувка с 25 ml двигател.Лост за непрекъсната работа, чрез който може да се управлява мощността..
896,40лв. 1 041,60лв.
без ДДС:747,00лв.
Бензинова въздуходувка, BHX2501, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: BHX2501
Бензинова въздуходувка MAKITA BHX2501 Бензиновата въздуходувка Makita BHX2501 е устроена така, че може да се превърне в листосъбирач с комплект за засмукване.Нисък разход на гориво.Пускова система с автоматичен декомпресионен вентил за по-лесно стартиране.Ниско ниво на шум за по-комфортна работа с и..
539,10лв. 599,00лв.
без ДДС:449,25лв.
Бензинова въздуходувка, EB5300TH, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: EB5300TH
Бензинова въздуходувка MAKITA EB5300TH Бензинова въздуходувка MAKITA EB5300TH.4-тактовият двигател (MM4) е по-ефективен и екологично чист, в сравнение с обикновените двигатели.Удобен самар за носене на гръб.Ниско равнище на шум.Антивибрационна система с изключително здрави стоманени пружини. Техниче..
783,00лв. 870,00лв.
без ДДС:652,50лв.
Електрическа въздуходувка MAKITA MT, 0, M4000, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: M4000
Силна въздуходувка с регулируеми въздушен обем и скорост на въздуха.Подходящ за запрашени места и сушене. Технически спецификации на електрическа въздуходувка makita mt M4000: Мощност: 530 WОбороти на празен ход: 8500 - 16000 min-1Максимален дебит при изсмукване: 168 m3/hШум: 90 dBРазмери (Д х Ш х В..
90,00лв. 99,60лв.
без ДДС:75,00лв.
Електрическа въздуходувка, 1650W, 660куб.м/час, UB0801V, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: UB0801V
Електрическа въздуходувка MAKITA UB0801V Въздуходувка електрическа MAKITA UB0801V.2 степени за регулиране на въздушния поток.Висококачествена алуминиева перка, която нарязва стърготините в съотношение 8:1.Плъзгащ се бутон за включване/изключване на инструмента. Технически спецификации на електрическ..
269,10лв. 299,00лв.
без ДДС:224,25лв.
Електрическа въздуходувка, 600W, 246 куб.м/час, UB1103Z, MAKITA
Нов -10 %
Марка: MAKITA Модел: UB1103Z
Електрическа въздуходувка MAKITA UB1103Z Система за защита от статично електричество, натрупващо се от прахта, която се улавя от уреда.Ергономична ръкохватка с нов дизайн за по-удобна работа с инструмента.Копчето за включване/изключване на уреда с регулиране на оборотите може да се натиска с два пръ..
152,10лв. 169,00лв.
без ДДС:126,75лв.
Листодухалка моторна 42.7CC, 1250W, DAEBV300, DAEWOO
-3 %
Марка: DAEWOO Модел: 19350
Листодухалка моторна 42.7CC, 1250W DAEBV300 - DAEWOO Листодухалка моторна 42.7CC, 1250W - вземи надежден инструемнт от DAEWOO и оцени мощността. Технически характеристики и описание на листодухалка моторна 42.7cc, 1250W Основните технически характеристики на листодухалка моторна 42.7cc, 125..
252,00лв. 260,98лв.
без ДДС:210,00лв.
Моторна пръскачка, 75.6см3, 3.63кс, 14.1куб./мин, 15л, PM7651H, MAKITA
Нов -7 %
Марка: MAKITA Модел: PM7651H
Моторна пръскачка MAKITA PM7651H Екологичен и икономичен 4-тактов двигател Makita с обем 75,6 cm? Удобен и издръжлив самар за гръб Възможност за пръскане против комари със специален струйник (допълнително оборудване) Възможна употреба като въздуходувка с допълнително оборудване и аксесоа..
1 299,00лв. 1 399,00лв.
без ДДС:1 082,50лв.
Приставка листосъбирач AMW LB, 06008A3F00, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 12029
Приставка листосъбирач AMW LBна BOSCHПриставка листосъбирач AMW LB Приставка листосъбирач за мултифункционалния инструмент AMW 10: издухва и събира с лекота шумата и градинските отпадъци на купчини Скоростта на въздушната струя е 220 km/h – упорити и тежки градински отпадъци като мокра шума и елхо..
97,80лв. 115,00лв.
без ДДС:81,50лв.
Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -15 %
Марка: BOSCH Модел: 2613
Градински листосъбирач/духалка ALS 30, 3000 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1100, BOSCH Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-голям комфорт. По-продължителна работа: съотношението на надробяване 10:1 означав..
175,20лв. 206,40лв.
без ДДС:146,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, DUB183Z, MAKITA
-10 %
Марка: MAKITA Модел: DUB183Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB183Z Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка-прахосмукачка.Напрежение на акумулатора 18V.Избираемо налягане на въздуха в 3 нива.Безстепенно регулиране на оборотите 0 - 18000 мин-1.Ергономична ръкохватка с гумено покритие. Li-ion батерия.Доставя се без к..
178,80лв. 199,00лв.
без ДДС:149,00лв.
Показва 1 до 23 от 23 (1 страници)

Нови продукти

Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, BOSCH Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, BOSCH
Нов -15 %
Листосъбирач UniversalGardenTidy 3000, 06008B1001, Bosch – за професионални приложения и за работа у дома Листосъбирач UniversalGardenTidy - съобразе..
219,00лв. 259,00лв.
без ДДС:182,50лв.
Листосъбирач UniversalGardenTidy 2300, 06008B1002, BOSCH Листосъбирач UniversalGardenTidy 2300, 06008B1002, BOSCH
Нов -15 %
Листосъбирач UniversalGardenTidy, 06008B1002, Bosch – за професионални приложения и за работа у дома Листосъбирач UniversalGardenTidy - съобразен с н..
204,00лв. 239,00лв.
без ДДС:170,00лв.
Бензинова въздуходувка, EB5300TH, MAKITA
Нов -10 %
Бензинова въздуходувка MAKITA EB5300TH Бензинова въздуходувка MAKITA EB5300TH.4-тактовият двигател (MM4) е по-ефективен и екологично чист, в сравнение..
783,00лв. 870,00лв.
без ДДС:652,50лв.
Бензинова въздуходувка, BHX2501, MAKITA
Нов -10 %
Бензинова въздуходувка MAKITA BHX2501 Бензиновата въздуходувка Makita BHX2501 е устроена така, че може да се превърне в листосъбирач с комплект за зас..
539,10лв. 599,00лв.
без ДДС:449,25лв.
Електрическа въздуходувка, 1650W, 660куб.м/час, UB0801V, MAKITA
Нов -10 %
Електрическа въздуходувка MAKITA UB0801V Въздуходувка електрическа MAKITA UB0801V.2 степени за регулиране на въздушния поток.Висококачествена алуминие..
269,10лв. 299,00лв.
без ДДС:224,25лв.