Обемна плътност на вещества и елементи

Масова обемна плътност на основни вещества, елементи, дървесина и други.

Масовата обемна плътност показва какво количество (маса) се съдържа в еденица обем. Измерватената еденица за обемна плътност е кг/м3 (kg/m3) или кг/м3 (g/m3).

Обемната плътност се изчислява по формулата:

Обемна плътност формула

 

 

 

 

 

, където

\rho  – е масовата омебна плътност на тялото (веществото)

m – e масата на тялото (веществото)

V – е заеманият от него оебм

Масовата обемна плътност се използва за пресмятане теглото на тела: m= ρ.V

Посочените стойности на обемната плътност са усреднени.

Таблица на масовата обемна плътност на избрани вещества, елементи и материали.

No Вещество Категория Обемна плътност [kg.m-3]
1 Дървени въглища Въглища 182.5
2 Кафяви въглища Въглища 715.0
3 Черни въглища Въглища 905.0
4 Абанос Дърво 1260.0
5 Балса Дърво 180.0
6 Бор Дърво 550.0
7 Бреза Дърво 775.0
8 Бук Дърво 850.0
9 Габър Дърво 760.0
10 Дъб Дърво 890.0
11 Ела Дърво 620.0
12 Кедър Дърво 570.0
13 Корк Дърво 500.0
14 Круша Дърво 730.0
15 Липа Дърво 600.0
16 Махагон Дърво 700.0
17 Орех Дърво 800.0
18 Слива Дърво 870.0
19 Смърч Дърво 330.0
20 Топола Дърво 450.0
21 Ябълка Дърво 730.0
22 Ясен Дърво 770.0

Обемна плътност на елементите

23 Titan (Ti) Елементи 4506.0
24 Айнщайний (Es) Елементи 8840.0
25 Актиний (Ac) Елементи 10000.0
26 Алуминий (Al) Елементи 2700.0
27 Америций (Am) Елементи 13670.0
28 Антимон (SB) Елементи 6697.0
29 Арсен (As) Елементи 5270.0
30 Барий (Ba) Елементи 3510.0
31 Берилий (Be) Елементи 1850.0
32 Берклий (Бк) (α) Елементи 14780.0
33 Берклий (Бк) (β) Елементи 13250.0
34 Бисмут (Bi) Елементи 9780.0
35 Бор (В) Елементи 2340.0
36 Бром (Вг) Елементи 3102.8
37 Ванадий (V) Елементи 6110.0
38 Волфрам (W) Елементи 19250.0
39 Въглерод (С) (Графит) Елементи 2267.0
40 Въглерод (С) (Диамант) Елементи 3513.0
41 Гадолиний (Gd) Елементи 7900.0
42 Галий (Ga) Елементи 5910.0
43 Германий (Ge) Елементи 5323.0
44 Диспрозий (Dy) Елементи 8540.0
45 Европий (Еc) Елементи 5264.0
46 Ербий (Er) Елементи 9066.0
47

Желязо (Fe)

Елементи 7860.0
48 Живак (Hg) Елементи 13534.0
49 Злато (Au) Елементи 19320.0
50 Индий (In) Елементи 7310.0
51 Иридиум (Ir) Елементи 22650.0
52 Итербий (Ib) Елементи 6900.0
53 Итрий (Y) Елементи 4470.0
54 Йод (I) Елементи 4933.0
55 Кадмий (Cd) Елементи 8650.0
56 Калай (Sn) (бял) Елементи 7260.0
57 Калай (Sn) (сив) Елементи 5769.0
58 Калий (К) Елементи 890.0
59 Калифорний (Kf) Елементи 15100.0
60 Калций (Ca) Елементи 1550.0
61

Кобалт (Co)

Елементи 8900.0
62 Кюрийm (Cm) Елементи 13510.0
63 Лантан (La) Елементи 6170.0
64 Литий (Li) Елементи 534.0
65 Лутеций (Lu) Елементи 9841.0
66 Магнезий (Mg) Елементи 1738.0
67 Манган (Mn) Елементи 7210.0
68 Мед (Cu) Елементи 8960.0
69 Молибден (Mo) Елементи 10280.0
70 Натрий (Na) Елементи 968.0
71 Неодим (Nd) Елементи 7010.0
72 Нептуний (Np) Елементи 20200.0
73 Никел (Ni) Елементи 8908.0
74 Ниобий (Nb) Елементи 8570.0
75 Олово (Pb) Елементи 11340.0
76 Осмий (Os) Елементи 22610.0
77 Паладий (Pd) Елементи 12023.0
78 Платина (Pt) Елементи 21450.0
79 Плутоний (Pu) Елементи 19816.0
80 Полоний (Po) (α) Елементи 9169.0
81 Полоний (Po) (β) Елементи 9398.0
82 Празеодим (Pr) Елементи 6770.0
83 Прометий (Pm) Елементи 7260.0
84 Протактиний (Pa) Елементи 15370.0
85 Радий (Ra) Елементи 5500.0
86 Рений (Re) Елементи 21020.0
87 Родий (Rh) Елементи 12410.0
88 Рубидий (Rb) Елементи 1532.0
89 Рутений (Ru) Елементи 12450.0
90 Ръдърфордий (Rf) Елементи 23000.0
91 Самарий (Sm) Елементи 7520.0
92 Селен (Se) (α) Елементи 4390.0
93 Селен (Se) (сив) Елементи 4810.0
94 Силиций (Si) Елементи 2330.0
95 Скандий (Sc) Елементи 2985.0
96

Сребро (Ag)

Елементи 10490.0
97 Стронций (Sr) Елементи 2640.0
98 Сяра (S) (α) Елементи 2070.0
99 Сяра (S) (β) Елементи 1960.0
100 Сяра (S) (γ) Елементи 1920.0
101 Талий (Tl) Елементи 11850.0
102 Тантал (Ta) Елементи 16690.0
103 Телур (Te) Елементи 6240.0
104 Тербий (Tb) Елементи 8230.0
105 Технеций (Тc) Елементи 11000.0
106 Торий (Th) Елементи 11700.0
107 Тулий (Tm) Елементи 9320.0
108 Уран (U) Елементи 19050.0
109 Фосфор (P) (бял) Елементи 1823.0
110 Фосфор (P) (червен) Елементи 2340.0
111 Фосфор (P) (черен) Елементи 2690.0
112 Франций (Fr) Елементи 1870.0
113 Хафний (Hf) Елементи 13310.0
114 Холмий (Ho) Елементи 8790.0
115 Хром (Cr) Елементи 7150.0
116 Цезиев (CS) Елементи 1879.0
117 Церий (Ce) Елементи 6770.0
118 Цинк (Zn) Елементи 7140.0
119 Цирконий (Zr) Елементи 6520.0

Обемна плътност на сплави и материали

120 Бял чугун Желязо 7655.0
121 Въглеродна стомана Желязо 7850.0
122 Неръждясваща стомана Желязо 8000.0
123 Сив чугун Желязо 7080.0
124 Стомана Желязо 7850.0
125 Течно желязо Желязо 6900.0
126 Бакелит Пластмаси 1270.0
127 Гетинакс Пластмаси 1450.0
128 Найлон, полиамид Пластмаси 1100.0
129 Плексиглаз Пластмаси 1180.0
130 Полиамид Пластмаси 1150.0
131 Поливинилхлорид (PVC) Пластмаси 1370.0
132 Полиетилен (RPE) (Bralen) Пластмаси 930.0
133 Полиетилен терефталат (РЕТР) Пластмаси 1350.0
134 Поликарбонат (PC) Пластмаси 1220.0
135 Полипропилен (PP) Пластмаси 910.0
136 Полистирен (PS) Пластмаси 1050.0
137 Политетрафлуоретилен (PTFE) (тефлон) Пластмаси 2170.0
138 Дур алуминий Сплав 2800.0
139 Месинг (70% Cu) Сплав 8575.0
140 Сив чугун Сплав 7250.0

Обемна плътност на твърди вещества

141 Аерогел 1-2 Твърдо вещество 1.5
142 Азбест Твърдо вещество 2450.0
143 Азбестова лепенка Твърдо вещество 1200.0
144 Алуминий Твърдо вещество 2700.0
145 Апатит Твърдо вещество 3190.0
146 Арагонит Твърдо вещество 2950.0
147 Асфалт Твърдо вещество 1300.0
148 Базалт Твърдо вещество 2900.0
149 Бакелит Твърдо вещество 1300.0
150 Бетон Твърдо вещество 2000.0
151 Бронз Твърдо вещество 8300.0
152 Восък Твърдо вещество 965.0
153 Глина Твърдо вещество 2200.0
154 Гнайс Твърдо вещество 2550.0
155 Гранит Твърдо вещество 2600.0
156 Графит Твърдо вещество 2100.0
157 Гума Твърдо вещество 1130.0
158 Гума Твърдо вещество 1250.0
159

Диамант

Твърдо вещество 3500.0
160 Захар Твърдо вещество 1600.0
161 Земя (планета) Твърдо вещество 5515.0
162 Калай Твърдо вещество 7310.0
163 Каолин Твърдо вещество 2200.0
164 Каучук (суров) Твърдо вещество 940.0
165 Кварц Твърдо вещество 2600.0
166 Керамика Твърдо вещество 2500.0
167 Кожа Твърдо вещество 925.0
168

Корк

Твърдо вещество 175.0
169 Кости Твърдо вещество 1850.0
170 Креда Твърдо вещество 2200.0
171 Лед Твърдо вещество 916.8
172 Магнезий Твърдо вещество 1740.0
173 Мрамор Твърдо вещество 2750.0
174 Парафин Твърдо вещество 450.0
175 Порцелан Твърдо вещество 2250.0
176 Пясъчник Твърдо вещество 2300.0
177 Силиций Твърдо вещество 2330.0
178 Сол Твърдо вещество 2160.0
179 Стъкло Твърдо вещество 2600.0
180 Торф Твърдо вещество 370.0
181 Тухла Твърдо вещество 2100.0
182 Хартия Твърдо вещество 900.0
183 Целулоид Твърдо вещество 1400.0
184 Цирконий Твърдо вещество 4650.0
185 Шисти Твърдо вещество 2750.0

Обемната плътност на някои течности

186 Азотна киселина Течности 1510.0
187 Анилин Течности 1027.0
188 Ацетон Течности 789.9
189 Бензин Течности 690.0
190 Вино Течности 990.0
191 Вода (Морска) Течности 1026.0
192 Вода (при 4 ° C) Течности 1000.0
193 Етер Течности 736.0
194 Живак (Hg) Течности 13534.0
195 Зехтин Течности 910.0
196 Мляко Течности 1030.0
197 Олио терпентиново Течности 860.0
198 Солна киселина (концентрирана) Течности 1210.0
199 Спирт Течности 789.0
200 Сярна киселина (концентирана) Течности 1835.0

Обемната плътност на човешкото тяло

201 Кожа Човек 925.0
202 Кости Човек 1850.0
203 Мазнина Човек 940.0
204 Човешко тяло – средно Човек 985.0
205 Човешко тяло при вдишване Човек 945.0
206 Човешко тяло при издижване Човек 1025.0

За какво се използва обемната плътност в науката и техниката

В термодинамиката се използва специфичен обем, който е реципрочата стойност на масовата обемна плътност.

Също така се използва и относителна масова плътност, която представлява отношението на масовата обемна плътност на веществото към масовата обемна плътност на водата (или въздух).

Масовата обемна плътност на едно тяло или вещество не е константа, тя се изменя с промяната на температурата и налягането.

Посочените стойности за масова обемна плътност имат информативен характер.

Обемната плътност при строителните материали е важен основен параметър. Според нея се изчисляват разходни норми, танспотни схеми, плаваемост или дори и какви инструменти може да използваме за определен материал.

Wera-бутикови инструментиРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG