Меню
Кошница

Градински листосъбирачи (духалки)

Градински листосъбирач (духалка) за максимална чистота и красива градина

Желанието да закупите градински листосъбирач (духалка) възниква веднага, щом погледнете любимата ви цветна леха, където цветята все още цъфтят, но не могат да радват околните с ярките си цветове. Те са затрупани от падналите листа през есента. Градинските листосъбирачи (духалки) са електрически или моторни инструменти, които подават или засмукват голям обем въздух към(от) мястото на почистване. Обикновено количеството въздух е около 1000 l/s., a скоростта на въздуха не е никак малка – достига до 250 км/ч. Благодарение на мощния поток на въздушната струя всички листа и леки нечистотии се отстраняват от почистващата площ.Градински листосъбирач (духалка)

Какво е това градински листосъбирач (духалка) и как работи

Градинският листосъбирач (духалка) може да наречем още въздушна метла. Ще я срещнете още със следните наименования – машина за издухване на шума, градинска прахосмукачка, градински листосъбирач. В действителност различните наименования идват от функциите на този градински инструмент а те са главно две – издухване и изсмукване. Тоест може да работи наистина като въздушна метла, с която да избутаме листата и шумата на удобно за събиране място, а също може да бъде превключена на режим прахосмукачка. В режима събиране на листа и шума (прахосмукачка) градинският листосъбирач трябва да бъде оборудван със чувал за събиране на отпадъците. Този чувал е част от окомплектовката на машината.

Градински листосъбирач (духалка) употребаНо цветната леха не е единственото място, където градинският листосъбирач (духалка) е незаменим. Почистването на градината, парка и двора не може да бъде извършено без подобна машина, защото с нейна помощ можете да икономисате не само сили, но и време. При това качеството на  работите ще бъде значително по-високо, отколкото когато човек използва метла или събира листата и сухата трева ръчно.

Едно и също нещо ли са машината за подаване на сгъстен въздух (духалка) и градинската прахосмукачка (листосъбирач)?

Действително, принципът на работа на тези две машини е сходен. И в единия, и в другия случай почистването се извършва посредством насочен въздушен поток.

Метлата, четката и греблото отстъпват на заден план, когато използваме листосъбирач (духалка) – той е способен да изпълни работата с голяма ефективност. Мощните машини за подаване на сгъстен въздух могат не само да издухат сухи или още зелени листа, но и да „смелят“ биологичните отпадъци – листа и треви. Полученият субстрат е идеален за вашия компост. Често такива градински листосъбирачи (духалки) се използват за почистване на футболни игрища или площадки за голф.Градински листосъбирач (духалка) използване

Видове градински листосъбирачи (духалки)

За да закупим градински листосъбирачи (духалки), трябва да знаем какви видове устройства съществуват. Ако говорим за принципа на работа, можем да разделим машините за почистване на две големи групи: Машини, които издухват въздух навън и машини, които засмукват. Най-често тези машини са комбинирани.

Градинските листосъбирачи (духалки), засмукват въздуха заедно с отпадъците с помощта на дюза, след което ги смилат с помощта на специални ножове.

Според типа на захранване всички устройства за подаване на сгъстен въздух се делят още на две категории: електрически и бензинови.

Според начина на закрепване уредите биват ръчни и колесни.

За да се сдобиете с листосъбирач (духалка), трябва да определите каква именно машина ви е необходима, т.е. при какви условия ще се използва и какво точно очаквате от нея. Какво ще бъде натоварването и честотата на работата. Има ли електрическо захранване в близост до мястото, което ще почистваме.

Ако купувате машина за извършване на големи обеми работа, то най-рационално е да купите бензинов листосъбирач (духалка), предвид голямата му мощност.

Предназначение на градинския листосъбирач (духалка) BOSCH

Градинският листосъбирач (духалка) BOSCH е предназначен за издухване и събиране на шума и градински отпадъци, напр. остатъци от окосена трева, в домашни градини.

Ползването на градинския електроинструмент за кастрене на храсти не се допуска.

Използването на електроинструменти за цели, които не са изрично упоменати в предназначението му, може да бъде опасно. При използване на електроинструмента не по предназначение може да се нараните.

Основни правила за безопасност при работа с градински листосъбирач (духалка)

Градински листосъбирач (духалка) BoschВ никакъв случай не включвайте градинския листосъбирач (духалка), ако в непосредствена близост до него има хора, особено деца, или животни.

По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се намират други лица или животни. Отговорен за намиращите се в зоната на работа е обслужващият машината.

Използвалите градинския листосъбирач (духалка) само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.

Не работете с градинския листосъбирач (духалка) при лоши метеорологични условия, особено при силен вятър.

При ползване на този градински листосъбирач (духалка) работете с плътни дрехи, покриващи горната част на тялото и ръцете Ви.

Не работете с градинския инструмент боси или със сандали. Носете винаги стабилни плътно затворени обувки и дълъг панталон.

Внимавайте в отвора за засмукване на въздух да не бъдат увлечени свободни дрехи, тъй като това може да причини наранявания

Ползвайте градинския листосъбирач (духалка) само с поставена дюза, респ. с монтирана тръба за засмукване.

Внимателно проверявайте обработваната площ и отстранявайте всички чужди предмети, като тел и други подобни.

Отвеждайте захранващия кабел винаги назад от градинския електроинструмент.

Градински листосъбирач (духалка) акумулаторенПолзвайте градинския електроинструмент само в предвидената за съответната дейност позиция. Градинският електроинструмент не е предназначен да бъде държан на обратно в режим на засмукване на шума.

Никога не работете с машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка, ако предпазните й съоръжения (напр. торбата за отпадъци) са повредени или демонтирани.

Преди да започнете работа се уверете, че всички включени в окомплектовката ръкохватки и предпазни съоръжения са монтирани на машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка. Никога не се опитвайте да работите с непълно комплектован градинския листосъбирач (духалка) или с такава, по която са били извършени непредвидени от производителя модификации.

Поддържайте постоянно чисти всички вентилационни отвори.

Не пренасяйте градинския електроинструмент, като го държите за кабела.

Работете с предпазни очила.

Електробезопасност при работа с градински листосъбирач (духалка)

Градински листосъбирачи (духалки) - начин на работаВинаги преди работа проверявайте захранващия кабел/удължителния кабел и ако установите повреди, ги заменяйте незабавно.

Напрежението на захранващата мрежа трябва да съвпада с данните, изписани на табелката на градинския инструмент.

Препоръчва се включването на този градински листосъбирач (духалка) само към контакт, който е осигурен с предпазен дефектнотоков прекъсвач с праг на задействане 30 mA.

С този градински листосъбирач (духалка) използвайте само захранващи кабели, съответстващи на изискванията на производителя

Не прегазвайте и не прегъвайте захранващия кабел, тъй като можете да го повредите; внимавайте да не повредите защитната му изолация. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване и допир до остри ръбове.

Удължителният кабел, който ползвате, трябва да е с посоченото в ръководството за експлоатация напречно сечение и да е осигурен срещу напръскване с вода. Не се допуска контактът и щепселът да са потопени във вода.

Внимание! Преди да извършвате техническо обслужване или почистване на градинския електроинструмент, го изключвайте и изваждайте щепсела от контакта. Същото се отнася и при неволно увреждане или прерязване на захранващия кабел.Градински листосъбирачи (духалки) - конструкция

Дръжте захранващите и удължителните кабели на безопасно разстояние от подвижни детайли и ги предпазвайте от каквито и да е повреди, за да избегнете контакт с проводници под напрежение. Щепселите и контактите трябва да са сухи и да не лежат на земята. Захранващите и удължителните кабели трябва редовно да бъдат проверявани за повреди; допуска се използването само на кабели в безукорно състояние.
Ако захранващият кабел на машината е повреден, той трябва да бъде ремонтиран само в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Поддържане на градинския листосъбирач (духалка) BOSCH

За да осигурявате постоянно високо ниво на сигурността на машината за издухване на шума/ градинската прахосмукачка, се уверявайте, че всички гайки, шпилки и винтове са затегнати здраво.

Градински листосъбирачи (духалки) - употебаСъхранявайте машината за издухване на шума/градинската прахосмукачка на сухо място, достатъчно високо или заключено, за да не бъде достъпна за деца.

Поради съображения за безопасност заменяйте износени или повредени детайли.

Периодично проверявайте торбата за отпадъци за износване или повреждане.

Не се опитвайте сами да ремонтирате градинския листосъбирач (духалка), освен ако не притежавате нужната квалификация.

Указания за работа с градински листосъбирачи (духалки)

Градински листосъбирачи (духалки) - окомплектовкаПо време на работа винаги дръжте градинския електроинструмент непосредствено над земята.

Не издухвайте горещи, леснозапалими или взривоопасни материали.

Градинският листосъбирач (духалка) е подходяща за засмукване само на шума и градински отпадъци.

Преди използване на градинския електроинструмент проверявайте обработваната площ за наличие на дребни животни и твърди предмети.

Не засмуквайте течности, пластмасови торбички, консервни кутии и кутии от безалкохолни напитки, шишарки, клони с диаметър над 5 mm, кърпи, хартиени носни кърпички и щипки за пране.

Двигателят се стартира само ако са монтирани следните части:

  • в режим на събиране на листа засмукващата тръба и торбата за събиране
  • в режим на духане дюзата и решетката

Таблица: Технически данни за градински листосъбирачи (духалки) BOSCH

Машина за издухване на шума/ Градинска прахосмукачка

Мерна единица

ALS2400

ALS25

ALS25

ALS2500

ALS28

ALS30

Каталожен номер

3 600...

НА1 003

HA10..

HA1030
HA1 040

HA1071

HA11..

HA11..

Номинална консумирана мощност

W

2400

2500

2300

2500

2800

3000

Скорост на въздушния поток

km/h

180/300

180/300

180/300

180/300

180/300

180/300

Максимален дебит на градинския листосъбирач (духалка)

m3/h

400/800

 

400/800

400/800

400/800

400/800

Намаляване на количеството шума (смилане)

 

10:1

10:1

10:1

10:1

10:1

10:1

Обем на торбата за отпадъци

1

45

45

45

45

45

45

Маса (режим на издухване на шума)

kg

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

Маса(режим на за смукване на шума)

kg

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

 

Градински листосъбирачи (духалки) - монтажГрадински листосъбирачи (духалки) - функцииГрадински листосъбирачи (духалки) - разглобяванеГрадински листосъбирачи (духалки) - монтаж

 

Изберете вашия градински листосъбирач (духалка) от онлайн магазина за инструменти e-shop-bg.eu

Клиентите на e-shop-bg.eu, които избират продукти от категория Градински листосъбирачи/духалки често купуват и аналогични продукти от основната категория ГРАДИНСКА ТЕХНИКА.

Техническите спецификации на продуктите от категорията Градински листосъбирачи/духалки могат да бъдат променени без предизвестие. Изображенията, на продуктите от категория Градински листосъбирачи/духалки са продеоставени от производители и дистрибитурои, но понякога могат да имат само информативен характер. Текущата цена означава препоръчителната продажна цена на производителя или доставчика.

Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH
-23 %
Марка: BOSCH Модел: 2561
Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 на Bosch, 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005 + бонус градински ножици (06008B5000) само до изчерпване на наличности Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-..
153,60лв. 199,00лв.
без ДДС:128,00лв.
Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500 W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500 W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 2561
Градински листосъбирач/духалка ALS 25 на Bosch Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-голям комфорт. По-продължителна работа: съотношението на надробяване 10:1 означава по-малко ходене до купчината с ..
168,00лв. 197,02лв.
без ДДС:140,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18+18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, DUB361Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB361Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB361Z (013 050 2330) Високата мощност на уреда осигурява ефективно издухване на листа и градински отпадъци.Коланът за рамо осигурява по-голямо удобство при работа с уреда.Дълъг накрайник.Захранване от две 18 V батерии.Почиства листа и градински отпадъци лесно посре..
369,00лв.
без ДДС:307,50лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, DUB183Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB183Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB183Z (013 050 2336) Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка-прахосмукачка.Напрежение на акумулатора 18V.Избираемо налягане на въздуха в 3 нива.Безстепенно регулиране на оборотите 0 - 18000 мин-1.Ергономична ръкохватка с гумено покритие. Li-ion батерия.Д..
199,00лв.
без ДДС:165,83лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB184Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z (013 050 2594) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.Напрежение на акумулатора 18V.Почиств..
336,00лв.
без ДДС:280,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 5.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184ST, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB184ST
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST (013 050 2595) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Подобрена система за защита от прах и влага, подходяща за използване на уреда при тежки условия на работа.Напрежение на акумулатора 18V.Почис..
816,00лв.
без ДДС:680,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB185Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB185Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB185Z (013 050 2648) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB185Z.Регулиране на въздушната сила.По-тиха технология.Безстепенно регулиране на оборотите 0 - 18000 мин-1.Ергономична ръкохватка с гумено покритие.Работи с литиево-йонна батерия.Подобрена защита от прах и вод..
198,00лв.
без ДДС:165,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB186Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB186Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB186Z (013 050 2649) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB186Z.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздуховодка.Регулиране на въздушния поток чрез превключвател.Ергономична ръкохватка с меко гумено покритие. Технически спецификации на акумулаторна въздуходувка DUB..
186,00лв.
без ДДС:155,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB362Z, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB362Z
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z (013 050 833) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z, с високи дебит и скорост на въздушния поток, гарантирани от безчетковия двигател и две последователно свързани 18V Li-Ion батерии.Регулиране на скоростта чрез спусъка и потенциометър (6 степени).Удобно п..
681,00лв.
без ДДС:567,50лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB363ZV, MAKITA
Нов
Марка: MAKITA Модел: DUB363ZV
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV (013 050 2659) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV 2 в 1, работи като въздуходувка или прахосмукачка.Невероятно висока мощност, която надвишава мощността на бензинова въздуходувка с 25 ml двигател.Лост за непрекъсната работа, чрез който може да се упра..
996,00лв.
без ДДС:830,00лв.
Марка: DAEWOO Модел: 19350
Листодухалка моторна 42.7CC, 1250W DAEBV300 - DAEWOO Листодухалка моторна 42.7CC, 1250W - вземи надежден инструемнт от DAEWOO и оцени мощността.Технически характеристики и описание на листодухалка моторна 42.7cc, 1250WОсновните технически характеристики на листодухалка моторна 42.7cc, 1250W DAEBV3..
260,98лв.
без ДДС:217,48лв.
Марка: BOSCH Модел: BO-06008B1000
Листосъбирач UniversalGardenTidy, 06008B1000, Bosch - за професионални приложения и за работа у домаЛистосъбирач UniversalGardenTidy - съобразен с нуждите и критериите на потребителя.Описание и характеристики Тихо, лесно, гъвкаво изчистване на градинатаХарактеристики на Листосъбирач UniversalGardenT..
239,00лв.
без ДДС:199,17лв.
Приставка листосъбирач AMW LB, 06008A3F00, BOSCH
-15 %
Марка: BOSCH Модел: 12029
Приставка листосъбирач AMW LBна BOSCHПриставка листосъбирач AMW LB Приставка листосъбирач за мултифункционалния инструмент AMW 10: издухва и събира с лекота шумата и градинските отпадъци на купчини Скоростта на въздушната струя е 220 km/h – упорити и тежки градински отпадъци като мокра шума и елхо..
97,80лв. 115,00лв.
без ДДС:81,50лв.
Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Марка: BOSCH Модел: 2613
Градински листосъбирач/духалка ALS 30, 3000 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1100, BOSCH Предимства за ползвателя   Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-добро разпределение на теглото и по-голям комфорт. По-продължителна работа: съотношението на надробяване 10:1..
171,00лв. 206,40лв.
без ДДС:142,50лв.
Показва 1 до 14 от 14 (1 страници)

