Точка на оросяване при боядисване Δt+3°C

Контрол на температурата на точка на оросяване преди и по време на боядисване

нанасяне на антикорозионни покритияПри нанасяне на антикорозионни покрития трябва да се спазват основни правила за да бъде гарантирана максимална адхезия на бояджийското покритие към повърхността или между отделните слоеве. Ако  боядисваните детайлите  са с температура под споменатата точка на оросяване по време на нанасянето на антикорозионното покритие, водните пари от въздуха могат да кондензират върху повърхността на изделието. Парите ще образуват тънък филм, който намалява или предотвратява адхезията на отделните слоеве един към друг или към основата. измерване на точка на оросяване преди боядисванеСлед като изсъхне такъв слой боя лесно се отлюпва. За предотвратяване на повреди на антикорозионните покрития е необходимо да се правят измервания преди нанасянето за определяне на актуалната точка на оросяване.

Успехът в нанасянето на покритието зависи наред с използването на подходящи системи за боядисване, с качеството на изпълнение, така и от различни странични обстоятелства и въздействия. Контролът и надзорът са  задачи на специалистите, които са отговорни и за качеството на изпълнението. Такъв контрол включва проверка на климатичните условия по време на работа и втвърдяване боите. Определянето и отчитането на температурата на точката на оросяване играе особена важна роля в бояджийската практика.

Дефиниция на термина точка на оросяване

точка на оросяване на металЕдна от широко разпространените дефиниции на точката на оросяване е: 

Температурата на изделието, при която наситеният с водни пари въздух започва да кондензира върху повърхността на детайла. Това се получава също и когато детайлът се охлади до температура на определената точка на оросяване или по-ниска, например когато студени детайли влязат в контакт с топъл въздух.

Влияние на околната среда и точката на оросяване при нанасяне на антикорозионни покрития

Както е известно, обикновено  не се измерва абсолютната влажност на въздуха, т.е. съдържанието на вода, например в g / m³, а относителната влажност в проценти. Тази стойност показва до каква степен въздухът се обогатява с водна пара, т.е. водата в газообразна форма, при определена температура. 

Ако относителната влажност на въздуха е 100%, тя е максимално наситена с водни пари и не може да абсорбира допълнителна вода. Ако обаче този въздух се загрее, неговият капацитет за абсорбция на вода ще се увеличи, т.е. стойността на относителната влажност ще намалее. И обратно, когато температурата се понижи, капацитетът на абсорбцията на вода ще бъде превишен. Въздухът буквално вече не можеше да задържи част от водата и тя ще образува мъгла или дори дъжд. За тази точка на оросяване става въпрос.

На строителната площадка това означава, че повърхността на детайлите, които трябва да бъдат боядисани, при никакви обстоятелства не трябва да образуват кондензационен слой. Такъв кондензиран воден филм може да предотврати или да повлияе адхезията на последващо антикорозионното покритие. На практика е напълно възможно намаляването на адхезията, причинено от воден филм върху повърхността на детайлите, първоначално да не води до видими дефекти, но на по-късен етап повредата ще стане видима. 

Запомнете ако температурата на повърхността е по-висока само с 3 градуса от определената точка на оросяване не нанасяте антикорозионни покрития. 

Измерване и пресмятане на точка на оросяване

За да се определи температурата на точката на оросяване на строителната площадка, от решаващо значение са две стойности: околната температура и относителната влажност на околния въздух. Въз основа на измерените стойности, съответната температура на точката на оросяване може да бъде отчетена от таблица. 

Таблица за определяне на температурата за точка на оросяване

[su_table responsive=“yes“]

Околна температура Относителна влажност на околния въздух  
+ o C 40% 50% 60% 70% 80% 90%
             
25 10,5 13,9 16,7 19,1 21,3 23,2
24 9,6 12,9 15,8 18,2 20,3 22,3
23 8,7 12,0 14,8 17,2 19,4 21,3
22 7,8 11,1 13,9 16,3 18,4 20,3
21 6,9 10,2 12,9 15,3 17,4 19,3
20 6,0 9,3 12,0 14,4 16,4 18,3
19 5,1 8,3 11,1 13,4 15,5 17,3
18 4,2 7,4 10,1 12,5 14,5 16,3
17 3,3 6,5 9,2 11,5 13,5 15,3
16 2,4 5,6 8,2 10,5* 12,6 14,4
15 1,5 4,7 7,3 9,6 11,6 13,4
14 0,6 3,7 6,4 8,6 10,6 12,4
13 -0,1 2,8 5,5 7,7 9,6 11,4
12 -1 1,9 4,5 6,7 8,7 10,4
11 -1,8 1 3,5 5,8 7,7 9,4
10 -2,6 0,1 2,6 4,8 6,7 8,4
9 -3,4 -1 1,6 3,8 5,8 7,5
8 -4,4 -1,5 0,7 2,9 4,8 6,5
7 -5 -2,4 -0,2 1,9 3,8 5,5
6 -5,8 -3,2 -1 0,9 2,8 4,5
5 -6,7 -4 1,9 0 1,8 3,5

[/su_table]

Примери за определяне точката на оросяване

Пример: околна температура +16 °C и относителна влажност на въздуха от 70%, точката на оросяване на темпертатурата на обекта е +10,5 °C.
Ако контактният термометър показва, съвсем малко по-висока температура на детайла, то апликацията на антикорозионно покритие трябва да не се изпълнява.

Правило: боядисването или апликацията на антикорозионно покритие върху предмета може да се прилага ако температурата му е най-малко с +3 °C по-висок от изчислената точка на оросяване, или в нашия пример 13,5 °C[/su_list]

Измерването на повърхността на изделието се извършва с детектори наречени инфрачервени термометри

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG