Пилене на метални детайли с шлосерски пили

Пилене на тънки метални детайли – ръчно с шлосерски пили

Тесни равнини детайли с малка дължина 8-10 mm и широчина до 4 mm се обработват чрез пилене  много трудно, ако са затегнати направо в менгемето. Поради това такива тънки детайли се обработват, след като предварително са затегнати в рамки, разтварящи се успоредници, кондуктори и други приспособления. Тези приспособления имат точно и правилно обработени, закалени и шлифовани работни повърхнини, по които се извършва пиленето.

Рамката има външна работна повърхнина, вътрешни повърхнини и винтове за закрепване на обработвания детайл. Детайлът, който предварително се очертава, се поставя в рамката и се стяга с винтовете така, чертаната линия да бъде на нивото на работните повърхнини. Рамката се затяга в стиската и плоският детайл се пили до равнището на работните повърхнини.

За пилене па голям брой еднакви изделия, които имат сложно очертание, се използва приспособление за копиране, наречено кондуктор. Кондукторът представлява шаблон със същите очертания, каквито трябва да имат детайлите, които ще се обработват. Работните му страни са обработени точно, закалени и шлифовани. Детайлите се поставят между двете части на кондуктора и заедно с него се затягат в стиската. Подаващите части се навън краища се пилят. Точността па обработка с кондуктор може да достигне до 0,05 mm.

Пилене на равнини под ъгъл

Пилят се с плоски пили при обработване на външните ъгли, и с триъгълни, квадратни, ножовидни и мечовидни пили при обработване па вътрешни ъгли. При пилене на едната от страните на вътрешен ъгъл трябва да се внимава много да не се засегне другата (обработената) страна. В този случай към обработената страна па детайла се обръща тясното ребро на пилата.

Пилене на цилиндрични и конусни повърхнини

Цилиндричните и конусни повърхнини се делят па вдлъбнати и изпъкнали. Вдлъбнатите повърхнини се обработват с кръгли и полукръгли пили. Последователността при обработване на вдлъбната повърхнина. След очертаването на заготовката с ножовка се изрязва излишният материал. След това с едра (плоска или квадратна) пила се пилят страните и, без да се достига до очертаната линия. Тогава с едра полукръгла пила се пилят издатъците по вдлъбнатата повърхнина, като се оставя прибавка за дообработване със ситна пила. Окончателно вдлъбната повърхнина се обработва със ситна полукръгла пила. При пиленето заготовката последователно се измества и затяга. Радиусът на сечението на полукръглата пила трябва винаги да е по-малък от радиуса на вдлъбнатата повърхнина.

Пилене на изпъкнали повърхнини

Последователността при пилене на изпъкнала повърхнина е следната. Първоначално заготовката се очертава и точкува, след което се изрязва излишният материал и заготовката добива форма. След това се изпилват ъглите.

При пилене на изпъкнала повърхнина заготовката последователно се измества и затяга в стиската. При пиленето на ъглите трябва да се внимава да не се наранят местата, в които се пресичат кривата и плоската повърхнина.

Механизирано пилене

Ръчното пилене е много трудопоглъщаща и изморителна шлосерска операция. Поради това понякога то се заменя с механично пилене, което се извършва с механични ръчни пили.

Механичните, ръчни пили биват електрически и пневматични.

Освен пиленето с тях може да се извършва и зачистване, шлифоване и полиране па детайли.

Ръчна електрическа пробивна машина с гъвкав вал служи за пилене, като се задвижва от електродвигател. Опашките на пилите се закрепват в патронника на гъвкавия вал, който служи за дръжка. При нужда на него вместо пили могат да се поставят полировъчни или абразивни шайби.

Близка до пиленето е операцията шлайфане, където с ъглошлайф в много от случаите може да снемете материала по-лесно и по бързо от колкото с пилене

Гласувай
[всичко: 1 средно: 5]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG