Подготовка на краищата за заваряване

Как се подготвят краищата за заваряване, така че да получим най-добро заварено съединение

Как се подготвят краищата за заваряване ювелирно качество на шеваЗаваряването е сложен технологичен процес за монолитно свързване на детайли и части. В болшинството от случайите равноякостта на съединението и неговата здравина са от изключително значение за отговорните съединения. Как да направим качествено заварено съединение. Има много фактори, изисквания и предписания, които трябва да се изпълнят за да се получи качествено заварено съединение. Подготовката на краищата за заваряване е 50% от успешното заваряване.

Подготовка на краищата за заваряване на листова стомана

Подготовката на краищата за заваряване за листова стомана има няколко варианта.Подготовката на краищата за заваряване за листова стомана има няколко варианта. Операцията по подготовка на листовете и планките се нарича скосяване. Подготвянето на краищата за заваряване зависи от технологичния опит, процедурите и стандартите. Най-простата подготовка е I – шев. При него краищата на листовете са перпендикулярни на повърхността на листа. Използва се обикновено за тънки ламарини с дебелина до 3 мм. В случай че се заварява едностранно този начин на скосяване на краищата не се препоръчва, поради опасността от възникване на непровар. Може да се използва и до по големи дебелини ако заваръчната вана е осигурена от обратната страна с подложка – керамична или медна. При плазменото заваряване може да се проварят и по-големи дебелини на I – шевове.

Т-образно съединениеV-шев или V-образно скосяване на краищата. Използва се за дебелини от 6 до 12mm. При различните методи на заваряване диапазонът е различен. Заваряването на V-образно съединение се изпълнява едностранно. В случай, че има достъп от обратната страна на шева, то дефектите и недостатъците на шева могат да се отстранят чрез шмиргелене и да се изпълни коренов шев от обратната страна. В този случай заваряването е двустранно. Кореновият шев от обратната страна на изделието може да се изпълни и като първи шев от завареното съединение.

Х-шев или Х-образна подготовка на краищата за заваряване. Използва се за дебели ламарини, листове и планки, когато към заваръчния шев има достъп и от двете страни на изделието. Най-често за дебелини над 12mm. По принцип X-образните шевове се изпълняват многослойно – на няколко прохода от всяка страна.

К-шев или К-образна подготовка на краищата за заваряване. Използва се при дебелини над 10mm. Единият лист е скосен двустранно V-образно а другият лист е с прави краища. При доближаването им се получава заварен шев с формата на буквата К. Използва се както за челни така и за ъглови заварени шевове.

Подготовка на краищата за заваряване на профилна стомана

Подготовка на краищата за заваряване на профилна стоманаПрофилната стомана се подготвя аналогично на листовата стомана. Скосяват се фланшовете и стеблата на U-профили, L-профили, HEA, HEB и HEM профили. Профилите се заваряват челно един към друг, в различни пространствени положения, ъглово един към друг или към планки и листове.  За профилна стомана съществуват също I-образна, V-образна, X-образна,  и K-образна подготовка на краищата за заваряване.

Подготовка на тръби за заваряване

  1. При подготовка на тръбите за заваряване трябва да се спазват следните изисквания:Подготовка на тръби за заваряване
  2. Краищата за заваряване на  тръби трябва да бъдат почистени много добре до метален блясък. Почистването се състои в отстраняване на ръждата, окисната кора, боята и консервация­та на тръбите. Самото почистване се извършва освен на скосената част още и на 20-30mm по цилиндричната повърхнина на тръбата.
  3. Разликата в дебелините на стените на тръбата спрямо другата, не по-вече от 1 mm. Когато се налага да се заварява т тръби с по-голяма разлика в размерите на стените, тръбата с по-голяма дебелина трябва да се скоси. Скосяването става обикновено от вътрешната страна, тъй като при стоманените тръби номиналният диаметър е външният. Тоест при тръби от един номинален диаметър, с различни дебелини външният диаметър е еднакъв а вътрешните диаметри се различават.
  4. Подготовка на тръби за заваряванеРавнината на срязване трябва да бъде перпендикулярно на оста на тръбата. Нормите допускат отклонението от правия ъгъл да бъде до 0,5 mm.
  5. При заваряване трябва да се осигури строга съосност между тръбите, които се съединяват. Допустимото отклонение в осите на тръбите на разстояние 200 mm от шева може да бъде 1 mm за тръби с диаметър до 100 mm и 2 mm за тръби с диаметър пад 100 mm.
  6. При огънати колена заварения шев трябва да се намира на правата им част на разстояние, най-малко равна на големината на диаметъра (по не по-малко от 100 mm) от началото на огъването.
  7. Разстоянието между два съседни заваръчни шева не може да бъде по-малко от 200 mm.
Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG