Каменна зидария

Основни правила за направа на каменна зидария

Класическата каменна зидария е солидна строителна конструкция, образувана чрез съединяване на различни материали (камък, тухла, бетонови блокове, дърво) с хоросан или друг свързващ агент. Материалът и начинът на обработка често характеризират определен период и стил на строителство. Каменната зидария за стени може да бъде едно- и двулицева, с хоризонтални редове или циклопна, тоест без оформени редове. Минималната дебелина на зидарията от ломен камък е 50 см. По-тънки зидове могат да се изграждат само от обработен камък. При зидането е необходимо да се създаде здраво и устойчиво положение на всеки камък, като той се постави на естественото му легло. Камъните трябва да се допират един до друг във възможно най-голям брой точки. Не се разрешава те да се поставят върху по-тясната им страна, изправени. Лежащите междини (фуги) се правят по възможност перпендикулярни на действащите сили.

Правила за направа на каменна зидария

При направата на каменна зидария трябва да се спазват следните правила. Да не се срещат никъде – нито в хоризонтален нито във вертикален разрез, повече от три фуги. Вертикалните фуги да не преминават повече от два реда. При зидария от ломен камък разминаването на вертикалните фуги да бъде най-малко 10 см, а при зидария от дялан камък – 15 см.

При зидането в един ред след два надлъжни камъка следва напречно поставен камък. Необходимо е всеки напречен камък да бъде поне с половината от височината си по-дълъг от широчината на надлъжните камъни.

Трябва да се зида, колкото е възможно по-плътно. Фугите на зидарията от ломен камък не трябва да бъдат по-големи от 3 см. Ако са неизбежни по-големи междини, те не се оформят като гнезда, пълни с разтвор, а се попълват грижливо с плоски камъни, обвити отвсякъде с разтвор.

Разтворът в хоризонталните редове се поставя с канче или лопата и се разстила с мистрия. Не се позволява разтворът да се налива с кофи. Това се допуска по изключение само при направа на основи на сгради с опростено изпълнение.

Когато се прекъсва зидането, разтвор върху последния ред не се разстила, а само се запълват вертикалните фуги. При започване на работа на следващия ден се разстила разтвор върху, последния ред. При прекъсване за повече от 24 часа при сухо, топло и ветровито време, каменната зидария трябва да бъде защитена от бързото изсъхване на разтвора.

Зидария за основи

Зидарията на основи се изпълнява в хоризонтални редове с височина до 30 см. За първите редове се избират по-едри камъни и с по-широки легла, които се набиват леко в предварително положен разтвор. Каменната зидария на стени трябва да се подравнява с хоризонтални фуги през 1,0- 1,5 м височина. Това се постига с тухлени редове или бетонен пояс с височина 15- 20 см. Разликата във височините на два съседни участъка не трябва да превишава 1,20 м. Комини, страници за отвори и др. се изпълняват от тухли, здраво свързани с отделните камъни.

Видове каменна зидария

В нашата строителна практика се прилагат следните видове каменна зидария:

Суха каменна зидария

Изпълнява се без разтвор, поради което не може да носи големи товари. Използва се за оформяне на тераси в градини и паркове при наклонен терен, както и за ниски подпорни стени.

Зидария от объл речен камък

Заоблените камъни не са подходящи за здрава зидария, защото нямат легло и не дават възможност да се направи превръзка. Освен това между тях се получават големи междини, които трябва да се запълват с разтвор и малки отломки (ками). През всеки 3- 4 реда трябва да се прави хоризонтална фуга и пояс от тухли. Прилага се за направа на огради и декоративни зидове.

Зидария от ломен камък

Тя намира най-голямо приложение у нас. При направата й плоскостите на камъните се поочукват, за да прилягат по-добре, но фугите са все още неправилни. При циклопната зидария  фугите образуват мрежа без подчертани хоризонтални или вертикални линии, но при редовата  те са вече с тенденция към определено направление. И в двата случая по-големите камъни се поставят в ъглите или по лицевата част, а превръзката се препоръчва да се прави с цели напречни камъни.

Каменна зидария от грубо обработен камък

При нея камъните предварително се обработват (пасират) грубо с шило така, че лежащите фуги да бъдат хоризонтални. И четирите плоскости, съседни на лицето, се обработват на дълбочина 12- 15 см. Самата зидария се изпълнява по два начина: правилна – с непрекъснати по дължината им хоризонтални фуги, и мозаична. Височината на  редовете при правилната зидария може да не бъде еднаква. Само в ъглите й се поставят камъни с височина, равна на височината на  два реда. Фугите са с дебелина до 15 см. За да се запазят чисти, в тях се поставят летвички, които след втвърдяването на разтвора се изваждат. По подобен начин се изпълнява и зидарията от цепен камък.

Зидария от обработен камък


Изпълнява се от камъни квадри, обработени от всички страни по предварително установени размери, форма и лице, които се полагат на точно определени в проекта места. Квадровата зидария също се изпълнява по два начина:

– стената по цялата й дебелина се изгражда от обработени камъни (гръко-римска квадрова зидария)

– само едната страна на стената се иззижда от квадри, а противоположната страна- от друг материал; тухли, бетон и др.

По съображения за икономия квадровата зидария намира все по-малко приложение и се заменя с каменна облицовка.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFTKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG