Измерване с ролетка – съвети, трикове и правила

Всеки знае как се прави измерване с ролетка

Ние ще систематизираме за вас основните правила и трикове при измерване с ролетка. Какво е това измервателна ролетка за какво служи и как се мери най-точно с нея? Ролетката е уред за измерване на дължина. Състои се от лента с отпечатана измервателна скала, разграфена в милиметри, сантиметри и метри (и/или инчове и футове), навиваща се около оста на пружинен механизъм за обратно навиване. Разположени са в корпусна кутия от метал или пластмаса.

Измерване с ролетка чрез опъване на лентата

Измерване с ролетка - външно

Измерване с ролетка чрез опъване на лентата.Закачете куката на края на измервания предмет и опънете ролетката с усилие така че да бъде изпъната. Дръжте лентата на измервателната ролетка успоредна на дължината, която измервате. Положете лентата да „легне“ плътно върху измерваната повърхност. Внимавайте лентата да не е усукана. Погледът ви трябва да е в перпендикулярна равнина на края на предмета, който измервате. Отчетете размера на края на предмета от скалата на лентата.

Измерване с ролетка чрез натискане на куката

Натискане или допиране на куката в началото на лентата към единия край на измервания обект. Силата с която натискате не трябва да е голяма за да не се огъне лентата, но пък да е достатъчна за да сте сигурен, че куката на лентата е надеждно опряна и прибрана.

Положете лентата да „легне“ плътно върху измерваната повърхност. Внимавайте лентата да не е усукана. Погледът ви трябва да е в перпендикулярна равнина на края на предмета, който измервате. . Отчетете размера на края на предмета от скалата на лентата. Както знаете куката е подвижна и влиза в лентата с един милиметър при натискане. Измерване с ролетка с натиск се ползва много често в сухото строителство.

Измерване с ролетка - маркиране с куката
Измерване чрез натискане на лентата
нивелир на плот
Измерване чрез натискане на лентата

Точно измерване на вътрешни размери

Залепете лепенка или изолирбанд на повърхността върху която мерите, начертайте малка черта. Измерете от единия вътрешен край до чертата и си запишете размера, измерете и от другия край до чертата, съберете двата размера и ще получите точния размер. Дръжте лентата на измервателната ролетка успоредна на дължината, която измервате. Положете лентата да „легне“ плътно върху измерваната повърхност. Внимавайте лентата да не е усукана. Погледът ви трябва да е в перпендикулярна равнина на кая на предмета, който измервате. Отчетете размера на края на предмета от скалата на лентата.Измерване с ролетка чрез събиране на два размера се използва когато трябва много точно да премерите вътрешните размери на затворена рамка.

Измерване с ролетка чрез събиране на два размера ролетка на ъгъл на врата ролетка на врата лепенка ролетка на врата лепенка 2 маркировка лепенка

Измерване с ролетка на вътрешни размери с огъване на лентата

Чрез огъване на ролетката може да измерите вътрешен размер като широчина или височина на касата на вратата, височина на тавана и др. С повече практика ще добиете опит да отчитате правилно размера, тъй като в единият ъгъл лентата е огънат. Винаги внимавайте лентата да е успоредна на измервания размер. Това измерване с ролетка не е много точно, но с по-голяма практика и знаейки как и колко да натиснете лентата и къде точно да отчитате в огънатия радиус на лентата, ще постигнете доста впечатляващи резултати. 

Измерване с ролетка на вътрешни размери с огъване на лентата Измерване на вътрешни размери с огъване на лентата

Измерване на вътрешни размери чрез отчитане широчината на корпуса на ролетката

На професионалните измервателни ролетки ще намерите на гърба на ролетката широчината на корпуса. Измерете вътрешния размер, фиксирайте лентата чрез стопера, отчетете размера до началото на корпуса. Към отчетения размер добавете размера на широчината на корпуса и ще получите резултата. Този вид измерване с ролетка се практикува рядко, защото повечето специалисти не вярват на маркираната дължина на корпуса на ролетката. Освен това при събирането на двете стойности може да стане и грешка. Случва се.

Измерване на вътрешни размери чрез отчитане широчината на корпуса на ролетката Измерване с ролетка на вътрешни размери чрез отчитане широчината на корпуса Измерване на вътрешни размери чрез отчитане широчината на корпуса на ролетката лепенка

Измерване с ролетка на вътрешни размери чрез ролетка с прозорец за отчитане на размера

Използвайте ролетка джобна ролетка STABILA тип BM 30 W – 3 м. Измерването става чрез плавно изтегляне на лентата и текущо постоянно следене на числата на скалата. При опиране на кукичката и гърба на корпуса в двете вътрешни повърхности отчете размера на прозорчето на ролетката. Да отбележим, че тази ролетка е чувствителна на прах, затова трябва да се поддържа чиста по време на работа.

 

Измерване с ролетка чрез прозорче за отчитане Ролетка с прозорче за отчитане

 

 

 

 

 

Точно измерване на диаметър на проводник или тел с ролетка

Звучи малко странно, но с обикновенна ролетка може да измерим тероретически диаметъра на проводник или тел и то с точност до 1 десетина от милиметъра. За по-големи ентусиасти методът позволява и 1 стотна от милиметъра. Първо ще кажем как се прави а след това, какви са ограниченията.

Навийте проводника върху тръба или ако е достатъчно тънък и върху молив. Навивките трябва да са плътно една до друга и най добре е да направите кратен на 10 брой навивки, т.е. 10, 20, 30 или n*10. Измерете дължината на цялата навита спирала. Разделете измерената с ролетка дължина на броя на навивките и ще получите диаметъра на проводника. Наистина прост метод, но разбира се има няколко гранични условия на това измерване, а именно:

  1. Проводникът трябва да е мек и да може да се навива
  2. Проводникът трябва да има постоянна дебелина, тоест да е изработен точно.
  3. Проводникът трябва да е идеално цилиндричен
  4. Проводникът не трябва да е под напрежение

Ето и един калкулатор за пресмятане диаметъра на проводника, измерен с помощта на ролетка. Имайки стойността на диаметъра на проводника лесно може да пресметнете неговото сечение.

Гласувай
[всичко: 0 средно: 0]
Wera 4500 на склад

Post Author: E-Shop-BG