KNIPEX символи и тяхното значение

Основни символи за означаване на функции и параметри на клещи KNIPEX

В каталога на KNIPEX и на страниците на e-shop-bg.eu ще срещнете някои символи, чието значение ще обясним по-долу.Клещи и инстументи KNIPEX - стелаж За по лесно ориентиране и разбиане на отделните параметри фирма KNIPEX въвежда графични символи показващи различни функции, начин на работа, вид на конструкцията, обхват на приложение, специални характеристики или обработка на повърхността на инструментите KNIPEX.

Тези символи са характерни за марка KNIPEX. Те са изключително удобни и ни помагат да се ориентираме лесно сред голямото разнообразие на инструменти.

Таблица със символи Knipex

Символ Knipex Значение

F crimp narrow KNIPEX

F кримпване, плътно

F-Crimp KNIPEX

F-кримпване

Four-Mandrel-Crimp KNIPEX

Четворно кримпване

Hexagonal crimp automatic KNIPEX

Шестоъгълно автоматично кримпване

Hexagonal-Crimp KNIPEX

Шестоъгълно кримпване

Mandrel crimp narrow KNIPEX

Кримпване, плътно

Mandrel-Crimp

Кримпване

Oval-Crimp

Кримпване-овално

Square crimp automatic

Квадратно автоматично кримпване

Square-Crimp

Квадратно кримпване

Trapezoid-Crimp

Трапецовидно кримпване

Trapezoidal crimp front

Трапецовидно кримпване, челно

Tyco-Crimp

Tyco- кримпване

W-Crimp

W-кримпване

Western-Crimp

Western-кримпване

Символи KNIPEX за клещи резачки

Символ KNIPEX - централно рязанe

Централно рязане

Символ KNIPEX - Режещи ръбове с фаска

Режещи ръбове с фаска

Символ KNIPEX - Режещи ръбове с малка фаска

Режещи ръбове с малка фаска

Символ KNIPEX - Режещи ръбове с много малка фаска

Режещи ръбове с много малка фаска

cutting edges without bevel

Режещи ръбове без фаска

 

Символи за телове

Cu- + Al-multi-conductor cable, solid and multi-stranded

Cu- + Al- многожилен кабел, подсилен

hard wire

Твърд тел

iron

Арматурно желязо

medium hard wire

Средно твърд тел

piano wire

Стоманизиран тел

soft wire

Мек тел

wire rope

Метално въже

angle

Ъгъл

bolted joint

Болтова връзка

box joint

Връзка тип кутия

cross-hatched, knurled gripping surfaces

Кръстосано щриховани, захващащи повърхности

flat and pointed jaws

Плоски и заострени челюсти

flat jaws

Плоски челюсти

half-round jaws

Полукръгли челюсти

Jaws, angled, 12°

Челюсти, под ъгъл 12°

Jaws, angled, 15°

Челюсти, под ъгъл 15°

Jaws, angled, 20°

Челюсти, под ъгъл 20°

jaws, angled, 22°

Челюсти, под ъгъл 22°

Jaws, angled, 27°

Челюсти, под ъгъл 27°

Jaws, angled, 30°

Челюсти, под ъгъл 30°

Jaws, angled, 35°

Челюсти, под ъгъл 35°

Jaws, angled, 40°

Челюсти, под ъгъл 40°

Jaws, angled, 45°

Челюсти, под ъгъл 45°

Jaws, angled, 60°

Челюсти, под ъгъл 60°

Jaws, angled, 65°

Челюсти, под ъгъл 65°

Jaws, angled, 70°

Челюсти, под ъгъл 70°

Jaws, angled, 85°

Челюсти, под ъгъл 85°

Jaws, angled, 90°

Челюсти, под ъгъл 90°

knurled gripping surfaces

Набраздени захващащи повърхности

round jaws

Кръгли челюсти

smooth gripping surfaces

Гладки захващащи повърхности

with lead catcher

Със захващане на оловото

with opening spring

С пружина за отваряне

External square 1/2

Външен квадрат 1/2″

half-moon

полумесец

Hexagonal diameter

Шестоъгълно сечение

Вътрешен шестоъгълник - KNIPEX

Вътрешен шестоъгълник

Internal square 1/2

Вътрешен квадрат  1/2″

Internal square 3/8

Вътрешен квадрат 3/8″

Pipe diameter

Диаметър на тръба

Pipe inside diameter (nominal size)

Вътрешен диаметър тръба (номинален размер)

Размер вътрешен - KNIPEX

Размер вътрешен

Размер на квадрата - KNIPEX

Размер на квадрата

Стъпки на квадрата - KNIPEX

Стъпки на квадрата

triangular

Триъгълен

Размер на ключа - Knipex

Размер на ключа

with driving square 3/8

Управляващ квадрат 3/8″

Кръстат винт - Knipex

Кръстат винт

Externel circlip

Външна зегерка

Grip ring

Захващащ пръстен

Internal ring

Вътрешна зегерка

Винт звезда - Knipex

Винт звезда

Пружинна скоба, диагонална - KNIPEX

Пружинна скоба, диагонална

Пружинна скоба, права - KNIPEX

Пружинна скоба, права

Шлицов винт - KNIPEX

Шлицов винт

Декларация за съответствие-KNIPEX

Декларация за съответствие

Електроника-KNIPEX

Електроника

Антистатични - KNIPEX

Антистатични

insulated according to DIN VDE 0680/1, usable up to 1000 V AC / 1500 V DC

Изолирани съгласно DIN VDE 0680/1, използваеми до 1000 V AC / 1500 V DC

insulated according to IEC 60900, usable up to 1000 V AC/1500 V DC

Изолирани според IEC 60900, използваеми до 1000 V AC / 1500 V DC

Дължина - KNIPEX

Дължина

Нов продукт KNIPEX

Нов продукт KNIPEX

To be discontinued

Пред спиране

Усъвършенствани-KNIPEX

Усъвършенствани

VDE KNIPEX

VDE тествани, също в съответствие с ЗБУТ

WEEE marking (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

В съответствие с WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Тегло knipex

Тегло

Познаването на символите и означенията на фирма Книпекс ще ви помогнат за по-добро разбиране и ориентация в многобройните възможности и функции на конкретните инструменти KNIPEX.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG