етапи в строителството Архиви - E-SHOP-BG.eu
Боядисване

Довършителни работи в съвременното строителство

Довършителни работи в съвременното строителство Строителството е един от най-древните клонове на производството. Строителството има за цел изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради и съоръжения, задоволяващи социално-битови, производствени или други потребности обществото. Понятието строителство се употребява още и в смисъл на процес, при който се построяват сгради и съоръжения. Довършителни работи са тези […]