Устойчивост на маркери към различни материали

Устойчивост и резистентност на промишлени маркери за надписване на различни материали, видове повърхности в различни температурни диапазони

Надписването и маркирането на различни видове материали с определено състояние на повърхността изисква подходящи маркери устойчиви на тези условия. Какви маркери да изберем? Има ли универсални маркери. До каква температура може да се надписва с тези маркери? Как да се ориентираме, има ли таблица за резистентност  на промишлените маркери?

Имаме задачата да нанесем маркировка върху изделие, заготовка, продукт или пакет в производствената или монтажната фаза. На пръв поглед лесна задача, просто визаме някъкъв маркер и действаме. Всеки, който реално е изпълнявал такива дейности знае, че не всеки маркер е подходящ за всички материали и видове повърхности. Въпреки че много се опитват да докажат обратното, то истинските специалисти се доверяват на други специалисти разработили специални маркери за различни области на приложение.

Какъв маркер да изберем е лесна задача когато имаме диаграма или чарт, показващ пригодността на видовете и серии маркери към определени повърхности и материли. И не на последно място за маркерите и за процеса на маркиране е особено важно в какъв температурен диапазон ще се извършва надписването. Тоест каква е температурата на повърхността на предмета и околната температура в момента на маркирането.

Представяме ви диаграма на пригодността на отделните видове маркери към определени материали с различни видове, температура и състояние н повърхността.

Устойчивост на маркери към различни материали

Таблица на маркери, подходящи за надписване на различни видове материали с различно състояние на повърхността в определен температурен диапазон.

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Течна боя
VALVE ACTION PAINT MARKERPRO-LINE HPPRO-LINEPRO-MAXBALL PAINT MARKERDURA-BALLPRO-WASH WPRO-WASH D
Метал (надписване на метали с маркери)        
Температура на околната среда -46…65°C++ +++  
Гореща повърхност        
Омаслена повърхност++ +++  
Повърхност с висока грапавост  +     
Маркировка, видима под грундиращия слой        
Изключително добра видимост++ +++++
Предназначени за поцинковани повърхности  +     
Лесно измиваема временна маркировка      ++
Маркировка за ниска осветеност        
Закаляване и термообработка        
Временна маркировка      ++
Дърво (надписване на дърво)        
Сухи греди        
Сурови (влажни) греди        
Плочи от дървесни влакна        
Плочи от дървесни влакна с висока плътност        
Импрегнирани дървени материали        
Добра видимост++ +++  
Кутии и кошчета++++++  
Геодезични табелки++++++  
Пластмаса (надписване на пластмаса)        
Тръби и тръбопроводи++ +++++
Пластмасови табели ++   ++
Инвентарни тебали++ +  ++
Бункери и контейнери++++++++
Лепенки++++++++
Листа, профили и плочи++++++++
Ламинати++++++++
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)        
Постоянна маркировка++ +++  
Временна маркировка  +   ++
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери        
Бетон и камък        
Хартия (надписване на хартия с маркери)        
Знаци и табелки++ +    
С покритие от восък+ ++    
Картон (насписване на картон с маркери)        
Знаци и табелки++ +    
Картон – сух++++    
Картон замразен, покрит с лед  +     
Гума (надписване на гума с маркери)        
Температура на околната среда -46…65°C++ +++  
Температура на повърхността 150…260°C  +     
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)        
Постоянна маркировка++ +++  
Временна маркировка  +     

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Твърда боя – Темперетура на повърхността = Температурата на въздуха
B PAINTSTIKB-E PAINTSTIKB-L PAINTSTIKBL-W PAINTSTIKC PAINTSTIKE PAINTSTIKF PAINTSTIKFAST DRY PAINTSTIKM PAINTSTIKM-10 PAINTSTIKN PAINTSTIKO-10 PAINTSTIKP PAINTSTIK
Метал (надписване на метали с маркери)             
Температура на околната среда -46…65°C+++++++++++++
Гореща повърхност         +   
Омаслена повърхност++   +++   + 
Повърхност с висока грапавост++   +++   + 
Маркировка, видима под грундиращия слой  ++         
Изключително добра видимост     +++     
Предназначени за поцинковани повърхности            +
Лесно измиваема временна маркировка          +  
Маркировка за ниска осветеност      +      
Закаляване и термообработка        ++   
Временна маркировка             
Дърво (надписване на дърво)             
Сухи греди++   ++      
Сурови (влажни) греди++   ++      
Плочи от дървесни влакна             
Плочи от дървесни влакна с висока плътност      +    + 
Импрегнирани дървени материали++   ++      
Добра видимост     ++      
Кутии и кошчета++   ++      
Геодезични табелки++   ++      
Пластмаса (надписване на пластмаса)             
Тръби и тръбопроводи++  ++++     
Пластмасови табели             
Инвентарни тебали             
Бункери и контейнери++  ++++     
Лепенки++  ++++     
Листа, профили и плочи++  ++++     
Ламинати++  ++++     
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)             
Постоянна маркировка++  ++++  +  
Временна маркировка             
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери             
Бетон и камък++   +++     
Хартия (надписване на хартия с маркери)             
Знаци и табелки++  +++      
С покритие от восък++  +++      
Картон (насписване на картон с маркери)             
Знаци и табелки++  +++      
Картон – сух++  +++      
Картон замразен, покрит с лед++   ++      
Гума (надписване на гума с маркери)             
Температура на околната среда -46…65°C++  ++++     
Температура на повърхността 150…260°C             
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил)             
Постоянна маркировка++  ++++     
Временна маркировка             

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Твърда боя – Гореща повърхност
WS-3/8 PAINTSTIKQUIK STIK PAINTSTIKH PAINTSTIKHT PAINTSTIKHT-34 PAINTSTIKHT-40 PAINTSTIKHT-75 PAINTSTIKJ PAINTSTIKK PAINTSTIKPK PAINTSTIKX-5 PAINTSTIK
Метал           
Температура на околната среда -46…65°C++         
Гореща повърхност  +++++++++
Омаслена повърхност +         
Повърхност с висока грапавост +         
Маркировка, видима под грундиращия слой           
Изключително добра видимост           
Предназначени за поцинковани повърхности         + 
Лесно измиваема временна маркировка +         
Маркировка за ниска осветеност           
Закаляване и термообработка           
Временна маркировка+          
Дърво (надписване на дърво)           
Сухи греди +         
Сурови (влажни) греди +         
Плочи от дървесни влакна           
Плочи от дървесни влакна с висока плътност           
Импрегнирани дървени материали           
Добра видимост           
Кутии и кошчета +         
Геодезични табелки +         
Пластмаса (надписване на пластмаса)           
Тръби и тръбопроводи++         
Пластмасови табели           
Инвентарни тебали +         
Бункери и контейнери +         
Лепенки +         
Листа, профили и плочи++         
Ламинати++         
Стъкло и керамика           
Постоянна маркировка +         
Временна маркировка+          
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери           
Бетон и камък +         
Хартия (надписване на хартия)           
Знаци и табелки +         
С покритие от восък +         
Картон (насписване на картон с маркери)           
Знаци и табелки +         
Картон – сух +         
Картон замразен, покрит с лед +         
Гума (надписване на гума с маркери)           
Температура на околната среда -46…65°C++         
Температура на повърхността 150…260°C      ++  +
Дрехи и текстилни тъкани           
Постоянна маркировка +         
Временна маркировка+          

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Мастило
DURA-INK #10,15,25,55,80,200PLASTIC TAG MARKER
Метал  
Температура на околната среда -46…65°C+ 
Гореща повърхност  
Омаслена повърхност  
Повърхност с висока грапавост  
Маркировка, видима под грундиращия слой  
Изключително добра видимост  
Предназначени за поцинковани повърхности  
Лесно измиваема временна маркировка  
Маркировка за ниска осветеност  
Закаляване и термообработка  
Временна маркировка  
Дърво (надписване на дърво)  
Сухи греди  
Сурови (влажни) греди  
Плочи от дървесни влакна  
Плочи от дървесни влакна с висока плътност  
Импрегнирани дървени материали  
Добра видимост  
Кутии и кошчета+ 
Геодезични табелки++
Пластмаса   
Тръби и тръбопроводи++
Пластмасови табели++
Инвентарни тебали++
Бункери и контейнери++
Лепенки++
Листа, профили и плочи++
Ламинати++
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)  
Постоянна маркировка+ 
Временна маркировка  
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери  
Бетон и камък  
Хартия (надписване на хартия)  
Знаци и табелки+ 
С покритие от восък  
Картон (насписване на картон с маркери)  
Знаци и табелки+ 
Картон – сух+ 
Картон замразен, покрит с лед  
Гума  
Температура на околната среда -46…65°C  
Температура на повърхността 150…260°C  
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)  
Постоянна маркировка+ 
Временна маркировка  

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Тебешир – креда
PRO-EX CRAYONLUMBER CRAYON #200LUMBER CRAYON #500ULTRASCANOPTIMARKSCAN-IT PLUS
Метал      
Температура на околната среда -46…65°C+++   
Гореща повърхност      
Омаслена повърхност      
Повърхност с висока грапавост      
Маркировка, видима под грундиращия слой      
Изключително добра видимост  +   
Предназначени за поцинковани повърхности      
Лесно измиваема временна маркировка      
Маркировка за ниска осветеност     +
Закаляване и термообработка      
Временна маркировка      
Дърво (надписване на дърво)      
Сухи греди++++++
Сурови (влажни) греди++++  
Плочи от дървесни влакна++++++
Плочи от дървесни влакна с висока плътност  ++++
Импрегнирани дървени материали+     
Добра видимост   + +
Кутии и кошчета++++++
Геодезични табелки+++++ 
Пластмаса (надписване на пластмаса)      
Тръби и тръбопроводи      
Пластмасови табели      
Инвентарни тебали      
Бункери и контейнери      
Лепенки      
Листа, профили и плочи      
Ламинати      
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)      
Постоянна маркировка      
Временна маркировка      
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери      
Бетон и камък+++ ++
Хартия (надписване на хартия)      
Знаци и табелки      
С покритие от восък      
Картон      
Знаци и табелки+++   
Картон – сух+++   
Картон замразен, покрит с лед      
Гума (надписване на гума с маркери)      
Температура на околната среда -46…65°C++ + +
Температура на повърхността 150…260°C      
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)      
Постоянна маркировка      
Временна маркировка   +  

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Специални продукти
TRADES MARKERCHINA MARKERCARPENTER`S PENCILSILVER-STREAKRED-RITERSOAPSTONETYRE MARQUEZEPHYR PAINTSTIKRAILROAD CHALK
Метал (надписване на метали с маркери)         
Температура на околната среда -46…65°C++ +++ ++
Гореща повърхност         
Омаслена повърхност         
Повърхност с висока грапавост        +
Маркировка, видима под грундиращия слой         
Изключително добра видимост        +
Предназначени за поцинковани повърхности         
Лесно измиваема временна маркировка         
Маркировка за ниска осветеност         
Закаляване и термообработка         
Временна маркировка     + ++
Дърво (надписване на дърво)         
Сухи греди        +
Сурови (влажни) греди        +
Плочи от дървесни влакна        +
Плочи от дървесни влакна с висока плътност         
Импрегнирани дървени материали        +
Добра видимост         
Кутии и кошчета+++     +
Геодезични табелки+++      
Пластмаса (надписване на пластмаса с маркери)         
Тръби и тръбопроводи++     + 
Пластмасови табели         
Инвентарни тебали++       
Бункери и контейнери++       
Лепенки++       
Листа, профили и плочи++     + 
Ламинати++     + 
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)         
Постоянна маркировка         
Временна маркировка++     + 
Бетон и камък          
Бетон и камък        +
Хартия (надписване на хартия)         
Знаци и табелки+++      
С покритие от восък         
Картон (насписване на картон с маркери)         
Знаци и табелки+++      
Картон – сух+++     +
Картон замразен, покрит с лед        +
Гума (надписване на гума с маркери)         
Температура на околната среда -46…65°C+     ++ 
Температура на повърхността 150…260°C         
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)         
Постоянна маркировка         
Временна маркировка     + ++

+ подходящи

Къде да купим най-подходящия промишлен маркер

Над 1000 вида промишлени маркери, креди, тебешири и други средства за надписване ще откриете в e-shop-bg.eu. Изберете високото качество на американската марка MARKAL.

 

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]
Wera 4500 на складНад 5000 продукта Knipex на склад на топ цени

Post Author: E-Shop-BG