Заваръчни токоизточници за постоянен ток

Зваръчни токоизточници и машини за постоянен ток – описание и сравнение

Повечето съвременни методи за електродъгово заваряване използват постоянен ток. Има три основни вида заваръчни токоизточници за постоянен ток. Това са заваръчният генератор, заваръчният токозиправител и заваръчният инвертор. Изброихме ги в последователността на тяхното създаване. Заваръчен пост за електродъгово заваряване с постоянен ток. За електродъгово заваряване е необходимо известно обзавеждане със заваръчни токоизточници, апарати, инструменти и съоръжения. Необходимата електроенергия се получава от заводската електроразпределителна мрежа във вид на променлив ток с напрежение 230V или 400V.

заваръчен генератор

Заваръчен генератор за постоянен ток

Генераторът е един от първите заваръчни токоизточници за заваряване с постоянен ток. С помощта на прекъсвач електрическият ток се пуска в електродвигателя, който задвижва генератора, произвеждащ постоянен ток за заваряване.

Заваръчният генератор за постоянен ток се състои от корпус, в който на общ вал са монтирани електродвигателят и генераторът. Роторът на генератора има стоманена сърцевина пакет, в специалните канали на която са поставени изолирани намотки. Краищата сазапоени към съответните пластинки на колектора о. В корпуса на генератора е закрепен неподвижно мощен електромагнит между полюсите на който се образува магнитен поток. За да се оформи магнитният поток в мястото, където то се пресича oт намотките на ротора, на магнитните полюси са поставени стоманени ребра. 

За получаване на електрически ток се използва принципът на електромагнитната индукция. На магнитните полюси са разположени индукционни макари с намотки, включени в електрическата верига на генератора. При преминаването на електрическия ток по първичните намотки, наречени възбудителни, между полюсите на магнита се образува мощен магнитен поток, който възбужда електрически ток в намотките на ротора. Този ток постъпва в проводниците на външната верига през колектора и допиращите се върху него четки. Към четките на колектора е свързана и веригата на възбудителните намотки. Заваръчните генератори са най-стабилните заваръчни токоизточници за РЕДЗ.

Заваръчни генератори със самовъзбужданеЗаваръчен генератор

Генератор, в който подхранването с електрически ток на възбудителните намотки се извършва от собствения му ротор, се нарича генератор със самовъзбуждане. Този вид генератори се използват най-често в практиката. Заваръчната машина е снабдена още с ръчка за грубо регулиране на заваръчния ток, ръчно колелоза точно регулиране на същия ток и превключвател звезда-триъгълник.

Освен от електродвигател роторът на генератора може да се задвижва от всякакъв друг вид двигател – дизелов, бензинов, парен и др. Заваръчният генератор принадлежи по-скоро към музейните заваръчни токоизточници , но в някои случай не отстъпва и на супер електронизираните заваръчни инверторни токоизточници. Неговите предимства са стабилната заваръчна дъга и високото напрежение на запалване. 

Заваръчни токоизточници – изправители за постоянен токзаваръчен изправител

Заваръчният токоизправител за постоянен ток е наследник на заваръчния трансформатор. За преобразуване на променлив ток с честота от 50 Hz в постоянен, заваръчен токоизправител. Той използва полупроводникови диоди свързани по схема Грец. Изправителят може да е на базата на управляеми диоди.

Как работи заваръчният изправител. Трансформаторът преобразува мрежовото напрежение – понижава го и го подава от вторичната намотка към токоизправителя. Изправителят превръща променливото напрежение в постоянно. Заваръчни токоизправители се използват за РЕДЗ, МИГ/МАГ и ВИГ заваряване. Също така намират и приложение при мощни токоизточници за подфлюсово заваряване. Заваръчните токоизточници тип изправител са с по-големи размери, поради наличието на силов трансформатор. Използват се главно в цехови условия на работа и са характерни със своята стабилност.

Съвременните заваръчни токоизточници – инверторите

Заваръчният инвертор е токоизточник, разработен в края на миналото хилядолетие. Състои се от захранващ блок, честотен преобразовател, заваръчен трансформатор, токоизправител и блок за управление. заваръчен инверторНа какъв принцип работи заваръчният инвертор. Захранващият блок подава към честотния преобразовател мрежово напрежение 230V или 400V  с честота 50Hz. Токизправител, който е част от честотния преобразовател изправя тока, а самият честотен преобразувател го подава към трансформатора с повишена честота до 20 kHz. Заваръчните трансформатори работещи на голяма честота имат значително по-малки размери и могат да осигурят голям ток във вторичната намотка. Тъй като напрежението във вторичната намотка е също 20kHz, то заваръчният изправител го изправя и така се получава необходимия постоянен ток за заваряване.

Управляващият блок служи за регулиране на тока и напрежението във вторичната намотка, като управлява всички споменати елементи на заваръчният инвертор. Поради възможността да се управляват много параметри заваръчните инвертори могат да бъдат и с променливи заваръчни характеристики – твърда, падаща или стръмно падаща.

Заваръчният инвертор принадлежи към съвременните заваръчни токоизточници, характерни със своята компактност и устойчивост при заваряване.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG