Режещи инструменти за дърво – видове

Основни видове режещи инструменти за дърво – основни видове и предназначение

В зависимост от начина на обработване на дървесината режещите инструменти за дърво са с различна конструкция и подходящи ъглови и линейни параметри на резците. Те трябва да запазват режещите си свойства при работа за определен период. По време на работа режещите елементи на инструмента се затъпяват и износват. Характерът и степента на затъпяване зависят от редица фактори, като свойства на материала, от който са изработени, неподходящи ъгли на заостряне и на рязане, свойства на дървесината и др. Повечето режещи инструменти за дърво се изработват от висококачествена инструментална въглеродна стомана и легирани стомани марки. Основните видове режещи инструменти за дърво са: триони, ножове, дискове, свредели и шкурки.
Циркуляр за рязане на дърво

Триони за дърво – най често използваните режещи инструменти за дърво

Трионите се използват за бичене на дървесината. Те са дискови и лентови. Трионите са ръчни или механизирани режещи инструменти за дърво.Трион Резците (зъбите) им имат различен профил и размери. Разстоянието между върховете на два съседни зъба се нарича стъпка, а площта между два зъба пазва на зъбите. Разстоянието от дъното на пазвата до върха на зъба е височината на зъба. 
При рязане на дървесина с триони разрязаните дървесни влакна притискат триона и вследствие триенето той може да получи деформации. За да се намали триенето, рязът трябва да има по-голяма широчина от дебелината на триона. Това се постига чрез чапразене зъбите на триона. Чапразенето представлява последователно отклонение на зъбите в лява и дясна посока.

Различаваме ръчни триони и консумативи за прободни триони: ножове за прободен трион, ножове за саблен трион, дискове за циркуляр, отрезни ленти и др.

Ножове за дървообработващи инструменти

Ножовете са плоски режещи инструменти с прав режещ ръб. Използват се за рендосване на дървесината.Режещи инструменти за дърво Те се изработват от легирана или от бързосрезна стомана. Дебелината им е до 3 мм, а страните им са шлайфани гладко. Ножовете за дърво са съставна част от ръчни или механизирани, електрически или пневматични режещи инструменти за дърво. Използват се в ръчни и електрически рендета, абрихти, щрайхмуси и фрези. За ръчни инструменти най-често използваните ножове са: ножове за саблени триони и ножове за прободни триони. Режещияте инструменти за циркуляри за назъбени циркулярни дискове.

Свредели за дърво – най-разпространените инструменти за дърво

Свределите са пробивни инструменти с различни режещи елементи. Състоят се от работна част (тяло) 1 с работни канали по околната повърхност. Предният край на тялото се обработва чрез заточване и се образува режещата част с главен режещ ръб  и напречен ръб, а при някои свредели към нея са изработени подрезватели и направляващ център.

Чрез опашката, която е цилиндрична или конусообразна, свределът се закрепва към машината. Посредством шийката се съединяват опашката и работната част. Свределите са най-често използваните режещи инструменти за дърво. Свределите режат дървото под формата на цилиндрични отвори.  Свределите за дърво могат да се класифицират в няколко групи:

  • Центрови свредели за дърво – за изработване на отвори с малка дълбочина; те имат подрезватели (кръгови или зъбчати) и направляващ център
  • Канални свредели за изработване на челни отвори в детайлите (по направление на дървесните влакна);имат един или два праволинейни работни канала
  • Спирални свредели за изработване на отвори с неголяма дълбочина; те са със или без подрезватели и направляващ център
  • Винтови свредели, които в зависимост от винтовите си линии се подразделят на винтови, шпекови и охлювидни. Използват се за изработване на дълбоки отвори. Те са с подрезватели и направляващ център 5, който в много случаи е с винтообразна резба със стъпка 0,7 1,25 мм за пробиване на твърда дървесина и стъпка 1,25 2 мм за мека дървесина.Саблен трион

Свределите се използват с маткапи, дрелки, ръчни и стационарни бормашини и винтоверти.

Шлайфащи инструменти за дърво

Шлайфащите инструменти за дърво (шкурките) се състоят от гъвкава основа (хартия или тъкан), към която чрез лепило са закрепени шлайфащи зърна. Шлайфащите зърна са от абразивни материали  кварц, стъкло, корунд, електрокорунд, карбокорунд и др. Според големината си те се означават с номера на зърненост от № 16 до № 320. Шкурките се означават също с номера с малък номер едрозърнестите, а с голям дребнозърнестите (ситните).

Шкурките са съставна част или консуматив за много електрически инструменти за дърво. Използват се за ръчни шлайфове, лентови шлайфове, виброшлайфове и екцентършлайфове.

Терминът режещи инструменти за дърво от една страна се отнася до ръчните инструменти и механизираните инструменти а от друга страна се отнася и до работният консуматив за машините и оборудването за рязане на дърво. Към класическите режещи инструменти за дърво може да се причислят и различни видове стацоинарни или ръчни фрези, чийто консумативи са фрезери за дърво.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG