Обемна плътност на вещества и елементи

Масова обемна плътност на основни вещества, елементи, дървесина и други.

Масовата обемна плътност показва какво количество (маса) се съдържа в еденица обем. Измерватената еденица за обемна плътност е кг/м3 (kg/m3) или кг/м3 (g/m3).

Обемната плътност се изчислява по формулата:

Обемна плътност формула

, където

\rho  – е масовата омебна плътност на тялото (веществото)

m – e масата на тялото (веществото)

V – е заеманият от него оебм

Масовата обемна плътност се използва за пресмятане теглото на тела: m= ρ.V

Посочените стойности на обемната плътност са усреднени.

Таблица на масовата обемна плътност на избрани вещества, елементи и материали.

NoВеществоКатегорияОбемна плътност [kg.m-3]
1Дървени въглищаВъглища182.5
2Кафяви въглищаВъглища715.0
3Черни въглищаВъглища905.0
4АбаносДърво1260.0
5БалсаДърво180.0
6БорДърво550.0
7БрезаДърво775.0
8БукДърво850.0
9ГабърДърво760.0
10ДъбДърво890.0
11ЕлаДърво620.0
12КедърДърво570.0
13КоркДърво500.0
14КрушаДърво730.0
15ЛипаДърво600.0
16МахагонДърво700.0
17ОрехДърво800.0
18СливаДърво870.0
19СмърчДърво330.0
20ТополаДърво450.0
21ЯбълкаДърво730.0
22ЯсенДърво770.0

Обемна плътност на елементите

23Titan (Ti)Елементи4506.0
24Айнщайний (Es)Елементи8840.0
25Актиний (Ac)Елементи10000.0
26Алуминий (Al)Елементи2700.0
27Америций (Am)Елементи13670.0
28Антимон (SB)Елементи6697.0
29Арсен (As)Елементи5270.0
30Барий (Ba)Елементи3510.0
31Берилий (Be)Елементи1850.0
32Берклий (Бк) (α)Елементи14780.0
33Берклий (Бк) (β)Елементи13250.0
34Бисмут (Bi)Елементи9780.0
35Бор (В)Елементи2340.0
36Бром (Вг)Елементи3102.8
37Ванадий (V)Елементи6110.0
38Волфрам (W)Елементи19250.0
39Въглерод (С) (Графит)Елементи2267.0
40Въглерод (С) (Диамант)Елементи3513.0
41Гадолиний (Gd)Елементи7900.0
42Галий (Ga)Елементи5910.0
43Германий (Ge)Елементи5323.0
44Диспрозий (Dy)Елементи8540.0
45Европий (Еc)Елементи5264.0
46Ербий (Er)Елементи9066.0
47Желязо (Fe)Елементи7860.0
48Живак (Hg)Елементи13534.0
49Злато (Au)Елементи19320.0
50Индий (In)Елементи7310.0
51Иридиум (Ir)Елементи22650.0
52Итербий (Ib)Елементи6900.0
53Итрий (Y)Елементи4470.0
54Йод (I)Елементи4933.0
55Кадмий (Cd)Елементи8650.0
56Калай (Sn) (бял)Елементи7260.0
57Калай (Sn) (сив)Елементи5769.0
58Калий (К)Елементи890.0
59Калифорний (Kf)Елементи15100.0
60Калций (Ca)Елементи1550.0
61Кобалт (Co)Елементи8900.0
62Кюрийm (Cm)Елементи13510.0
63Лантан (La)Елементи6170.0
64Литий (Li)Елементи534.0
65Лутеций (Lu)Елементи9841.0
66Магнезий (Mg)Елементи1738.0
67Манган (Mn)Елементи7210.0
68Мед (Cu)Елементи8960.0
69Молибден (Mo)Елементи10280.0
70Натрий (Na)Елементи968.0
71Неодим (Nd)Елементи7010.0
72Нептуний (Np)Елементи20200.0
73Никел (Ni)Елементи8908.0
74Ниобий (Nb)Елементи8570.0
75Олово (Pb)Елементи11340.0
76Осмий (Os)Елементи22610.0
77Паладий (Pd)Елементи12023.0
78Платина (Pt)Елементи21450.0
79Плутоний (Pu)Елементи19816.0
80Полоний (Po) (α)Елементи9169.0
81Полоний (Po) (β)Елементи9398.0
82Празеодим (Pr)Елементи6770.0
83Прометий (Pm)Елементи7260.0
84Протактиний (Pa)Елементи15370.0
85Радий (Ra)Елементи5500.0
86Рений (Re)Елементи21020.0
87Родий (Rh)Елементи12410.0
88Рубидий (Rb)Елементи1532.0
89Рутений (Ru)Елементи12450.0
90Ръдърфордий (Rf)Елементи23000.0
91Самарий (Sm)Елементи7520.0
92Селен (Se) (α)Елементи4390.0
93Селен (Se) (сив)Елементи4810.0
94Силиций (Si)Елементи2330.0
95Скандий (Sc)Елементи2985.0
96Сребро (Ag)Елементи10490.0
97Стронций (Sr)Елементи2640.0
98Сяра (S) (α)Елементи2070.0
99Сяра (S) (β)Елементи1960.0
100Сяра (S) (γ)Елементи1920.0
101Талий (Tl)Елементи11850.0
102Тантал (Ta)Елементи16690.0
103Телур (Te)Елементи6240.0
104Тербий (Tb)Елементи8230.0
105Технеций (Тc)Елементи11000.0
106Торий (Th)Елементи11700.0
107Тулий (Tm)Елементи9320.0
108Уран (U)Елементи19050.0
109Фосфор (P) (бял)Елементи1823.0
110Фосфор (P) (червен)Елементи2340.0
111Фосфор (P) (черен)Елементи2690.0
112Франций (Fr)Елементи1870.0
113Хафний (Hf)Елементи13310.0
114Холмий (Ho)Елементи8790.0
115Хром (Cr)Елементи7150.0
116Цезиев (CS)Елементи1879.0
117Церий (Ce)Елементи6770.0
118Цинк (Zn)Елементи7140.0
119Цирконий (Zr)Елементи6520.0
Обемна плътност на сплави и материали
120Бял чугунЖелязо7655.0
121Въглеродна стоманаЖелязо7850.0
122Неръждясваща стоманаЖелязо8000.0
123Сив чугунЖелязо7080.0
124СтоманаЖелязо7850.0
125Течно желязоЖелязо6900.0
126БакелитПластмаси1270.0
127ГетинаксПластмаси1450.0
128Найлон, полиамидПластмаси1100.0
129ПлексиглазПластмаси1180.0
130ПолиамидПластмаси1150.0
131Поливинилхлорид (PVC)Пластмаси1370.0
132Полиетилен (RPE) (Bralen)Пластмаси930.0
133Полиетилен терефталат (РЕТР)Пластмаси1350.0
134Поликарбонат (PC)Пластмаси1220.0
135Полипропилен (PP)Пластмаси910.0
136Полистирен (PS)Пластмаси1050.0
137Политетрафлуоретилен (PTFE) (тефлон)Пластмаси2170.0
138Дур алуминийСплав2800.0
139Месинг (70% Cu)Сплав8575.0
140Сив чугунСплав7250.0

