динамометричен ключ Архиви - E-SHOP-BG.eu
Как да изберем динамометричен ключ

Как да изберем динамометричен ключ

Как да изберем динамометричен ключ. Инструменти за затягане Може би вече имате някаква основна представа за това какво представлява динамометричният ключ. Може би от нашия преглед на ключове. Но все още нямате смелостта да изберете сами динамометричен ключ? Ще ви помогнем с това. Ако искате да научите повече за съвременните динамометрични ключове, сте попаднали на […]

Специализирани гаечни ключове - често използвани видове

Специализирани гаечни ключове – често използвани видове

Специализирани гаечни ключове за изпълнение на нетипични задачи. Много често ни се налага да извършим дадена операция по завинтване или отвинтване на нетипичен резбови елементи. За тази цел използваме специализирани гаечни ключове. Същите специализирани гаечни ключове улесняват нашата работа при многократно повтарящи се операции или при работа в места с ограничен достъп. Ограчиеният достъп означава, че […]

Въртящ момент за затягане на болтове

Въртящ момент за затягане на болтове и резбови съединения Терминът въртящ момент представлява произведението от големината на силата и разстоянието от точката на прилагане до оста на въртене. Разстоянието се нарича рамо на момента. В Международната система единици SI въртящ момент се измерва в нютон метри (N·m). М=a.F М – въртящ момент, Nm a – […]