Метали и сплави за домашния майстор

Най-често използваните метали от домашните майстори

Желязото има важно значение за съвременната техника, макар че в чист вид почти не се използва поради малката си якост. Способността на този метал да разтваря въглерода и други химични елементи е основа за получаването на различни железни сплави. В ежедневието често стоманени или чугунени изделия биват неправилно наричани железни. Те принадлежат към групата черни метали.Метали - стоманени профили Домашните майстори използват няколко основни вида метали за направа не изделия за ремонт на уреди, машини и автомобили. 

Стоманата е един от най-използваните метали

Метали - листова стоманаСтоманата е сплав на желязото с въглерод до 1,7%. Към обикновените стомани се отнасят въглеродните стомани със съдържание на въглерод до 0,6%, сяра до 0,06%, фосфор до 0,07% и със ниска и средна якост. Към качествените се отнасят въглеродните и легираните стомани, в които отклоненията съдържанието на въглерод не надхвърлят 0,08%, а на сяра и фосфор – 0,035%. Специалните висококачествени стомани съдържат по-малко от 0,2% въглерод, характеризират се с голяма якост и твърдост, добра пластичност и заваряемост. Специална група са инструменталните стомани. Инструменталните стомани са характерни със своято висока якост и износоустойчивост. Благодарение на високото съдържание на въглерод тези стомани са добре закаляеми, което за всички инструменти е от изключително значение, тъй като твърдостта на стоманата се повишава значително. Инструменталните стомани при определени условия могат да се закаляват повърхностно или до определена дълбочина, което при инструментите дава още по добри качества. Средата на инструмента остава яка и жилава, а например режещите ръбове са твърди и износоустойчиви. 

Стоманите, както и всички метали в твърдо състояние, имат зърнеста структура. Такива важни качества; като твърдост, якост, заваряемост, зависят от формата и взаимното разположе ние на зърната. При заточване на стоманени изделия чрез шлифовъчен диск се образуват искри – меката стомана дава светли, а твърдата – жълти искри. Меката стомана има еднороден зърнест светлосив лом, а твърдата – лом с тъмносребрист оттенък.Листове стомана

В промишлеността се произвеждат метални валцовани изделия с различни профили и размери. В домашната работилница най-често се налага да се работи с профилни изделия (профили) от стомана с квадратно, кръгло, шестостенно и други сечения.

Чугун

Чугунът е сплав на желязото с въглерод над 1,7%, съдържаща примеси от силиций, манган, сяра и фосфор; обикновено е крехък. Има сивкав оттенък на лома. В промишлеността над 85% от чугуна се преработва в стомана, а останалата част се използва за профилно леене.
Чугун - металиЧугун - отливка

Цветни метали

Цветните метали са тези които не съдържат желязо.

Мед

Медта се среща рядко в природата в чисто състояние. Получава се главно от обогатени сулфидни руди.

Медни тръбиВисоката топло – и електропроводимост, пластичността и устойчивостта на корозия са най- ценните й качества. Около 50% от добиваната мед се използва за електротехническата промишленост, а над 30% се прилага във вид на медни сплави.

Под действието на влагата повърхността на медта се покрива със слой със зеленикав отенък. Монети, украшения, инструменти, изработени от мед и сплавите й, се запазват дълго време. Медта се използва и за основен материална домашния майстор, както и за изработване на кабели, токопроводящи части в електрическите инсталации. Медта принадлежи, към групата метали, характерни със своята пластичност и лесна обработваемост.

Бронзът

Бронзът е сплав на основата на мед с прибавяне на калай, алуминий, силиций и т. н. Превъзхожда чистата мед по антикорозионните си свойства. Най-разпространен е калаеният бронз. От него се изработват лагери, лети художествени изделия и др.Мтели - бронзови плрофили

Цинк

Цинкът е синкавобял метал. Широко се използва в промишлеността като антикорозионно покритие на стоманени елементи и на покривна ламарина.

Алуминий – най лекият сред металите

Алуминият е сребристобял метал, лек и ковък, устойчив на корозия. Намира все по-голямо приложение в бита – от него се изработват съдове, леки мебели, дограма. При домашни условия трудно се запоява и заварява.Профили - метали - алуминий

 

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG