заваряавне Архиви - E-SHOP-BG.eu
Конструкция на заваръчните електроди

Електроди за ръчно електродъгово заваряване

Преглед на най-често използваните електроди за ръчно електродъгово заваряване При електродъговото заваряване се използуват различни метални електроди, най-голямо значение от които имат стоманените. Съвременният метален електрод се състои от две части: метална пръчка с кръгло сечение и външна обмазка. Конструкция на заваръчния електрод Металната пръчка представлява калибровано парче стоманен тел с определен диаметър и установена дължина. […]