Материали и инструменти за мазилки

Как се изработват разтвори за мазилки и какви строителни инструменти се използват за нанасянето им?

За изпълнение на различните видове мазилки се приготвят съответни видове разтвори. Те са съставени от свързващо вещество (едно или няколко), добавъчни материали (пълнители) и вода. Разтворите за декоративни мазилки се приготвят и с други добавки (мраморен прах, мраморни камъчета, слюда, оксидни бои). При приготвянето на разтвори за мазилки като свързващо вещество най-често се използват гасена вар, хидравлична вар, различни разновидности на цимента, гипс и др. Днес почти никой не произвежда сам разтвори за мазилки а ги купува готови в торби. На строежа само ги смесва с вода и започва нанасянето им.Гипсови мазилки В редки случаи се разтвори за мазилки може да си приготвите сами. Как? Каква е рецептата за приготвяне на мазилки. Да разгледаме необходимите материали за разтвори за мазилки.

Основни материали за производство на разтвори за мазилки

Машинни мазилкиГасена вар. Получава се от негасена вар в централизирани цехове (варови възли) или по-рядко – на самата строителна площадка (във варници). Гасената вар за мазилки трябва да отлежи най-малко 30 дни преди употребата й.

Хидравлична вар. Тя подобно на цимента може да се втвърдява и под вода. Това се дължи на хидравличните елементи в състава й. Доставя се на обектите смляна на прах. Съхранява се на закрито. Употребява се главно за външни мазилки.

Цимент. Циментът е хидравлично свързващо вещество. Втвърдява се еднакво както на въздух, така и под вода. В строителството се използват портландцимент, киселиноустойчив, магнезиев, бял цименти др. В мазаческите работи циментът намира приложение за направа на циментни и вароциментни разтвори. На обекта се доставя в торби по 25, 30 и 40kg. Съхранява се в покрити и сухи помещения.

Киселиноустойчив цимент. Намира приложение за направа на разтвори за мазилки, замазки, настилки и облицовки в помещения, изложени на въздействието на неорганични киселини.

Бял цимент. Има качествата на портландцимента, но е избелен. Прилага се за направа на бели мазилки, мозайки, облицовки,  фугиране на облицовки и др.

Гипс. За мазилки се употребява обикновен строителен гипс. За да се забави свързването му, което обикновено трае 3-6min след забъркването на гипса с вода, се слагат забавители. Най-често използваните забавители са сапунена вода 2%, туткалена вода, гасена вар от 5 до 20% и винена киселина.

Добавъчни материали и производство на разтвори

Пясък. В разтворите за мазилки пясъкът е добавъчен материал. Използва се чист от примеси кварцов пясък. Речният пясък е най-подходящ. Морският пясък обезателно се промива с чиста сладка вода, за да се отстранят солите.Хастарна мазилка

Вода. Всяка вода, която е годна за пиене, е подходяща за направа на разтвори за мазилки. Тя не трябва да съдържа соли или други примеси.

Туткал. Използва се като забавител при направа на гипсови мазилки. Доставя се във вид на малки плочки. Преди да се употреби, се накисва в хладка вода, за да набъбне. Разтваря се и се вари на водна баня. Най-много 5- 6 дни след варенето трябва да се употреби, защото при по-голям престой се разваля.

Бои – оцветители. За да се получат цветни разтвори, необходими при направата на някои видове декоративни мазилки и изкуствен мрамор, се употребяват бои. Най-често те са минерални. Те трябва да са устойчиви на действието на светлина, влага, киселини и основи, както и да имат чисти и ясни цветове.

Декоративни добавки. Влагат се в покривния пласт на декоративните мазилки. Обикновено се използва мраморно брашно и мраморен грис, мляна слюда, натрошени керамични материали и др. с големина на зърната 5- 8mm.

Чоп. Той може да бъде от животински (косми на животни) или растителен произход (конопени стъбла). Използва се при полагане на основния пласт на мазилката по летви, телена мрежа и др.)Външни цветни мазилки

Инструменти за изпълнение на мазилки

За изпълнение на мазилките са необходими различни видове инструменти. Едни от тях се използват за ръчна направа и нанасяне на разтворите върху елементите и конструкциите, а други за подготовка на повърхностите и нивелирането им. Базовите строителни инструменти за изпълнение на мазилки са:

 • мастар
 • маламашка
 • табла
 • пердашка
 • корито
 • мистрия
 • канче за разтвор
 • мистрия за оформяне на ъгли
 • малки мазаческа мистрия
 • четка за напръскваме с вода при изпердашване;
 • чукче
 • чакла
 • ръчна количка
 • ъгъл (гьония)
 • либела (водна терзия) или нивелир

Описание и приложения на основните строителни инструменти за мазилки

Чакла (гребло). Това е инструмент, подобен на мотика, с 2 – 3 дупки на металната му част. Служи за ръчно разбиване на варта и разбъркване на разтворите за мазилки.Гипсова мазилка

Телени четки. Използват се за почистване на стените, а когато телът е по-твърд и за надраскване. Те са особено подходящи за обработка на бетонни стени.

Чукче. С него се очукват издадените части на повърхностите, които ще се измазват. Или се правят дупки и надрасквания с цел по-голямо сцепление към основата.

Мистрия за мазане. Състои се от метална плоскост и дървена дръжка. С нея разтворът се нанася и грубо се заглажда.

Дървена табла. Изработва се от иглолистни дъски с дебелина 2- 2,5cm. Размерите й са 32/42cm. Върху нея се поставя разтворът, преди да се положи, а понякога тя се използва и за нанасянето му. С нея може да става и грубо заглаждане.

Зидарско канче. Служи за нахвърляне на разтвора. Нарича се още канчок

Маламашка. Направена е от дърво. Работната й дължина е около 50cm. Има масивна дръжка. Служи за подравняване и грубо заглаждане на разтвора.


Пердашка
. Направена е от иглолистна дъска с размери 20/20/2,5cm. С дървена или метална дръжка. Използва се за изпердашване (заглаждане) на мазилката. За по-фино заглаждане върху пердашката се залепя филц или кече.

Измервателни инструменти за измазване

Мастар. Изработва се от правожилен иглолистен материал, има дължина 1,5- 2,0 т, широчина 8- 10cm и дебелина 2- 2,5m. Служи за хоризонтиране, изравняване и грубо заглаждане ни разтвора. Днес по-често се използват алуминиеви мастари за изглаждане на мазилки.

Отвес. Представлява метална конусовидна тежест, закачена на шнур, по дължината на който може да се движи квадратна метална плочка. За удобство при работа шнурът се намотава на макара или на дъсчица с два изреза.

Нивелир с либела. Преди години най-често се изработвала от дърво. Днес този вариант почти не се среща. Основният материал за корпуса на нивелира е алуминии и по-рядко устойчива пластмаса. Дължината е 15- 20cm. В нея са вградени 2 дъговидни тръбички с течност. Служи за хоризонтиране, а комбинирана с мастар и за отвесиране на повърхнини. Нарича се още водна терзия.

Нивелачен маркуч. Изработва се от каучук или пластмаса и завършва в двата си края със стъклени тръбички. Служи за хоризонтиране на повърхностите, които ще се измазват. Нарича се още воден нивелир. С него се пренасят нива на по-големи разстояния.

Ъгъл (гьония). Това е инструмент за нанасяне и проверка на прав ъгъл. Направен е от две взаимноперпендикулярни рамена, като едното е по-дълго. Изработва се от дърво или метал. При някои модели ъгли рамената са разграфени с метрични скали и могат да служат за линийка.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG