подготовка на краищата за заваряване Архиви - E-SHOP-BG.eu

Подготовка на краищата за заваряване

Как се подготвят краищата за заваряване, така че да получим най-добро заварено съединение Заваряването е сложен технологичен процес за монолитно свързване на детайли и части. В болшинството от случайите равноякостта на съединението и неговата здравина са от изключително значение за отговорните съединения. Как да направим качествено заварено съединение. Има много фактори, изисквания и предписания, които […]