Корозия – видове, причини, предотвратяване

Корозия на металите – определение, видове, предпазване от корозия. 

Казано във възможно най-широк технически смисъл, корозията представлява взаимодействие на метален материал с обкръжаващата го среда, което предизвиква измерима промяна в този материал и води до влошаване на неговото функциониране. Корозионни процеси възникват при съприкосновение на метала с газове, течности или течни метали, при което протичат чисто химически или електрохимически реакции. Предотвратяването на корозия е основна задача на инженери и техници, работещи в строителството и машиностроенето.
крекинг корозия под напрежениеКогато говорим за корозията, трябва веднага да кажем, че в световната научна литература не съществува уеднаквена, изчерпателна и общоприета класификация на корозионните процеси. Водещите страни в изучаването на корозионните процеси са САЩ, Русия, Великобритания и Германия.

Използваната терминология съдържа немалко неясноти – в някои случаи в наименованието на един и същи корозионен процес е отразена причината за неговото възникване. Например „крекинг корозия под напрежение“ (stress corrosion cracking), а в други случаи – резултатът от неговото протичане, напр. „транскристална корозия“ (intergranular corrosion). Ще опишем различните видове корозионни процеси, разделени и систематизирани съгласно две основни характристики. В зависимост от механизма на увреждане на метала и в зависимост от корозиралата повърхност и външния вид на корозията.

Видове

В зависимост от механизма на увреждане на метала, различаваме следните видове корозионни процеси:

Химична корозия

Причината за протичане химичната корозия е химичното взаимодействие между метала и работнотната среда. Характерна е за случаите, при които работнотната среда   не е електролит, напр. прегрята пара.

Електрохимична корозия

Протичането електрохимичната корозия е причинено от образуването на микрогалванични (корозионни) елементи на границата метал – работна среда. Тази разновидност на корозията е характерна за случаите, при които работното тяло е електролит.

Корозия-ерозия

Ерозионната корозия представлява процес на разрушаване на метала в резултат на триещото въздействие на околната среда. Характерна е за технологични процеси, при които са налице високи скорости и турболентност на работния флуид – два класически примера са износването на стените на технологични тръбопроводи в точките непосредствено след регулиращи кранове, както и разрушаването на лопатките на парните турбини под въздействието на влажната пара.

Радиационна

Радиационната корозия представлява процес на разрушаване на метала в резултат на неговото взаимодействие с радиационно (неутронно) поле. Типичен пример за такъв процес е корозионното напукване (радиационна крекинг-корозия) на стените на ядрените реактори.

Биологична

Биологичната корозия представлява процес на разрушаване на метала под въздействието на определени бактерии, напр. сулфат-редуциращи бактерии. При съоръжения, разположени край морски брегове, е наблюдавано обрастване с различни водорасли, при което се образуват микрогалванични (корозионни) елементи в резултат на неравномерна аерация на металните повърхнини. В този случай корозията се дължи на едновременното или последователно протичане на биохимични и електрохимични процеси.

Фрикционна корозия

Представлява процес на разрушаване (изтриване) на метала в резултат на движение една спрямо друга на две метални повърхнини. В резултат на фретинг-корозията се получават метални продукти (метален прах), които могат да се окислят до съответни оксиди и да ускорят корозионния процес вследствие абразивното си действие. В зависимост от корозиралата повърхнина различаваме обща или местна (локална) корозия. Общата засяга цялата повърхност на метала, а местната – само отделни участъци от тази повърхност. Местната  се наблюдава обикновено в някой от следните видове:

Питинг корозията

Питинг корозията се концентрира в малки участъци от металната повърхност и се концентрира в дълбочина. След премахване на продуктите на корозията върху поразената повърхност остават язви, точки или петна.

Крекинг-корозия

Има два вида крекинг корозия – междукристална и транскристална. При първата корозионната пукнатина се развива по границата на кристалните зърна, а при втората – преминава през самите зърна. И в двата случая протичането на корозионния процес е свързано с наличието на високи механични напрежения в поразения участък и поради тази причина е прието пълното наименование на процесите, завършващи с образуване на пукнатина, да бъде „крекинг-корозия под напрежение“. Местната може да се прояви и под формата на намаляване на дебелината на тръбите по цялата периферия или по част от нея. Понякога върху засегнатите участъци се натрупват продукти от корозията, но в зависимост от турбулентността на потока е възможно повърхнината да бъде чиста.

Избирателна корозия

Избирателната корозия се наблюдава например при медните сплави месинг и купроникел и се характеризира с извличане на един от компонентите им – напр., ако от месинга се извлича цинк, процесът се нарича обезцинковане.

Предотвратяване на корозионни процеси

Предотвратяването на корозията при метални конструкции и съдове под налягане е необятна и изключително интересна област. Съвсем накратко ще споменем основните средства за защита: използването на неръждаеми стомани (общото между всички тях е повишеното съдържание на хром – не по-малко от 12%) със специално търсени свойства.

  • прилагане на катодна защита
  • определени конструктивни решения (възможности за самодрениране, предотвратяване образуването на водни джобове и др.)
  • разработване на широка гама антикорозионни покрития със специални свойства и характеристики

Нека обобщим с няколко думи казаното дотук. Корозията е хетерогенен процес, който протича на границата метал – работна среда. С това е свързано  частично или цялостно разграждане на металната решетка и съответната промяна на свойствата на метала. Това разграждане може да бъде предизвикано от влиянието на различни фактори. Най-често това са  химични, електрохимични, механични, биологични, неутронно поле и т.н. Корозията може да бъде обща или локална. За защита от корозия са разработени различни видове методи, но универсално решение (гарантиращо стопроцентова сигурност) няма. Навярно и в близко бъдеще едва ли ще бъде намерено.

Най-известните методи за защита от корозия са катодна защита, галванизацията и нанасяне на антикорозионни покрития върху метални повърхности. В онлайн магазина e-shop-bg.eu ще намерите различни ръчни и механизирани инструменти за подготовка на металните повърхности за нанасяне на антикорозионни бояджийски покрития. Също така ще откриете много бояджийски инструменти и приспособления. 

Гласувай
[всичко: 2 средно: 5]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG