Устойчивост на маркери към различни материали

Устойчивост и резистентност на промишлени маркери за надписване на различни материали, видове повърхности в различни температурни диапазони

Надписването и маркирането на различни видове материали с определено състояние на повърхността изисква подходящи маркери устойчиви на тези условия. Какви маркери да изберем? Има ли универсални маркери. До каква температура може да се надписва с тези маркери? Как да се ориентираме, има ли таблица за резистентност  на промишлените маркери?

Имаме задачата да нанесем маркировка върху изделие, заготовка, продукт или пакет в производствената или монтажната фаза. На пръв поглед лесна задача, просто визаме някъкъв маркер и действаме. Всеки, който реално е изпълнявал такива дейности знае, че не всеки маркер е подходящ за всички материали и видове повърхности. Въпреки че много се опитват да докажат обратното, то истинските специалисти се доверяват на други специалисти разработили специални маркери за различни области на приложение.

Какъв маркер да изберем е лесна задача когато имаме диаграма или чарт, показващ пригодността на видовете и серии маркери към определени повърхности и материли. И не на последно място за маркерите и за процеса на маркиране е особено важно в какъв температурен диапазон ще се извършва надписването. Тоест каква е температурата на повърхността на предмета и околната температура в момента на маркирането.

Представяме ви диаграма на пригодността на отделните видове маркери към определени материали с различни видове, температура и състояние н повърхността.

Устойчивост на маркери към различни материали

Таблица на маркери, подходящи за надписване на различни видове материали с различно състояние на повърхността в определен температурен диапазон.

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Течна боя
VALVE ACTION PAINT MARKER PRO-LINE HP PRO-LINE PRO-MAX BALL PAINT MARKER DURA-BALL PRO-WASH W PRO-WASH D
Метал (надписване на метали с маркери)                
Температура на околната среда -46…65°C + +   + + +    
Гореща повърхност                
Омаслена повърхност + +   + + +    
Повърхност с висока грапавост     +          
Маркировка, видима под грундиращия слой                
Изключително добра видимост + +   + + + + +
Предназначени за поцинковани повърхности     +          
Лесно измиваема временна маркировка             + +
Маркировка за ниска осветеност                
Закаляване и термообработка                
Временна маркировка             + +
Дърво (надписване на дърво)                
Сухи греди                
Сурови (влажни) греди                
Плочи от дървесни влакна                
Плочи от дървесни влакна с висока плътност                
Импрегнирани дървени материали                
Добра видимост + +   + + +    
Кутии и кошчета + + + + + +    
Геодезични табелки + + + + + +    
Пластмаса (надписване на пластмаса)                
Тръби и тръбопроводи + +   + + + + +
Пластмасови табели   + +       + +
Инвентарни тебали + +   +     + +
Бункери и контейнери + + + + + + + +
Лепенки + + + + + + + +
Листа, профили и плочи + + + + + + + +
Ламинати + + + + + + + +
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)                
Постоянна маркировка + +   + + +    
Временна маркировка     +       + +
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери                
Бетон и камък                
Хартия (надписване на хартия с маркери)                
Знаци и табелки + +   +        
С покритие от восък +   + +        
Картон (насписване на картон с маркери)                
Знаци и табелки + +   +        
Картон – сух + + + +        
Картон замразен, покрит с лед     +          
Гума (надписване на гума с маркери)                
Температура на околната среда -46…65°C + +   + + +    
Температура на повърхността 150…260°C     +          
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)                
Постоянна маркировка + +   + + +    
Временна маркировка     +          