Обемна плътност на твърди вещества

141Аерогел 1-2Твърдо вещество1.5
142АзбестТвърдо вещество2450.0
143Азбестова лепенкаТвърдо вещество1200.0
144АлуминийТвърдо вещество2700.0
145АпатитТвърдо вещество3190.0
146АрагонитТвърдо вещество2950.0
147АсфалтТвърдо вещество1300.0
148БазалтТвърдо вещество2900.0
149БакелитТвърдо вещество1300.0
150БетонТвърдо вещество2000.0
151БронзТвърдо вещество8300.0
152ВосъкТвърдо вещество965.0
153ГлинаТвърдо вещество2200.0
154ГнайсТвърдо вещество2550.0
155ГранитТвърдо вещество2600.0
156ГрафитТвърдо вещество2100.0
157ГумаТвърдо вещество1130.0
158ГумаТвърдо вещество1250.0
159ДиамантТвърдо вещество3500.0
160ЗахарТвърдо вещество1600.0
161Земя (планета)Твърдо вещество5515.0
162КалайТвърдо вещество7310.0
163КаолинТвърдо вещество2200.0
164Каучук (суров)Твърдо вещество940.0
165КварцТвърдо вещество2600.0
166КерамикаТвърдо вещество2500.0
167КожаТвърдо вещество925.0
168КоркТвърдо вещество175.0
169КостиТвърдо вещество1850.0
170КредаТвърдо вещество2200.0
171ЛедТвърдо вещество916.8
172МагнезийТвърдо вещество1740.0
173МраморТвърдо вещество2750.0
174ПарафинТвърдо вещество450.0
175ПорцеланТвърдо вещество2250.0
176ПясъчникТвърдо вещество2300.0
177СилицийТвърдо вещество2330.0
178СолТвърдо вещество2160.0
179СтъклоТвърдо вещество2600.0
180ТорфТвърдо вещество370.0
181ТухлаТвърдо вещество2100.0
182ХартияТвърдо вещество900.0
183ЦелулоидТвърдо вещество1400.0
184ЦирконийТвърдо вещество4650.0
185ШистиТвърдо вещество2750.0

Обемната плътност на някои течности

186Азотна киселинаТечности1510.0
187АнилинТечности1027.0
188АцетонТечности789.9
189БензинТечности690.0
190ВиноТечности990.0
191Вода (Морска)Течности1026.0
192Вода (при 4 ° C)Течности1000.0
193ЕтерТечности736.0
194Живак (Hg)Течности13534.0
195ЗехтинТечности910.0
196МлякоТечности1030.0
197Олио терпентиновоТечности860.0
198Солна киселина (концентрирана)Течности1210.0
199СпиртТечности789.0
200Сярна киселина (концентирана)Течности1835.0

Обемната плътност на човешкото тяло

201КожаЧовек925.0
202КостиЧовек1850.0
203МазнинаЧовек940.0
204Човешко тяло – средноЧовек985.0
205Човешко тяло при вдишванеЧовек945.0
206Човешко тяло при издижванеЧовек1025.0

За какво се използва обемната плътност в науката и техниката

В термодинамиката се използва специфичен обем, който е реципрочата стойност на масовата обемна плътност.

Също така се използва и относителна масова плътност, която представлява отношението на масовата обемна плътност на веществото към масовата обемна плътност на водата (или въздух).

Масовата обемна плътност на едно тяло или вещество не е константа, тя се изменя с промяната на температурата и налягането.

Посочените стойности за масова обемна плътност имат информативен характер.

Обемната плътност при строителните материали е важен основен параметър. Според нея се изчисляват разходни норми, танспотни схеми, плаваемост или дори и какви инструменти може да използваме за определен материал.

Гласувай
[всичко: 3 средно: 2.3]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG