Довършителни работи в съвременното строителство

Строителството има за цел изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради и съоръжения

Довършителни работи в съвременното строителство

Строителството е един от най-древните клонове на производството. Строителството има за цел изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради и съоръжения, задоволяващи социално-битови, производствени или други потребности обществото. Понятието строителство се употребява още и в смисъл на процес, при който се построяват сгради и съоръжения. Довършителни работи са тези дейности от строителството, който се изпълняват на края и дават окончателния облик на строителния обект. Довършителни работи правят вашия дом уютен и приятен. 

Основна задача на архитектурата е да организира обемно – пространствената структура на сградите, съоръженията и селищата съобразно с функционалните, техническите, икономическите и художествените изисквания. Архитектурата – определя и вида и обема на тези довършителни работи.

Видове строителство

Строителството се намира в пряка зависимост от състоянието и развитието на цялата икономика, наука и култура на дадена страна, като се разделя на два големи дяла: високо (архитектурно) и ниско (инженерно) строителство.

Промишлени сградиКъм високото строителство се отнасят сградите – надземни съоръжения, които включват в себе си вътрешни пространства, предназначени и приспособени за определена дейност. Според предназначението си те се делят на четири групи:

 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Промишлени сгради
 • Селскостопански сгради

Всяка от тях се подразделя допълнително на подгрупи по други, не по-малко важни признаци:

 • конкретно предназначение
 • етажност
 • характерна носещата конструкция
 • използвани материали
 • начин на изпълнение

Ниското строителство включва всички транспортни, хидротехнически и други инженерни съоръжения.

груб строежГлавните насоки за развитие на съвременното строителство са:

 • висока степен на индустриализация
 • внедряване на нови прогресивни технологии
 • използване на ефективни материали
 • повишаване на производителността чрез комплексна механизация и автоматизация на строително-монтажните работи
 • унификация, типизация и стандартизация на детайлите, възлите и конструкциите
 • използуване на електронноизчислителна техника в проектирането, планирането и управлението на строителното производство

Индустриализирането на строителството се състои в направата на монтажни елементи и други изделия в специализирани предприятия и монтирането (полагането) им на обекта при използване на максимален брой машини, съгласувани по производителност, техническа целесъобразност и икономическа целесъобразност.

Строителните работи се делят на:

 • основни (груб строеж)
 • довършителни и инсталационни

Същност на строителните довършителни работи

Довършителни работи-шпаклованеДовършителните работи обхващат онези работни процеси, чрез които се създават защитни, изолационни и декоративни покрития върху конструкциите с цел да се предпазят сградите от атмосферни или други вредни влияния, да се създадат по-благоприятни експлоатационни условия и да се решат определени интериорни задачи.

Понятието довършителни работи при традиционното (изпълняваното на строежа по монолитен начин) и индустриализираното (сглобяемото) строителство има еднакво съдържание, но характерът на работните процеси и организацията им са различни. При монолитното строителство всички довършителни работи са свързани само с оформянето на помещенията и фасадите. При сглобяемото строителство те се делят на две групи:

 • подготвяне и окомплектоване на изделията при заводски условия
 • работи по довършването на помещенията в сградите

Модерните довършителни работи се извършват по определенаи от правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи технологична последователност.

Изискванията към строители, изпълняващи довършителни работи

Довършителните работиГолемите изисквания за качество на изпълнението доведоха до качествени промени в изискванията към кадрите и в номенклатурата на професиите и специалностите. Оформя се и тенденция към увеличаване на относителния дял на работниците с висок разред и квалификация. Новият работник-строител трябва да познава техническите основи на строителното производство и да има действени виждания и естетически критерии при изпълняването на строителните довършителни работи.

Особено важно е обучението на кадрите в строителството. Дисциплина технология на строителното производство представлява съвкупност от знания в областта на строителната техника и работните процеси. Строителите трябва да придобият знания за последователността, организацията и икономиката на строителните дейности. Строителите трябва да познават като миниум:

 • начините и средствата за извършване на строителните работи при заводски условия или на строителната площадка
 • областта на приложение и ефективността на строителните машини
 • област на приложение и практически умения при работа ръчни инструменти и електроинструменти
 • организацията на работното място и на отделните работни процеси
 • технологичните правила и схеми;
 • изискванията относно качествата на строителните работи
 • безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана

Основни дейности при строителните довършителни работи

Демонтажни довършителни работи

 • Демонтаж на санитарно оборудване
 • Демонтаж на вътрешни електрически инсталации
 • Демонтаж на подови настилки и покрития
 • Демонтаж на плочки
 • Сваляне на тапети
 • Изстъргване на стари бои от стени и тавани
 • Отстраняване на стари бои от радиатори

Шпакловане

 • Направа на гипсова шпакловка на стени и тавани
 • Шпакловане с теракол на стени и тавани
 • Финна шпакловка на стени и тавани с шлайфане
 • Шпакловане с мрежа за заздравяване
 • Обръщане на прозорци и врати с или без фибрам

БоядисванеДовършителни работи - боядисване

 • Боядисване на стени и тавани с латекс
 • Боядисване на дограма и радиатори с лакове и масла
 • Грундиране на стени и тавани преди боядисване
 • Лепене на тапети и фототапети

Направа на мазилки

 • Вароциментова мазилка  
 • Пръскана мазилка
 • Гипсова мазилка
 • Обръщане на отвори

Направа на замазки по подове

 • Циментови замазки
 • Циментови замазки с армировка
 • Саморазливни замазки

Полагане на настилки и облицовки         

 • Полагане на фаянс и теракот
 • Полагане на гранитогрес
 • Полагане на фабрични цокли и фризове
 • Монтаж на ъглови лайсни
 • Направа и монтаж на ревизионни отвори
 • Обръщане на врати и прозорци
 • Пробиване на отвори в плочки

Зидарии при довършителни работи

 • Зидария с плътни тухли единични
 • Зидария с плътни тухли четворни
 • Зидария с газобетон
 • Направа на бетонови щурцове
 • Полагане на топлоизолации
 • Външна изолация с полиестирен или фибрам
 • Външна топлоизолация с минерална вата
 • Вътрешна топлоизолация

Сухо строителство

 • Направа на окачен и растерен таван от гипсокартон
 • Направа на влагоустойчиви конструкции от гипсокартон
 • Преградни стени от гипсокартон с вата
 • Изправяне на стени с гипсокартон чрез лепене
 • Обръщане с гипсокартон и алуминиеви ъгли
 • Изграждане на кутии и ниши от гипсокартон

Монтажни довършителни работи

 • Монтаж на моноблокове, казанчета и тоалетни чинии
 • Монтаж на мивки смесители и батерии
 • Монтаж на вани и душ кабини

Инсталационни работи при ремонтни довършителни работи

 • Монтаж на водопроводни инсталации
 • Монтаж на парни инсталации, радиатори и подови отоплителни системи
 • Монтаж на канализационни тръби
 • Монтаж на водосточни тръби         

Електромонтажни работи – част от довършителните работи

 • Полагане на кабели и кабелни трасета
 • Монтаж на електрически табла
 • Монтаж на ключове контакти и осветителни тела и разпределителни кутии
 • Монтаж на алармени системи, противопожарни системи и видеонаблюдение
 • Монтаж на слаботокови инсталации и системи „умен дом“

За всички видове довършителни работи ви трябват освен качествени материали и добър проект също и безотказни ръчни инструменти и електроинструменти. Такива инструменти ще намерите в e-shop-bg.eu.

Wera-бутикови инструментиKnipex - 1000 модела на склад

Post Author: E-Shop-BG