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Твърда боя – Темперетура на повърхността = Температурата на въздуха
B PAINTSTIK B-E PAINTSTIK B-L PAINTSTIK BL-W PAINTSTIK C PAINTSTIK E PAINTSTIK F PAINTSTIK FAST DRY PAINTSTIK M PAINTSTIK M-10 PAINTSTIK N PAINTSTIK O-10 PAINTSTIK P PAINTSTIK
Метал (надписване на метали с маркери)                          
Температура на околната среда -46…65°C + + + + + + + + + + + + +
Гореща повърхност                   +      
Омаслена повърхност + +       + + +       +  
Повърхност с висока грапавост + +       + + +       +  
Маркировка, видима под грундиращия слой     + +                  
Изключително добра видимост           + + +          
Предназначени за поцинковани повърхности                         +
Лесно измиваема временна маркировка                     +    
Маркировка за ниска осветеност             +            
Закаляване и термообработка                 + +      
Временна маркировка                          
Дърво (надписване на дърво)                          
Сухи греди + +       + +            
Сурови (влажни) греди + +       + +            
Плочи от дървесни влакна                          
Плочи от дървесни влакна с висока плътност             +         +  
Импрегнирани дървени материали + +       + +            
Добра видимост           + +            
Кутии и кошчета + +       + +            
Геодезични табелки + +       + +            
Пластмаса (надписване на пластмаса)                          
Тръби и тръбопроводи + +     + + + +          
Пластмасови табели                          
Инвентарни тебали                          
Бункери и контейнери + +     + + + +          
Лепенки + +     + + + +          
Листа, профили и плочи + +     + + + +          
Ламинати + +     + + + +          
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)                          
Постоянна маркировка + +     + + + +     +    
Временна маркировка                          
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери                          
Бетон и камък + +       + + +          
Хартия (надписване на хартия с маркери)                          
Знаци и табелки + +     + + +            
С покритие от восък + +     + + +            
Картон (насписване на картон с маркери)                          
Знаци и табелки + +     + + +            
Картон – сух + +     + + +            
Картон замразен, покрит с лед + +       + +            
Гума (надписване на гума с маркери)                          
Температура на околната среда -46…65°C + +     + + + +          
Температура на повърхността 150…260°C                          
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил)                          
Постоянна маркировка + +     + + + +          
Временна маркировка                          

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Твърда боя – Гореща повърхност
WS-3/8 PAINTSTIK QUIK STIK PAINTSTIK H PAINTSTIK HT PAINTSTIK HT-34 PAINTSTIK HT-40 PAINTSTIK HT-75 PAINTSTIK J PAINTSTIK K PAINTSTIK PK PAINTSTIK X-5 PAINTSTIK
Метал                      
Температура на околната среда -46…65°C + +                  
Гореща повърхност     + + + + + + + + +
Омаслена повърхност   +                  
Повърхност с висока грапавост   +                  
Маркировка, видима под грундиращия слой                      
Изключително добра видимост                      
Предназначени за поцинковани повърхности                   +  
Лесно измиваема временна маркировка   +                  
Маркировка за ниска осветеност                      
Закаляване и термообработка                      
Временна маркировка +                    
Дърво (надписване на дърво)                      
Сухи греди   +                  
Сурови (влажни) греди   +                  
Плочи от дървесни влакна                      
Плочи от дървесни влакна с висока плътност                      
Импрегнирани дървени материали                      
Добра видимост                      
Кутии и кошчета   +                  
Геодезични табелки   +                  
Пластмаса (надписване на пластмаса)                      
Тръби и тръбопроводи + +                  
Пластмасови табели                      
Инвентарни тебали   +                  
Бункери и контейнери   +                  
Лепенки   +                  
Листа, профили и плочи + +                  
Ламинати + +                  
Стъкло и керамика                      
Постоянна маркировка   +                  
Временна маркировка +                    
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери                      
Бетон и камък   +                  
Хартия (надписване на хартия)                      
Знаци и табелки   +                  
С покритие от восък   +                  
Картон (насписване на картон с маркери)                      
Знаци и табелки   +                  
Картон – сух   +                  
Картон замразен, покрит с лед   +                  
Гума (надписване на гума с маркери)                      
Температура на околната среда -46…65°C + +                  
Температура на повърхността 150…260°C             + +     +
Дрехи и текстилни тъкани                      
Постоянна маркировка   +                  
Временна маркировка +                    

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Мастило
DURA-INK #10,15,25,55,80,200 PLASTIC TAG MARKER
Метал    
Температура на околната среда -46…65°C +  
Гореща повърхност    
Омаслена повърхност    
Повърхност с висока грапавост    
Маркировка, видима под грундиращия слой    
Изключително добра видимост    
Предназначени за поцинковани повърхности    
Лесно измиваема временна маркировка    
Маркировка за ниска осветеност    
Закаляване и термообработка    
Временна маркировка    
Дърво (надписване на дърво)    
Сухи греди    
Сурови (влажни) греди    
Плочи от дървесни влакна    
Плочи от дървесни влакна с висока плътност    
Импрегнирани дървени материали    
Добра видимост    
Кутии и кошчета +  
Геодезични табелки + +
Пластмаса     
Тръби и тръбопроводи + +
Пластмасови табели + +
Инвентарни тебали + +
Бункери и контейнери + +
Лепенки + +
Листа, профили и плочи + +
Ламинати + +
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)    
Постоянна маркировка +  
Временна маркировка    
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери    
Бетон и камък    
Хартия (надписване на хартия)    
Знаци и табелки +  
С покритие от восък    
Картон (насписване на картон с маркери)    
Знаци и табелки +  
Картон – сух +  
Картон замразен, покрит с лед    
Гума    
Температура на околната среда -46…65°C    
Температура на повърхността 150…260°C    
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)    
Постоянна маркировка +  
Временна маркировка    

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Тебешир – креда
PRO-EX CRAYON LUMBER CRAYON #200 LUMBER CRAYON #500 ULTRASCAN OPTIMARK SCAN-IT PLUS
Метал            
Температура на околната среда -46…65°C + + +      
Гореща повърхност            
Омаслена повърхност            
Повърхност с висока грапавост            
Маркировка, видима под грундиращия слой            
Изключително добра видимост     +      
Предназначени за поцинковани повърхности            
Лесно измиваема временна маркировка            
Маркировка за ниска осветеност           +
Закаляване и термообработка            
Временна маркировка            
Дърво (надписване на дърво)            
Сухи греди + + + + + +
Сурови (влажни) греди + + + +    
Плочи от дървесни влакна + + + + + +
Плочи от дървесни влакна с висока плътност     + + + +
Импрегнирани дървени материали +          
Добра видимост       +   +
Кутии и кошчета + + + + + +
Геодезични табелки + + + + +  
Пластмаса (надписване на пластмаса)            
Тръби и тръбопроводи            
Пластмасови табели            
Инвентарни тебали            
Бункери и контейнери            
Лепенки            
Листа, профили и плочи            
Ламинати            
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)            
Постоянна маркировка            
Временна маркировка            
Бетон и камък (надписване на бетон и камък с маркери            
Бетон и камък + + +   + +
Хартия (надписване на хартия)            
Знаци и табелки            
С покритие от восък            
Картон            
Знаци и табелки + + +      
Картон – сух + + +      
Картон замразен, покрит с лед            
Гума (надписване на гума с маркери)            
Температура на околната среда -46…65°C + +   +   +
Температура на повърхността 150…260°C            
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)            
Постоянна маркировка            
Временна маркировка       +    

 

Вид маркер | Търговско наименованеи | Вид материал | Състояние на повърхността

Специални продукти
TRADES MARKER CHINA MARKER CARPENTER`S PENCIL SILVER-STREAK RED-RITER SOAPSTONE TYRE MARQUE ZEPHYR PAINTSTIK RAILROAD CHALK
Метал (надписване на метали с маркери)                  
Температура на околната среда -46…65°C + +   + + +   + +
Гореща повърхност                  
Омаслена повърхност                  
Повърхност с висока грапавост                 +
Маркировка, видима под грундиращия слой                  
Изключително добра видимост                 +
Предназначени за поцинковани повърхности                  
Лесно измиваема временна маркировка                  
Маркировка за ниска осветеност                  
Закаляване и термообработка                  
Временна маркировка           +   + +
Дърво (надписване на дърво)                  
Сухи греди                 +
Сурови (влажни) греди                 +
Плочи от дървесни влакна                 +
Плочи от дървесни влакна с висока плътност                  
Импрегнирани дървени материали                 +
Добра видимост                  
Кутии и кошчета + + +           +
Геодезични табелки + + +            
Пластмаса (надписване на пластмаса с маркери)                  
Тръби и тръбопроводи + +           +  
Пластмасови табели                  
Инвентарни тебали + +              
Бункери и контейнери + +              
Лепенки + +              
Листа, профили и плочи + +           +  
Ламинати + +           +  
Стъкло и керамика (надписване на стъкло и керамика с маркери)                  
Постоянна маркировка                  
Временна маркировка + +           +  
Бетон и камък                   
Бетон и камък                 +
Хартия (надписване на хартия)                  
Знаци и табелки + + +            
С покритие от восък                  
Картон (насписване на картон с маркери)                  
Знаци и табелки + + +            
Картон – сух + + +           +
Картон замразен, покрит с лед                 +
Гума (надписване на гума с маркери)                  
Температура на околната среда -46…65°C +           + +  
Температура на повърхността 150…260°C                  
Дрехи и текстилни тъкани (надписване на текстил с маркери)                  
Постоянна маркировка                  
Временна маркировка           +   + +

+ подходящи

Къде да купим най-подходящия промишлен маркер

Над 1000 вида промишлени маркери, креди, тебешири и други средства за надписване ще откриете в e-shop-bg.eu. Изберете високото качество на американската марка MARKAL.

 

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG