Константи в математиката и физиката

Какво са математическите и физическите константи

В математиката, физиката и другите естествени и технически науки терминът константа обозначава фиксирано число (или инвариант). Стойността на константата може и да не е известна. Обратното на константа е променлива, която може да приеме (потенциално) всякаква стойност. Почти всеки човек се е сблъсквал с някои от математическите константи.

числото на Лудолф - число π - съотношението на обиколката и диаметъра на кръгаОще в началното училище множество математически константи се появяват в учебния план. Като пример можем да споменем съотношението на обиколката и диаметъра на кръга, т.е. числото на Лудолф – число π. Несъмнено можем да считаме тази математическа константа за най-известната и най-славната.
PiИма много математически константи и можем да ги намерим във всички направления на математиката – математически анализ, алгебра, статистика и други. Разбира се, в тази не е възможно да се опишат всички известни и използвани математически константи.
Физическа константа или естествена константа, понякога също елементарна константа е физическо величина, чиято стойност не може да бъде повлияна и не се променя в пространството или времето. Основна природна константа е константата, която се отнася до общи свойства на пространството, времето и физическите процеси, които се прилагат еднакво за всеки тип частици и взаимодействия. Това са скоростта на светлината, квантовото число на Планк и гравитационната константа.

квантовото число на Планк,Други елементарни (или основни) естествени константи са свързани с отделните видове частици и взаимодействия, например техните маси и заряди. Производните естествени константи могат да бъдат изчислени от основните и елементарни константи. Например радиусът на Бор, константа, която е важна за атомната физика, може да се изчисли от квантовото число на Планк, скоростта на светлината, елементарния заряд и масата на електрона.

Таблица на най-известните и използвани константи

Означение Описание Стойност Мерна единица
c Скорост на светлината във вакуум 3*108 m*s-1
g Гравитационно ускорение на Земята 9,81 m*s-2
me Маса на електрона в покой 9,1*10-31 kg
mp Маса на протона в покой 1,6726*10-27 kg
mn Маса на неутрона в покой 1,6749*10-27 kg
e Заряд на електрона 1,602*10-19 C
h Константата на Планк 6,626*10-34 J*s
k Болцманова константа 1,38*10-23 J*K-1
µ0 Проницаемост на вакуума 1,2566*10-6 H*m-1
r H2O Плътност на водата 998 kg*m-3
Pvzduch Нормално атмосферно налягане 105 Pa
cH2O Специфичен топлинен капацитет на водата 4200 J*kg-1*K-1
cled Специфичен толинен капацитет на леда 2100 J*kg-1*K-1
lt H2O Специфична топлина на изпарение на водата 2,26*106 J*kg-1
lt led Специфична топлина на изпарение на леда 334000 J*kg-1
NA Константа на Авогардо 6,02*1023 mol-1
nH2O Показател на пречупване на водата 1,33  

Примерно приложение

Земното ускорение или гравитационното ускорение на Земята се означава с буквата g и се отнася до силата, която изпитват всички тела, намиращи се до земната повърхност. Използва се за изчисляване на сили, налягане и ускорение. Косвено намира приложение при изчисляване, моделиране и конструиране на машини, инструменти, съоръжения, и оборудване.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]

Post Author: E-Shop-BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.