Изпиляване на метал с пила – препоръки

Изпиляване – как да работим правилно и ефективно с пила

Изпиляване Операцията изпиляване е трудна и уморителна, но както в шлосерството, така и в дърводелството се използва все още. Как да боравим с пили правилно, за да сме по-ефективни и да не се изморяваме излишно. При изпиляване изделието трябва добре и правилно да се затегне в менгеме, така че обработваната повърхнина да излиза 5-10 mm над челюстите на стиската.

Голямо значение за производителността и качеството па работата при изпиляването има височината па стиската, която трябва да бъде съобразена с ръста на работника. Правилно монтирана по отношение на височината е тази стиска, при която ръката на работника до лакътя и пилата образуват права линия. Тази линия сключваща прав ъгъл с намиращата се във вертикално положение пред раменна част па ръката.

Позиция на тялото при изпиляване

Позиция на тялото при изпиляванеПри изпиляването работещият трябва да застане правилно пред стиската, полуобърнат (наляво или надясно) на 45° спрямо оста и. Левият крак е на около половин крачка пред десния, леко прегънат в коляното, а десният крак е изпънат. Стъпалото му е на 60 – 73° спрямо стъпалото на левия крак. Разстоянието между пръстите па десния крак и петата на левия трябва приблизително да е равно на дължината на пилата, с която се работи. При работния ход на пилата тежестта на тялото пада повече на левия крак, а при празния ход повече върху десния.

Как да държим правилно работната пила

Как да държим правилно работната пилаПилата се държи за дръжката с дясната ръка. Краят па дръжката опира в дланта до основата на палеца, който се поставя отгоре върху дръжката, насочен по оста на пилата. Останалите пръсти обхващах пилата отдолу. Лявата ръка се поставя с дебелата част на дланта върху края па пилата, като пръстите са полусвити и свободно отпуснати, а лакътят е повдигнат. При изпиляване пръстите не трябва да бъдат стиснати. При празния ход на пилата могат да се наранят в ръба на обработвания предмет.

Възвратно-постъпателни движения с пила

При работа пилата се движи с дясната ръка възвратно-постъпателно. Предният ход се нарича работен, а задният празен. При работния ход върху пилата се упражнява натиск с двете ръце с променливо, изменящо се натоварване на всяка ръка. При празнил ход пилата не се натиска, а само се плъзга по изпиляваната повърхнина. За да се получи равна повърхнина чрез изпиляване, движенията и натискът на двете ръце при работния ход трябва да се съгласуват така, че пилата да се премества по обработвания детайл в хоризонтална равнина. Това се постига, като натискът на всяка ръка се мени постепенно според положението на пилата.

Възвратно-постъпателни движения с пилаНай-силно се натиска върху пилата с лявата ръка в началото на работния ход. Колкото повече пилата отива напред, толкова натискът с лявата ръка намалява. В края на работния ход този натиск трябва да е съвсем малък. Обратно, в началото на работния ход натискът с дясната ръка е най-малък. С движението на пилата напред той се увеличава и в края па работния ход е най-голям. В средата па движението натискът на двете ръце се изравнява. Освен с ръцете, пилата се балансира и с положението на тялото при изпиляването.

Правилната техника на изпиляване с пила

Ако се наблюдава отстрани опитен работник, който изпилява, ще се забележи, че тялото му, което е малко наведено напред, леко се поклаща при движението па пилата. В края на работния ход връщане на тялото изпреварва връщането на пилата. Колкото изпиляваната повърхнина е по-тясна, толкова балансирането на пилата е по-трудно. Поради това начинаещият шлосер трябва да започне усвояването на тези операции с изпиляване па широки повърхнини (100-120 mm) с едра пила, дълга 400-450 mm. Постепенно да преминава към изпиляване па по-тесни повърхнини.

Освен от умелото балансиране на пилата, което се постига с продължително упражнение, правилното изпиляване зависи от физическите възможности на работника. Ефективността на изпиляването зависи и от темпа на движението й. Темпът на движението се определя от големината на пилата. Колкото пилата е по-голяма, толкова движенията са по-бавни. Препоръчва се ла се правят от 40 до 60 двойни движения в минута. Пилата трябва да се движи плавно, като се достига почти до края на назъбването.

Изпиляване на широки плоскости с пила

Изпиляване на широки плоскости с пилаЗа да се получи плоска повърхнина, пилата трябва да се движи в една равнина и да се изпилява на кръст, а не само в една посока. При изпиляване на кръст шлосерът застава от едната страна на стиската, например лявата и движи пилата под ъгъл 30-40° спрямо челюстите на стиската. След като премине постепенно отляво надясно но цялата повърхнина, той заема ново положение и пак изпилява косо с движения на пилата под същия ъгъл. След това се изпилява успоредно на оста на стиската и после отново кръстосано.

При изпиляване на кръст се получава по-равна повърхнина, отколкото при пилене само в една посока. Това е така защото пилата ляга на по-голяма площ и по-добре се направлява, а освен това получените нарези са по-плитки. При такова изпиляване по-добре се контролира обработваната повърхнина, защото при сменяне на направлението резките се пресичат и лесно се вижда къде пилата снема материал и къде не снема. При изпиляване на широки повърхнини пилата трябва да бъде най-малко със 150 mm по-дълга от обработваемата повърхност.

По време па изпиляването с линийка се проверява просветът на повърхнината.

 

Wera-бутикови инструментиРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG