Изправяне на метални детайли

Предназначение и приложение на механичното изправяне

Много често при транспорт, неправилно съхраняване и други причини прътовият и листовият материал се изкривява. Преди да се употреби за получаване на заготовки или за други цели, такъв материал трябва да се изправи. Понякога се налага изправяне на материали, които са били употребявани за други нужди, заготовки от прътов и листов материал със заварени съединения. Чрез механичното изправяне на метала се отстраняват изкривяванията, изкорубванията, хлътването и други недостатъци на прътов, листов и лентов материал.

Механичното изправяне е подготвителна операция

Ръчното изправянеОбикновено механичното изправяне е подготвителна операция. Извършва се по два начина – ръчно и машинно, в горещо или студено състояние на материала. Ръчното изправяне се осъществява с чук върху наковалня или върху равна стоманена или чугунена плоча. Плочата трябва да бъде достатъчно масивна и тежка, за да бъде устойчива и да издържа на удари. Тя се изработва от сив чугун или стомана, плътна или с ребра. Повърхнината й трябва да бъде равна и гладка. Плочите се поставят хоризонтално върху здрави и устойчиви дървени поставки.

Какви чукове се използват за ръчното изправяне на метални детайли

Ръчното изправянеЗа предпочитане е изправянето да се извърши с чукове, които имат кръгло, а не квадратно чело, защото с тях по-добре се опазват от нараняване повърхнините, върху които се нанасят ударите. Употребяват се обаче и чукове с квадратни чела.

За изправяме на детайли с окончателно обработена повърхнина, детайли от цветни метали или тънки стоманени изделия се употребяват чукове от меки материали – медни, месингови, оловни, дървени и др. При работа чукът трябва да се хваща в края на дръжката. Ударите трябва да се нанасят така, че в момента на удара чукът да стои перпендикулярно към равнината, върху която се удря.

Машинното изправяне се извършва на специални машини за изправяне, на преси и с различни приспособления. При него точността на изправянето е по-голяма, отколкото при ръчното изправяне.

Листов материал

Преди да се постави листовият материал върху плочата, изпъкналите места се очертават с тебешир, креда или с молив. Ударите не се нанасят върху изпъкналите места, защото материалът се разтегля и тези места не само че няма да се изправят, а изпъкналостите ще се увеличат. Листовият материал се изправя чрез разтегляне, изтегляне, на равната част на листа. Това се осъществява, като ударите сс нанасят от края на листа към изпъкналото място. Отначало ударите са по-силни и с наближаването на изпъкналата част те трябва да стават по-слаби и по-чести. При изправяне на листове с няколко изпъкналости по повърхността ударите се нанасят най-много между изпъкналите места. Към края на изправянето листът се обръща на другата страна И с леки удари се доизправя. Когато листът има изпъкналости по края, ударите се нанасят от средата към краищата.

В процеса на изправянето не трябва да се допуска върху листа да остават следи от чука. Листов материал се изправя и с помощта на оксиженова горелка. Изпъкналостите се нагряват от пламъка на горелката до 600-700°C. Студеният и здрав материал, който загражда изпъкналите повърхнини, не им позволява да се разширяват, поради което загретият материал се разширява и уплътнява. При охлаждането той се свива, в резултат на което листът се изправя.

Много тънък листов материал се изправя с дървени чукове или с дървени или метални блокчета, които се притискат и движат по листа с ръка.

Лентов материал

Изправяне на лентов материалИзкривената лента се поставя върху плоча с изпъкналата част нагоре, придържа се с лявата ръка, а с дясната се нанасят удари с чука по изпъкналостите. При необходимост по време на изправянето лентата се обръща и се хваща за единия, а после за другия край. Силата на ударите е в зависимост от размерите и материала на лентата и от степента на изкривяването. При по-дебели ленти и при по-големи изкривявания ударите са по-силни и обратно.

В началото на изправянето ударите са по-силни, към края силата им намалява и изправянето завършва със слаби удари, като лентата се обръща на едната и па другата страна. След изправянето на лентата по широката й страна тя се обръща на ръб и се изправя и по-тясната страна. Към края на изправянето след всеки удар лентата се обръща на срещуположната страна. Праволинейността на лентата се проверява па око. Когато изискванията са по-големи, проверката се извършва с контролна линия върху тресажна плоча.

Изправяне на лентов материал по тясната страна

Изправянето на лентов материал, огънат по тясната страна (по ръба), се извършва по следния начин: Поставената върху плочата лента се притиска с лявата ръка, а с дясната се нанасят удари с чук. Ударите се нанасят на редове отдясно наляво и обратно по цялата дължина на лентата, като се преминава постепенно от свития към изпъкналия край. По първия ред ударите са най-силни и колкото се отива към горния край, те трябва да отслабват. По този начин материалът откъм свития ръб се изтегля повече от материала откъм изпъкналия ръб и лептата се изправя. Изправянето продължава, докато лентата стане праволинейна.

Knipex - 1000 модела на складWera-бутикови инструменти

Post Author: E-Shop-BG