Канализационна връзка – сами или с фирма

Изграждане на канализационна връзка

Изграждането на канализационна връзка е възможно, ако има общинска канализация. Такава канализационна връзка служи за да ви освободи от всякакви притеснения относно изхвърлянето на отпадъчни води. Често се прави като част от модернизацията на вилата или селската къща, включително изграждането на стандартна баня и тоалетна.Принципът на свързване на къщата към канализацията е относително прост. За така наречения гравитационен вариант, който използва естествения наклон към обществената канализационна тръба е лесен за изпъленние. Необходимо е да се свържат всички канализации на мивки и сифони, бани и душове, тоалетни, улуци и канали с главната канализационна тръба.Канализационна връзка на къща

Канализационна връзка към общинската канализация

Главната тръба на канализацията обикновено минава под земята на дълбочина, осигуряваща не замръзване и отвежда отпадъчните води от вътрешната канализация на къщата до общинската канализацията. Ако системата е правилно наклонена, всички отпадъчни води се вливат в канализацията през връзката. Съществуват и различни алтернативни решения. Едно от тях е изпомпване на битови отпадъчни води от съществуващата септична яма посредством помпа. Това решение позволява използването на съществуващата битова канализация. Вторият вариант това вакуумният.  Той се състои в инсталиране на смукателна помпата в канализационната мрежа.

Канализационната връзка се монтира или в ревизионната шахта чрез проникване в стената на тази шахта. Възможно е и върху вече подготвения вход на шахтата.  Друг вариант е чрез така наречената външна връзка. Тя е разположена също в шахтата, или чрез директно свързване към отклонение на тръбата на обществената канализация. Оптималният начин без ненужно увеличаване на разходите се оценява най-добре от проектант. Оранжевите тръби са предназначени за подземно полагане на канализация. 

Не забравяйте необходимите разрешения за канализационна връзка

Канализационна връзка

Извод на канализация

Със строителството са свързани няколко необходими административни стъпки. Поради факта, че обществената канализация обикновено минава под пътища и при достъп до нея често пречи на разпределението на други преносни мрежи. Такива мрежи са газ, вода, електричество, телекомуникационни кабели и е необходимо да се получи съгласието на всички заинтересовани институции, органи и административни компании. Необходимо е също да има професионално изготвен проект. Проектът заедно със заявлението за отвеждане на отпадъчни води е необходима основа за одобрение на присъединяването от администратора на канализационната мрежа.

Условията на различните администратори на канализационни мрежи могат да се различават в детайли. Обикновено можете лесно да получите информация от общинскината или ВиК дружеството. Най-лесният начин обаче е да се плати хонорар за направа на проект за изграждането на канализационна връзка. Проектантъткойто освен изготяването на необходимата документация, предоставя и съответните молби проверява и останалите разпределителни мрежи, за да не бъдат нарушени по време на изкопните работи. Самата канализационна връзка също може да се направи самостоятелно.

Но сключването на договор за строителство с професионална фирма ще ви освободи от много притеснения. Ако все пак сте решили да направите вашата канализационн връзка със собствени сили, най-напред проверете дали имате съответното оборудване и инструменти за тази дейност. За изкопните дейности ще са ви необходими права лопата, извита лопата и кирка. За самия монтаж на тръбите ще са ви необходими – ножовка за рязане на ПВЦ тръби, шабър за зачистване на края на тръбата, гумен чук за монтаж на сглобката. При направа на обратния насип ще трябва да уплътните насипаната земя. Може да го направите ръчно като си изработите трамбовка – дървено трупчи с две дръжки с дължина около метър. 

Съпътстващи дейности при изграждане на канализационна връзка

Канализационна шахта

Когато изграждате канализационната връзка от къщата и извършвате изкопни работи, може да очаквате различни съпътстващи дейности. Това са рязане и разбиване на бетон, премахване на настилки от дворове и тротоари и повторно полагане на настилка, пробиване на дупки в основи и стени и други отговорни работи. С помощта на професионална технология не само работата по разрушаване и изкопни работи е значително по-бърза. Но и озеленяване след полагане на тръбите, включително уплътняване на почвата. По този начин такава кнализационна връзката ще струва няколко стотин лева на метър, включително материала.

Можете да намалите цената, например, като извършвате изкопни работи в лесен терен. По-скоро оставете правилното свързване на тръбите, монтаж на аксесоари, включително различни почистващи и ревизионни шахти и преди всичко, възможно подкопаване на разпределителните мрежи и дренажните връзки на експерти. Изграждането на канализационна връзка в по-стара къща самостоятелно е доста голямо предизвикателство.

Тръби за направа на канализационна връзка

ПВЦ оранжеви тръби

Два вида тръби се използват за вътрешно полагане на канализацията и свързване на отпадъците към общинската канализацията. Така наречените KТ оранжеви отпадъчни тръби са предназначени за полагане на канализацията под земята. Изработени са от силно издръжлив твърд PVC в диаметър от 100 mm до 500 mm. KТ тръбите се подразделят допълнително от отделните производители според начина на употреба, но обикновено са предназначени за хоризонтално полагане в земята.

Предлагат се широка гама от почистващи и инспекционни шахти от полиетилен и полипропилен, включително различни фитинги за тръбите. Трябва да се има предвид, че маркировката на тръбите се различава лесно. Някои производители се позовават на тръби с вътрешен размер (например 100 mm), други с външен размер (110 mm), но и в двата случая това е тръба с вътрешен диаметър 100 mm. Тръбите се свързват чрез просто вкарване на по-тесния край в по-широката шийка, с която всяка тръба е снабдена в единия край. За по-лесно използване връзките се смазват с мазен сапун. Такива смазки се продават като аксесоар. Перфектното уплътняване на връзките в тръбопровода се осигурява от уплътнителен пръстен.

Пластмасовите тръби за отпадни води се характеризират с редица свойства, включително гъвкавост, якост, устойчивост на киселинни отпадъчни води, както и ниска грапавост на повърхността, което осигурява устойчивост срещу образуване на отлагания. Сивите полипропиленови отпадъчни тръби HT се използват за отпадни води в инсталации над земята (от вани, мивки, сифони или тоалетни). Те са свързани по същия начин като оранжевите KG тръби посредством уширено звено. Връзката също е осигурена с гумен уплътнителен пръстен. По аналогичен начин всички отклонения, колена, зауствания, шахти и други аксесоари се свързват към двата вида тръби.

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG