Тегла на болтове с цилиндрична глава

Тегла на болтове с цилиндрична глава според БДС EN ISO 4762

В инженерната практика често е необходимо да се знае какви са приблизителните  тегла на болтове с цилиндрична глава според БДС EN ISO 4762:2006.
Тегла на болтове с цилиндречна главаСтандартите за крепежни елементи не винаги съдържат информация за единичните тегла на болтовете. Затова ви представяме в табличен вид всички тегла на болтове в съответсвие със стандарта БДС EN ISO 4762:2006 с размери от М1,6 до М42 и съответно дължини в диапазона от 3 до 400 mm.Тегла на болтове - имбусни

 

 

 

Таблица 1 – Тегла на болтове с цилиндрична имбусна глава спродед БДС EN ISO 4762:2006 – размери М1,6 до М42 и дължина L – 3 до 150mm.

Тегла на болтове в грамове [г/бр]
L M 1,6 M2 M 2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42
3 0,09 0,15 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0,1 0,17 0,34 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0,11 0,19 0,37 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0,12 0,21 0,4 0,71 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0,14 0,25 0,46 0,8 1,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

0,16 0,29 0,52 0,88 1,8 2,7 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0,18 0,35 0,58 0,96 1,95 2,95 5,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0,2 0,41 0,64 1,05 2,1 3,2 5,46 11,5 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0,22 0,47 0,7 1,16 2,25 3,45 5,75 12,1 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0,76 1,26 2,45 3,7 6,14 12,7 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0,82 1,36 2,65 4,01 6,53 13,4 22,9 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0,89 1,46 2,85 4,32 6,92 14 23,9 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0,97 1,61 3,15 4,78 7,59 15 25,9 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1,86 3,65 5,55 8,7 16,9 27,9 39,3 53 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 2,11 4,15 6,32 9,9 18,9 31 42,9 58 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 2,36 4,65 7,09 11 20,9 34,1 47,3 63 91 129 150 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 2,61 5,15 7,86 12,1 22,9 37,2 51,7 69 97 137 161 0 0 0 0 0 0 0

50

0 0 0 2,86 5,65 8,63 13,2 24,9 40,3 56,1 75 106 147 172 250 300 0 0 0 0 0
55 0 0 0 3,11 6,15 9,4 14,3 26,9 43,4 60,5 81 114 157 183 263 316 0 0 0 0 0
60 0 0 0 3,36 6,65 10,2 15,4 28,9 46,5 64,9 87 122 167 195 276 330 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 7,15 11 16,5 31 49,6 69,3 93 130 177 207 291 345 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 7,65 11,8 17,6 33 52,7 73,7 99 138 187 220 306 363 440 0 0 0 0
75 0 0 0 0 8,15 12,5 18,7 35 55,8 78,1 105 146 197 232 321 381 462 0 0 0 0
80 0 0 0 0 8,65 13,3 19,8 37 58,9 82,5 111 154 207 244 336 399 484 690 0 0 0
90 0 0 0 0 9,7 14,8 22 41 65,1 91,3 123 170 227 269 366 435 529 745 0 0 0

100

0 0 0 0 10,7 16,4 24,2 45 71,3 100 135 186 247 294 396 471 574 800 970 1230 0
110 0 0 0 0 0 18 26,4 49 77,4 109 147 202 267 319 426 507 619 855 1040 1310 0
120 0 0 0 0 0 19,5 28,6 54 83,6 118 159 218 287 344 456 543 664 910 1110 1390 2000
130 0 0 0 0 0 0 30,8 57 90,1 125 168 234 307 369 486 579 709 965 1180 1470 2100
140 0 0 0 0 0 0 33 61 96,4 134 180 250 327 394 516 615 754 1020 1250 1550 2210
150 0 0 0 0 0 0 35,2 65 102,7 143 192 266 347 419 546 655 799 1080 1320 1630 2320

Тегло на болтове имбусни

 

 

 

Таблица 2 – Тегла на болтове с цилиндрична имбусна глава спродед БДС EN ISO 4762:2006 – размери М6 до М42 и дължина L – 160 до 400mm.

Тегла на болтове в грамове [г/бр]
L M 1,6 M2 M 2,5 M3 M4 M5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24 М27 МЗ0 МЗЗ М36 М42
160             37 69 109 152 204 282 347 444 576 687 844 1130 1390 1710 2420
170             40 73 115 161 217 298 367 469 606 723 889 1190 1460 1790 2530
180             42 77 121 170 240 314 387 494 636 759 934 1240 1530 1870 2640
190             44 81 127 179 252 330 407 519 666 785 979 1300 1600 1950 2750

200

            46 85 134 188 264 346 427 544 696 820 1020 1350 1670 2030 2860
210             0 93 141 197 276 362 447 569 726 867 1065 1400 1740 2110 2970
220             0 101 147 206 289 378 467 594 756 903 1110 1460 1810 2190 3080
230             0 109 153 215 301 394 487 619 786 939 1155 1510 1880 2270 3190
240             0 117 159 224 312 410 507 644 816 975 1200 1570 1950 2350 3300
250             0 123 166 235 323 426 527 669 846 1011 1245 1620 2020 2430 3410
260             0 129 172 242 334 442 547 694 876 1047 1290 1680 2090 2510 3520
270             0 135 178 253 346 458 567 719 906 1083 1335 1730 2160 2590 3630
280             0 142 185 262 359 474 587 744 936 1119 1380 1790 2230 2670 3740
290             0 149 191 271 372 490 607 769 966 1135 1430 1800 2300 2750 3850

300

            0 155 205 280 385 506 627 794 996 1191 1475 1900 2370 2830 3960
320             0 0 0 0 0 538 667 845 1056 1263 1570 2010 2510 2990 4180
340             0 0 0 0 0 570 707 895 1086 1300 1660 2120 2650 3150 4400
350             0 0 0 0 0 586 727 920 1116 1335 1705 2170 2720 3230 4510
360             0 0 0 0 0 602 747 945 1146 1370 1750 2230 2790 3310 4620
380             0 0 0 0 0 634 787 995 1206 1447 1840 2340 2930 3470 4840
400             0 0 0 0 0 666 827 1045 1266 1520 1930 2450 3070 3630 5060

L- дължина на болта с частична или цяла резба

Ориентировъчно пресмятане на тегла на болтове с цилиндрична глава от други материали.

Тегла на болтове с цилиндрична резбаЗа да пресметнем приблизително тегла на ботове, изработени от различни от стомата материали може да използваме следната зависимост:

Месигнг=1,08*Тегло на стомана

Алуминий=0,35*Тегло на стомана

Полиамид=0,15*Тегло на стомана

Стандарти: БДС EN ISO 4762:2006 – Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен
Други наименования: болтове имбусни, цилиндрични имбусни болтове, тегла на болтове имбусни. За завиване и отвиване болтове с вътрешна шестостенна глава се използват имбусни ключове.

Посочените тегла на болтове са за стоманени болтове с цяла или частична дължина. За повече информация проверете в стандарта или при производителя на болтове. Посочените данни и стойности на теглата за болтове имат само информативен характер. Авторът на статията Тегла на болтове с цилиндрична глава не носи отговорност за евентуални неточности, несъответствия или грешки.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG