Калибър за измерване – какво е това?

Калибър за измерване – практични, точни и бързи измервателни инструменти в машиностроенето

КалибърНаред с универсалните измерителни инструменти, с които може да се измерва всякакъв размер в границите на две крайни деления, се употребяват и т. нар. калибри. Измервателният калибър служи за проверка само на определен размер. Калибрите за проверка на валовете имат форма на скоба и се наричат скоби. Калибрите за проверка на отвори се наричат калибри – тапи. Калибрите се делят на кръгли и плоски, а според начина на измерването – на гранични и нормални. Граничните калибри служат за измерване па детайли в границите па допуските.

Калибър тапа

Калибър тапаТой има на единия си край тапа с най-малкия граничен размер, а на другия – тапа с най-големия граничен размер. Тапата с най-малкия граничен размер се нарича приемателна и се означава Пр (преминаваща) или със знак 0 (нула). Тапата с най-малкия граничен размер се нарича приемателна и се означава Пр (преминаваща) или със знак 0 (нула).Тапата с най-големия граничен размер се нарича браковъчна и се означава със знак Бр или Не (не преминаваща), или с цифрата на граничния допуск. 

При правилен размер на отвора преминаващият край на измервателния калибър – тапа трябва да влиза в отвора свободно, без натиск, като едновременно с това леко се завърта. Браковъчният калибър – тапа не трябва да влиза в отвора: допуска се само леко захващане на края па тапата в началото на отвора.

Калибри скоба

Калибри скобаЗа проверяващи части на скобите служат две успоредни вътрешни повърхнини. Граничните калибри – скоби се делят на едностранни и двустранни. В едностранните гранични скоби долният размер е преминаващ, a горният – непреминаващ. Калибри скобаЗа двустранните гранични скоби едната страна е преминаваща, а другата – непреминаваща. Браковъчната страна на измервателния калибър – скоба има най-малкия граничен размер, а преминаващата – най-големия. При проверяване изделието трябва да минава през преминаващата страна без натиск. През браковъчната страна изделието не трябва да преминава.


Нормалните калибри за разлика от граничните имат само един определен размер и винаги са преминаващи. Те се употребяват само в някои случаи—за проверка на второстепенни размери. Недостатъкът на нормалните калибри се състои в това, че с тях може само твърде грубо да се определи годността на детайла.


Калибър конус

Калибър конусЗа проверка па конусни детайли се употребяват конусни калибри— нормални и гранични. Конусните калибри се нравят със стъпала и контролни черти. Калибър конусКонтролът на конусните изделия се прави по осовото преместване па калибрите спрямо изделието. В процеса на проверка с калибър – конус се следи дали челото се намира в границите на стъпалата или чертите.

Калибри резбови

Калибри резбови Съществуват още и резбови калибри (нормални и гранични) – резбови калибри – пръстени и Калибри пробки.  Калибрите за проверка на външни резби са подобни на флашки. Най-често се използват в комплект два резбови калибъра.

 

Калибри резбовиРезбата е направена в границите на допуска, когато през едения резбови калибър не преминава, а през втория калибър преминава.

 

Калибри резбовиКалибри резбовиКалибри резбовиКалибри резбови (калибри - тапи)

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG