Динамичен вискозитет на течности

Какво е динамичен вискозитет на течности

Вискозитетът е свойство на течностите да оказват съпротивление срещу деформацията. Той се проявява във като вътрешно триене при относителното преместване на съседните флуидни слоеве. Вискозитетът е характеристика, с която се описва степента на подвижност на течностите. или свойството им да текат. Колкото по-голям е вискозитетът, толкова по-трудно се деформира течността и толкова по-трудно е подвижна. Динамичен вискозитет или динамичен коефициент на вискозитет е коефициент, характерен за течностите и се означава с μ. Той не зависи от налягането и характера на течението, а се определя само от физичните свойства на течността. Измерителната единица за динамичен вискозитет е [N.s/m2] или [Pa.s].Динамичен вискозитет на моторно масло

Зависимост между динамичния и кинематичния вискозитет

ν=η/ρ

ν – кинематичен вискозитет 

η – динамичен вискозитет

ρ – плътност

Водата е свискозитет 1Зависимостта на вискозитета от налягането е почти пренебрежима за течностите и за повечето от газовете. Вискозитетът обаче в голяма степен зависи от температурата – при газовете се увеличава, а при течностите намалява с увеличаване на температурата.

Вискозитетът представлява мярка за съпротивлението на течността срещу преместването на негови съседни слоеве един спрямо друг. Тълкува се още като гъстота или съпротивление при изтичане. Вискозитетът представя вътрешното напрежение на течността да изтича и може да бъде считан като мярка за вътрешното триене на течността. Например водата е „рядка“(течлива), тъй като има малък вискозитет, докато олиото е „гъсто“ (трудно течливо), защото има голям вискозитет.

Таблица – Динамичен вискозитет, динамичен коефициент на вискозитет

Течност η20
10-3 [Pa.s]
Ацетон 0,33
Анилин 4,43
Бензин 0,53
Бензен 0,65
Диетилов етер 0,24
Етанол 1,2
Глицерол 1480
Chara, цитоплазмен вискозитет 10
Хлороформ 0,58
Кръв 37 ° C 3,0 – 3,6
Кръвна плазма 37 ° C 1,8 – 2,0
Азотна киселина 0,91
Мравчена киселина 1,78
Сярна киселина 25,4
Метанол 0,58
Зехтин 84
wрициново масло 987
Терпентиново масло 1,49
 Трансформаторно масло 31,6
Параметиум, цитоплазмен вискозитет 50
Пропанол 2,2
Quicksilver 1,55
Захароза, разтвор 20% 1,96
Захароза, разтвор 60% 56,5
Въглероден дисулфид 0,31
Въглероден тетрахлорид 0,97
Толуен 0,59
Вода 1
Вода 25 ° C η25=0,893 7
Тежка вода 1,34

Динамичен вискозитет на вода и мед Динаминият вискозитет на водата е 1. Всичко течности, които са с по-голям вискозитет са по-малко течливи (олио, мед), всички, течности, чийто коефициент е по-малък от 1 са по-течливи от водата (спирт, ацетон).

Измерването на динамичен вискозитет става лабораторно.

Вискозитетът е характеристика на течностите, която се използва особено често в техниката. Например моторните масла за автомобили се характеризират с определен вискозитет.

 

Knipex - 1000 модела на складРезачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG