Инструкции за динамометричен ключ Wera Click-Torque

Инструкции за употреба на динамометричен ключ Wera Click-Torque

Поздравяваме ви за покупката на висококачествен динамометричен ключ от серията Wera Click-Torque, оборудван с кликащ механизъм. Максимално допустимата точност на измерване на устройството е ±3% (A5, A6 ±4%) – в съответствие с EN ISO 6789-1:2017 – от съответната зададена стойност. Всеки динамометричен ключ се доставя с декларация за съответствие, от която можете да видите точността на измерване на вашия ключ. За да осигурите дълъг експлоатационен живот на инструмента, моля, прочетете внимателно следните инструкции. Моля, обърнете внимание на стрелката за посоката на движение над прозорчето на скалата. Тя указва посоката на работа, в която ключът  може да бъде натоварен върху дръжката.Wera Click-Torque

Задаване на желания въртящ момент

Дръжте динамометричния ключ за дръжката и го разблокирайте. За целта издърпайте заключващото копче в края на ръкохватката до крайния ограничител (Fig.1). Сега може да настроите гаечния ключ на желаната стойност. За да направите това, дръжте гаечния ключ Wera Click-Torque  здраво върху основната тръба и завъртете ръкохватката (Fig.2), докато желаната стойност на въртящия момент се появи на съответните скали (Fig.3.1) под зелената линия в прозореца на фината скала и чуйте и усетите щракването му на място. Междинните стойности в Nm могат да се отчетат от скалата за фино регулиране (Fig.3.2). Скалата за фино регулиране се отнася само за междинните стойности в Nm; междинните стойности в lbf.ft. не могат да бъдат разчетени. След като зададете желаната стойност, застопорете гаечния динамометричен ключ, като натиснете докрай бутона за застопоряване. Това предотвратява неволната промяна на стойността. Моля, обърнете внимание, че заключването е възможно само в положение за настройка, при което стойността, показана на фината скала, е непосредствено зад маркировката за отчитане.

Работа с динамометричния ключ

Wera Click-Torque - използванеВинаги работете с динамометричния ключ Wera Click-Torque с помощта на дръжката. За получаване на точни резултати от измерването ръката трябва да бъде поставена в центъра на дръжката. Достигането на зададения въртящ момент се сигнализира с осезаемо сътресение и едновременно с това със звуково щракване (Fig.4). След задействането на механизма за щракване трябва да се избягва по-нататъшно затягане на винта, в противен случай ще бъде надхвърлена зададената стойност на въртящия момент. Когато ключът се освободи, механизмът за щракване се нулира автоматично и е готов за следващата операция по затягане.Скала на динамометричен ключ

Важни забележки относно грижите и поддръжката

Моля, никога не удължавайте динамометричния ключ Wera Click-Torque  с тръба или подобно приспособление, тъй като това променя зададената стойност и може да повреди ключа. Отнасяйте се с вашия динамометричен ключ като с измервателен инструмент (шублер, микрометър и др.). Никога не потапяйте устройството в бензин или разтворители, тъй като това ще разруши смазването на механизма.

Проверка на калибрирането

Тъй като механичните устройства са подложени на известно износване, е необходимо да се провери калибрирането на динамометричния ключ Wera Click-Torque  след 5000 цикъла на натоварване (или приблизително 1 година след първоначалното пускане в експлоатация и след това всяка година). При много интензивна употреба това трябва да се прави по-често.

Свържете се с WERA, ако имате въпроси относно сервизното обслужване, повторното калибриране или ремонта.Wera Click-Torque - динамометричен ключ

Телефон +49 (0)202/40 45-145 – Факс +49 (0)202/40 45-158 torqueservice@wera.de

Динамометрични ключове Wera Click-Torque 

Артикулен номер Код Задвижване Диапазон на измерване Дължина, mm
A5 5075604001 1⁄4″  2.5 – 25 Nm 2 – 18 lbf.ft. 290
A6  5075605001 1⁄4″  2.5 – 25 Nm  2 – 18 lbf.ft.  290
B1 5075610001 3⁄8″ 10–50 Nm 8 – 36 lbf.ft. 360
C1  5075620001 1⁄2″  10–50 Nm  8 – 36 lbf.ft.  360
B2 5075611001 3⁄8″
20 – 100 Nm 
15 – 73 lbf.ft. 
405
C2  5075621001 1⁄2″  20 – 100 Nm  15 – 73 lbf.ft.  405
C3 
5075622001
1⁄2″
40 – 200 Nm 
30 – 146 lbf.ft. 
510
C4  5075623001 1⁄2″  60 – 300 Nm  45– 220 lbf.ft.  595
C5 
5075624001
1⁄2″ 
80 – 400 Nm 
60– 295 lbf.ft. 
680
E1  5075630001 3⁄4″  200 – 1000 Nm  148– 737 lbf.ft.  1250

 

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG