Нитови шевове – видове и приложение

Видове нитови шевове – дефиниция и приложение

нитово съединениеНитоването е технология на съединяването, която се използва и в днешно време в различи отрасли на промишлеността. Различни видове нитови шевове се използват в зависимост от предназначението и натоварването на нитовото съединение. Нитовите съединения се прилагат днес се в авиационната промишленост, частично в машиностроенето и в ремонтни дейности. Да разгледаме какви видове шевове може да направим чрез нитоване. Разположението на нитовете в определен ред по дължината на съединението се нарича нитов шев.

Нитови шевове според разположението на листовете

Нитови шевове според разположението на листоветеСпоред това, в какво положение се намират съединените листове и как са съединени, различаваме:

  1. нитов шев с припокриване – краищата на занитените листове са поставени един върху друг;
  2. нитов шев с една лента- краищата на занитваните листове се допират с челните си повърхности, а от едната страна по дължината на допирането върху тях е поставена лента;
  3. нитов шев с две ленти е показан – краищата на занитените листове се допират с челните си повърхнини и по дължината на допирането от двете страни са поставени ленти.

Видове шевове според броя на редовете нитове

Нитови шевове според броя на редоветеСпоред това, в колко реда са разположени нитовете на нитовите съединения, различаваме: 

  1. едноредови шевове (а)
  2. двуредови шевове (б, г, е)
  3. многоредови шевове (в, д, ж)

Нитови шевове според предназначението им

здрави нитови шевове (съединения)В зависимост от предназначението, а оттам и според особените качества (равноякост, плътност, здравина), които трябва да притежават нитовите шевове, те биват:

  1. здрави нитови шевове (съединения) – имат предназначение да понасят големи натоварвания. Намират приложение при различни метални конструкции, жп мостове, повдигателни съоръжения, покривни конструкции;
  2. здравоплътни нитови шевове (съединения) – предназначени са да понасят големи натоварвания и да не пропускат течности и газове. Прилагат се при парогенератори, резервоари, тръби и др., подложени на голямо налягане;
  3. плътни шевове (съединения) – предназначението им е да не пропускат течности и газове. клещи за нитованеПодложени обикновено са на малки натоварвания. Намират приложение при резервоари, тръби и други съдове за течности, подложени на неголеми натоварвания.

За по-ниски натоварвания и съединяване на тънки ламарини от конструкционна стомана или цветни метали се използват попнитове. Инструментите, които се занитват се нарича попнитачки.

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG