Диамантени дискове за рязане на бетон

Диамантени дискове за рязане на бетон – всичко за тях

Дисковете с диамантено покритие за ъглошлайф позволяват ефективното изпълнение на рязане на материал с висока якост и твърдост – бетон, железобетон, керамични плочки, кварц, мрамор. Ще разгледаме някои особености на съвременните диамантени дискове за рязане на бетон. Какви видове има, техните отличителни особености и функционалното  им предназначение.  Ще ви посъветваме за избора на диамантен инструмент, а също ще изложим накратко технологията на рязане с дискове за бетон и железобетон.

Видове диамантени дискове за рязане на бетон

диамантен дискЗа основа на диамантения диск за рязане на бетон и железобетон служи кръг от закалена стомана с висока якост. В зависимост от функционалното си предназначение основните диамантени дискове за бетон и железобетон могат да бъдат както монолитни, така и изработени от сегменти, способстващи за по-ефективно охлаждене на инструмента.

Върху режещия ръб на диска се нанася прахово покритие от технически диамант, което може да се различава по своята зърнистост, по метода на нанасяне и по свързващия елемент.

Слоят диамантено прахово покритие на разговорен жаргон често бива наричано „диамантен сегмент“. Интересното при това е, че диамантеният прашец е нанесен не само върху повърхността на диска, а е равномерно разпределен по целия му обем. Това е изключително важно за увеличаване на работния ресурс на професионалните диамантени дискове. При рязането на бетон диамантеният диск не реже. Той изтрива материала, което е съпроводено от постепенното изронване и на самото диамантено покритие. При това се откриват нови слоеве прахово покритие.

Закрепване на диамантените сегменти

Диамантеният сегмент може да бъде прикрепен към повърхността на стоманения диск посредством три технологии:

  1. Спояване със сребърен припой – такива диамантени дискове се използват изключително за мокро рязане, тъй като при липса на достатъчно охлаждене сегментът може да се отдели от основата.
  2. Закрепване чрез лазерно заваряване – създаденият по този метод режещ диск се счита за най-надежден. Устойчивостта на такова съединение позволява използване на диска за рязане на железобетон или други материали с висока якост – гранит или мрамор. Тези диамантени дискове да бъдат използвани за сухо рязане.
  3. Технология за геометрично затваряне – праховото покритие се създава с помощта на термична обработка с използване на свързващ реагент. Това е междинен вариант, приложим както за сухо, така и за мокро рязане.

Диамантените дискове за ъглошлайф се произвеждат с диаметри от 115, 125 до 230, 350 милиметра.диамантени дискове - структура

Да изберем диамантени дискове за рязане на бетон. Както и всички строителни електрически инструменти, при цялото си многообразие дисковете се делят на две основни категории – за битово и професионално ползване.

Диамантени дискове за рязане на бетон за хоби употреба

диамантени дискове за бетонТакива диамантени дискове отлично подхождат за рязане на бетонни плочи, тухли или аналогични твърди материали. Към тях не можем да предявим големи претенции – с рязане на гранит, мрамор или пък железобетон те, разбира се, могат да се справят. Но се изтъпяват доста бързо, което ги прави неподходящи за постоянно професионално използване.

Тези дискове са с доста добро качество на диамантеното прахово покритие, което при непостоянна експлоатация на диска може да издържи продължително време. Най-важното е да използвате тези диамантени дискове по предназначение. Не режете с тях метал, осигурявайте необходимото охлаждане и оптимална продължителност на работа и те ще изпълняват отлично своите функции.

Професионални диамантени дискове за рязане на бетон

В тази категория влизат диамантени дискове за бетон и железобетон за ъглошлайф (125, 230, 350 мм), които са предназначени за редовно използване в производството. Те притежават повишена износоустойчивост, отлично качество на диамантеното прахово покритие и цена, надхвърляща тази на дисковете за бита приблизително 2 до 4 пъти.

Като цяло, можем да кажем, че разликата в цените е напълно оправдана, тъй като дълготрайността на професионалните дискове е много по-голяма. За най-качествени се считат дисковете на фирмите Distar и Bosch. Професионалните дискове  по правило имат прецизна класификация в зависимост от предназначението:за рязане на бетон, железобетон, мрамор, гранит, керамични плочи и т.н.диамантени дискове  BOSCH

Най-добре е да се придържате към тази класификация, защото използвайки диска за рязане на неподходящ материал, вие ще съкратите значително работния му ресурс.

Особености на рязането на бетон с диамантени дискове

Всички работи по рязане на бетонни повърхности можем условно да разделим на два етапа. Подготвителен, когато се определя типа повърхност, избира се подходящия диамантен диск, подготвя се повърхността, и етап на същинското рязане. В тази част на статията ще разгледаме детайлно всеки етап от рязането на бетон посредством ъглошлайф с използване на диамантени дискове.

Первият етап, който предхожда всички останали работи, е определянето на типа бетон, който трябва да обработвате.

Въпросът е в това, че за различните типове бетон се изискват съответстващи диамантени дискове (125, 230, 350 мм), Например за рязане на обикновен бетон се изискват един тип дискове, а за рязане на железобетон – съвсем други.