Нови продукти

Акумулаторна въздуходувка, 18V, 5.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184ST, MAKITA
Нов
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST (013 050 2595) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184ST за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна възд..
816,00лв.
без ДДС:680,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB363ZV, MAKITA
Нов
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV (013 050 2659) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB363ZV 2 в 1, работи като въздуходувка или прахосмукачка.Н..
996,00лв.
без ДДС:830,00лв.
Акумулаторна въздуходувка, DUB362Z, MAKITA
Нов
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z (013 050 833) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB362Z, с високи дебит и скорост на въздушния поток, гарантир..
681,00лв.
без ДДС:567,50лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18+18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, DUB361Z, MAKITA
Нов
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB361Z (013 050 2330) Високата мощност на уреда осигурява ефективно издухване на листа и градински отпадъци.Коланът ..
369,00лв.
без ДДС:307,50лв.
Акумулаторна въздуходувка, 18V, 1.5-6.0Ah, Li-Ion, безчетков мотор, DUB184Z, MAKITA
Нов
Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z (013 050 2594) Акумулаторна въздуходувка MAKITA DUB184Z за листа.Удобна, лека и компактна акумулаторна въздух..
336,00лв.
без ДДС:280,00лв.

Най-продавани

Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH Листосъбирач/духалка градински ALS 30, 3000 W, 800m³/h, 06008A1100, BOSCH
СПРЯН ПРОДУКТ -17 %
Градински листосъбирач/духалка ALS 30, 3000 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1100, BOSCH Предимства за ползвателя   Безопасна работа без усилие:..
171,00лв. 206,40лв.
без ДДС:142,50лв.
Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 (бонус - градински ножици) 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005, BOSCH
-23 %
Градински листосъбирач/духалка ALS 2400 на Bosch, 2.400 W, 800 m³/h, 4,4 kg, 06008A1005 + бонус градински ножици (06008B5000) само до изчерпване н..
153,60лв. 199,00лв.
без ДДС:128,00лв.
Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500 W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH Градински листосъбирач/духалка ALS 25, 2.500 W, 800m³/h, 06008A1000, BOSCH
-15 %
Градински листосъбирач/духалка ALS 25 на Bosch Предимства за ползвателя Безопасна работа без усилие: ергономично оформени ръкохватки за по-до..
168,00лв. 197,02лв.
без ДДС:140,00лв.