апарати Архиви - E-SHOP-BG.eu
Хемически процеси

Процеси, апарати и машини в химическата промишленост

Преглед на основните процеси, апарати и машини в химическата промишленост Познаването на основните процеси, апарати и машини в химическата промишленост позволява: 1 – В съществуващите производства и инсталации да се намира оптималният технологичен режим и да се работи с него, като същевременно се подобрява качеството на продукцията. 2 – При проектирането на нови производства и […]