Рязане на бетонни стени с помощта на промишлен ъглошлайф

професионално рязане с диамантен дискВърху избора на диск влияе също и “възрастта” на бетонната повърхност. Имайте предвид, че „младият“ бетон има много по-силни абразивни свойства от „стария“ и по-бързо „изяжда“ диска – за него са по-подходящи диамантени дискове с повишена дебелина.

Старият бетон се отличава с висока твърдост,за чиято обработка са подходящи диамантени дискове със средна дебелина. Същото изискване е в сила и за армирания железобетон.

Ако разполагате с техническа документация за сградата или помещението, където ще работите, ще бъде полезно да се запознаете с нея. Наличието в бетона на разнообразни примеси също влияе на избора на подходящ диск за ъглошлайфа.

Най-негативно въздействие върху диамантените дискове оказва бетона, съдържащ примеси от кварцов пясък или базалт, които значително уякчават неговата структура. Освен якост, за такъв бетон е свойствена също и висока абразивност. Вследствие на което обикновените диамантени дискове просто се „изяждат“ и много бързо се изтъпяват. За рязане на този бетон е необходимо използването на диамантени дискове 125 мм. При тях диамантеният прах е прикрепен с умерено меки връзки (сребърен припой).

Имайте предвид, че колкото по-едри примеси съдържа бетона (напр. едър чакъл), толкова по-продължителен ще бъде процесът на неговото рязане.

Технологията на рязане с диамантени дискове

Съществуват два метода за рязане на бетон и други материали с якост, подобна на тази на бетона – мокро и сухо рязане. Първият вариант се използва много по-често, тъй като при него практически не се отделя прах. При сухото рязане той се образува на работното място в големи количества.

Основното предназначение на водата, използвана при мокро рязане, е да охлажда диамантения диск. Тъй като при обработката на високояки материали инструментът много бързо се нагрява до пределно допустими температури.

Ключова разлика между сухото и мокрото рязане е това, че мокрото рязане може да се извършва непрекъснато. Големи обеми работа за къси отрязъци от време могат да бъдат изпълнени само посредством мокро рязане.

Сухото рязане изисква прекъсвания на всеки една и половина – две минути. В противен случай поради прекомерното нагряване диамантеното прахово покритие просто се отделя от основната част на диска.

Избираме диамантени дискове за рязане на бетон

Изборът на диск за рязане на бетон се прави в зависимост от това каква повърхност ще ви се наложи да обработвате. Също така какъв обем работа предстои да изпълните и каква технология на рязане сте избрали – мокра или суха. Вземете също така предвид и необходимата прецизност на работа – за грубо или високоточно рязане се използват различни дискове.

Ако трябва да изпълните високоточно рязане на бетон, керамични плочки или друг материал със сходна якост, трябва да отдадем предпочитание на дисковете със затворен режещ ръб.

Тези дискове имат монолитен режещ контур, тоест между частиците на диамантеното прахово покритие липсват каквито и да било празнини.

Диамантеното покритие на такива дискове се създава с помощта на термична обработка. При повишаване на температурата свързващият реагент се активира, като превръща отделните песъчинки на техническия диамант в монолитна повърхнина.рязане на тротоарни плочки с диамантен диск
Дисковете с монолитен режещ ръб позволяват постигане на максимално точно рязане на всяка повърхност, без да образуват скосявания в краищата на листа. Струва си също така да отбележим увеличеният работен ресурс на тези дискове.

Диамантените дискове се използват нерядко и за рязане на тротоарни плочки.

Немаловажен фактор е и избора на правилен диаметър и стандарт за закрепване на диска. Помнете, че отворите за поставяне на диска на ъглошлайфите и на стационарните бетонорези са различни – в първия случай се използва стандарт 22 мм, а във втория – 22 мм или 25,4 мм.

Обърнете внимание и на това – максимално допустимата честота на въртене на диска да е по-голяма от честотата на въртене, която може да осигури вашия ъглошлайф.

Процесът на рязане

Същинското рязане на бетона само по себе си не представлява особена трудност. То може да бъде изпълнено от всеки, който поне веднъж е държал в ръцете си ъглошлайф. Върху бетонната повърхност предварително се очертава линия, по която ще бъде извършено отрязването. Ако се изисква изпълнение на високоточен срез, ще бъде полезно по контура на линията да се прикрепи спомагателен водач, който ще предотврати изместването на диска встрани.

След това включваме ъглошлайфа иизпълняваме направляващ срез с дълбочинаоколо 1-2 сантиметра.

След това се премахват всички закрепени спомагателни прътове и се извършва разрез на бетона на необходимата дълбочина. Ако сте избрали мокро рязане, не забравяйте да обливате редовно диска с вода, а при сухо рязане прекратявайте работа на всеки две минути, за да позволите на диска да се охлади.

При рязане с диамантени дискове задължително трябва да носите защитни очила и респиратор, защото то е съпроводено с отделяне на голямо количество прах.

Резачка за стиропор, полистирен с горещ тел до 150mm, 417240, EXTOL CRAFT

Post Author: E-Shop-BG