Шперплат за мебелисти и строители

Шперплат – многофункциална плоскост за мебели и строителство

Шперплат структура на шперплатаСъвременните синтетични лепила и мощните преси дават възможност да се получи шперплат, превъзхождащ по механични свойства обикновените дървени материали. Класическият шперплат се състои от няколко (3-7 и повече) слепени тънки слоя фурнир, фурнирът представлява слой дървесина, отрязан от трупи във вид на лист с дебелина 0,6-1,5 мм.

Наименованието шперплат е от немски език Sperrplatte и означава преградна плоскост.

Производство на шперплат

Шперплат Обикновено се произвежда от дървесни видове с красива текстура и се използва главно за облицоване на дърводелски изделия, изработени от евтини дървесни видове. За да не се изкоруби или разцепи,  листът шперплат се изработва от нечетен брой слоеве, които при обработването се слепват така, че направлението на влакната на единия да бъде перпендикулярно на направлението на влакната на другия.

Според стандартите шперплатът се произвежда с дебелина 3, 4, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 22 мм. Размерите на плоскостите шперплат са многообразни, но най-често срещани са: широчина 1250mm и дължина 2500mm или 1220x2440mm или 1500х3000mm (стандартни формати)

Основни видове шперплат

шперплат водоустойчивСпоред вида на лепилото шперплатът се дели на: водоустойчив – слепен с фенолформалдехидни лепила; средноустойчив – слепен с карбамидни лепила, и шперплат с ограничена водоустойчивост – слепен с белтъчни лепила.

За облицоване на вътрешни части от помещението и за изработване на мебели (освен кухненски) се използват шперплати със средна и с ограничена водоустойчивост.

За кофражни обшивки и изобщо за изделия, изложени на атмосферни въздействия (слънце, вятър, дъжд), се работи с водоустойчив шперплат. За предпочитане е изделията от шперплат да се покриват с водоустойчиви лакове за защита от овлажняване.

 Шперплатът се произвежда от широколистна дървесина като бук, бреза, топола, явор, дъб, ясен и рядко липа. Съществува и шперплати от иглолистна дървесина като смърч и бор.

Категории шперплати

Шперплат В зависимост от качеството на дървесината и от обработването шперплатът се разделя на няколко категории (качества). Повърхтта на шперплатовия лист може да е с пукнатини, отвори от изпаднали чепове и др. И от него майсторът любител може да направи много полезни предмети за дома. Преди всичко листът трябва да се огледа и да се отбележи страната, която ще бъде лицева.

Отворите от изпаднали чепове внимателно се подравняват с върха на джобно ножче, открилият се по-долен пласт се зачиства и се залепва вложка, изрязана от старо парче шперплат.

Обработване на шперплата

Обработване на шперплатаТекстурата изпъква по-ясно, ако повърхността на шперплатовия лист се почисти с телена четка по посока на влакната. Външният вид на лист с малки дефекти може да се подобри, като се извърши следното: шперплатът се овлажнява с вода, след което се китва; повърхността се покрива два пъти с блажна боя, като след първото боядисване се минава с шкурка. Ако е необходимо, шперплатът може да се огъва.

За да не се напука повърхността, двете страни на листа се намокрят с вода и се изглаждат внимателно с гореща ютия. След това листът отново се намокря и се огъва, като в процеса на огъване се глади с ютията.

Основен стандарт за техническия шперплат е БДС EN 636:2012+A1:2015 – Слоеста дървесина. Изисквания.

Шперплатът се обработва лесно с механизирани трион, зегета, прободни триони, и вертикални триони.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG