Профили UPN – геометрични и статични характеристики

Основни геометрични и статични характеристики на профили UPN

UPN профилиГорещовалцувани UPN профили от конструкционна стомана. Стоманеният профил UPN е вид горещовалцуван стоманени профил, изработен най-често от конструкционна стомана. Стоманените профили UPN са характерни със своята широка употреба. Както и останалите видове, UPN профила има широк спектър от приложения. Стаманеният профил UPN e безценен особено при реконструкцията на стари сгради и изграждането на нови производствени халета, стоманени конструкции, кули и мостове.

Основни геометрични и статични характеристики на профили UPNПроектантите и конструкторите използват често UPN профил, особено когато частта от конструкцията трябва да е устойчива. Такъв UPN профил ще срещнете например и в покривни конструкции, греди и колони.

Стоманените профили UPN са с размери от 30 до 400 мм. Размерът на UPN профила характеризира неговата височина.
Класическият UNP профил е познат от 1885 г., когато започва производството му. С течение на времето се появяват слабости в профила на UNP, особено в геометрията на напречното сечение и неговата коравина.
Поради тази причина традиционният UNP профил е допълнен с поредица от UPE профили с успоредни фланци. Важното е, че диапазонът на размерите на профила UPE съответства на номиналната височина h на размерите на европейския стандарт на профили – IPE. И двата профила следователно могат добре да се комбинират.

Таблица – основни геометрични характеристики на стоманени профили UPN

Профил G b h tw t=R1 R2 e A d Ø emin emax AL AG
kg/m mm cm mm   mm mm m2/m m2/t          
Профили UPN 30 4,27  33  30  5,0  7,0  3,5  5,4 
Профил UPN 40×20 2,86 20  40  5,0  5,5  2,5  3,7 
Профил UPN 40 4,87  35  40  5,0  3,5  7,0  –  6,2 
Профил UPN 50 5,59 38  50  5,0  7,0  3,5  13,7  7,12  21 0,232 42,22
Профил UPN 65 7,09 42  65  5,5  7,5  4,0  14,2  9,03  34 0,273 39,57
Профил UPN 80 8,64 45  80  6,0  8,0  4,0  14,5  11,00  47 0,312 37,10
Профили UPN 100 10,6 50  100  6,0  8,5  4,5  15,5  13,50  64 0,372 35,10
Профил UPN 120 13,4 55  120  7,0  9,0  4,5  16  17,00  82 0,434 32,52
Профил UPN 140 16,0 60  140  7,0  10,0  5,0  17,5  20,40  98 M12 33 37 0,489 30,54
Профил UPN 160 18,8 65  160  7,5  10,5  5,5  18,4  24,00  115 M12 34 42 0,546 28,98
Профил UPN 180 22,0 70  180  8,0  11,0  5,5  19,2  28,00  133 M16 38 41 0,611 27,80

Профил UPN 200

25,3 75  200  8,5  11,5  6,0  20,1  32,20  151 M16 39 46 0,661 26,15
Профил UPN 220 29,4 80  220  9,0  12,5  6,5  21,4  37,40  167 M16 40 51 0,718 24,46
Профил UPN 240 33,2 85  240  9,5  13,0  6,5  22,3  42,30  184 M20 46 50 0,775 23,34
Профил UPN 260 37,9 90  260  10,0  14,0  7,0  23,6  48,30  200 M22 50 52 0,834 22,00
Профил UPN 280 41,8 95  280  10,0  15,0  7,5  25,3  53,30  216 M22 52 57 0,890 21,27
Профили UPN 300 46,2 100  300  10,0  16,0  8,0  27,0  58,80  232 M24 55 59 0,950 20,58
Профил UPN 320 59,5 100  320  14,0  17,5  8,8  75,80  246 M22 58 62 0,982 16,50
Профил UPN 350 60,6 100  350  14,0  16,0  8,0  77,30  282 M22 56 62 1,05 17,25
Профил UPN 380 63,1 102  380  13,5  16,0  8,0  80,40  313 M24 59 60 1,11 17,59
Профил UPN 400 71,8 110  400  14,0 18,0  9,0  91,50  324 M27 61 62 1,18 16,46

Таблица – основни статични характеристики на стоманени профили UPN

Профил Ix Wel.x Wpl.x ix Avz Iy Wel.y Wel.y iy Ss It Iw Ys Ym
cm cm3 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm3 cm mm cm cm2 mm cm
Профили UPN 30 6,39  4,26  1,08  5,33  2,68  0,99 
Профил UPN 40×20 7,58  3,79  1,44  1,14  0,86  0,56 
Профил UPN 40 14,1  7,05  1,50 6,68  3,08  1,04 
Профил UPN 50 26,4  10,6  13,1 1,92  2,77 9,12  3,75  6,78 1,13  16,7 1,12 0,03 1,37 2,47
Профил UPN 65 57,5  17,7  21,7 2,52  3,68 14,1  5,07  9,38 1,25  18,0 1,61 0,08 1,42 2,60
Профил UPN 80 106 26,5  32,2 3,10  4,90 19,4  6,36  11,90 1,33  19,4 2,20 0,18 1,45 2,67
Профили UPN 100 206  41,2  49,0 3,91  6,47 29,3  8,49  16,20 1,47  20,3 2,81 0,41 1,55 2,93
Профил UPN 120 364  60,7  72,6 4,62  8,80 43,2  11,12  21,20 1,59  22,2 4,15 0,90 1,60 3,03
Профил UPN 140 605  86,4  103,0 5,45  10,4 62,7  14,8  28,30 1,75  23,9 5,68 1,80 1,75 3,37
Профил UPN 160 925  116  138 6,21  12,6 85,3  18,3  35,2 1,89  25,3 7,39 3,26 1,84 3,56
Профил UPN 180 1350 150  179 6,95  15,1 114  22,4  42,9 2,02  26,7 9,55 5,57 1,92 3,75

Профил UPN 200

1910  191  228 7,70  17,7 148  27,0  51,8 2,14  28,1 11,9 9,07 2,01 3,95
Профил UPN 220 2690  245  292 8,48  20,6 197  33,6  64,1 2,30  30,3 16,0 14,6 2,14 4,20
Профил UPN 240 3600  300  358 9,22  23,7 248  39,6  75,7 2,42  31,7 19,7 22,1 2,23 4,39
Профил UPN 260 4820  371  442 9,99  27,1 317  47,7  91,6 2,56  33,9 25,5 33,3 2,36 4,66
Профил UPN 280 6280  448  532 10,9  29,3 399  57,2  109 2,74  35,6 31,0 48,5 2,53 5,02
Профил UPN 300 8030  535  632 11,7  31,8 495  67,8  130 2,90  37,3 37,4 69,1 2,70 5,41
Профил UPN 320 10870  679  826 12,1  47,1 597  80,6  152 2,81  43,0 66,7 96,1 2,60 4,82
Профил UPN 350 12840  734  918 12,9  50,8 570  75,0 143 2,72  40,7 61,2 114 2,40 4,45
Профили UPN 380 15760  829  1010 14,0  53,2 615  78,7  148 2,77  40,3 59,1 146 2,38 4,58
Профил UPN 400 20350  1020  1240 14,9  58,6 846  102  190 3,04  44,0 81,6 221 2,65 5,11

Легенда към таблицата за геометрични и статични характеристики

Основни геометрични и статични характеристики на профили UPNG, [kg/m] – Тегло на линеен метър
A, [mm2] – Площ на сечението на профила
h, [mm] – Височина на профила
hi(d), [mm] – Височина на стената на профила
b, [mm] – Широчина на фланша
tw, [mm] – Дебелина на стената
tf, [mm] – Дебелина на фланша
r1, [mm] – Радиус на закръгление
r2, [mm] – Радиус на закръгление
Iy, [mm4] – Инерционен момент при огъване на напречното сечение към ос y
Wy, [mm3] – Съпротивителен момент при огъване на напречното сечение към ос y
Wpl.y, [mm3] – Пластичен съпротивителен момент при огъване на напречното сечение към ос y
iy, [mm] – Инерционен радиус към ос y за профили UPN
Iz, [mm4] – Инерционен момент при огъване на напречното сечение към ос z
Wz, [mm3] – Съпротивителен момент при огъване на напречното сечение към ос z
Wpl.z, [mm3] – Пластичен съпротивителен момент при огъване на напречното сечение към ос z
iz, [mm] – Инерционен радиус към ос z за профили UPN
It, [mm4] – Инерционен момент при усукване
Iw, [mm6] – Инерционен момент от втори ред при усукване

Допълнителни данни

БДС EN 10279:2000 – Горещовалцувани стоманени U-профили. Допустими отклонения от формата, размерите и масата.

Синоними – U-профил, UPN профил, UPE профил, П – образен профил, швелер. Стоманените профили UPN се обработват с металобработващи машини и инструменти. Могат да се режат с газокислородно, с лентоотрезни машини или дори и с ъглошлайфи. Пробивате се със свредла за метал и боркорони за метал.

БДС EN 10163-3:2005 – Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Част 3: Профили.

<

p style=“text-align: justify;“>DIN 1026-1:2000-03 – Warmgewalzter U-Profilstahl – Teil 1: Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen; Maße, Masse und statische Werte

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG